Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Jan Ruurdstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Jan Ruurdstraat 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Jan Ruurdstraat 1 8-146 8-158 F-089 F-091
 huisnummer lager   Jan Ruurdstraat 3 8-146 8-158 F-090 F-092
   huisnummer hoger Schritsen 2 8-146 1/2 8-159 F-088 F-090
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 4 8-146 8-158 F-087 F-089
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 6 8-146 1/4 8-161 F-086 F-088
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 4naamloze steeg ten oosten


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178v van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: aan de oostkant van de straat van het westeind van de Schritsen]huis
 
koperDouue Douues, gehuwd met310-00-00 GG
Maycke Remis burgerse
verpachter grondnaastligger Jan Dircks 1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGerryt Syrcks
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Dircks
verkoperHaebel Douues, weduwe van
wijlen Romcke Sybrens


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0102r van 29 mrt 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ [staat: ynden strate daer de burgemeester Jan Reuyrdts Sandstra op de hoek is staande]huis
 
koperPieter Martens Moyman burger c.u.245-00-00 GG
verpachter grondnaastligger Jan Dirx 1-01-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPieter Martens Moyman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJan Dirx metselaar
verkoperMayke Drewis, gehuwd met en lasthebbende van
Douwe Douwes absent
Walingh Tierdtsen


 


 


 


 


 


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ [niet vermeld]woning
 
koper provisioneelHaye Ruyrdts mr. gortmaker133-00-00 GG
bewonerBottie Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
Neeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 2Schritsen ZZ op de hoek bij de Lange Pijphuis genaamde de Paeschwegh
 
koper provisioneelJan Dircksen Roorda 350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-09-00 CG
bewonerHarmen Jansen c.u.bakker en trekschipper40-00-00 GG
naastligger ten oostenHans Symens
naastligger ten zuidenhet tweede in deze akte verkochte perceel
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
Neeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZ [niet vermeld]woning
 
koper provisioneelHaye Ruyrdts mr. gortmaker133-00-00 GG
bewonerBottie Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenWybe Pyters Moyman koopman
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet eerste in deze akte verkochte perceel
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
Neeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0017va van 18 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 2Schritsen ZZ op de hoek bij de Lange Pijphuis genaamde de Paeschwegh
 
koper provisioneelJan Dircksen Roorda 350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-09-00 CG
bewonerHarmen Jansen c.u.bakker en trekschipper40-00-00 GG
naastligger ten oostenHans Symens
naastligger ten zuidenhet tweede in deze akte verkochte perceel
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperJan Dircksen Roordamr. goudsmid
verkopervroedsman Sibrandus Pauw, gehuwd met
Neeltie Dircks
erflaterwijlen Dirck Jansen Roorda


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0143r van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZ bij de Ossemerkt1/2 huis
 
koper door niaarHiltie Pieters*, minderjarig voorkind142-24-00 GG
Aukjen Pieters*, minderjarige voorkinderen van
de verkoper Pieter Dirx Graaff, weduwnaar van
wijlen Antie Joekes
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
geniaarde koperTaecke Pietersschoolmeester
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten oostenTijs Luitiens Westra
naastligger ten zuidenPier Andries Glaesema c.u.
naastligger ten westende weduwe van Harmen Jansen bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van Pyter Dirks Graaffmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Dirx Graeff, mr. scheepstimmerman, als vader en voorstander van zijn twee minderjarige voorkinderen Hiltie en Aukjen bij Antie Joekes, koopt na niaar ratione sanguinis en vicinitatis tegen schoolmeester Taecke Pieters, 1/2 huis zz. Schritsen omtrent de Ossemerkt. Zijn kinderen bezitten de andere 1/2 als erven van zijn wl. vrouw. Ten O. een steegje en Tijs Luitjens Westra, ten Z. Pier Andries Gladsma n.u., ten W. wd. bakker Harmen Jansen. Grondpacht 8 st aan de Stad. Gekocht van (de gezamenlijke crediteuren van) mr. scheepstimmerman Pieter Dirsen Graaff, voor 142 GG 24 st.


