Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heerensteeg 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heerensteeg 4 (niet bekend) 2-003 B-125 (niet bekend)
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 87 2-001 2-003 B-197 B-141
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 89 2-001 2-003 B-198 B-142
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 91 2-001 2-003 B-199 B-143
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 93 2-001 2-003 B-200 B-144
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 95 2-001 2-003 B-201 B-145
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 97 2-001 2-003 B-202 B-146
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 99 2-001 2-003 B-203 B-147
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 101 2-001 2-003 B-204 B-148
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 103 2-001 2-003 B-ong B-149
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 105 2-001 2-003 B-ong B-150
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 105Heerensteeg ten oosten


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0158v van 23 okt 1630 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95In het noordoosten van de stad huisstede
 
koperEede Auckes 80-00-00 CG
niaarnemer ratione proximitatisFoecke Piers Heemstra
niaarnemer q.q.Claes Adams, geauthoriseerde curator over
niaarnemer ratione sanguinisTrijntje Reyers dochter van een van de verkope
naastligger ten oostenFoecke Piers Heemstra
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenSipke Clasen
naastligger ten noordenstraat
verkoperLieuuwe Lolckes c.soc.


 


 


 


 


 


 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059r van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ [staat: bij de drie pijpen naast en ten zuiden van de vijver van Dirck Ariens]lege plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straat
 
koperDirck Ariens c.u.brouwer80-00-00 GG
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten oostenhet huis waar de Heemskynderen uithangen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende lege plaats van Dirck Ariens c.u.brouwer
naastligger ten noordende vijver van Dirck Ariens c.u.brouwer
verkoperCornelia Wybes, weduwe van
verkoperwijlen burgemeester Pybe Melys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariens, brouwer, koopt een ledige plaets ten Z. van zijn vijver, omtrent de 3 Pijpen en strekkende vandaar zuidwaarts tot de straat. Ten O. het huis 'de 4 Heemskinderen' en de straat, ten W. zijn ledige plaets. Gekocht van Cornelia Wybes wv Pybe Melis, voor 80 gg.


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0061r van 21 jan 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95[niet vermeld]huis
 
koperLolcke Hendrix, gehuwd met470-00-00 GG
koperJetske Foppes
naastligger ten oostenIde gardenier
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenhet huis van Sipke Clasen
naastligger ten noordende schuur van Tiallingh Fockes
verkoperTiallingh Fockes c.u.


 


 


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0079r van 7 apr 1649 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperPier Piersen 400-00-00 GG
bewonerTiallinghbakker
naastligger ten oostenYde Auckes* tuintjer
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenSipke koemelker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Lolcke Hendrix
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Piers koopt


 


 


 


 


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0170r van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis, loods, plaats en tuin van 18 x 42 voet
 
koperWyger Sybes, gehuwd metkaagschipper629-00-00 GG
koperGeertje Jans
naastligger ten oostenHoite Hoites
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPier Piersen
naastligger ten noordenJochum
verkoperIede Auckesgardenier


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0022ra van 1 feb 1668 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper finaalHidde Tjercx 525-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Vier Heemskinderen
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenWyger Sybes
naastligger ten noordende weduwe van Arrjen Jansen
Jacob Pieters, curatorbakker
Jan Jansen Reyer, curator over
verkoperLisck Tjerks, en
verkoperJancke Tjerks
verkoperHidde Tjerks, allen erfgenamen van
Tjerk Bauckes c.u.


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0152v van 23 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper door niaarPier Piersen 485-00-00 GG
geniaarde koperDirck Ipes c.u.
bewonerHaentie Jans
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenPier Piersen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWyger Sybes c.u.


 


 


 


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216v van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperHarmen Meyes, gehuwd metschuitschipper126-07-00 GG
koperHart Lulophs
huurderStijntje Rogiers 15-14-00 GG
naastligger ten oostenTheunis Arjens
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenDoeckle Wybes
naastligger ten noordende hof van Andries Piers
verkoperJoannes Pytterswieldraaier [staat: wieltjer]Midlum


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0039r van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 89Zoutsloot NZhuis
 
koperBouwe Tjerks Sanstra, gehuwd met220-00-00 CG
koperTjekjen Imes
naastligger ten oostenMinne Sytses
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van het hoff van Trijntie Pytters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperSimon Jacobs, gehuwd metschuitschipper
verkoperMartjen Dirks
verkoper q.q.Pyttie Annes, de rato caverende voor
verkoperWouter Annes
verkoperTrijntie Annes


 


 


