Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Bildtstraat 14,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 14 1-061 1/4 1-102 A-119 A-130
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 30 1-061 1/4 1-102 A-110 A-121
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 32 1-061 1/4 1-102 A-109 A-120


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 14, Harlingen
 


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0003r van 21 feb 1636 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperHans Hansen, gehuwd metschipperGG 575:07:00
Lolck Schelte
naastligger ten zuidenJan Janssen koopman
naastligger ten noordenhuis van de weduwe van Douwe Allardts bakker
verkoperOtto Minnes, gehuwd metIJlst
Sytske MollesIJlst


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZhuis, brouwerij en mouterij
 
koperHans Emes de Ringh burger c.u.GG 1200:00:00
naastligger ten oostenJochum Dirx
naastligger ten oostende hovinge van Tiebbe Piters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGabbe Freerx e.a.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJentie Rutgers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Emes de Ringh koopt een huis, brouwerij en mouterij c.a. zz. Zoutsloot. Ten O. Jochum Dirx en de hof van Tiebbe Pieters (Dreyer?), ten W. Gabbe Freerks en de andere eigenaar. Gekocht van Jentie Rutgers, voor 1200 gg.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0161r van 12 dec 1641 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis en plaats
 
koperSaske Minckes, weduwe vanGG 550:00:00
wijlen Auke Tierx
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperHans Hansen c.u.


 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0206v van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperDirck Sybrandts Longerhou, gehuwd metschipper (groot-)GG 900:00:00
Tiedtske Reynes
naastligger ten zuidenJan Jansen koopman
naastligger ten noordenCornelis Mintses bakker
verkoperFreerk Dircks c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Sybrants Longerhou, grootschipper x Tiedtske Heyns? koopt een huis met een plaets erachter, wz. Bildtstraat. Ten Z. Jan Jansen, koopman, ten N. Cornelis Meynses, bakker. Gekocht van Freerck Dircks, voor 900 gg.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZhuis, brouwerij en mouterij met diverse gereedschappen
 
koperFeddrick Sipkes, gehuwd metbrouwerGG 3200:00:00
Antie Jans
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:16:00
naastligger ten zuidenDroogstraat, tot waar de brouwerij strekt
naastligger ten westenBildtstraat, huis in de
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSara Wybes, weduwe van
wijlen Hans Ieme de Rinck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeddrick Ipkes, brouwer x Antie Jansdr. koopt een mooi huis, brouwerij en mouterij met alle inventaris, zz. Zoutsloot. Ten O.?, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat tot waar de brouwerij strekt, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Sara Wybedr. wv Hans Emes de Ringh, voor zich en haar kinderen, geassisteerd door haar broers, voor 3200 gg.


 


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0015r van 22 jan 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperBennier Gerrits burger c.u.koopman (schots -)GG 850:00:00
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van IJsbrant IJsbrants
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Cornelis Minses
verkoperDirck Sybrants Longerhou c.u.schipper (groot-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBennier Gerrits, Schots koopman c.u. kopen een huis wz. Bildstraat. Ten Z. Iisbrant Iisbrants, ten N. wed. Cornelis Minses. Geen grondpacht. Gekocht van Dirck Sybrants Longerhou, grootschipper c.u., voor 850 GG.


 


 


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0089r van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZhuis
 
koperIme Yppes, gehuwd metbrouwerGG 380:00:00
Rinske Jetses
verpachter grondClaas Gerrits Braam CG 5:12:00
naastligger ten oostenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten zuidenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten westenIme Yppes burgerbrouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHein Oenesschipper (wijd-)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaInne Ypes, brouwer x Rinske Jetses koopt een huis van 4 kamers onder en boven, zz. Zoutsloot. Ten O. de koper, ten W. en Z. Tjebbe Pytters Dreyer, ten N. de straat. Gekocht van Hein (Hero?)Jans?, wijdschipper, voor 380 gg.