 


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0201r van 3 dec 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperWillem Louws c.u.350-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperBaukjen Rinties Kingma, gehuwd met
Pier Andries Gladsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Louws c.u. kopen een huis in de zogenaamde Jan Ruurdstraat, door henzelf bewoond. Ten O. een ingaand steegje, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Haies. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Baukjen Rinties Kingma x Pier Andries Gladsma, voor 350 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 Jan Ruurdstraat 1kamer
eigenaarde heer Widenbrug
gebruiker
opmerkingonverhuirt


 


 


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0272r van 15 nov 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAntoni Gerrits c.u.haven cherger300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWillem Louws
naastligger ten westendr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPieter Graeff, uit naam van zijn dochters
Aukjen Pieters, en
Hiltie Pieters, gehuwd met
Bartel Hajes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoni Gerrits, havencherger koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg, waarin vrij in- en uitgang, ten W. dr. H.. ije Winter?, ten Z. Willem Louws, ten N. de Schritsen. Gekocht van Pieter Graeff, Aukjen Pieters en Hiltie Pieters x Bartel Hayes.


 


 


 


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033r van 11 dec 1718 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat1/16 grondpacht 2-02-00 CG
 
koperReiner IJsbrandts c.u.24-00-00 CG
eigenaarWillem Louws
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHendrikje Pieters Donker c.u.


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 11 dec 1718 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat1/4 grondpacht 2-02-00 CG
 
koperReiner IJsbrandts c.u.115-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperElisabeth Jans Donker, gehuwd met
vaandrig Homans


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarSijke Heeres
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0046v van 7 mei 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZ /Zuiderhaven/Grote Ossenmarkthuis
 
koperHendrik Pieters, gehuwd met270-00-00 CG
Aeltie Ybes
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
huurderN. N. 32-00-00 CG
naastligger ten oostensteegje waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenWillem Deersma
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenBartel Haies
verkoperWillem Louus, gehuwd met
Antie Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Pieters x Aeltie Ybes koopt huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. een steegje waarin het in- en uitgang heeft, ten Z. Willem Geersma, ten W. die straat, ten N. Bartel Hayes. Gekocht van Willem Louws x Antie Jans te A`dam.


 


 


 


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075v van 28 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperBote Tjerx c.u.schipper (schuit-)290-00-00 CG
huurderAntie Hendrix 22-00-00 CG
naastligger ten oostenAntony Gerryts c.u.
naastligger ten zuidenHendrick Pytters
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenLijsbeth Jans Rooda
verkoperBartel Hayes


1726 - reëelkohieradresgebruik
opmerkingIs 1722 insolvent verklaerd
 
8-146 Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarSijke Heeres
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306av van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
kopersr. Petrus Stellingwerf koopman205-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostensteegje
naastligger ten zuidenSteeven Cuik
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBoote Tjerks
verkoperweduwe Aeltie Ybes, gehuwd met
wijlen Hendrik Pytters


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0286v van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
aanhandelaarKeimpe Pyters 1500-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderPyter Hendriks c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Pyter Stellingwerf
naastligger ten westende erven van dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verwandelaarAntoni Gerardi Wijngaerden, gehuwd met
Jeltie Heres


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0329r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAntonius Gerardi Wijngaerden, gehuwd metwinkelier550-00-00 CG
Jeltie Hereswinkelier
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Pieter Stellingwerf
naastligger ten westende erven van dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperKeimpe Pieters, gehuwd metmr. bakker (oud -)
Tietske Pyeters Wijngaerden


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
8-146 /2Jan Ruurdstraat 1huis
eigenaarAntony Gerryts
gebruikerPyter Hendriks
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


 


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0288r van 23 nov 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperHeere Pytters, gehuwd metmr. sleefmaker687-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderTrijntie Doekes 33-12-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Pieter Stellingwerf
naastligger ten westende erven van dr. Winter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAntoni Gerardi Wijngaarden, gehuwd metwinkelier
Jeltie Heereswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Pytters, mr sleefmaker x Trijntie Doekes kopen een huis zz. Schritsen.