 


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0069r van 30 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis en plaatske
 
koperThijs Ericks, gehuwd metgraandrager190-00-00 CG
koperFroukje Cornelis
huurderCornelis Geerts c.u.schuitschipper
naastligger ten oostenTheunis Arjens
naastligger ten zuidenZoutsloot en diept
naastligger ten westenDoecke Wybes
naastligger ten noordende hof van gemeensman Andries Piers Gladsma
verkoperHarmen Meyles, gehuwd metschuitschipper
verkoperHart Lulofs


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, panwerk etc.
eigenaargemeensman Andries Piers
gebruikergemeensman Andries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde11-06-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


 


 


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0160v van 21 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ over de Karremanspijp oost gaandehuis en achtertuin
 
koperEerk Jansen, gehuwd metverver320-00-00 CG
koperAeltie Fockes
naastligger ten oostende erfgenamen van Lammert Claeses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenMinne Thijssen
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperBouwe Tierks Zandstra
verkoperTjeskien Yemes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEerk Jansen, verver x Aeltie Fockes kopen huis met tuintje nz. Zoutsloot. Ten O. Lammert Claesens erven, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Minne Thijssen, ten N. een doopsgezinde diaconiewoning. Gekocht van Bouwe Tierks Zanstra, mr. timmerman x Tjeskien Yemes voor 320 cg.


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0220v van 28 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuin erachter
 
koperHaye Alberts, gehuwd metgaljootschipper525-00-00 CG
koperJancke Jans
naastligger ten oostenEerk Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenSeerp
naastligger ten westende tuin van Thijs Minnes, gehuwd met
naastligger ten westenSytske Jans Schaaff
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperThijs Minnes, gehuwd met
verkoperSytske Jans Schaaff


 


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0247r van 16 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis en kamer en loodsen en tuin
 
koperFeike Fransen, gehuwd met235-00-00 CG
koperDoutien Luities
naastligger ten oostenWijne Wybes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEerk Jansen
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperBeert Dirkzen Brouwer c.u.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis, estrikwerk etc.
eigenaarAndries Piers erven
gebruikerAndries Piers erven
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-00 CG


 


 


 


 


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0261v van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperAntje Sybes, weduwe van340-00-00 CG
wijlen Ate Tjeerdsschuitschipper
naastligger ten oostende weduwe van Thijs Ericks [staat:
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperMaertje Leenerts, weduwe van
verkoperwijlen Dirk Hessels


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0262r van 18 sep 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis
 
koperTrijntje Sybes, weduwe van207-00-00 CG
koperwijlen Claes Tjeerds
naastligger ten oostende weduwe van Dirk Hessels
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenErik Jansen
naastligger ten noordenPier Andries
verkoperDoutjen Luitjens, weduwe van
wijlen Feyke Fransenwaterhaler


 


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288r van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis en plaats
 
koperSybren Symons, gehuwd metgrootschipper245-00-00 CG
koperAeltje Arjens
naastligger ten oostenGeertje Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet huis gekocht door Antje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Glatsma
verkoperFroukjen Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Tijs Eerx


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0302v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ over de Karremanspijphuis en tuin
 
koperSipke Saekes, gehuwd metstuurman315-00-00 CG
koperAeltje Jacobs
naastligger ten oostenTrijntje Sybes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHaye Alberts Kalf
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: diaconie woning
verkoperEerk Jansen, gehuwd metvarend persoon
verkoperAeltje Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipke Saekes Stuirman x Aeltje Jacobs kopen huis nz. Zoutsloot. Ten O. Trijntje Sybes, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Haye Alberts Kalf, ten N. een doopsgezinde diaconiewoning. Gekocht van Eerk Jansen, varensgezel x Aeltje Fockes voor 315 cg.


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0338v van 20 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuin
 
koperDirk Sytses, gehuwd metschipper600-00-00 CG
koperGerbrig Gerbens
naastligger ten oostenSipkes Sakes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Jan Ruurds
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperHaye Alberts Kalf, gehuwd metgaljootschipper
verkoperJanke Jans


 


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0024r van 2 sep 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis en plaats
 
koperJelmer Gerbens, gehuwd metmr. metselaar300-00-00 CG
koperDieuke Kornelis
huurderWillem Auckes c.u.
naastligger ten oostenGeertje Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenAntje Sybes
naastligger ten noordenPier Andries Gladsma
verkoperSybren Symens, gehuwd metbeurtschipper
verkoperAeltje Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Gerbens, mr. metselaar x Dieuke Cornelis koopt een huis nz. Zoutsloot, bestaande uit een camer, loods en plaets met back. Het is verhuurd aan Willem Auckes. Ten O. Geertje Sipkes, ten W. Antie Sybes, ten Z. de straat en diept, ten N. Pier Andries Gladsma. Gekocht van Sybren Symens, beurtschipper x Aaltje Arjens, voor 300 cg.


