Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 6 1-087 1-128 A-150 A-237
1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 6Bildtpoort, bij dehuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
 
koperAndrys Hendricx, gehuwd met900-00-00 GG
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1-00-00 CG
verpachter grond lijnbaande Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 6Bildtpoort, het derde huis vanaf dehuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
 
koperAndrys Hendricx, gehuwd met900-00-00 GG
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1-00-00 CG
verpachter grond lijnbaande Stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Hendrix x Lijsbet Folckerts koopt een huis met een plaetske omtrent de Bildtpoort, het 3de huis vandaaraf, en ligt bij de Lijnbaan van Evert Ariens, lopende langs het Bolwerk naar de Bildtpoort. Ten N. leertouwer. Het is belast met grondpacht aan Lenert Croddenbos. Gekocht van Syts Andrysdr. wv Evert? Ewout? Alberts, voor 900 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarTrijntie Eelckes erven
gebruikerTrijntie Eelckes erven
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarSybren Geitiebaan kinderen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-087 Bildtstraat 6huis
eigenaarSybren Geitiebaan kinderen
gebruikerSybren Geitiebaan kinderen
opmerkingonvermogende


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-087 Bildtstraat 6huis
eigenaarSierk Geitiebaan
gebruikerEvert Drogenham
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0157r van 4 mrt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 6Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort op de hoek van het Eyland]huis of kamer
 
koperDirk Janzen van der Muur, gehuwd metkoopman200-00-00 CG
koperCatharina Tjallings
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenJan Wytzes Vettevogel
naastligger ten westenJan Wax
naastligger ten noordenWillem Backer n.u.
verkoperTayke Wybes, gehuwd met
verkoperCorneliskorfmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jansen v.d. Muur x Catharina Tjallings Sopingius koopt een huis of camer met loodsje omtrent de Bildpoort, op de hoek van `t Eiland. Ten O. de straat en diept, ten W. vroedsman Jan Wax, ten Z. Jan Wytses Vettevogel, ten N. Willem Coenraads? Bakker? Gekocht van Tayke Wybes, huisvrouw van Taeke Cornelis, korfmaker, voor 200 cg.


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 6Bildtstraat WZ [staat: dicht bij de Bildtpoort]pakhuis
 
koperHelena van der Muur, gehuwd met
koperMinne Poppes Houttuin
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Vettevogel koopman
naastligger ten westenKlaas Folkerts mr. metselaar
naastligger ten noordenM. C. Bakker
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curator overkoopman
verkoperCatharina Sopingius, weduwe van
verkoperwijlen Dirk van der Muurkoopman


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-128 Bildtstraat 6Jan H Gonggrijp1-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Wieger Hayes Brouwer... HRL, zv Haye Jans B, en Froukje Wiegers; BS ovl 1812; 1834 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-150, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-150Bildtstraat 6Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1831
A-150Bildtstraat 6Huizinge met annexen bij de Bildtpoort, eigenaar haaije wijger, brouwer. Finaal verkocht op 21 dec 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 129Bildtstraat 6Haaye Wiegers BrouwerHarlingensjouwermanhuis en erf (69 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Adrianus Maasovl voor 1859, huwt met Grietje Jaarsma; BS ovl 1858; oud 41 jar, (vnm: Adriaan), geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Geertje van Beemen... ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Grietje Jaarsma... C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 6Hendrik Zonsveld... Smith, (gk); BS huw 1816; oud 52 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-150; VT1839; Uit het Doop Reg. van de Nieuwe Kerk is geëtraheerd dat Hendrik, zv Jan Zonsveld en Jacoba ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-150ZoutslootHendrik Zonsveld52 jAmsterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
A-150ZoutslootGeertje van Beemen46 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootAdriaan Maas41 jDordrechtgezin 2, m, protestant, gehuwd, schipper
A-150ZoutslootGrietje Jaagsma32 jNijkerkgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootHarmen Maas8 jFranekergezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-150Bildtstraat 6Sytske Tjebbes de Groot, overleden op 13 maart 184069 jr, baker, overleden Zoutsloot A 150, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-150Bildtstraat 6Jietske Alberts van der Werf, overleden op 14 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot A 150, dochter van Albert S. van der Werf, schippersknecht en Jacoba Oenes Plekker, zuster van minderjarige Klare Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 129A-150 (Zoutsloot)Petronella Baronwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 nov 1879
A-150Bildtstraat 6Eene zeiltaanderij met woonhuis en ruim erf aan de Stadsvesten. Finaal verkocht op 19 nov 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1430..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 129A-237 (Zoutsloot)Sijtze Andries Lamb. Korstenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 129Bildtstraat 6 (A-237)Henderika Carstenwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 6P. (Pier) Attema
  terug