 


 


 


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0059v van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 2Schritsen ZZ hoek bij de Lange Pijphuis
 
koperFoppe Dirks mr. metselaar421-00-00 GG
huurderAntie Hendriks 40-00-00 CG
wijlen Ruird Sybolts
verpachter grondde Stad Harlingen1-09-00 CG
naastligger ten oostenHere Pytters
naastligger ten zuidenTjerk Botes
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPetronella Catharina Winter, gehuwd metLeeuwarden
Johannes ConradiapothekerLeeuwarden
medeverkopermeerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena WinterLeeuwarden
medeverkopermeerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha WinterLeeuwarden


 


 


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0106v van 8 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperSytske Aukes, weduwe van450-00-00 GG
wijlen Harmen Wassenaar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopermeerderjarige jongeman Tjerk Botes


 


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0173v van 25 jun 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperAuke Gerbens pelmolenaar600-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSytske Aukes, weduwe van
wijlen Harmen Wassenaarmr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassau
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAuke Gerbens, pelmolenaar onder Almenum, koopt een huis in de zogen. Jan Ruurdstraat. Ten O.?, ten W. die straat. Gekocht van Sytske Aukes wv hofmeester op `t jacht van zijn Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau Harmen Wassenaar, voor 600 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-146 Jan Ruurdstraat 1Auke Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /2Jan Ruurdstraat 1Foppe Dirks, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /3Jan Ruurdstraat 1Heere Pieters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG
8-146 /4Jan Ruurdstraat 1wed. Cornelis Emmeriks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


 


 


 


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0155v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperPyter Alberts, gehuwd metmr. sleefmaker185-00-00 GG
Baukjen Ockes
verpachter grondTjepke Gratama koopman2-02-00 CG
naastligger ten oostensteeg waardoor vije in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van burgemeester Hania
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwijlen Auke Gerbens
verkoperAaltje Nauta, weduwe van
wijlen Jogchem Stellingwerf
verkoperAaltje Nauta, recht van scheiding bekomend van haar dochter
Baukje Stellingwerf, gehuwd met
Jurjen Gerryts de Jong, erfgenamen vanmr. schoenmaker
wijlen Pyter Stellingwerf, oom
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Alberts, mr. sleefmaker x Baukjen Ockes kopen een huis in de Jan Ruurdstraat, nu bewoond door de verkoperse. Grondpacht 42 st aan koopman Tjepke Gratama n.u. Ten O. een steeg (waarin vrije in- en uitgang), ten Z. wd. burgemeester Hania, ten W. de straat, ten N. wl. Auke Gerbens. Gekocht van Aaltje Nauta wv Jochem Stellingwerf, mede namens haar dochter Baukje gesterkt met haar man mr. schoenmaker Jurjen Gerryts de Jong, samen de erfgenamen van haar oom Pyter Stellingwerf, voor 185 GG.


 


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0072v van 24 mei 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperAnne Oenes, gehuwd metassistent bij de Admiraliteit252-00-00 GG
Trijntje Reins
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenPyter Alberts
naastligger ten westende weduwe van Foppe Dirks
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/2Heere Pyters, weduwnaar vanmr. sleefmaker
Trijntie Doekes, en voogd van hun
verkoper van 1/4minderjarige dochter Marijke Heeres, en haar broer
verkoper van 1/4Doeke Heeresmr. sleefmaker


 


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0290r van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 1Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperPieter Alberts, gehuwd metmr. sleefmaker350-00-00 CG
Baukje Okkes
toehaakeen gouden ducaat
naastligger ten zuiden*Pieter Alberts, gehuwd met
Baukje Okkes
naastligger ten westen*Jan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden*Abraham Jansen Faber
verkoperPieter Aukeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Alberts, mr. sleefmaker x Baukje Okkes koopt huis in de Jan Ruurdstraat. Ten O. de koper, ten Z. Abraham Jansen, ten W. de straat, ten N. Meile Dirks Faber. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Pieter Aukes, voor 350 CG.