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0094r van 8 jun 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloothuis
 
koperJan Schonebeek, gehuwd metmr. chirurgijn192-07-00 GG
koperAefke Huyberts
bewonerweduwe Antie Sybes
verkoperAntie Sybes, weduwe van
verkoperwijlen Ate Tjeerds


 


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0106v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperHotske Jans Schonebeek, gehuwd met300-00-00 CG
koperYppe Dirks mr. bontwever
huurderAntie Sybes
naastligger ten oostenPier Andrys Glatsma
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntie Sybis
naastligger ten noordenPier Andrys Glatsma
verkoperoud burgervaandrig Jan Jansen Schonebeekmr. chirurgijn


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis en weefwinkel
 
koper provisioneelJacob Clingenspoor 450-14-00 GG
bewonerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbend, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ 87/103estrikwerk
 
koper provisioneelR. Rovel 2000-00-00 GG
koper provisioneelSybrand Feytema
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.soc.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van Tuenis Fransen c.soc.
naastligger ten noordenLiemendijk
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma veniam aetatis bekomen hebbend, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, geauthoriseerde curatorapotheker
Robbert Rovel, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
wijlen Pier Andrys Gladsma
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)(en 006v en 008) Robert Roell en Sybrand Feitema kopen? (bieden?) een mooi estrikwerk met knechtswoning, voorraden en gereedschappen etc., nz. Zoutsloot. Ten O. de volgende percelen, ten W. Geertie Sipkes en wd. Teunis Fransen, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. de Liemendijk en Jacob Willems. Ook een schuur die als stal en wagenhuis wordt gebruikt, met ten O. en N. de Baansteeg, ten W. de hof van Jacob Willems, ten Z. de Liemendijk. De andere schuur wordt gebruikt voor het bergen van aarde, en staat ten N. van het pan- en estrikwerk, en is eigendom van Roell en Feitema. Er staan veel voorwaarden in de acte. Zij hebben 2000 gg. geboden. Ten 2e. Jacob Clingenspoor koopt? biedt? een mooi huis, met ten O. de straat strekkende van de Zoutsloot tot de Liemendijk, ten W. het 1e perceel, ten Z. de straat en Zoutsloot, ten N. het 3de perceel. Hij heeft 450 gg. geboden. Ten 3e Roell en Feitema kopen? (bieden?) 1/2 huis en weefwinkel in de straat strekkende van de Zoutsloot tot de Liemendijk. Ten O. die straat, ten W. het 1e perceel, ten Z. het 2de perceel, ten N. Jan Heins, brouwer. Zij hebben geboden 250 gg. Gekocht van Saekjen Piers Gladsma x Tjeerd Clasen, schipper, voor 1/3, en de curatoren over Trijntie- en IJke Piers Gladsma, voor 2/3, tezamen als erfgenamen van hun wl. vader Pier Andrys Gladsma, estrikbakker. Zie ook bij 250 blz. 0201v.


 


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZhuis
 
koper provisioneelJacob Clingenspoor 450-14-00 GG
bewonerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenHerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot naar de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenhet derde perceel in deze akte
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren over
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Pier Andrys Gladsma


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0008ra van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZ 87/103estrikwerk
 
koper provisioneelRobbert Rovel koopman2000-00-00 GG
koper provisioneelSybrand Feytema koopman
gebruikerde weduwe van Pier Andrys
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenGeertie Sipkes c.s.
naastligger ten westenGeertie Sipkes
naastligger ten westende weduwe van Tuenis Fransen c.s.
naastligger ten noordenLiemendijk
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/3Saekjen Piers Gladsma, gehuwd met
verkoper van 1/3Tjeerd Clasenschipper
vroedsman Wiltetus Jelgersma, curatorapotheker
Robbert Rovel, curatoren overkoopman
verkoper van 1/3Trijntie Piers Gladsma, erfgenaam
verkoper van 1/3Ytie Piers Gladsma, erfgenamen van hun vader
erflaterwijlen Pieter Andrys Gladsmaestrikbakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-001 Zoutsloot 87huis en panwerk
eigenaarerven Andrys Piers
gebruikererven Andrys Piers
huurwaarde56-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-08-06 CG


