Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 25
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 25 1-143 1-213 A-067 A-061
 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0258v van 25 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 25Bildtstraathuis
 
koperGoverius Braam apotheker345-07-00 GG
naastligger ten oostenGoverius Braam apotheker
naastligger ten zuidenMelle Hansen
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde erfgenamen van wijlen Foppe Douwesmr. schoenmaker


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Bildtstraat 25huis
eigenaarGoverus Braam
gebruikerGoverus Braam
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Bildtstraat 25huis
eigenaarDirk Huges
gebruikerAttie Lieuwes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan20-6-1720
opmerkingledig dog attie lieuwes van de kelder


 


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0074r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 25Bildtstraat OZhuis en chyrurgijnswinkel
 
koperJacob Douwes koopman700-00-00 CG
naastligger ten oostenDirck Huigens koopman
naastligger ten zuidenDirck Huigens koopman
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenRein Hendrix
verkoperMelle Hansen, gehuwd met
verkoperAeltie Cornelis


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Bildtstraat 25huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens cum soc.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-143 Bildtstraat 25huis
eigenaarWieger Gerlofs
gebruikerWieger Gerlofs
opmerking1733 insolvent verklaart 12:--:--
 
1-143 /2Bildtstraat 25
eigenaarPieter J. Oldaan c.s.
gebruikerwed. Pieter J. Oldaan c.s.
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-143 Bildtstraat 25Pieter Lenses, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-213 Bildtstraat 25Jan Schiere2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Bastiaan van Hoek... in 1834, zv Coenraad H, en Catharina Palsum; BS geb 1811, huw 1816, huw 1834; gebruiker van wijk A-067, varensgesel, eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Jan Cornelis Schiere... 1801-1807, koopman in 1829, zv Cornelis Bouwes en Anna Jans Walig; BS ovl 1829; ; eigenaar van wijk A-067; gebruiker Bastiaan Hoek, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-067Bildtstraat 25Jan Schiere Bastiaan Hoek varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 359Bildtstraat 25Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Klaas de Jong... BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 40 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Styntje Dijkstrageb 26 jan 1795 Terschelling, ovl 29 mei 1877 HRL, huwt met Klaas de Jong, zv Pier D., en ... ; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-067BildstraatKlaas de Jong40 jTerschellingm, protestant, gehuwd, kapitein ter zee
A-067BildstraatStijntie P Dijkstra44 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-067BildstraatJohannes de Jong13 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatDirk de Jong9 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatKlaas de Jong3 jTerschellingm, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatTrijntie de Jong14 jTerschellingv, protestant, ongehuwd
A-067BildstraatBaukje de Jong12 jTerschellingv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-067Bildtstraat 25Egbertus Goldewijk, overleden op 12 juli 18423 wk, overleden Bildtstraat A 67. (Certificaat van onvermogen nr. 46) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-067Bildtstraat 25Bernardus Goldewijk, overleden op 4 oktober 184225 jr (geboren 17/11/1816), kastenmaker, overleden Bildstraat A 67, gehuwd, met kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-067Bildtstraat 25Willem Goldewijk, overleden op 3 november 18422 1/2 jr (geboren 10/2/1840), overleden Bildstraat A 67. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 53) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-067Bildtstraat 25Rigtje Miedemageb 1780/84 Hartwerd, ovl 25 dec 1858 HRL, huwt met Jarig Huiter Renema zv Pieter M, en Grietje Jurjens Kierstra; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-067, supp wijk G-437


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 359A-067 (Bildtstraat)Sijtse J. van der Brugwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 359A-061 (Bildtstraat)Baukje de Wit wed. Wiebe de Vrieswoonhuis


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.A. Jorna612


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P.A. de Voogd612Goud- en z.smid


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.P.A. de Voogd612Goud- en z.smid


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 25J. (Janke) Lutskes wv Nauta
  terug