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0010va van 29 sep 1666 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperJan van notarisGG 555:07:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Miranda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Minses
curatorPieter Jacobs, overkoopman
Gerrit Banier Middachten


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0116v van 28 nov 1680 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14stadsvestenvoorste oud stuk van 's Lands Lijnbaan bij 85 voeten
 
koper van 1/2vrijgezel Tymen Eelckes, enCG 450:00:00
vrijgezel Jisse Eelckes
koper van 1/2Trijntie Eelckes, weduwe van
wijlen Rinnert Harmens
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenMinne Jansen Marnstra
naastligger ten westenClaes Stinnerts timmerman (stads-)
naastligger ten noordenGemeensman Dirck Sjoerdts
verkoperGerryt Baniers Middachten
koperReiner Jansen burgerkoopmanCG 49:00:00
naastligger ten oostenDuco Nauta ontvanger
naastligger ten zuidenDuco Nauta ontvanger
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenGhemmenich sekretaris
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
verkoperAdmiraliteit


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ tot de Droogstraathuis, brouwerij en mouterij
 
kopervrijgezel Jacobus Stellingwerff CG 1518:10:00
huurderGerrit Hessels CG 80:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 5:00:00
naastligger ten oostenJacob Romckes koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTierck Hock schipper
naastligger ten westenPybe Auckes schipper
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRinske Jetses, weduwe vanPingjum
wijlen Eme Epes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Stellingwerff, vrijgezel van Reitsum en nu te Harlingen wonende, koopt een huis, brouwerij en mouterij zz. Zoutsloot, strekkende van daar tot achter in de Droogstraat. Ten O. Jacob Romckes, ten W. schipper Tierck Hoek? en Pybe Auckes, ten Z. de Droogstraat, ten N. de Zoutsloot. Het geheel is verhuurd aan Gerrit Hessels, brouwer, die na afloop van zijn huurcontract ook de bierkamer ten O. van de brouwerij en de stal ten O. van het huis en aan de wz. van de 2 camers van verkoper, zal overdragen. Zie verder de acte. Gekocht van Rinske Jetses wv Eme Epes te Pingjum, met inbegrip van de quotele rechten op het water etc. van Luidingakerke (Luinkerk), door de koper geschat op 450 cg., voor in totaal 1518 cg.


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot NZ 32/34huis
 
koperHessel Ruirds, gehuwd metCG 100:00:00
Antie Aleffs
verpachter grondde Stad HarlingenCG 2:16:00
naastligger ten oostenJacob Romkes Braam
naastligger ten zuidenJacob Romkes Braam
naastligger ten westende kinderen van Jacobus Stellfingwerff
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHarmen Douwes c.u., enmr. blauwverver
Tietske Ymes c.s.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 32huis
eigenaarHylcke Douwes Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 32huis
eigenaarHylcke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:08:00
aansl. huurw. voldaan2-7-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 32huis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0042r van 4 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraathuis
 
koperJan Doeckes mr. timmermanGG 381:14:00
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidende erven van Tjerk Sandstra
naastligger ten westenDoede Sickes
naastligger ten noordenweduwe Harmen Hylkes
verkoperSjerk Sybrens Geitiebaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Doekes, mr. scheepstimmerman, koopt het huis. Ten O. de straat, ten W. Doede Sickes, ten Z. erven Tjeerd Sanstra, ten N. wd. Harmen Hylkes. Gekocht van Sjerk Sybrens Geitiebaan.


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 32huis
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerCoert Jansen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
1-061 /2Zoutsloot 32kamer
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:00
 
1-061 /3Zoutsloot 32huis
eigenaarSymon Jansen q.q.
gebruikerSjoerd Jansen
huurwaardeCG 22:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:13:06
 
1-061 /4Zoutsloot 32huis
eigenaarJacob Folkerts
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerAntie Pieters
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:13:06
 
1-061 /5Zoutsloot 32woning
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPieter Harmens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:06:10


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-061 Zoutsloot 32Coert Jansen, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 10:00:00
1-061 /4Zoutsloot 32Gerben Douwes, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0098v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis, zijnde een voormalige brouwerij, met een paardenstal ernaast
 
koperJoost Fransen Zeeman, gehuwd metgerechtsbodeGG 251:00:00
Grytie Thomas IJsenbeecq
verpachter grondde erven van Jacob Romkes Braem CG 5:00:00
verpachter grond stalburgemeester Wiltetus Jelgersma CG 2:16:00
naastligger ten oostenHerre Herres mr. metselaar
naastligger ten zuidenN. N. mr. bontwever
naastligger ten westenJan Gerlofs mr. bakker
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperAeltje Jans Nauta, weduwe van
wijlen Jochum Stellingwerf, en als voogd van
hun dochters Trijntie Jochums Stellingwerf, erfgenaam
Baukjen Jochums Stellingwerf, erfgenaam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Fransen Zeeman, mede-gerechtsbode x Grietje Thomas IJsenbeek koopt een huis dat vroeger een brouwerij was, met een paardenstal ernaast, zz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp. Ten O. Heere Heeres, mr. metselaar, ten W. Jan Gerlofs, mr. bakker, ten Z.?, mr. bontwever, ten N. de straat en Zoutsloot. Er is een steeg bezijden. Gekocht van Aeltie Jans Nauta wv Jochum Stellingwerf, voor 251 gg.


