Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 19 1-071 1-114 A-084 A-087
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 21 1-071 1-114 A-085 A-088
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 23 1-071 1-114 A-086 A-089
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 25 1-071 1-114 A-086 A-090
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 27 1-071 1-114 A-086 A-092
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 29 1-071 1-114 A-086 A-094
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 31 1-071 1-114 A-086 A-096
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 33 1-071 1-114 A-086 A-093
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 35 1-071 1-114 A-ong A-ong
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255r van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZ 21/231/6 van 2 kamers
 
koperClaas Acker, gehuwd metmr. chirurgijn12-00-00 CG
koperGrytje Reyers
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenstal en tuin van Sybren Kingma
naastligger ten noordenIke Hobbekees
verkoperJouke Claasen Braamapotheker


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 19huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 19kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0041r van 25 mrt 1719 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 35Droogstraat NZkamer
 
koperJan Hendriks, gehuwd met195-00-00 GG
koperYbeltje Jelles
naastligger ten oostenhet huis mede in deze akte verkocht
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning
naastligger ten noordenSybe Sybes
verkoperLeentie Ludinga, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen ds. Crol, gelastigde van
verkoperPier BumaWorkum


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 19kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperJan Gerrits, gehuwd metmr. timmerman280-00-00 CG
koperAntje Jans
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vergader
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westentuiningang weduwe van Anne Jans koopman
naastligger ten noordenJohannes Pieters
verkoperSybrigje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pieters


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZhuis
 
koperJan Everts bontwever110-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Anne Jans
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jacob Romkes
naastligger ten noordende erfgenamen van Anne Jans
verkoperMarijke van der Brug, gehuwd met
verkoperHendrik Eybertsbontwever


 


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperWytse Heins, gehuwd metscheepstimmerman450-00-00 CG
koperTrijntie Tytes
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Everts
naastligger ten noordenJohannes Pieters leertouwer
verkoperJan Gerryts, gehuwd mettimmerman
verkoperTettie Yedes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-071 Droogstraat 19kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-071 Droogstraat 19Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


 


 


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0003va van 12 sep 1745 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd 1050-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
curatorJacob Josephs de Vries, over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries


 


 


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005ra van 17 okt 1745 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper provisioneelJan Reins Baerd 1060-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jan Aukes Bakker e.a.koopman
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper q.q.Jacob Josephs de Vries, curator over zijn broerkoopman
verkoperBenjamin Josephs de Vries


 


 


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0105v van 28 nov 1745 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter suikerraffinaderij1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/32Jan Reyns Baard 1060-00-00 GG
koper van 1/32Sybren Wijngaarden Franeker
koper van 1/64Jan Oldaans
koper van 1/64Yme Freerks Makkum
koper van 1/64Theunis Jarigs van der Ley koopman
koper van 1/64Jan Jarigs van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Jan Aukes Bakker e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/8Jacob Josephs de Vrieskoopman


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0123v van 8 mei 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperJan Simons, gehuwd metmr. metselaar475-00-00 CG
koperClaaske Gosses
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEeltie Rinses
naastligger ten noordenGijsbert Johannes
verkoperTrijntie Tyttes, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Heins


 


 


 


 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZhuis met tuin en zomerhuis
 
koper op redemptievroedsman Taeke Stephanus, gehuwd metkoopman1005-05-00 CG
koper op redemptieTrijntie Annes
huurder huisSytse S. Poelstra c.u.22-00-00 CG
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenClaas Everts Oosterbaan
naastligger ten noordenHendrik Claver
verkoperAuke Jans Bakkerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTake Stephanus, mede-vroedschap x Trijntje Annes koopt een huis en tuin met zomerhuis, nz. Droogstraat. Ten O. de eigenaars v.d. suikerraffinaderij, ten Z. de Droogstraat, ten W. Claas Everts Oosterbaan, ten N. Hendrik Claver. Vrij op- en afslag naar de Zoutsloot langs de steeg. Gekocht van Auke Jans Bakker, voor 1005 cg. De verkoop is op redemptie, de verkoper kan deze tot 5 jaar na de verkoop voor dezelfde prijs ongedaan maken.


 


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0115v van 7 mrt 1751 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ achter de suikerraffinaderij3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperPhilippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij400-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGijsbert AltenakoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Swart, boekhouder bij de suikerraffinaderij, koopt 3/64 part van (b) groot pakhuis achterwaarts over de Droogstraat, met een kalkhuisje en plaats c.o.a. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus e.a., ten N. de straat en Soutsloot. Gekocht van Gijsbert Altena te Franeker, voor 400 cg.


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0126v van 18 apr 1751 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koperJan Pieterz Oldaens koopman800-00-00 GG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTyttie Pieters Altena, gehuwd metSexbierum
verkoperGoffe CloostermanSexbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Oldaens koopt (b) 3/32 van een pakhuis achter (a), over de (dus nz.) Droogstraat staande. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus en anderen, ten N. de straat en Zoutsloot. De koper c.s. heeft al 29/32 in bezit. Geen grondpacht. Gekocht van Tytie Pieters Altena x Gosse Cloosterman, erfgezeten te Sexbierum, voor (a+b+c) 800 cg, en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6450 cg.