 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0148v van 25 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ hoek Heerensteeg [staat: straat naar de Liemendijk]huis
 
koperRobbert Rowel, enkoopman410-14-00 CG
koperSybrant Pytters Feitema koopman
huurderPieter Seerps e.a.46-00-00 CG
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat van de Zoutsloot tot de Liemendijk]
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenRobbert Rowel koopman
naastligger ten westenSybrant Pytters Feitema koopman
naastligger ten noordenRobbert Rowel koopman
naastligger ten noordenSybrant Pytters Feitema koopman
verkoperJacob Klingenspoor, gehuwd metherbergier
verkoperClaaske Sytsesherbergierse
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobert Roell en Sybrand Pytters Feitema kopen een deftig huis c.a., in de straat die van de Zoutsloot naar de Liemendijk loopt. Ten O. die straat, ten Z. de Zoutsloot, ten W. en N. de kopers. Het is een onderdeel van het estrikwerk dat al van de kopers is. Een lange ingewikkelde acte. Gekocht van herbergiers Jacob Clingenspoor x Claaske Sytses, voor 410 gg en 1 ducaat.


 


 


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0206v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis
 
koperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper515-00-00 CG
koperGrietie Tieerds jurisdictie van Harlingen
toehaakeen zilveren lepel
huurderDouwe Heeres
naastligger ten oostenYpe Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSipke Sakes
naastligger ten noordenRowel koopman
naastligger ten noordenFeitema koopman
verkoperAlbert PietersschuitschipperFraneker


 


 


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0219r van 15 dec 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperJohan Jansen, gehuwd metzeevarend persoon500-00-00 CG
koperIdtske Scheltes
huurderwijlen Harmen Douwes blauwverver
naastligger ten oostenGeertie Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenYpe Dirks
naastligger ten noordenRobbert Rowel koopman
verkoperJelmer Gerbens, gehuwd metmr. metselaar
verkoperDieuke Cornelis


 


 


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0044v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis
 
koperDouwe Luitjens, gehuwd metboeierschipper540-00-00 CG
koperNieske Piers
naastligger ten oostenYppe Dirks
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSipke Sakes
naastligger ten noordenhet estrikwerk van Sibrand Feitema koopman
verkoperJacob Hendriks, gehuwd metschuitschipper
verkoperGrietie Tjeerds


 


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0099r van 13 mrt 1740 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZestrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal
 
koperCleis Bartels Lanting, gehuwd metrentmeester8225-00-00 CG
koperNeeltie Pieters Hibma
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoper van 1/2Sybrand P. Feitemaplateelbakker
verkoper van 1/2Neinke Willems Mouter
verkoper van 1/2Stijntie Clases Winsma, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Robbert Rowelkoopman


 


 


 


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0139v van 4 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperEelke Jelles, gehuwd methuistimmerman279-00-00 GG
koperFijke Hessels
naastligger ten oostenrentmeester Lanting
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTrijntie Sybes
naastligger ten noordenrentmeester Lanting
verkoperHotske Jans, gehuwd met
verkoperYpe Durks


 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0183v van 9 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuin
 
koperHendrik Cornelis, gehuwd met620-00-00 CG
koperTrijntie Jans
naastligger ten oostenSipke Sakes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperAaltie Fockes, erfgenaam, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Rienk Tytes
verkoperCornelis Cornelisz de Wit, erfgenaampapiermakerZaandijk
verkoperTzietske Piers, weduwe van
verkoperwijlen Rients Jans, erfgenamen van
erflaterDirk Sytses, gehuwd met
erflaterGerbrig Gerbens


 


 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0239v van 17 nov 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ bij de Karremanspijphuis en tuintje
 
koperNanning Hendriks schuitschipper279-21-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Luitjens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoper van 16/32Sipke Saekes, weduwnaar van zijn eerste vrouw
verkoper van 16/32wijlen Aeltie Jacobs, en als mede erfgenaam van hun overleden dochter
verkoper van 1/32Hinke Sipkes, en als voogd van hun twee minderjarige zonen
verkoper van 5/32Jaerig Sipkes
verkoper van 5/32Saeke Sipkes
verkoper van 5/32Jacob Sipkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNanning Hendriks, schuitschipper


 


 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0252r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijphuis en tuintje
 
koperJohannes Baltus 477-01-04 CG
huurderSipke Saekes
naastligger ten oostende weduwe van Douwe Luitjens
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHendrik Jansen
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperNanning Hendriksschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Baltus


 


