Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 9 1-003 1-007 A-007 A-007
 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005r van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ tot aan de Zoutloothuis
 
koperSweer Zybes Bontekoe, gehuwd met1200-00-00 CG
Jancke Jans
toehaaktwee gouden ducaten tot een geschenk
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenHaring Egberts
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoper van 1/2Aeltie Jennes, en
verkoper van 1/2Sjouk Willems, gesterkt met
haar bestevader Meuwis Pybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaStittert Sybes Bontekoe x Jancke Jans koopt een huis nz. Noorderhaven, strekkende zuidwaarts tot aan de Zoutsloot. Ten O. Jacob Hendrix, ten W. Haring Egberts. Gekocht van Aeltie Yemes en Sjouk Willems, beide voor 1/2.


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ [niet vermeld]huis
 
koperKeimpe Jaerichs c.u.400-00-00 GG
naastligger ten oostenReyner Tjeerdts mr. zilversmid
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van Haeringh Eyberts
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Janke Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Sweerd Sybes Bontekoe
verkoper van 1/10Teetske Sweerdts, gehuwd met
verkoper van 1/10Claes Gerloffswijdschipper
verkoper van 1/10Sybe Sweerdtssmalschipper
verkoper van 1/10meerderjarige ongehuwde dochter Lijsbeth Sweerdts
verkoper van 1/10meerderjarige ongehuwde dochter Attie Sweerdts
verkoper van 1/10minderjarige zoon Ruyrd Sweerdts


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarEibert Harings
gebruikerEibert Harings
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-003Noorderhaven 9huis
eigenaarEgbert Harings
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223v van 25 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZhuis
 
koperMelle Ynses, gehuwd met1017-10-00 CG
koperAeltie Renses
naastligger ten oostenReiner Tjeerds
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westenEghbert Harengs
naastligger ten noordenZoutsloot
Wybe Drieses, ter sterking van
verkoperSytske Martens, weduwe van
verkoperwijlen Keimpe Jarighs


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-003 Noorderhaven 9huis
eigenaarEybert Harings
gebruikerFreerk Sybrens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-003 Noorderhaven 9huis
eigenaarRimmert Luitjens
gebruikerRimmert Luitjens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-003 Noorderhaven 9Claas Wouters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
1-003 Noorderhaven 9Huibert Jetses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-003 Noorderhaven 9huis
eigenaarMelle Ynses
gebruikerKlaas Wouters (voor 20-00-00 CG)
gebruikerHubert Jetses (voor 20-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0232v van 27 okt 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ bij de kettingsbrughuis alwaer de Zeeton in de geevel staet
 
koper van 1/3Beerend Dreyer procureur fiscaal600-00-00 GG
koper van 1/3Joost Zeeman gerechtsbode
koper van 1/3majoor Age de Haas executeur
huurderSjoerd Harmens c.u.
huurderMinke Gaebes
naastligger ten oostenHans Reiners n.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJan Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSybren Hendriks Hoedtje, erfgenaam vanmr. timmerman
erflaterTaetske Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend (Bernardus) Dreyer, proc. fiscaal, Joost Zeeman, Gerechtsbode en Age de Haas, executeur, kopen elk voor 1/3 een deftig huis bij de kettingbrug, 'de Zeeton'. Ten O. Hans Reiners, ten W. Sytske Reiners wv Jan Douwes, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Sybren Hendriks Hoedtje, mr. timmerman, als erfgenaam van Taetske Ruurds Bontekoe, vrijster.


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0193v van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ [staat: bij de kettingsbrug]1/3 huis
 
kopermajoor Age de Haes executeur300-00-00 CG
eigenaar van 1/3majoor Age de Haesexecuteur
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBernardus Dreyerprocureur fiscaal
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge de Haas, majoor en executeur koopt 1/3 huis bij de kettingbrug, waarvan hij 1/3 bezit. Gekocht van Bernardus Dreyer, procureur fiscaal, voor 300 cg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0254v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven bij de Kettingsbrughuis
 
koperHein Joukes, gehuwd metschipper984-05-00 CG
Tettje Piers
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/3Joost Zeemangerechtsbode
verkoper van 2/3wachtmeester Age de Haasexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Joukes, schipper x Tettje Piers koopt een huis nz. Noorderhaven bij de kettingbrug, dat nagelaten is door Tetske Ruurds Bontekoe, en nu door diverse gezinnen wordt bewoond. Gekocht van Joost Zeeman, gerechtsbode, voor 1/3, en Age de Haas, executeur en wachtmeester, voor 2/3, voor 984 cg.


