Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 83
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Droogstraat 83 2-033 2-057 B-076 B-108
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 62 2-033 2-057 B-103 B-121
 


 


 


 


 


 


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0303r van 30 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 62Zoutsloot ZZkamer
 
koperMinne Thijssen 90-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Welmoed Jacobs
naastligger ten zuidenJacob Popta
naastligger ten westenBerber Ulbes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Thijssen koopt een kamer zz. Zoutsloot. Ten O. de erven van Welmoed Jacobs, ten Z. de hof van de koopman Jacob Popta, ten W. Berber Ulbes, ten N. de Zoutsloot. Geen grondpacht. Gekocht van de diaconen van de ware gereformeerde kerk, voor 90 CG.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-033 Droogstraat 83kamer
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerSjoucke Teunis
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-033 Droogstraat 83kamer
eigenaarHoite Keimpes
gebruikerJarig Wiegers
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720
opmerking1720 den 7 juny hier op in vermindering ontfang 0-12-0
opmerkingalsoo de huyrder versterven is en geen meer als drie gulden huyr doen van ontfang
opmerkinginsolvent


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-033 Droogstraat 83kamer
eigenaarHoyte Ceimpes
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-033 Droogstraat 83kamer
eigenaarerven Hoite Keimpes
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-033 Droogstraat 83wed. Pier Andrys, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


 


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 28 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-076Droogstraat 83koopaktefl. 316woning
 
verkoperTjepke Gratama (voor twee panden)
koperPaulus de Boer (voor twee panden)


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0316v van 3 dec 1809 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 83Droogstraat NZ wijk B-076, nr. 9 van het Kloosterwoning nr. 9 (wijk B-076) in het zgn. Klooster
 
koperwethouder Paulus de Boer 151-00-00 CG
naastligger ten oostennr 8 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westennr 10 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster
verkoper q.q.Tjepke Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperzijn broeder professor S. GratamaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, wethouder, koopt 2 woningen in het zgn. 'Klooster' aan de Droogstraat en Zoutsloot, met nr. 8 (wijk B-094) en nr. 9 (wijk B-076). Het 'klooster' telde 12 woningen. Ten O. en Z. die straten, ten W. nr. 10, ten N. nr. 7 en de binnenplaats. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van Tjepke Gratama, als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, prof. te Groningen, voor resp. 165 en 151 gulden.


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0007v van 25 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 83Herenwaltje [staat: Zoutsloot Droogstraat] wijk B-076huis nr. 9 van het klooster
 
koperRients Rintjes, gehuwd met151-00-00 CG
koperAafke Rinsma
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 10 van het Klooster
naastligger ten noordennr 8 van het Klooster
verkoperwethouder Paulus G. de Boer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRients Rintjes x Aafke Rinsma koopt nr. 9 in het Klooster op de Zoutsloot en de Droogstraat, wijk B-076. Ten O. en Z. de straten, ten W. nr. 10, ten N. nr. 8. van het Klooster. Gekocht van Paulus G. de Boer, wethouder, voor 151 gld. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-057 Droogstraat 83H Gonggrijp0-00-00 CGtuin


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Sijke Rientses Wagenaargeb 30 sep 1804 HRL, ged 14 okt 1804 HRL, ovl 12 mei 1813 wijk B-076, dv Rients Rintjes W, en Sipkje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Rients Rintjes Wagenaar... 1811, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, huw 1835, huw 1843, ovl 1848; eigenaar en gebruiker wijk B-076, werkman, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammersknecht, wijk B-076; VT1839; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Thomas Paludanus... gehad op den 30 oct 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-076Droogstraat 83Rients R Wagenaar Rients R Wagenaar werkman
B-103Zoutsloot 62T Paludanus T Paludanus tuin