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0096r van 25 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 91Zoutsloot NZhuis
 
koperMelle Ynses oud schipper353-14-00 GG
naastligger ten oostenEelke Jelles
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Baltus
naastligger ten noordenClaas Tomas IJzenbeek c.s.
verkoperNieske Piers, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Luitjensschipper
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Er zijn twee folio 96!) Melle Ynses, oud schipper, koopt een huis nz. Zoutsloot, bewoond en gebruikt door de verkoperse. Geen grondpacht. Ten O. Eelke Jelles, ten Z. de straat, ten W. Johannes Baltus, ten N. Claas Tomas IJsenbeek cum soc. Gekocht van Nieske Piers wv schipper Douwe Luitjens, voor haarzelf en als moeder en wettige voorstanderse van haar minderjarige kinderen, voor 153 gg. 14 st.


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0236v van 28 okt 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuin
 
koperRinse Wopkes, gehuwd mettrekveerschipper630-00-00 CG
koperSydske Cornelis
naastligger ten oostenJohannes Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperJan Hendriks van der Korfmr. chirurgijn


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0150v van 19 sep 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperJacob Sipkes, gehuwd metschipper550-00-00 CG
koperPyttje Waltes [staat:
huurderMayke Bentes
naastligger ten oostenTeunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEelke Jelles
naastligger ten noordenPhilippus Hanekuik c.s.
verkoperJohan Jansenwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sipkes, schipper x Pyttje Warnders


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0173v van 5 dec 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuintje
 
koperYmkjen Jetses [staat:, weduwe van800-00-00 CG
koperwijlen Claas Symens mr. bakker
naastligger ten oostenJohannes Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperRinse Wopkes, gehuwd met
verkoperSytske Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYmkjen Jans wv wl. Claas Symens, mr. backer


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0257v van 13 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperJohan Johannes, gehuwd metgleibakker525-00-00 CG
koperJetske IJsbrands
naastligger ten oostenTheunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenEelke Jelles
naastligger ten noordenPhilippus Hanekuik c.s.
verkoperPyttje Waltes, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Sipkesschipper


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0079v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuintje
 
koperHubert Lieuwes, gehuwd metgrootschipper1250-00-00 CG
koperDettje Sybrens
naastligger ten oostenJohann Baltus
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenUilke Anskes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperYmkje Jetses, weduwe van
verkoperwijlen Claas Symonsmr. bakker


 


 


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0024r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 89Zoutsloot NZ ten oosten van de Karremanspijphuis
 
koperSybout Johannes, gehuwd met504-00-00 GG
koperAeke Sierk
huurderArjen Ates c.u.
naastligger ten oostenMelle Ynses
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenHuibert Lieuwes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperJohannes BaltusPekela


 


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0175r van 14 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperPyter Simons, gehuwd methuistimmerman630-00-00 CG
huurderAlbert Hendriks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenMelle Ynzes
naastligger ten noordenHylke IJzenbeek c.s.
verkoperEelke Jellesstadsbouwmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Simons, huistimmerman x Hinke Jogchems koopt een deftig huis met alle goederen, waaronder een los kozijn met vensters en een raam zonder glas, nz. Zoutsloot, verhuurd aan Albert Hendriks. Ten O.?, ten W. Melle Ynses, ten Z. de Zoutsloot, ten N. Hylke IJsenbeek. Gekocht van Eelke Jelles, stadsbouwmeester, voor 630 cg.


 


 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0021v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 95Zoutsloot NZhuis
 
koperFrans Jans, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht400-00-00 CG
koperSusanna Suyen
huurderFrans Jans matroos
huurderSusanna Suyen
naastligger ten oostenTheunis Arjens c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPieter Simons
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoperJohan Johannis, gehuwd metgleibakker
verkoperJetske IJsbrands


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0232v van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 93Zoutsloot NZhuis
 
koperPieter Johannes Polscher schuitschipper254-00-00 GG
naastligger ten oostenFrans Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van Melle Ynses
naastligger ten noordenBente IJzenbeek
verkoper q.q.Pieter Hannema, geauthoriseerde curator bonorum overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Pieter Simons, gehuwd geweest met
verkoperwijlen Hinke Jochums


