Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 41 1-025 1-028 A-024 A-023
 


 


 


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 41Noorderhaven NZhuis
 
koper provisioneelLammert Claessen boormaker1200-00-00 GG
bewonerRuyrd Sybes Bontekoe
naastligger ten oostenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten zuidenNoorderhaven en straat
naastligger ten westenAise Arjens Mahui
naastligger ten noordenDroogstraat
Freerck Jacobs, curator over ontvanger Vijfdeelen Zeedijken buitendijks
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
Jan Pieters Oldaens, curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
Seerp Gatties, gelastigden van
verkoperde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
verkoperLammert Claessenboormaker


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0323r van 22 jun 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 41Noorderhaven NZhuis
 
koperLieuwe Willems Graaff, gehuwd met1200-00-00 CG
koperEttie Wybes
huurder voor 12 jarenLieuwe Willems Graaf 25-00-00 CG
huurder voor 12 jarenEttie Wybes
naastligger ten oostenHendrick Roelofs
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAyse Arjens Mahiu houtkoper
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperCornelis Lammerts Boremakerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Willems Graaff x Ettie Wybes kopen een huis dat ze nu als huurders bewonen. Ten O. Hendrick Roelofs, ten Z. de Noorderhaven, ten W. houtkoper Ayse Arjens Mahiu, ten N. de Achterdroogstraat en het panwerk van de vroedsman Hylaarda. Belast met 12 jaren huur ingegaan op 1 mei 1689, voor 25 CG per jaar. Gekocht van Cornelis Lammers Boremaker, burger en koopman te Hoorn, voor 1200 CG.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0257r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 41Noorderhaven NZhuis
 
koperJilles Martens, gehuwd met1050-00-00 CG
koperBarber Andries
naastligger ten oostenJan Tammes gortmaker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAise Arjens Mahiu
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde gelastigden van Lieuwe Willems de Graaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJilles Martens [Mesdag] x Barber Andries kopen een huis Noorderhaven NZ. Ten O. Jan Tammes, ten Z. de Noorderhaven, ten W. Aise Arjens Mahiu, ten N. de Droogstraat. Geen grondpacht. Gekocht van (mr. smid Hette Tietes, gortmaker Jan Tammes en koopman Jan Reyners als gelastigden van) Lieuwe Willems de Graaff voor 1050 CG en een ducaat.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-025 Noorderhaven 41huis
eigenaarJilles Martens
gebruikerJilles Martens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-025 Noorderhaven 41huis
eigenaarGilles Martens
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan29-4-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-025 Noorderhaven 41huis
eigenaarGillis Martens erven
gebruikerAnthony Riniae
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-17-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-025 Noorderhaven 41huis
eigenaarerven Gilles Martens
gebruikererven Gilles Martens
huurwaarde47-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-16-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0142r van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ tussen de Raadhuis-en Vismarktsbruggen1/8 huis
 
koperJanke Jans, gehuwd met200-00-00 CG
Romke Wytses Wassenaarmr. glasmaker
bewoner en gebruiker van 1/2Maten Gillis Mesdagmakelaar60-00-00 CG
naastligger ten oostenoud hopman Junius Alema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van Ait Arjens
naastligger ten noordenoud hopman Junius Alema
verkoperGerben Johannismr. schoenmaker


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0198r van 20 okt 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 41Noorderhaven NZ1/2 huis
 
koperJanke Jans, gehuwd met999-00-00 CG
Romke Wassenaarmr. verver en glasmaker
naastligger ten oostenJunius Alema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende erfgenamen van Aise Arjens
naastligger ten noordenJunius Alema
verkoperAagjen Jans, weduwe en erfgenaam van wijlen
Marten Gillis Mesdagmakelaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Jans x mr. verver Romke Wassenaar, koopt 1/2 huis nz. Noorderhaven met een steeg tot aan de Droogstraat. Ten O. Junius Alema, ten Z. de straat en haven, ten W. erven Aise Arjens [Mahui], ten N. Junius Alema. Gekocht van Aagjen Jans wv gezworen makelaar Marten Gilles Mesdag, voor 999 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-025 Noorderhaven 41Romke Wassenaar, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0159r van 4 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 41Noorderhaven NZhuis
 
koperde heer A. J. Conradi advocaat en secretaris1200-14-00 GG
de heer Ev. Oosterbaanadvocaat
huurderBarend I. Visser c.u.koopman
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAle Andries koopman
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
verkoper van 3/9Wytse Heinsschilder
verkoper van 3/9Johannes Kibbelaar, gehuwd metarbeider
verkoper van 3/9Rigtje Heins
verkoper van 1/9Berber Jans Bot meerderjarige vrijster
verkoper van 1/9Claas Jans Weydeman, gehuwd met
verkoper van 1/9Antje Romkes Wassenaar
verkoper van 1/9Jan Cornelis Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/9Dieuwke Romkes Wassenaar
erflaterwijlen Pieter Wytses Blok, gehuwd metmr. schilder
erflaterwijlen Lijsbert Jans Bot