 


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0115r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 30Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis met paardenstal
 
koperAnne Bakker mr. bakker en kalkbranderCG 412:10:00
Setske Foppes Pybma?
verpachter grondde erven van Jacob Romkes Braem CG 5:00:00
verpachter grondburgemeester W. Jelgersma CG 2:00:00
huurderde weduwe van Jochum Stellingwerf
naastligger ten oostenHeere Heeres
naastligger ten zuidenN. N. wever
naastligger ten westenJan Gerlofs
naastligger ten noordenstraat, zijnde een steeg die bij het huis hoort
verkoperJoost Zeeman, gehuwd metgerechtsbode
Grytie Tomas IJsenbeecq
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnne (Eelkes) Bakker, mr. bakker en kalkbrander x Sietske Foppes Pybema koopt een huis met een paardenstal ernaast, zz. Zoutsloot bij de Bildtpoortspijp, bewoond door wd. Jochum Stellingwerf. Ten O. Heere Heeres, ten W. Jan Gerlofs, ten Z. een weverswoning, ten N. die straat. Er is een steeg naast, die bij dit huis hoort. Gekocht van Joost Fransen Zeeman, gerechtbode x Grietje Thomas IJsenbeek, voor 412 cg.


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0006v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis en grote hof
 
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopmanGG 377:07:00
Hinke Wybes Hanekuik
naastligger ten oostende weduwe van Heere Heeres mr. metselaar
naastligger ten zuidenDoopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenAnne Eelkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYttie Rinnerts, weduwe van
wijlen Heere Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Brouwer, coopman x Hinke Wybes Hanekuik kopen zeker deftig huis en grote hovinge of tuin c.a. aan de zuidkant van de Soutsloot bij de Bildpoortspijp. Korte beschrijving van het huis, tuin met prieel en eigen uitgang naar de Droogstraat. Bewoond door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. de verkoperse, ten W. Anne Eelkes, ten Z. doopsgezinde gemeente woningen, ten N. de straat of Soutsloot. Gekocht van Yttie Rinnerts wd. wl. Heere Heeres, in leven mr. metselaar, voor 377 gg. 7 st.


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0032r van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 32Zoutsloot ZZ bij de Bildtpoortspijphuis en paardenstal met ernaast een steegje
 
kopervroedsman Meye Harmens Meyer GG 650:07:00
verpachter grond steegjeAnna Braam CG 5:00:00
verpachter grond paardenstalde weduwe van burgemeester Wiltetus Jelgersma CG 2:16:00
naastligger ten oostenCornelis Brouwer
naastligger ten zuidenJan Claesen
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSetske Foppes, weduwe van
wijlen Anne Eelkes Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeye Harmens Meyer, vroedschap, koopt een huis met paardenstal met een steegje ernaast, omtrent de Bildtpoortspijp. Ten O. Cornelis Brouwer, ten W. Jan Gerlofs Builard, ten Z. Jan Claesen, ten N. de straat en Zoutsloot (Zz.). Gekocht van Setske Foppes wv Anne Eelkes Backer, voor zich, en voor haar kinderen bij haar wl. man, voor 650 gg.