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0067r van 20 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZhuis en tuintje, huis en plaatsje
 
koperJacob Sybrens 455-07-00 GG
koperAntje Feikes, weduwe van
koperwijlen Hylke Ages
huurderHans Elias c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Hendriks
naastligger ten noordenFemmetje Pieters Bramer e.a.Oldemarkt
verkoperFemmetje Pieters BramerOldemarkt
verkoperRikjen Cornelis Ekema, weduwe vanBlokzijl
verkoperwijlen Sjoerd Glastra
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens en Antje Feikes wd. Hylke Ages onder de jurisdictie van Harlingen, kopen (a) huis en tuin c.a. op de Zoutsloot, thans bewoond door Hans Elias c.u., ten O. wd. Sybout Johannes, ten W. Jacob Hendriks, ten Z. de straat, ten N. b). Gekocht van (de lasthebbers van) Femmetje Pieters Bramer te Oldemarkt en Rikjen Cornelis Ekama wd. Sjoerd Glasstra te Blokzijl, voor (a en (b) 544 gg. 7 st.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0118r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 87Zoutsloot NZ1/2 huis
 
koperAntje Feikes, weduwe van368-07-00 CG
koperwijlen Hylke Ages
eigenaar van 1/2Jacob Sybrensde bleek buiten de B Harlingen
huurderJohannes Daniels mr. beeldhouwer
naastligger ten oostende weduwe van Sybout Johannes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJacob Hendriks
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte
verkoperJacob Sybrensde bleek buiten de B Harlingen


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0166r van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 97Zoutsloot NZhuis
 
koperJohannes Jans, gehuwd metmetselaarsknecht375-00-00 CG
koperAntje Pieters
eigenaarGerryt Dirks c.u.
naastligger ten oostenBente IJsenbeek
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenFrans Alberts
naastligger ten noordenBente IJsenbeek
verkoperGerryt Dirkslantaarnopsteker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jans, metzelaarsknegt x Antje Pieters kopen huis Nz. Zoutsloot, thans als eigenaar bewoond door de verkoper c.u. Geen grondpacht. Ten O. en N. Bente IJsenbeek, ten W. Frans Alberts, ten Z. de Zoutsloot. Gekocht van Gerryt Dirks, lantaarnopsteker, voor 375 cg.


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0283r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ naast het panwerk van Klaas IJzenbeek1/2 huis
 
koperPieter Lanting 90-03-00 GG
eigenaar van 1/2Pieter Lanting
huurder voorste gedeeltede weduwe van H. de Ruiter
huurder achterste gedeeltede weduwe van Jan Claases
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: Liemendijk]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Zoutsloot
naastligger ten westenKlaas IJsenbeek koopman
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Anjelierstraat [staat: Laurierstraat]
Hein Mollema, curatorkoopman
Hylke Hanekuik, curatorkoopman
Jan Hannema, curatoren overkoopman
verkoperWybe D. Hanekuik, gehuwd met
verkoperRinske Lanting
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Lanting koopt een 1/2 huis nz. Zoutsloot, naast het panwerk van Klaas IJsenbeek. Ten O. de Liemendijk, ten W. Klaas IJsenbeek, ten Z. de Achterstraat, ten N. de Zoutsloot? Gekocht van (de curatoren over de verlaten boedel van) Wybe Douwes Hanekuik x Rinske Lanting voor 90 gg.


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0217r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZpan- en estrikwerk
 
aanhandelaarSybrigje Kool, weduwe van0-00-00 CG
aanhandelaarwijlen Jan Altena koopman
naastligger ten oostenJan de Boer koopman
naastligger ten oostenPaulus de Boer koopman
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenLiemendijk
verwandelaarClaas IJzenbeekkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrigje Kool wv koopman Jan Altena verwandelt een pan- en estrikwerk zz, Rozengracht met een pan- en estrikwerk nz. Zoutsloot van Claas IJzenbeek.


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0224r van 5 okt 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 99Zoutsloot NZpan- en estrikwerk
 
koperJan de Boer koopman en pannenbakker1764-00-00 CG
koperPaulus de Boer koopman en pannenbakker
naastligger ten oostende knechtenwoning van Jan de Boer
naastligger ten oostenPaulus de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJohannes Leyenaar
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperSybregje Kool, weduwe van
verkoperwijlen Jan Altenakoopman


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0007r van 11 dec 1796 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 89Zoutsloot NZhuis
 
koperJan de Boer koopman229-00-00 GG
naastligger ten oostende vrouw van Claas Vrijburg
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBouwe J. Boomsma
naastligger ten noordenJan de Boer koopman
verkoperJacobus Johannes voor zijn minderjarige kindere, weduwnaar vanbontwever
verkoperwijlen Lijsbeth Johannes, erfgenaam van
verkoperwijlen Grietje Feikes, weduwe (2) van
verkoperwijlen Lieuwe Douwes
verkoperwijlen Grietje Feikes, weduwe (1) van
verkoperwijlen Johannes Rommertspannebakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan de Boer, koopman, koopt een huis nz. Zoutsloot.