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0129r van 2 mei 1751 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ achter de suikerraffinaderij3/32 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybrandt Feykes Kambsma 800-00-00 GG
koper van 1/4Teunis Jaerigs van der Ley koopman
koper van 1/4Jan Jaerigs van der Ley koopman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTrijntie Altena, weduwe vanFraneker
wijlen Sybrandt Wijngaerdenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrandt Feykes Kambsma voor 1/2 en Teunis- en Jan Jarigs v.d. Ley tezamen voor de andere 1/2, kopen 3/32 van (b) een pakhuis, achterwaarts aan de nz. van de Droogstraat. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. Taeke Stephanus, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Trijntje Altena wv Sybrandt Wijngaarden te Franeker, voor (a+b+c) 800 cg. en de losse goederen en voor- en nadelige boekschulden voor 6200 cg.


 


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0154r van 5 sep 1751 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat NZ, achter de suikerraffinaderij3/64 van een groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij
 
koper van 1/2burgerkolonel Sybren Feikes Kamsma 400-00-00 GG
koper van 1/4Teunis van der Ley
koper van 1/4Jan van der Ley
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenvroedsman Taeke Stephanus e.a.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLuirdske Hendriks Altena, gehuwd metGroningen
Arnoldus Dirks Vlasbloemsuikerraffineerder en koopmanGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybren Feikes Kamsma, burger-colonel, voor 1/2 en Teunis en Jan [Jarigs] v.d. Ley, voor 1/2 kopen samen (b) 3/64 van een groot pakhuis, achterwaarts over de Droogstraat (nz.) staande, met een kalkhuisje en plaats, ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Droogstraat, ten W. vroedsman Taeke Stephanus e. a., ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Luirdske Hendriks Altena x Arnoldus Dirks Vlasbloem, suikerraffineerder en koopman te Groningen, voor (a+b+c) 400 cg. (de goederen en gereedschappen), en 3100 cg. (de voor- en nadelige boekschulden).


 


 


 


 


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21Droogstraat NZnieuwe woning
 
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman588-00-00 GG
huurderAne Yeves
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
verkoperde eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
Antje T. Stephani, weduwe van
wijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (het 3e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZnieuwe woning
 
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman588-00-00 GG
huurderHendrik Daniels
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
verkoperde eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
Antje T. Stephani, weduwe van
wijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 21achterDroogstraat NZhof of tuin met zomerhuis
 
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman588-00-00 GG
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
naastligger ten noordenDirk Cornelis Wetzens
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
Antje T. Stephani, weduwe van
wijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


 


 


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0109v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperSimon Jans mr. metselaar446-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Eeltje hovenier
naastligger ten noordenRoeloff Schone
verkoper q.q.Rinke Backer, executeur vankoopman
verkoperwijlen Jan Simonsmr. metselaar


 


 


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0255r van 17 okt 1790 (het 5e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 27Droogstraat pakhuis
 
koper door niaarde. H. Westra nom.prop.369-00-00 GG
geniaarde koperSchelte Wybenga
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van J. de Vries
naastligger ten westenJan D. Zeilmaker
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/2Harmanna Briel, erfgenaam van
verkoper van 1/2wijlen Dirk Wytsmaprovoost bij de Admiraliteit
verkoper van 1/2Sjoek Wytsma meerderjarige zoon, erfgenaam van
erflaterwijlen Dirk Wytsma


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 19Jan D Zeilmaker0-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
A-084Droogstraat 19Klaas Stevensgeb 30 mei 1806 HRL, ged 17 jun 1806 HRL, N.H., ovl 1 jun 1812 wijk A-084, zv Steven Klaases en Adriaantje Lieuwes Bijlsma; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-084Droogstraat 19Gerrit Rinses de Vries... Leeuwarden, zv Rinse dV, en Hendrikje Frantzen BS ovl 1833, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; gebruiker wijk B-039, militaire dienst; eigenaar en medegebruiker is D. Ziekman wed., vroedvrouw, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-084Droogstraat 19Jan Douwes Zeylmaker... eigenaar van wijk A-047; gebruiker P. Minnema, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-084, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Haaye Wiegers Brouwer... te HRL. 1833, schipper, zv Wieger Haayes B, en Frouwkje Hiddes; BS huw 1833, ovl 1834; gebruiker van wijk A-085, stuurman; eigenaar is Jan D. Zeylemaker, 1814. (GAH204); H.W.B. eigenaar van percelen nrs. 128 en 129 te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Foekje Cornelis Faber... augh 1853 HRL, ongehuwd, dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-084Droogstraat 19Jan D Zeylmaker wedJan D Zeylmaker wedpakhuis
A-085Droogstraat 21Haaye Wiegers Brouwer stuurman
A-086Droogstraat 23Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 25Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 27Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 29Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 31Jan D Zeylmaker wedpakhuis
A-086Droogstraat 33Jan D Zeylmaker wedpakhuis