 


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-061 Zoutsloot 32huis
eigenaarwed. Evert Hanekuik
gebruikerCoert Janzen
huurwaardeCG 12:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:03:10
 
1-061 /2Zoutsloot 32kamer
eigenaarJan Gerlofs
huurwaardeCG 15:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:14:08
 
1-061 /3Zoutsloot 32huis
eigenaarEngel Alberts Klinker
gebruikerJan Clazen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:07:04
 
1-061 /4Zoutsloot 32huis
eigenaarwed. Philip Hanekuik c.s.
gebruikerN. N.
huurwaardeCG 28:00:00
aanslag huurwaardeCG 05:01:12
 
1-061 /5Zoutsloot 32woninge
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerPyter Harmens
huurwaardeCG 14:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:10:14


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0032v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraatfraai huis
 
koperCorneles Blok, gehuwd metmr. glasmaker, werverGG 451:00:00
Jepke Waltus
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenEylert Eylerts
naastligger ten westenClaas Danser
naastligger ten noordenReynder Pyters
verkoperJan Doekesmr. scheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Blok, mr. glasemaker en verwer x Iepke Waltus koopt mooi huis wz. in de Bilstraat. Ten W. Claas Danser, ten O. de Bilstraat, ten Z. Eijlert Eijlerts, ten N. Reynder Pyters. Gekocht van Jan Doekes, mr. scheepstimmerman, voor 451 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0270v van 16 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperYeme Pieters, gehuwd metCG 700:00:00
Grietje JansWijnaldum
huurderN. N. CG 30:00:00
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Jansen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkopermeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok
Aaltje Cornelis Blok, gesterkt met haar man
Jan Jacobsmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYeme Pieters x Grietje Jans koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. Douwe Vettevogel, ten Z. Jan Jansen [van der Molen]. Gekocht van Eelkje- en Aaltje Cornelis Blok x Jan Jacobs, mr. timmerman.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0011r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZhuis
 
koperHaring Wiegers, gehuwd metvarenspersoonCG 705:00:00
Antje Piers
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Janzen
naastligger ten westenDouwe Vettevogel
naastligger ten noordenDouwe Vettevogel
verkoperYeme Pieters, gehuwd met
Grietje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHaring Wiegers, varend persoon x Antje Piers koopt huis wz. Bildtstraat. Geen grondpacht. Ten O. de Bildtstraat, ten Z. Jan Janzen [van der Molen], ten W. en N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Yeme Pieters x Grietje Jans, voor 705 cg.


 


 


 


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0256r van 14 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 14Bildtstraat WZ wijk A-119huis
 
koperJan H. Gonggrijp, gehuwd metmr. pruikmakerCG 335:00:00
Grietje Overdijk
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenH. Bonnema
naastligger ten westenJohannes Human
naastligger ten noordenD. W. Vettevogel
verkoperWieger HaringshuistimmerknechtOosterbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan H. Gonggrijp, mr. pruikmaker x Grietje Cl. Overdijk koopt huis Bildtstraat wijk A-119. Ten O. de Bildtstraat, ten W. Johannes Numan, ten Z. H. Bonnema, ten N. Douwe Vettevogel. Gekocht van Wyger Harings, huistimmerman te Oosterbierum, voor 335 cg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-102 Zoutsloot 32Jan H de BoerCG 1:00:00