 


 


 


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0031v van 5 mrt 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 97Zoutsloot NZhuis
 
koperPieter Hessels, gehuwd metmetselaarsknecht400-00-00 CG
koperHiltje Jans
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSusanne Suyen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen
naastligger ten noordenJan de Boer
verkoperJohannes Jans Leyenaar, gehuwd met
verkoperAntje Pieters


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0070v van 7 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 97Zoutsloot NZhuis
 
koperChristiaan Hansen, gehuwd metvarensgezel275-00-00 CG
koperTrijntje Douwes
naastligger ten oostenJan de Boer
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSusanna Suy, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Frans Jansen
naastligger ten noordenJan de Boer
verkoper van 1/2Hiltje Jans, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Pieter Hessels
verkoper van 1/2Fokke Hessels


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0156r van 30 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 105Zoutsloot NZ naast het panwerk van Jan de Boer2 huizen aan en naast elkaar
 
koperlid van het Gemeentebestuur Paulus de Boer 200-00-00 CG
huurder voorkamerAdam Sterk c.u.
huurder achterkamerN. Smal c.u.
naastligger ten oostenHeerensteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenJan de Boer
naastligger ten noordenPaulus de Boer
verkoperPieter Lantingoud koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, raadslid, koopt 2 woningen, aan- en naastelkaar staande op de Zoutsloot, naast het panwerk van Jan de Boer. Ten O. en Z. de straten, ten W. kopers` broer, ten N. de koper. Gekocht van Pieter Lanting, voor 200 gg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-003 Heerensteeg 4Jan de Boer3-00-00 CGpanwerk


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-204Zoutsloot 101Harmanus Joseph Beekman... 1818, ovl 1821, ovl 1828; gebruiker wijk C-195, kastelein, de geslnm is dan: BECKMAN, Harm, 1814, wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-125Heerensteeg 4Jan G de Boer Jan G de Boer panwerk


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 98 van 12 jun 1817
adressoortbedraggebruik
B-125Heerensteeg 4koopaktefl. 400huis in de St. Jacobstraat B-125
 
verkoperMijntje Ages Zeilmaker (te Franeker)
koperAge Berends Wielinga
koperElizabeth Rintjes Dimter
cessionarisJetske Ages Zeilmaker


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 46 en 51 van 5 apr 1820
adressoortbedraggebruik
B-200Zoutsloot 93provisionele en finale toewijzinghuis in de Anjelierstraat, B-200
 
Albert Bolman (q.q.)
Durk van Vliet (q.q.)


1821 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 155 en 162 van 21 nov 1821
adressoortbedraggebruik
B-202Zoutsloot 97provisionele en finale toewijzingfl. 4855wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis B-165 en B-166, woning A-202 en stalling A-203
 
verkoperDirk Hanses van der Wey
koperInne Innes Wyga
koperJacob Wyga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 101Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 103Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 87Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 89Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 97Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 170Zoutsloot 99Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurpannenfabriek en erf (1150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 171Zoutsloot 91Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurhuis (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 172Zoutsloot 93Bouwe RodenhuisHarlingenfabrikeurhuis en erf (81 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 173Zoutsloot 95Berend PolHarlingenkramerhuis en erf (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 174Zoutsloot 105Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurbergplaats (77 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175Heerensteeg 4Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis en erf (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 175aHeerensteeg 4Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis (35 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-200Zoutsloot 93Sierk Hendriks Koestra, overleden op 28 januari 1836keetknecht Anjelierstraat B 200, wednr. NN, man van Hiske Ales de Groot, vader van Pietje (vrouw van Roelof van der Zee, varenspersoon), Jantje (vrouw van Feitse Jochums Feites, rijkscommies Geesteren/Ov) en afwezige Bauke Sierks Koestra, varenspersoon (naar Oostindien vertrokken) (uit 1e huwelijk) en van minderjarige Aleida Sierks Koestra (uit 2e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-125Heerensteeg 4Ruurd Ymes Hellema... wijk F-012, 114; oud 44 jaar, geb Jislum (!) en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-196; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-200Zoutsloot 93Ruurd Rimmerts Noordhuis... (N), en Elisabeth Pieters (Tollinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-200, wijk C-220, wijk E-018, 222, supp wijk H-261; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-201Zoutsloot 95Jieksje Simons van den Berg... in huw.reg. ''Mietje''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-204Zoutsloot 101Antje Klazes Duynmayer, overleden op 29 augustus 184352 jr, geboren Vlieland, overleden Bargaburen B 204, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 74) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-200Zoutsloot 93Jantje Hanses de Vries... dv Hans Pieters dV, en Foekje (Johannes); BS huw 1831, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, 231, wijk B-200, wijk D-169, wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-202Zoutsloot 97Beitske Rintjes van der Post... Pieters vdP, en Taetske Simons vd Let; BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-202Zoutsloot 97Klaas Taekes Kuipers... Rintjes dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 174B-123 (Zoutsloot)Gilles Valckenierwagenhuis
Sectie A nr. 175B-124 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgbergplaats
Sectie A nr. 175aB-125 (Zoutsloot)H. van Schouwenburgbergplaats