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-085Droogstraat 21Ytje Hendriks Dreyer, overleden op 19 januari 1825vrouw van Bouwe S. de Vries, sleper (Achterstraat A 85), moeder van minderjarige Hendrik en Sybren Bouwes de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 268Droogstraat 35Jan Lammerts van der VeenHarlingenwinkelierpakhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 270Droogstraat 33Eeltje Haitzes BonnemaKimswerdkoopmanhuis en erf (102 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 31wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 25wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 27wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 274Droogstraat 29wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenschuur (340 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 279Droogstraat 23wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 280Droogstraat 21wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 281Droogstraat 19wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenpakhuis (154 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 270 Haitse BonnemaKimswerdde oude gevel bouwvallig zijnde een nieuwe gevel daarvoor in de plaats opgetrokken


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-084Droogstraat 19Anna Catharina Rebel... HRL, huwt met Gerrit Rinses de Vries, dv Jan R, en Elisabeth ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; Gerrit R. de Vries van HRL. en Catrina R. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-084Droogstraat 19Baukje Reins Otma... 1851 wijk A-076, bev.reg. HRL 1860 /80; oud 42 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, werkster, wijk A-084; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-084Droogstraat 19Marijke Hilbrands van der Vorm... huwt met Gooike Bokkes Overberg, dv Hilbrand vdV, en Rinske ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; oud 77 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-099; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Rinske Pieters Postma... vd Hout; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-085; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-178; VT1839; kind: Piebe Pieters Bakker, geb 4 apr 1810, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-085Droogstraat 21Trijntje Cornelis Vorst... dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1856 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73, wijk A-085; Albert Thomas en T.C.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Immertje Jans Spitske... dv Jan Gerrits S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Yemkje Dirks Tademaoud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-086; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-084DroogstraatBaukje Otma42 jWorkumv, protestant, weduwe, werkster
A-084DroogstraatSymontie Hilwerda14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-084DroogstraatBerber Hilwerda11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 279A-084 Arie de JongHarlingeneen timmerwinkel tot een woonhuis gemaakt


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-085Droogstraat 21Berber Hilwerda, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 19 jr (geboren 5/4/1828), overleden Achterstraat A 85. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-084Droogstraat 19Willemke Govertsgeb 21 mei 1805 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1871 HRL, huwt met Hendrik Klein zv Sijtse G, en Mintje (Hescelius); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk A-008, 84, 156, wijk B-177, wijk E-078


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Antje Rienks Walingsgeb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 268A-116 (Bildtstraat)Cornelis Boonstrawoonhuis
Sectie A nr. 270A-118 (Bildtstraat)Gerrit van Veldenwoonhuis
Sectie A nr. 274A-087 (Achterstraat)Jan A. Sluiktimmerwinkel
Sectie A nr. 274A-272 (Zoutsloot)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 279A-086 (Achterstraat)erv. Gerben Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 280A-085 (Achterstraat)erv. Gerben Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 2407A-084 (Achterstraat)Egbert Landwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3266A-087 (Droogstraat)Egbert Landpakhuis
Sectie A nr. 280A-088 (Droogstraat)Egbert Landwoonhuis
Sectie A nr. 279A-089 (Droogstraat)Egbert Landwoonhuis
Sectie A nr. 3019*A-090 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3019*A-091 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3018A-092 (Droogstraat)Jan A. Sluikbergplaats
Sectie A nr. 3017*A-093 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3017*A-094 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3016A-095 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3015A-096 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 270A-129 (Bildtstraat)Dani Boonstrawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4725Droogstraat 19 (A-087)Jan Andries Meter
Sectie A nr. 5274Droogstraat 21 (A-088)Theodorus Keijzer
Sectie A nr. 5275Droogstraat 23 (A-089)Theodorus Keijzer
Sectie A nr. 4234Droogstraat 25 (A-090)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 4233Droogstraat 27 (A-092)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 3016Droogstraat 29 (A-094)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 3015Droogstraat 31 (A-096)Douwe C. Boersma
Sectie A nr. 270Droogstraat 33 (A-093)Taeke D. Boonstra (te Assen)
Sectie A nr. 3453Droogstraat 35 (A-ong)Haring de Bock


1915 - schoolgeldadresnaam
Droogstraat 21Ulbe Posthuma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Droogstraat 21 Ulbe Posthumametselaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Droogstraat 25 Eelke Krakaubootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Droogstraat 27 Albert Beukeragent v. pol. 2e kl. en los werkman
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Droogstraat 33 Anne Kaspersmetselaar
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600
Droogstraat 35 Jan Carel Posthumalos werkman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 23P.Attematransportarbeider
Droogstraat 25aP. v/d Vliesmatroos
Droogstraat 27W.Leijenaarbakschipper
Droogstraat 27aS.Grobbescheepstimmerman
Droogstraat 29S.Wielingamatroos
Droogstraat 33P.Andelalandarbeider


1938 - variaadresbronbericht
Droogstraat 19Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1938 - variaadresbronbericht
Droogstraat 33Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 21S. (Sijbolt) Wielinga
Droogstraat 23H. (Henderina) Beuker
Droogstraat 25J. (Jan) Feenstra
Droogstraat 27D. (Dirk) Talsma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat tegenover 19beeldbepalend pand7 van 10
  terug