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0060r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 2Schritsen hoek Jan Ruurdstraathuis
 
koper door niaarDoekle Andries van der Werff 590-00-00 GG
geniaarde koperPieter Alberts Stienstra, gehuwd metmr. sleefmaker
Baukjen Okkes
huurderCasparus van der Berg 60-00-00 CG
naastligger ten oostenRein Annes
naastligger ten zuidenPieter Alberts Stienstra c.u.mr. sleefmaker
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAbraham Jansen Faberscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoekle Andries v.d. Werf koopt, na niaar ratione sanguinis tegen mr. sleefmaker Pieter Alberts Steenstra x Baukjen Okkes, een huis zz. Schritsen op de hoek Jan Ruurdstraat, nu gehuurd door Casparus van der Berg. Ten O. Rein Annes, ten Z. mr. sleefmaker Pieter Alberts Steenstra x Baukje Okkes, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van scheepstimmerman Abraham Jansen Faber voor 590 GG.


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0286v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Jan Ruurdstraat 3Jan Ruurdstraat OZhuis
 
koperHanso Godes Gonggrijp griffier bij de Admiraliteit267-00-00 GG
huurderde weduwe van Gerrit de Vries
naastligger ten oostenEvert Bouwknegt schipper
naastligger ten zuidenHanso Godes Gonggrijp
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenPieter Alberts
verkoperGerardus HorreuspredikantKimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHanso Godef. Gonggrijp, griffier bij de Admiraliteit, koopt een huis in de Jan Ruurdsstraat, laatst bewoond door wd. Gerrit de Vries. Ten O. een steeg (waarin vrij in- en uitgang) en schipper Evert Bouwknegt, ten Z. de koper, ten W. de straat, ten N. Pieter Alberts. Geen grondpacht. Gekocht van bedienaar des H. Evangeliums Gerardus Horreus te Kimswerd, voor 267 GG.


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0218v van 26 jan 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 4Schritsen ZZhuis
 
koperGeeske Pieters Steenstra 325-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erven van Pieter Alberts
naastligger ten westende erven van Maria Lex
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat en diept]
verkoperFroukjen Oenses, weduwe
Reyn Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeeske Pieters Steenstra koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een steeg waarin vrij in- en uitgang etc., met pro quota onderhoud van de riolering en waterlossing, ten W. erven Maria Lex, ten Z. erven Pieter Alberts (Steenstra), ten N. straat en diept. Gekocht van Froukje Oenses wv Rein Annes, voor 325 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
8-165 Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters
8-168 Schritsen 4wed Rein Annes


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0251v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 2Schritsen ZZ hoek Jan Ruurdstraat wijk F-088huis
 
koperCarel Jans, gehuwd metscheepstimmerman449-00-00 CG
Geertje Wygers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenH. Gonggrijp
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJelle T. Boomsma, administrateur over
Pietje Baukes, dochter van
wijlen Bauke Freerks, erfgenaam van
wijlen Hinke Jacobs, weduwe van
wijlen Doekele Andries


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-158 Jan Ruurdstraat 1Antje En Geeske Pieters1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Geertje Agesgebruiker van wijk F-086, naaister; eigenaar Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Rein Annesovl voor 1815; wed. R.A. gebruiker van wijk F-087, gealimenteert; eigenaar Geeske P. Baksma c. s., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-088Schritsen 2Carel Jans Timmer... HRL 1801, BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1838, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-088, scheepstimmerman, 1814. (GAH204); C.J.T. eigenaar van percelen nrs. 1465 en 1466 te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Andries Klases Vlietstra... HRL. 1813, kind: levenloos 3 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1813; gebruiker wijk F-089, varensgesel; eigenaar is Geeske P. Baksma c. s., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Geeske P Baksma... 1814. (GAH204); id. van wijk F-087; gebruiker Rein Annes wed., gealimenteert, 1814. (GAH204) id. van wijk F-089; gebruiker Andries K. Vlietstra, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-090, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Hendrik Rinkes... 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-089Jan Ruurdstraat 1Geeske P Baksma c.s. Andries K Vlietstra varensgesel
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske P Baksma winkeliersche
F-088Schritsen 2Carel Jans Timmer Carel Jans Timmer scheepstimmerman
F-087Schritsen 4Geeske P Baksma c.s. Rein Annes wedgealimenteerd
F-086Schritsen 6Doopsgezinde Gemeente Geertje Ages naaister