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-200Zoutsloot 93Tjeske Lieuwes de Jong... BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3103B-141 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3104B-142 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3105B-143 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3106B-144 (Zoutsloot)Harent van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 3107B-145 (Zoutsloot)Harent van der Sluiswoonhuis
Sectie A nr. 3108B-146 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3109B-147 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3110B-148 (Zoutsloot)Ernestus Georgius Langenhorstwoonhuis
Sectie A nr. 3111B-149 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmaplek grond
Sectie A nr. 3485B-150 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4340Heerensteeg 4 (B-157)Jan Faber
Sectie A nr. 3103Zoutsloot 87 (B-141)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3104Zoutsloot 89 (B-142)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3105Zoutsloot 91 (B-143)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3106Zoutsloot 93 (B-144)Aaltje Hendriks (te Bolsward)
Sectie A nr. 4337Zoutsloot 95 (B-145)Aaltje Hendriks (te Bolsward)
Sectie A nr. 4487Zoutsloot 97 (B-146)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 4486Zoutsloot 97 (B-146)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3109Zoutsloot 99 (B-147)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 3110Zoutsloot 101 (B-148)Ernestus G. Langenhorst
Sectie A nr. 4339Zoutsloot 103 (B-149)Douwe Boersma
Sectie A nr. 4341Zoutsloot 105 (B-150)Douwe Boersma


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heerensteeg 4Tj. Faberjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
modiste1 januari 1906 de zaak opgeheven
Zoutsloot 101C.P. Bisschopjongens: 0, meisjes: 1
vrouwen: 0
modiste


1906 - variaadresbronbericht
Heerensteeg 4Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerensteeg 4 Jan K. Fabertapper en metselaar
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 87 Willem Lengerbootwerker
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 0
Zoutsloot 95 Binne L. Eppingakantoorlooper
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 900
Zoutsloot 95 Lubbert B. Eppingakantoorbediende
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500
Zoutsloot 97 Feike Bandsmastoker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700
Zoutsloot 99 Willem Albardasluisknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700
Zoutsloot 101 Philip Jacob Huijserzonder
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0
Zoutsloot 103 Lijkele Roedemawerkman
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1924 - kentekenadresnaam
B-7586
Zoutsloot 105Sybren Schuil


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 87K.Touwslageraanspreker
Zoutsloot 95W.A.Albardasluisknecht
Zoutsloot 97K.Baardagardenier
Zoutsloot 99A.Eppingafabrieksarbeider
Zoutsloot 99B.Eppingakantoorknecht
Zoutsloot 101mej. S.Haasdijkhuishoudster
Zoutsloot 103L.Roedemaschipper
Zoutsloot 105P.Cupidozeeman


1939 - kentekenadresnaam
B-25735
Zoutsloot 91Lourens Posthumus


1946 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 87, HarlingenZoutsloot 87R. Ademabehanger, stoffeerder


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 87R. (Roelofke) van Vliet
Zoutsloot 89J. (Jan) Kune
Zoutsloot 91J. (Jan) Bruinsma
Zoutsloot 93A. (Anne) Kuipers
Zoutsloot 95A. (Aafke) v.d. Weide wv Albarda
Zoutsloot 97J. (Johannes) Jorna
Zoutsloot 99S. (Sijtske) Zijlstra wv Teerenstra
Zoutsloot 101B. (Bauke) Weewer
Zoutsloot 103T. (Taeke) Visse


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 87beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 89beeldbepalend pand9 van 10
Zoutsloot 91beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 93beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 95beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 97beeldbepalend pand8 van 10
Zoutsloot 99beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 101beeldbepalend pand5 van 10
Zoutsloot 103beeldbepalend pand5 van 10
  terug