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Marijke Adema... op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Albert van Eeken... Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1817, ovl 1844, ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Jacob van Eeken... Hendriks vE, en Jacobje Jans Hollander; BS geb 1811, huwafkhu, huw 1821, ovl 1831; gebruiker van wijk A-109, koopman; eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204); Ried, Sectie C, 1832: J. v. E., Koopman te HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Michiel Jacobs van der Zee... huwt met Jantje Jans Oosterhout, in zijn huis ovl Trijntje Oosterhouf, koopt een huis in 1798, ovl wijk A-110, huw.get. bij B.M. Bos en R.J. Proosterbeek, schipper, oom bruidegom, wonende te HRL. 1812, wonende te op ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Pieter Klases Fabergeb 1810 Stavoren, ovl 22 okt 1814 HRL; wijk A-110, zv Klaas Pieters F. en Riemke Abrahams vd Werf; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer... 1806, 1809, BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-109Zoutsloot 32Albert van Eeken Jacob van Eeken koopman
A-110Zoutsloot 30Michiel Jacobs van der Zee wed
A-119Bildtstraat 14Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Dirk Hendriks Faber, overleden op 11 augustus 1822man van Rinske Sjoerds (Zoutsloot A 110), vader van minderjarige Haring en Hendrik Dirks Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 256Zoutsloot 32Albert van EekenHarlingenkoopmanhuis en erf (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 261Zoutsloot 30Albert van EekenHarlingenkoopmanhuis en erf (189 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 271Bildtstraat 14Pieter DrostHarlingenschoenmakerhuis en erf (72 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Willem B. Johans Keller, overleden op 25 juni 1834B.=Benjamin, zoon van Johan Jacob Keller, visiteurcommies (Zoutsloot A 110) en Helena Kaake, zuster van minderjarige Alida, Sophia, Johanna, Johan-Jacob, Helena, Willem, Johanna-Jacoba, Johannes-Kaake en Geertruida Johans Keller. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-110Zoutsloot 30Tietje Harings van der Wal, overleden op 15 oktober 183739 jr, vrouw van Freerk Baukes de Boer, schuitschipper Bildstraat A 110, moeder van minderjarige Trijntje Freerks de Boer (2 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Neeltje Mulderoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske G. de Vliesoud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-109Zoutsloot 32Rinske van den Boschoud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk A-109; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Gerrit Sipkes van der Tol... Martens Rinia; BS huw 1833, ovl 1876; oud 31 jaar (!), geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT 1839; (VAN DER) TOL, GERRIT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Helena Outhuishuwt met Lutzen Wassenaar, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843; oud 39 jaar, geb Heiloo en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Jantje Berends Braammeyer... BS huw 1833, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-127, 134; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Lutsen O Wassenaargeb 1790 Oosterwierum, ovl 10 apr 1843 HRL, huwt met Helena Outhuis, koopman, zv Obbe Lutsen en Maaike ... ; BS ovl 1843; oud 50 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Hyltje Wytzes Conijn... bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 14Pieter Drost... 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. A-110 L O Wassenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-109ZoutslootRinske G de Vlies28 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootRinske van den Bosch28 jArumv, protestant, gehuwd
A-109ZoutslootNeeltie de Groot [Mulder]40 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-109ZoutslootJohan Hendriks Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootTrijntie Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootJanke Mulder4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-109ZoutslootIngena [Engina] Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootLuitje O Wassenaar50 jOosterwierumgezin 1, m, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootHelena Outhuis39 jHeilogezin 1, v, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootObbe L Wassenaar11 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootGerryt Wassenaar7 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootKornelis Wassenaar4 jMinnertsgagezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootWillem Wassenaar7 wHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootHenderika Wassenaar13 jMinnertsgagezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootGerryt S Tol31 jMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootJantie Braammeyer30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-110ZoutslootSipke Tol2 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-110ZoutslootAafke Tol4 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost58 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 14Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-110Zoutsloot 30Simontje Jans Baantjergeb 29 mei 1806 HRL, ovl 16 dec 1883 HRL, N.H., werkster 1851-1860, ged 6 jul 1806 HRL, dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-110


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 256A-109 (Zoutsloot)Frederik Molwoonhuis
Sectie A nr. 261A-110 (Zoutsloot)Frederik Molwoonhuis
Sectie A nr. 271A-119 (Bildtstraat)Pieter Johs. Drostwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 256A-120 (Zoutsloot)wed. en erven Frederik de Molwoonhuis
Sectie A nr. 261A-121 (Zoutsloot)Albertus van der Schoot c.swoonhuis
Sectie A nr. 271A-130 (Bildtstraat)Engele P. de Vrieswoonhuis


1880 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 13 feb 1879
A-119Bildtstraat 14Eene voor weinige jaren grootendeels vernieuwde en zeer net onderhoudene winkelhuizinge met plaats in de Bildtstraat, bewoond door den eigenaar den heer P.E. de, Vries. Finaal verkocht op 18 feb 1880 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 2929..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 271Bildtstraat 14 (A-130)Jan Wijga
Sectie A nr. 261Zoutsloot 30 (A-121)Sjoukje Wassenaar (wed. Klaas Leeksma, en Cons.)
Sectie A nr. 256Zoutsloot 32 (A-120)Otto van der Heijde


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr. 14aH. Schuil188Aardappelhandelaar


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 14D.Wiersmamelktapper
Bildtstraat 14mej. E.Wijngaardhuishoudster
Bildtstraat 14aH.Schuilaardappelhandelaar
Zoutsloot 30J. v/d Veenventer
Zoutsloot 32T.Rosendalzeeman


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 14A. (Albertus) Kaspers
Zoutsloot 32K. (Klaas) van Esveld


1970 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 32Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1970


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 14rijksmonument 20314
Zoutsloot 30beeldbepalend pand9 van 10
  terug