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6provisionele en finale toewijzingfl. 11woning F-086
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperHendrik Jans Leyenaar


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 181 van 10 jun 1820
adressoortbedraggebruik
F-089Jan Ruurdstraat 1koopaktefl. 200huis in de Jan Ruurdtraat F-089
 
verkoperGeeske Pieters Steenstra (wv Marten Baksma)
koperKlaas Gerrits de Vries
kopenTettje Dirks Overdijk


1820 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Geeske Pieters Steenstra, overleden op 13 september 1820winkeliersche (Jan Ruurdsstraat F 90), wed. Marten Baksma, testamentair erfgenamen zijn 4 staken: Tjietske Fransen (vrouw van Kornelis Jarigs Blokmaker) (volle nicht moederszijde: 1/4), Trijntje en Klaas Klazes, schipper Franeker (nichtskinderen: 1/4), Frans, varensgezel en Oepke Okkes, schoenmaker (neefskinderen: 1/4) en minderjarige Antje en Rintje Durks Bakker (kinderen van Durk Rintjes Bakker, korendrager en Baukje Freerks: nichtskinderen: 1/4), voorbijgegaan werden 4 staken: kinderen van Antje Fransen (nicht), Harke en Okke van der Stok (neven) en Haring Wiegers (neef, vader van Wyger Harings, timmerman Oosterbierum: legaat fl. 50,-). Saldo fl. 1.070,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 19 van 9 feb 1822
adressoortbedraggebruik
F-087Schritsen 4koopaktefl. 200huis F-087
 
verkoperJan Wybes van Dokkum
koperAaltje Rommerts Faber


1823 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 43 van 5 mei 1823
adressoortbedraggebruik
F-087Schritsen 4koopaktefl. 150huis F-087
 
verkoperAaltje Rommerts Faber
koperMintje Rommerts Faber (te Leeuwarden)


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 350 van 27 dec 1824
adressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6koopaktefl. 40woning op de Schritsen F-086
 
verkoperJan Robijns
koperJohannes Hendriks Leyenaar


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 403 en 414 van 21 nov 1827
adressoortbedraggebruik
F-090Jan Ruurdstraat 3provisionele en finale toewijzingfl. 266huis in de Jan Ruurdstraat F-090
 
verkoperAdam Coenradus Helbach
koperWillem Zwaal


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-087Schritsen 4Mintje Rommerts Faber, overleden op 28 juni 182949 jr, vrijster/dienstmeid Schritsen F 87, zuster van Wybe, stoeldraaier (erft vruchtgebruik, vader van minderjarige Aukje, Mintje, Rommert, Hendrikus en Aaltje Wybes Faber: erven bloot eigendom) en Aaltje Rommerts Faber (erft lijfrente, vrouw van Bernardus de Vries). Saldo fl. 1.822,95. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 13 van 15 feb 1831
adressoortbedraggebruik
F-086Schritsen 6koopaktefl. 63woning F-086
 
