Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 17 1-068 1-111 A-130 A-143
1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0048r van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 17op de noorder nieuwe haven bij de Zoutsloothuis, plaats en loods
 
koperJenneke Everts, weduwe van500-00-00 GG
koperwijlen Joris Jacobs
naastligger ten oostenAndries Rinties
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAndries Rinties
verkoperHeyltie Pieters, gehuwd met
verkoperFeycke Jetses


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0137r van 8 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: noorder nieuwe haven bij de Zoutsloot]huis met loods en klein plaatske
 
koperReyner Aryans, gehuwd met515-00-00 CG
koperJantien Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGosse Jans
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAndries Rinties
verkoperJenneke Everts


1648 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0037v van 25 jun 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat [staat: Salmonstempelstraat]huis
 
koper door niaarSioerd Heeres, gehuwd met410-00-00 GG
koper door niaarAeff Pyters
geniaarde koperSybren Claessen c.u.
naastligger ten oostenMinne Rioerts
naastligger ten zuidenSioerd Heeres, gehuwd met
naastligger ten zuidenAeff Pyters
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMinne Rioerts
verkoperReyner Aerjens, gehuwd met
verkoperJantien Jans


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201v van 15 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: kruisstraat achter de heer Grettinga]huis
 
koperDoede Alberts koopman550-00-00 GG
huurder voor 1 jaarN. N. 30-00-00 GG
naastligger ten oostenMinne Ruyrds
naastligger ten zuidenJan van Swol
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenMinne Ruyrds
verkoperJan Bartels c.u.


 


 


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0177r van 24 nov 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: bij de Bargeburenspijp en tegenover het panwerk van mr. Gerrit Gerrits]huis
 
koperCornelis Wouters, gehuwd metwijdschipper375-00-00 CG
Rinske Pyters
naastligger ten oostenSybren Kingma
naastligger ten zuidenJan Classen wijdschipper
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSybren Kingma
verkoperSytske Wybes, weduwe van
wijlen Claas Schoegsterwijdschipper


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0123r van 22 jun 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat [staat: de straat van de Noorderhaven naar de Bargeburen]huis
 
koperOtte Joris c.u.schuitschipper325-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Rintie Kingma
naastligger ten zuidenJan Claessen wijdschipper
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Rintie Kingma
verkoperRuiske Pieters, weduwe van
wijlen Cornelis Wouters


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-068Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-068Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarOtte Joris
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-10-1720
opmerkingdese 2 gls. heeft de executeur verclaerd ontfangen, en deselve aen wijl. de collecteur ook owergegeven te hebben


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-068 Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarOtte Joris
gebruikerOtte Joris
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0216r van 17 mei 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 17Zeilmakersstraat OZ [staat: bij de Bargeburen]huis
 
koperDouwe Wybes, gehuwd met274-00-00 GG
koperAntie Gerrits
naastligger ten oostenAntie Kingma
naastligger ten zuidenClaas Poth
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenAntie Kingma
verkoperOtte Joris de Haan, gehuwd metsmakschipper
verkoperYdske Dirx


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-068 Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarDouwe Wybes
gebruikerDouwe Wybes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-068 Zeilmakersstraat 17Douwe Wybes, bestaande uit 7 personen
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-068 Zeilmakersstraat 17huis
eigenaarDouwe Wybes
gebruikerDouwe Wybes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-111 Zeilmakersstraat 17 Althuisius1-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Douwe Pieters Kerkhoven... huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826, huw 1834, ovl 1838; gebruiker van wijk A-130, sjouwer, eigenaar is Teke Althuisius, 1814. (GAH204); Wouter Gerbens en Sjouwkje Jans Nieuwhoff, beide ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Teeke AlthuisusT.A. eigenaar van wijk A-130; gebruiker Douwe S. Kerkhoven, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-237; gebruiker Dirk Jacobs van Ackeren, schoenmaker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-130Zeilmakersstraat 17Teke Althusius Douwe S Kerkhoven sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 287Zeilmakersstraat 17Bonne Wytzes WitteveenHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Antje Hendriks Tamsma... bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-130; VT1839; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; moeder als A.H. ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-130AchterstraatAntie Tamsma50 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
A-130AchterstraatMichiel D Smidt25 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-130AchterstraatAdrianus Smidt20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-130Zeilmakersstraat 17Eelkje Hylkes de Vries, overleden op 1 mei 184619 mnd (geboren 4/10/1843), overleden Zeilmakerstraat A 130, dochter van Hylke Hendriks de Vries, schoenmaker en Janke de Boer, zuster van minderjarige Hendrik Hylkes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Aukje Gortergeb 1795 Franeker, ovl 13 mei 1864 HRL, N.H., ongehuwd, ovl wijk N108, dv Hans G, en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-073, 258, wijk A-075, 130, wijk C-216, wijk B-122


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-130Zeilmakersstraat 17Frederik Graphorn... G., en Engeltje Tjeerds Smit; BS huw 1841, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-091, 130, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 287A-130 (Zoutsloot)Bonne W. Witteveenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 287A-143 (Zeilmakersstraat)Hendrik Kerkhovenwoonhuis
  terug