Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Droogstraat 11,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 11 1-158 1-026 A-082 A-083
aangrenzende stegensteeg
Droogstraat 11naamloze steeg ten oosten


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-158 Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerrit Middagten
gebruikerconvoimr. Adius
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-158 Droogstraat 11hoff
eigenaarPier Andries
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-158 Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerrit Midagten
gebruikerwed. Gerrit Midagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-158 Droogstraat 11hoff
eigenaarwed. Gerryt Middagten
gebruikerwed. Gerryt Middagten
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-158 Droogstraat 11hof
eigenaarwed. Weima
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0013r van 26 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 11Droogstraat NZ [staat: Grote Droogstraat]hof van 104 x 35 voet, prieel
 
koperAugustus Robbertus van Dalsen notaris230-00-00 GG
gebruikerwijlen Trijntje Mouter
naastligger ten oostenJan A. Bakker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: Grote Droogstraat]
naastligger ten westende erven van L. Tabes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Yetske Mouter, erfgenaam, gehuwd metLeeuwarden
Jacobus Hesselingpredikant (doopsgezind)Leeuwarden
verkoper van 1/3Baukjen Feytema, erfgenaam, gehuwd met
S. Wybingakoopman
verkoper van 1/3Pieter Stinstra, erfgenamen, kinderen vanpredikant (doopsgezind)Franeker
wijlen A. Mouter, weduwe van
wijlen G. Stinstra
wijlen W. P. Mouter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustus Robertus van Dalsen, not. bij Gedeputeerden van het Hof van Friesland, koopt een hof met vruchtbomen en prieel, lang 6-en breed (wijd) 35 voeten, nz. Grote Droogstraat. Ten O. Jan Aukes Backer, ten W. erven Laurens Tabes, ten Z. de Grote Droogstraat, ten N. de Zoutsloot, waar de hof ook een uitgang heeft. Gekocht van Jetske Mouter x Jacobus Hesseling, D.G. ds. te Leeuwarden, voor 1/3, Boukje Feitema x Schelte Wybinga, voor 1/3, en Pieter Stinstra, D.G. ds. te Franeker, als mede-erfgenaam van zijn moeder Anna Mouter wv G. Stinstra, voor zichzelf en als lasthebber van de overige erven van zijn moeder, voor 1/3, voor 230 gg. Allen zijn erven van P. Mouter.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-026 Droogstraat 11A R van Dalsen0-00-00 CG


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Hendrik Allerts Balkstra... van Bekendheid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11A.R. van Dalsen... 4 mrt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-028, rentenier, 1814. (GAH204); id. van wijk A-082, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-082Droogstraat 11A R van Dalsen A R van Dalsen stal en wagenhuis


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-082Droogstraat 11Jacob Meinderts Astra, overleden op 17 januari 1825zoon van Meindert W. Astra, beurtschippersknecht (Zoutsloot A 82) en Tettje Terpstra, broer van minderjarige Sjieuwkje, Antje en Willem Meinderts Astra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 296Droogstraat 11Freerk Dirks FonteinHarlingenzeehandelaarstal (80 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Antje Kreil... A-101, dv Gerrit Alderts K, en Jetske Tittes; BS huw 1843, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Aukje Ymes de Jong... 1811, dv IJme Wybes dJ, en Hiske Jans Huizinga; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-075; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Gerrit Jans de Jong... zv Jan Gerrits dJ, en Janke Pieters; BS huw 1815, ovl 1857, bsfr 1815 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, 8; oud 47 jaar, geb Drachten en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk H-037; ... (alles)


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 296A-082 Frederik FonteinHarlingende stal en koetshuis vergroot en vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-082Droogstraat 11Trijntje Sikkes van der Woude... Simons, A mrt 1864 Franeker als wed. van G.J. de Jong; BS Franeker huw 1822, bev.reg. HRL 1851 wijk A-082, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 296A-082 (Achterstraat)Dirk Fontein Fz.wagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 296*A-082 (Droogstraat) Harmens & Zonenwagenhuis
Sectie A nr. 296*A-083 (Droogstraat) Harmens & Zonenstal


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4772Droogstraat 11 (A-082)Watze Nauta


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.stalhouderij


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.fa. W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, verhuizingen


1935 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Droogstraat 11, HarlingenDroogstraat 11W. Nauta Pzn.stalhouderij, goederenvervoer, trouw- en begrafenis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 11beeldbepalend pand4 van 10
  terug