verkoperJohannes Hendriks Leyenaar
Jan Willems Molenaar (te Sneek)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1468Schritsen 2Karel Jans TimmerHarlingenscheepstimmermanhuis (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1469Schritsen 4Wijbe FaberHarlingenstoelmakerhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1470Jan Ruurdstraat 1Klaas Gerrits de VriesHarlingenscheepstimmermansknegthuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1471Jan Ruurdstraat 3Willem Lolkes ZwaalHarlingentimmermanhuis en erf (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1481Schritsen 6Johannes Hendriks LeijenaarHarlingenmetzelaarsknegthuis (25 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-089Jan Ruurdstraat 1Klaas Gerrits de Vries, overleden op 20 juli 1832Zuiderhaven F 89, vader van Gerrit, bakkersknecht, Ybeltje (vrouw van Willem Stoker, brouwersknecht) en Trijntje Klazes de Vries (vrouw van Simme de Groot, winkelier). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Antje Jans Molenaargeb 1805 HRL, ovl 17 mei 1847 HRL, huwt met S/Wybrandus Vettevogel, dv Jan M, en Jetske ... ; BS ovl 1847; oud 33 jaar, geb Sneek (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-086; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Wybrandus Reins Vettevogel... Anna Margaretha Heins; BS huw 1825, ovl 1847; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk F-086; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Antje Hendriks de Vries... 1806, BS huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-087Schritsen 4Johannes Jans de Vries... HRL 1851 wijk D-180, wijk F-108, wijk G-036; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, veerschipper, wijk F-087; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-088Schritsen 2Ybeltie de Vriesoud 40 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk F-088; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Tetje Dirks Overdijk... 1796, BS ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-088; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-089; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Franciska Hannenoud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Rudolphus Sondagoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, rijksvisiteur, wijk F-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Yda Mols... 8 May 1811, dv Baltus M, en Gezina Hofstede; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. F-088 Elle IJlstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-086SchritzenWybrandus Vettevogel36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, timmerman
F-086SchritzenAntie Molenaar33 jSneekv, protestant, gehuwd
F-086SchritzenRein Vettevogel10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenLieuwe Vettevogel6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenJan Vettevogel4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-086SchritzenJetske Vettevogel3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenJohannes de Vries36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, veerschipper
F-087SchritzenAntie de Vries33 jHarlingenv, protestant, gehuwd, winkeliersche
F-087SchritzenJan J de Vries12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenHendrik de Vries7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenAge J de Vries4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-087SchritzenEeke de Vries11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-088SchritzenElle IJlstra39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager & winkelier
F-088SchritzenYbeltie de Vries40 jTerschellingv, protestant, gehuwd
F-088SchritzenWessel IJlstra9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-088SchritzenJan IJlstra7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-088SchritzenPietje IJlstra5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-089Jan RuurdstraatTetje D Overdijk71 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-089Jan RuurdstraatElisabeth Stooker8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatRudolphus Sondag45 jRotterdamm, rooms katholiek, gehuwd, rijks visiteur
F-090Jan RuurdstraatFranciska Hannen30 jLeeuwardenv, protestant, gehuwd
F-090Jan RuurdstraatAnna Maria Sondag15 jSchiermonnikoogv, protestant, ongehuwd
F-090Jan RuurdstraatJohannes P Sondag4 jAverustm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Dirk Simons Trompetter, overleden op 4 augustus 18409 mnd, overleden Raamstraat F 90, zoon van Simon Dirks Trompetter, scheepstimmerman en Antje Gerrits Faber, broer van minderjarige Pietertje, Janneke en Baukje Simons Trompetter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-089Jan Ruurdstraat 1Aaltje van Dorpen, overleden op 10 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 5 mnd (geboren 6/5/1844), overleden Grote Ossenmarkt F 89. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-086Schritsen 6Wybrandus Reins Vettevogel, overleden op 9 juni 184743 jr (geboren 1/4/1804), timmerman, overleden Schritzen F 86, weduwnaar, vader van minderjarige Rein, Lieuwe, Jan, Anne, Douwe en reeds overleden Jetske Wybrandus Vettevogel (in weesgesticht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Jacob van Slooten, overleden op 5 december 184782 jr (geboren 21/8/1765), overleden Jan Ruurdstraat F 90, weduwnaar, vader van Sipke, koopman, Wiebe, bakker Abbekerk, Hendrik, 1e luitenant Delft, Hiltje (vrouw van Willem Zwaal, stadsbode), afwezige Johannes (sinds lang als soldaat naar Oost-Indien vertrokken) en wijlen NN Jacobs van Slooten (moeder van Riemke, vrouw van Sipke Houtsma, steendrukker en Jacobus-Julianus E. Smith). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-090Jan Ruurdstraat 3Rein Willems Zwaal, overleden op 19 juni 184815 jr (geboren 21/7/1832), overleden Jan Ruurdstraat F 90, zeeman, zoon van Willem Lolkes Zwaal, stadsbode (thans man van Hiltje van Slooten) en wijlen Jacomina Vettevogel, broer van minderjarige Anna, Jantje en Lolke Willems Zwaal (uit 1e huwelijk vader), halfbroer van minderjarige Jacob, Douwe, Riemke, Alida, Hendrik, Sipke en Sybrand Willems Zwaal (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 101,04. (in tafel 9/6) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-086Schritsen 6Trijntje Reitsmageb 1786 HRL, A 27 feb 1854 Wildervank, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-086


