Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 21 1-130 1-197 A-115 A-126


Huisnaam in: 1631
Gebruik:
Naam: barradeel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1644
Gebruik:
Naam: barradeel
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 21, Harlingen
 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0138v van 15 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoekhuis met daarachter een plaatske
 
koperTrijntie Meynerts, en465-00-00 GG
koperGeertie Meynerts, gesterkt met hun vader
Meynert Wytseswachtmeester
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuidenPyter Franssen
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door Isack Jans
verkoperPyter Jelmers


 


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0052v van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ strekkende tot aan de brouwerij van Jentje Rutgershoekhuis met klein plaatsje daarachter
 
koperoud burgemeester Pauwels Janssen Innema, gehuwd met520-00-00 GG
koperAecht Wytses
demonstrantburgerhopman Buwe Thomas q.q.
demonstrantJan Piters q.q.
demonstrantSioerd Piters q.q.
naastligger ten oostende brouwerij van Jentje Rutgers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten zuidenhet hoekhuis van Piter Fransen
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Ysak Jans
verkoper q.q.burgerhopman Buwe Thomas q.q., crediteur
verkoper q.q.Jan Piters q.q., crediteur
verkoper q.q.Sioerd Piters q.q., crediteur en van
verkoperMeynert Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPauwels Janssen Innema oud-burgemeester x Aeght Wytses koopt hoekhuis met plaatsje erachter, strekkende tot de brouwerij van Jentie Rutgers, aan de oz. Bildtstraat. Ten Z. het hoekhuis van Pieter Fransen en de Droogstraat, ten N. wd. Ysack Jans. De crediteuren van Meynert Wytses protesteren bij het Hof van Friesland echter tegen deze verkoop.


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0211r van 1 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ, hoekhuis op een gewelfde kelder, met plaats erachter tot aan de Droogstraat
 
koperSioerdt Tieerdts c.u.3015-00-00 GG
huurderStoffel Baniers c.u.200-00-00 CG
naastligger ten oostenRoeleff Pybes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenhet kleine huis van verkoper Abram Pyters c.u.apotheker
verkoperAbram Pyters c.u.apotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Tieerdts koopt huis op een gewelfde kelder, op de hoek van de Bilstraat Oz., met een ledige plaets of huisstede erachter en strekkende tot aan de Droogstraat. Ten O. Roeloff Pybes, ten W. de Bilstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. de verkoper. Belast met quoteel aandeel van de Haveniste gerechtigheden. Gekocht van Abram Pyters, apotheker.


 


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0028ra van 29 feb 1680 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ1/4 huis
 
koper provisioneelAnthonius Ennema zoutzieder486-15-00 CG
eigenaar van 3/4Anthonius EnnemazoutziederMakkum
huurderJan Jacobs
naastligger ten oostende brouwerij van Eme Ypes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenhet huis eerder bewoond door mr. Jan Sipkes
verkoper als moeder en wettige tutrix over haar kinderenAttie Ages Brunia, weduwe van
wijlen Joannes EnnemacommiesMakkum
sterkt zijn dochter bij de verkoopoud burgemeester tot Franeker Age Andries BruniaFraneker


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarPiebe Auckes dogter
gebruikerPiebe Auckes dogter
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-130Bildtstraat 21huis
eigenaarwed. Hans Melles
gebruikerHeere Heeres
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Bildtstraat 21huis
eigenaarHere Rinkes nom. uxor.
gebruikerHere Rinkes nom. uxor.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0055r van 7 dec 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoek Droogstraat NZhuis
 
koperYege Jans, gehuwd metschuitschipper515-00-00 CG
koperAntje Hartmans
naastligger ten oostenJochem Stellingwerf
naastligger ten oostenPieter Stellingwerf
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeenert Leenerts
verkoperYmkjen Piebes, gehuwd met
verkoperHeere Renkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYege Jans, schuitschipper x Antje Hartmans koopt huis hoek Bildtstraat. Ten O. Jochum en Pieter Stellingwerf, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. Leenert Leenerts. Gekocht van Ymkjen Piebes, vrouw van Heere Renkes.