1828 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Zytse Sents de Jong, overleden op 29 november 182822 jr, zeeman, (half)broer van Dieuwke (vrouw van Lieuwe Sybrens Anema, mr. timmerman Zoutsloot B 103), Geertje, dienstmeid Dokkum, Baukje, idem, Thomaske (vrouw van Valentijn Trossel, kleermaker Leeuwarden: in akte 'Rosel') en Jetze Pieters Posthumus, idem Holwerd. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 211Droogstraat 83Rients WagenaarHarlingenpannebakkerhuis (56 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 217Zoutsloot 62Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanhuis (78 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Gerritje Lieuwes Anema, overleden op 24 juni 1834dochter van Lieuwe S. Anema, timmerman (Zoutsloot B 103) en Dieuke Pieters Posthuma, zuster van minderjarige Jeltje, Sybren en Pieter Lieuwes Anema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-103Zoutsloot 62Lieuwe Sybrens Anema, overleden op 19 april 1837Zoutsloot B 103/104, man van Dieuwke Pieters Posthuma, vader van minderjarige Jeltje, Sybren, Pieter en Jan Lieuwes Anema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Aukje Rinses Rinsma... huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Mildam en wonende te HRL. 1839, wijk B-076; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Jacob de Jong... HRL 1851 wijk B-105, 83; oud 29 jaar, (vnm: Jacobus), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Dieuwke Pieters Posthuma... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-115; oud 43 jaar, geb Helvoetsluis (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Luitje Jans Kroeze... HRL 1851 wijk G-082, 284; oud 30 jaar, (vnm: Lucas), geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk B-103; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-103Zoutsloot 62Mattie de Boeroud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-103; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-076Rients Wagenaar63 jHarlingenm, protestant, gehuwd, wolkammersknegt
B-076Aukje Rinsma66 jMildamv, protestant, gehuwd
B-103ZoutslootDieuwke Postema43 jHelvoetsluisgezin 1, v, protestant, weduwe
B-103ZoutslootSieberen Anema10 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootPieter Anema8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootJettie Anema13 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootJan Anema4 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-103ZoutslootLukas J Kroese30 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd, wafelbakker
B-103ZoutslootMattie de Boer37 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
B-103ZoutslootSierk van der Zee14 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-103ZoutslootJan van der Zee10 jAmsterdamgezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-103ZoutslootPetronella van der Zee16 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-076Droogstraat 83Aukje Rinses Reinsma, overleden op 11 juli 184168 jr, geboren Mildam, overleden Achterstraat B 76, vrouw van Riens Rintjes Wagenaar, moeder van 1 kind. (CzOG nr. 42) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-076Droogstraat 83Ernst Koster, overleden op 17 december 1846(Certificaat van onvermogen), 1 1/4 jr (geboren 1845), overleden Wortelstraat B 76. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-076Droogstraat 83Rients Wagenaar, overleden op 29 april 1848(Certificaat van onvermogen), 71 jr (geboren 9/9/1777), overleden Wortelstraat B 76, panbakker, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Fettje Jans Bakkergeb 1778 Marssum, ovl 13 feb 1856 HRL, huwt met Evert Everts Postma, N.H., dv Jan B., en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 B- 76


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Jan B Oorthuis... Bakker; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Sipkje Igles Schaap... dv Igle Saskers S, en Liske (=Jacobs) Tilma; BS huw 1823, huw 1832, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-076Droogstraat 83Trijntje Dijkstrageb 23 apr 1791 Allingawier, A 15 feb 1868 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-237, wijk B-076, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Allingawier en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 211B-076 (Achterstraat)Okke Norelwoonhuis
Sectie A nr. 217B-103 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
B-103Zoutsloot 62Een huis en erf, met grooten tuin aan de Zoutsloot, in gebruik bij J.N., Brisé. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
B-103Zoutsloot 62Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Bambach. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
B-103Zoutsloot 62Een huis en erf, met grooten tuin aan de Zoutsloot, in gebruik bij J.N., Brisé. Finaal verkocht op 7 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1215..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
B-103Zoutsloot 62Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Bambach. Finaal verkocht op 7 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 414..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 211B-108 (Droogstraat)Okke Norelwoonhuis
Sectie A nr. 3501B-121 (Zoutsloot)Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 211Droogstraat 83 (B-108)wed. J. Norel (en Cons.)
Sectie A nr. 5102Zoutsloot 62 (B-121)Douwe C. Boersma


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 62 Simon Lengerbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 83W.F.Katoenfabrieksarbeider
Droogstraat 83W.Scholtewerkman


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 62J. (Jan) Souverein


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 62beeldbepalend pand6 van 10
  terug