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-088Schritsen 2Elle Wessels IJlstra... bev.reg. HRL 1851 wijk E-247; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager en winkelier, wijk F-088; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Hiltje Jacobs van Slooten... dv Jacob vS, en Riemke Wybes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1836, ovl 1895, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-089Jan Ruurdstraat 1Willem Lolkes Zwaal... Willems Molenaar; BS huw 1825, ovl 1835, huw 1836, huw 1841, huw 1842, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-089, bev.reg. HRL 1860-80; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-083; VT1839; W.L.Z. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-090Jan Ruurdstraat 3Aukje de Boer... en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder ... (alles)


1853 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-088Schritsen 2Geertje Wygers, overleden op 16 augustus 1853Schritsen F 88, laatst wed. Karel Jans Timmer, moeder van Jan Karels Timmer, kantoorbediende. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1468F-088 (Schritsen)Jan Timmerwoonhuis
Sectie A nr. 1469F-087 (Schritsen)erv. Wijbe Faberwoonhuis
Sectie A nr. 1470F-089 (Jan Ruurds straat)erv. Johannes Kerkhovenwoonhuis
Sectie A nr. 1481F-086 (Schritsen)Willem S. Zwaal en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 2651F-090 (Jan Ruurds straat)Willem L. Zwaalwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 25 nov 1870
F-088Schritsen 2Een ter nering staand winkelhuis aan de Scritsen, in huur bij S., Wijga. Provisioneel verkocht op 7 dec 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1481F-088 (Schritsen)Hendrik Groenewoudwoonhuis
Sectie A nr. 1469F-089 (Schritsen)Wed. en erven Wijbe Faberwoonhuis
Sectie A nr. 1468F-090 (Schritsen)Jacob A. de Vrieswoonhuis
Sectie A nr. 1470F-091 (Jan Ruurdstraat)Wed. en erven Johannes Kerkhovenwoonhuis
Sectie A nr. 2651F-092 (Jan Ruurdstraat)Oeds Wijmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1470Jan Ruurdstraat 1 (F-091)Pieter Hoekers
Sectie A nr. 2651Jan Ruurdstraat 3 (F-092)Simon de Vries
Sectie A nr. 1468Schritsen 2 (F-090)Jan van 't Vliet
Sectie A nr. 1469Schritsen 4 (F-089)Raphaël Pais
Sectie A nr. 1481Schritsen 6 (F-088)Douwe de Wilde


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 1 Sijs Hondemakantoorlooper
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Jan Ruurdstraat 3 Paulus van Beusekomstoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500
Schritsen 4 Jan Kuipersbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Jan Ruurdstraat 1S.Hondemapakhuismeester
Jan Ruurdstraat 3S. de Vrieswinkelbediende
Schritsen 2W.Dubamachinist
Schritsen 2J.Dubavetsmelter
Schritsen 2aDubagasfitter
Schritsen 4R.Kasperstransportarbeider


1939 - kentekenadresnaam
B-25241
Jan Ruurdstraat 3Jan Wiersma


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritzen 2K. & P. Jonkman825Stalh.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenJonkman's Stalhouderij825Exped.bedr. en Verhuiz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenJonkman's Stalhouderij825Exped.bedr. en Verhuiz.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
SchritsenJonkman's Stalhouderij825Exped.bedr. en Verhuiz.


1965 - adresboekadresnaam
Jan Ruurdstraat 3G. (Grietje) de Vries wv Wiersma
Schritsen 2H. (Hendrikus) Schoot
Schritsen 4W.J. (Willem) van Dalen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 2rijksmonument 20659
  terug