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0060v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperBeert Dirks Brouwer, gehuwd metwinkelier380-21-00 GG
koperAnschjen Jarigs
naastligger ten oostenJochum Stellingwerf
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperYge Jans, gehuwd metschuitschipper
verkoperAntje Hartmans


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Bildtstraat 21huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerClaas Doedes
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0215r van 1 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperPieter Alephs Vliet, gehuwd metmr. timmerman599-19-08 CG
koperElisabet Cornelis Vinkelbos
naastligger ten oostenJochum Stellingwerff
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperburgervaandrig Beert Dirks Brouwerkoopman


 


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0216v van 28 jan 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperJacob Dirks, gehuwd metschipper897-10-00 CG
koperHylkjen Doeckes
naastligger ten oostenJan Clasen* wever
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperPytter Alefs, gehuwd metmr. timmerman
verkoperLijsbert Cornelis Vinkelbos


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-130 Bildtstraat 21Jacob Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-130 Bildtstraat 21huis
eigenaarBeert Brouwer
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-18-02 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0152r van 20 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koper door niaarPytter Gerrits, gehuwd metmr. metselaar427-14-00 GG
koper door niaarTrijntie Gerrits
geniaarde koperDoeke Wybrens, gehuwd metmr. glasmaker
geniaarde koperLijsbeth Jans van Ripperts
naastligger ten oostenJan Claesen
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenLeendert Leenderts
verkoperJacob Dirks, weduwnaar vanschuitschipper
verkoperwijlen Hylkjen Doekes Jongma


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0007r van 19 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
kopererfgezeten Claes Fontein 370-07-00 GG
huurderIJsbrand Tomas c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerryts, gehuwd met
verkoperPyter Gerardusmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Fontein, erfgezeten te Rie, koopt een deftig huis in de Bildstraat met uit- en ingang in de Droogstraat, bewoond door IJsbrand Tomas c.u. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie Gerryts, vrouw van Pyter Gerardus, mr. metselaar, voor 370 GG 7 st.


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0141r van 3 dec 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraathuis
 
koperRinse Wopkes, gehuwd metbierdrager465-00-00 GG
koperSytske Cornelis
huurderAntje Elgersma 40-00-00 CG
huurderAaltje Elgersma
naastligger ten oostenTomas Lammerts c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westen [staat: noorden]Bildtstraat
naastligger ten noordenN. N.
verkopererfgezeten Claes FonteinRied
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinse Wopkes, bierdrager x Sytske Cornelis kopen een huis in de Bildstraat, bewoond als huurders door Antje en Aaltje Elgersma voor 40 CG. Geen grondpacht. Ten O. Tomas Lammerts c.s., ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat. Gekocht van de heer Claas Fontein, erfgezeten te Ried, voor 465 GG.


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247r van 28 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperClaas Claasen de Jong, gehuwd metmr. schoenmaker600-00-00 CG
koperSjieuwke Foppes
naastligger ten oostenMonse Meinderts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenTettje Piers
verkoperRinse Wopkes, gehuwd metbierdrager
verkoperSytske Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Claasen de Jong, mr. schoenmaker x Sjieuwke Foppes kopen een huis in de Bildstraat. Geen grondpacht. Ten O. Monse Meinderts, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat, ten N. Tettje Piers. Gekocht van Rinse Wopkes, bierdrager x Sytske Cornelis, voor 600 CG.


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 196r van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Bildtstraat 21Atje Barteles wv Philippus Johannes, koopt een huis oz. Bildstraat. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Rein Faber, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Bildstraat, ten N. Georg Willem Geis. In gebruik bij Geeske Wiegers. Gekocht van (de geauthoriseerde curatoren bonorum van) Geeske Wiegers wv Claas Claasen de Jong, voor zichzelf en voor haar minderjarige kinderen, voor 310 GG.


