Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 8 1-088 1-129 A-119 A-236
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 8 1-088 1-129 A-149 A-236
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHylcke Greolts
gebruikerHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerSierk Sybrens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarwed. Harmen Hylkes
gebruikerwed. Harmen Hylkes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-088 Bildtstraat 8Reiner Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG
1-088 /2Bildtstraat 8Minne Abes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-129 Bildtstraat 8Minne Houttuin2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Johannes Jacobus Brouwer... 1806, 1809, BS huw 1814, huw 1817, ovl 1827, ovl 1829, ovl 1837, ovl 1840; eigenaar en gebruiker van wijk A-119, winkelier, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-148; is een pakhuis; eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-149Bildtstraat 8Minne Poppes Houttuin... wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-149, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-176, gebruiker is Gerrit Rikkers, agent der policie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-119Bildtstraat 8Johannes Jacobus Brouwer Johannes Jacobus Brouwer winkelier
A-149Bildtstraat 8M Houttuin M Houttuin pakhuis


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Pieter Kannee, overleden op 19 januari 1823vader van Sophia (vrouw van Pieter Drost, mr. schoenmaker Bildstraat A 119), Lijsbeth (vrouw van Jan Gerrits Spoelstra, koopman), Jan, koopman, Gerrit, te Bolsward en minderjarige Grietje Pieters Kannee. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-149Bildtstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 80a. het koopmanshuis A-177, b. pakhuis A-149
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperAbraham Frederiks de Ruiter
verkoperJacob Harings de Vries
koperRein Synes Bootsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 130Bildtstraat 8erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterpakhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Hyltje Wytzes Conijn... bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 59 jaar, geb Wanswerd (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-119; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-119Bildtstraat 8Pieter Drost... 1851 wijk A-113, wijk H-001; oud 58 jaar, (vnm: Petrus), geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-119; VT1839; P.D. eigenaar van perceel nr. 271 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 180, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-119BildstraatPetrus Drost58 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
A-119BildstraatHiltie W Conijn59 jWonswerdv, rooms katholiek, gehuwd
A-119BildstraatHein Drost19 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatPetrus Drost17 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatBernardus Drost13 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
A-119BildstraatCatharina Drost12 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Catharina Drost, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 4/9/1827), overleden Bildtstraat A 119, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-119Bildtstraat 8Petrus Drost, overleden op 25 september 1847(Certificaat van onvermogen), 25 jr (geboren 10/2/1822), overleden Bildtstraat A 119, kleermaker, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-149Bildtstraat 8Trijntje Jans Deurnat... wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 en 17 van 28 feb 1852
adressoortbedraggebruik
A-149Bildtstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 1751huis A-177 en pakhuis A-149
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter Gaeles Bouma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130A-149 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130A-236 (Zoutsloot)Pieter G. Boumapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130Bildtstraat 8 (A-236)Petrus Hamstra


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 8J. (Johannes) Jager
  terug