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0187r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 41Noorderhaven NZhuis en erf met zolders
 
koperMarten Berends Bosch, gehuwd metmr. kuiper1200-14-00 GG
koperTrijntje Sybrens de Groot
huurderBarend Visser c.u.koopman70-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester J. van Alema
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenAle Andries koopman
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: Achterstraat]
verkoperA. J. Conradisecretaris
verkoperEvert Oosterbaanadvocaat
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarten Bosch


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-025 Noorderhaven 41Marten Bos


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-028 Noorderhaven 41Marten J Bos erven6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Barend Martens Bos... Sijbrens de Groot; BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1817, ovl 1846; gebruiker van wijk A-024, kuiper; eigenaar is wed. Marten Bos (moeder van gebruiker), 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Marten Beerends Bos... in leven meester kuiper; BS huw 1812, huw 1817, huw 1820, ovl 1841, ovl 1842; wed. M.B. eigenaar van wijk A-024; gebruiker is Barend Bos (zv eigenaar), kuiper, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-024Noorderhaven 41Marten Bos wedBarend Bos kuiper


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-024Noorderhaven 41Hieke Hettes Brouwer, overleden op 2 mei 1823dochter van Hette Ruurds Brouwer, mr. kuiper (Noorderhaven A 24) en Rinske Johannes Proosterbeek (wed. Barend Bos), zuster van minderjarige Aukje en Simkje Hettes Brouwer, halfzuster van minderjarige Marten, Johannes en Sybren Barends Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 29 nov 1825
A-024Noorderhaven 41Huizinge c.a. waarin voorheen een kuipersaffaire aan de Noorderhaven, Marten, Bos en erven. Finaal verkocht op 14 dec 1825 door nots. Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 330Noorderhaven 41Arjen Andries KoopmansHarlingenmetzelaarhuis en erf (144 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Arjen Andries Koopmans... BS huw 1818, huw 1820, huw 1824, ovl 1842; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-024; VT1839; A.A.K. eigenaar van perceel nr. 330 te HRL, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 384, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Geertje Everts Bouwknegt... 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk H-015; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-024; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Evert Bouwknegt en Klaaske ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-024Noorderhaven 41Hendrika Jacobus Posthuma... Posthuma en Anna Martgens Mijll; geb 1810 HRL, vanaf 1861 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-024NoorderhavenArjan Koopmans50 jHarlingenm, protestant, gehuwd, metzelaar
A-024NoorderhavenGeertje E Bouwknegt50 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-024Noorderhaven 41Arjen Andries Koopmans, overleden op 6 juni 184253 jr, mr. metselaar, overleden Noorderhaven A 24, man van Geertje Everts Bouwknegt (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Geertuida, Aaltje, Akke en wijlen Johannes Andries Koopmans (vader van niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 1.983,62. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 330A-024 Gerrit van Bijleveld jr.Harlingenhet gebouw van binnen en buiten aanmerkelijk verbeterd en verfraaid, voorts een kantoortje in hetzelve gemaakt enz.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 330A-024 (Noorderhaven )Hendrik van Schouwenburg Jz.woonhuis


1863 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49061 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 113 van 20 aug 1863
adressoortbedraggebruik
A-024Noorderhaven 41koopaktefl. 5500huizinge met erf A-024
 
verkoperHendrik Jacobs van Schouwenburg
koperKatharina Elisabeth Brandenburg (wv Sipke van Slooten)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 330A-023 (Noorderhaven)Catharina Elizabeth Brandenburg wed. S. van Slootenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 330Noorderhaven 41 (A-023)Klaaske Brouwer (wed. Ybe Bolman)


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 41J. Wiersma47Handelsagent


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 41 Tjepke Eppingakalkbrander
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2700


1920 - kentekenadresnaam
B-3293
Noorderhaven 41Tj. Eppinga


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 41v.d. Wal, Eppinga155Schelpkalkfabrikanten


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 41v.d. Wal, Eppinga155Schelpkalkfabrikanten


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 41J.F.Posthumacollecteur staatsloterij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 41A. Haringa608Waterschapssecr., admin. en ass.kant., belastingen


1948 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 41, HarlingenNoorderhaven 41A. HaringaHaringa, A.makelaarskantoor


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenA. Haringa608Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenA. Haringa608Admin. Watersch., koop- en verk., verh. v. onr. goed. enz.


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 41, HarlingenNoorderhaven 41A. HaringaHaringa, A.makelaarskantoor


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 41J. (Jan) Sijtsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 41rijksmonument 20543


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 330Noorderhaven 41
  terug