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0196v van 18 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZ hoek Droogstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperPhilippus Johannes, weduwnaar van310-00-00 CG
koperwijlen Ytje Barteles
naastligger ten oostenvroedsman Rein Faber
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenGeorg Wilhelm Geis
Ype Feddema, curatorprocureur postulant
Thijs Saake Bandstra, curatoren overassistent bij de Admiraliteit
verkoperGeeske Wiegers, weduwe van
verkoperwijlen Claas Claasen de Jong


1800 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 21, HarlingenBildtstraat 21Rein Y. Fabermr. ijzersmid


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0294v van 18 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 21Bildtstraat OZhuis
 
koperBarend Mars commies ter recherche Admiraliteit in Friesland530-00-00 CG
naastligger ten oosteneen smederij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenJ. Geys
verkoperYtje Bartels, gehuwd met
verkoperPhilippus Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Mars koopt huis. Ten O. de smitte, ten W. de Bildtstraat, ten Z. de Droogstraat, ten N. J. Geys. Gekocht van Ytje Bartels wv Philippus Johannes.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-197 Bildtstraat 21B Mars1-10-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50003 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 338 van 1 jul 1811
adressoortbedraggebruik
A-115Bildtstraat 21koopaktefl. 60huis in de Bilstraat, A-115
 
verkoperBarend Mars (te Stavoren)
koperFolkert Park (gehuwd met Antje Jans Reidemaker)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Jan Harmens Gonggrijp... 1801, 1805, BS huw 1811wafk, hu, huw 1817, ovl 1837, ovl 1848, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-115, baardscheerder, 1814. (GAH204); J.H.G. en Gooitje Claasen Overdijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-115Bildtstraat 21Jan H Gonggrijp Jan H Gonggrijp baardscheerder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 266Bildtstraat 21Jan Harmens GongrijpHarlingenbaardscheerderhuis en erf (77 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Catharina Ferf... HRL, dv Anne F, en van Grietje Willems de Boer; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Gepke Cornelis de Jong... 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk B-175; oud 58 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, tabakskerver, wijk A-115; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-115BildstraatGepke Cornelis58 jSneekv, protestant, weduwe, tabakskerwer
A-115BildstraatCornelis Gonggrijp26 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-115BildstraatJohannes Gonggrijp17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, touwslager


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-115Bildtstraat 21Frans Antoons Wassenaar, overleden op 23 juli 18462 jr (geboren 13/8/1844), overleden Zoutsloot A 115/B 116, zoon van Antoon Wassenaar en Aaltje Heeleveld, broer van minderjarige Adriaantje Antoons Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-115Bildtstraat 21Hendrika Jans van der Wijk, overleden op 17 augustus 18462 mnd (geboren 21/6/1846), overleden Bildtstraat A 115, dochter van Jan Alberts van der Wijk, zeeman en Sjoukje-Debora Deurnat, zuster van minderjarige Fredrik Jans van der Wijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Idske Meinsmageb 20 aug 1808 Makkum, ovl 18 dec 1888 HRL, huwt met Anthonij Wielenga, (gk), dv Poppe Andries M, en Aagje Gerrits Groot; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, 140, wijk B-020


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Marijke Jansgeb 29 feb 1803 Leeuwarden, huwt met Wierd B. van der Veen, N.H., A 26 okt 1859 naar Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-115Bildtstraat 21Wierd Benedictus van der Veengeb 9 feb 1804 Dokkum, huwt met Marijke Jansen, pianowerker, N.H., A 26 okt 1859 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-115, supp wijk G-431


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 18 en 22 van 14 feb 1852
adressoortbedraggebruik
A-115Bildtstraat 21provisionele en finale toewijzingfl. 1604huis en erf A-115
 
verkoperJohanna Gerrebracht (wv isac ouwenbroek)
verkoperAlida Ouwenbroek
verkoperIsabella Francina Ouwenbroek
verkoperJohanna Ouwenbroek (gehuwd met Petrus Posthuma)
koperFrederik Langenhorst


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 266A-115 (Bildtstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 266A-126 (Bildtstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4327Bildtstraat 21 (A-126)Geertje B. Monsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 21 Klaas van der Heideexportslagersknecht
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1925 - kentekenadresnaam
B-8526
Bildtstraat 21Evert van der Zee


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 21A. (Aukje) Bons wv Wijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 21rijksmonument 20311


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8009Bildtstraat 21
  terug