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-003 Noorderhaven 9Hijlke Jaarigs
1-003 Noorderhaven 9Marten van Vliet


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0084r van 27 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 9Noorderhaven NZ wijk A-007huis
 
koperMarten van Vliet, gehuwd met1100-00-00 CG
koperTettje Pieters
huurderChristiaan Pieters c.s.
naastligger ten oostenverkoper Aaltje Douwes de Jong
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenFettje Taakes*
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperAaltje Douwes de Jong, weduwe van
verkoperwijlen Bouwe Boomsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Wybes van Vliet x Tettje Pieters koopt huis wijk A-007, kadnr. 308. Ten O. de verkoper, ten W?, ten Z. de haven, ten N. de straat Gekocht van Jeltje Douwes de Jong wv Bouwe Boomsma, die zelf ten O. woont.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-007 Noorderhaven 9Marten van Vliet2-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Sytske Martens van Vlietgeb 1794 ... , ovl 15 mei 1812 HRL; wijk A-007, dv Marten vV, en Tetje (Pieters); BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Friedrich Graphorn... (= Frederik) 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1820, ovl 1858; wed. F.G. gebruiker van wijk A-007, medegebruikers Jappe R. van Veer, schipper, eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Marten Wybes van Vliet... geb 1794 ... , Wybe Martens vV, geb 1793 ... , Pieter vV, geb 25 jun 1799 HRL, wonende te HRL. 1813 wijk A-007, wonende te op de Noorderhaven in 1811, vlgs ovlakte wednr. met kinderen; BS ovl 1811, ovl 1812, ovl 1813, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Sappe R. van der Veergebruiker van wijk A-007, schipper; medegebruiker Friedrich Graphorn wed. ; eigenaar en medegebruiker is Marten van Vliet, 1814. (GAH204); EER, TAEKE JANS VAN DER


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-007Noorderhaven 9Marten van Vliet Marten van Vliet
A-007Noorderhaven 9Jappe R van Veer schipper
A-007Noorderhaven 9Friedrich Graphou wed


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Hermanus Lammerts Timmer, overleden op 6 juli 1824zoon van Lammert J. Timmer, schrijnwerkersknecht (Noorderhaven A 7, wednr. Geertje T. Kuiper) en Dieuwke H. Kamsma, halfbroer van minderjarige Beidske Lammerts Timmer (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Jan Lammerts Timmer, overleden op 12 juli 1824zoon van Lammert J. Timmer, schrijnwerkersknecht (Noorderhaven A 7, wednr. Geertje T. Kuiper) en Dieuwke H. Kamsma, halfbroer van minderjarige Beidske Lammerts Timmer (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-007Noorderhaven 9Dieuke Harmens, overleden op 12 april 1826vrouw van Lammert Jans Timmer, kastenmakersknecht Noorderhaven A 7, moeder van minderjarige Harmanus Lammerts Timmer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 308Noorderhaven 9Lammert TimmerHarlingenschreinwerkerhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Geertje M Popmaoud 36 jaar, geb Warga en wonende te HRL. 1839, wijk A-007; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Pieter J Bakker... met Doedtje Jans vd Molen op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, pakhuisknecht, N.H., ovl wijk A-007, scheepssjouwerman in 1862, werkman in 1851, ged 27 mrt 1804 HRL, zv Johannes Pieters B., en Jetske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-007Noorderhaven 9Romke van Hettinga... in 1879, zv Doekle vH, en Reina de Lon; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-007, 260; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissaris der Amsterdamse en Rotterdamse veren, wijk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-007NoorderhavenGeertje M Popma36 jWargav, rooms katholiek, weduwe, geen
A-007NoorderhavenJanna Lentz11 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-007NoorderhavenCatharina Lentz6 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 308A-007 (Noorderhaven )Solco Tromp Ageszoonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3423A-007 (Noorderhaven)Jan H. van 't Vlietwoonhuis


1904 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 9, HarlingenNoorderhaven 9Vliet, Jan van 't19 J v V 04'baksteeninscriptie (Jan van 't Vliet)
Volgens de 'lijst van de nummering der huizen' van 1880 was hij destijds eigenaar van dit pand, A 7.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3423Noorderhaven 9 (A-007)Jan van 't Vlietwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 9wed Jetze Stienstra geb. Ruijghzonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 700


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 9J. Haitsma87Betonkassenbouw


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 9J. Haitsma87Betonkassenb.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 9M.Clowtingsleepbootkapitein
Noorderhaven 9J.Clowtingvarensgezel


1936 - variaadresbronbericht
Noorderhaven 9Oud Harlingen Magazine 1998mei: Slagerij Noordbeek, Noorderhaven 9, verhuisde naar Rommelhaven 6


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Tichelaar & Zn.289Vertegenw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenD. Tichelaar & Zn.289Vertegenw.


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 9D.E. (Dirk) Koning


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 9rijksmonument 20531


2001 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9038Noorderhaven 9
  terug