Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 63 2-044 2-061 B-071 B-099
1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0149r van 12 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZhuis en loods met een plaats
 
koperWillem Gerlofs, gehuwd met515-00-00 GG
naastligger ten oostende schuur van Pyter Jelmers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenSioerd Reyners
naastligger ten noordenGoslyk Martens
verkoperDirck Allerts, gehuwd met
verkoperGreetie Tiepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Gerlefs x Trijntie Gerryts


 


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0012r van 6 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZhuis
 
koper van 1/2Geke Willems 125-00-00 GG
koper van 1/2Focko Oldholt
naastligger ten oostende schuur van wijlen Pytter Jelmers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenPyter Oedses
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Auk Doekes
verkoperGerryt Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEeko Willems, voor 1/2, en Focke Oltholt?, voor 1/2, kopen een huis met een grote plaets, put en bak, nz. Droogstraat. Ten O. de schuur van wl. Pytter Jelmers, ten Z. de Droogstraat, ten W. een doorgaande steeg en Pyter Oedses, ten N. wl. Auck Doeckes` huis. Gekocht van Gerryt Willems, voor 125 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0042v van 5 feb 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZ [niet vermeld]huis
 
koperAndries Feddes mr. smid190-00-00 CG
naastligger ten oostende schuur van de weduwe van Abe Douwes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenwijlen Auck Doekes
verkoper van 1/2Trijntie Sioerdts, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Focke Oltholt
verkoper van 1/4de weduwe van Eco Willems
verkoper van 1/4Antie Eekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Feddes, mr. smid koopt een huis nz. Droogstraat. Ten O. wd. AEbe Douwes' schuur, ten Z. de Droogstraat, ten W. een steeg in mede gebruik en eigendom, ten N. wd. Auke Doekes. Belast met 25 jaren huur aan de koper voor 8 cg per jaar. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntje Sioerdts wd. Focke Oltholt voor 1/2 en Antie Eekes wd. Eco Willems voor haarzelf en haar minderjarige kinderen voor 1/2 voor 190 cg.


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0402v van 29 jan 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZschuur en stalling met een lege plaats
 
koper van 2/5Jan Pytters Oldaans koopman250-00-00 CG
koper van 2/5Pytter Jansen Oldaans koopman
koper van 1/5Tjeerd Lolckes grootschipper
naastligger ten oostenLeentie Sibles Reen
naastligger ten oostenJacob Popta
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenTjeerd Lolckes grootschipper
verkoperAndries Feddesmr. ijzersmid


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarPieter Oldaens
gebruikerPieter Oldaens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-044Droogstraat 63stal
eigenaarPieter Oldaens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarPyter J. Oldaens
gebruikerPyter J. Oldaens
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-044 Droogstraat 63stal
eigenaarPyter J. Oldaans
gebruikerPyter J. Oldaans
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


 


 


 


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0012r van 5 jun 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZstalling en wagenhuis
 
koperClaaske Vettevogel, gehuwd met200-00-00 GG
koperSicco Rienstra procureur en koopman
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenPieter Hylkes
Pieter Ymes Tigchelaar, gelastigdekoopmanMakkum
Pieter Huidekoper, gelastigden vankoopmanHarlingen
verkoper van 1/2de erfgenamen van Jan Pieters Oldaanskoopman
Claas Fontein, administrator
Cornelis Scheltema, administratoren oversecretaris Stad Franeker
verkoper van 1/3 van 1/2Elisabeth Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/3 van 1/2Sjoerd Hannema
verkoper van 1/3 van 1/2Jan Fontein, voor zich en als gelastigde van zijn broerkoopman
verkoper van 1/3 van 1/2Durk Fontein


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZwagenhuis en stalling
 
koperHermanus Peaux koopman245-00-00 CG
voormalig eigenaarS. Rienstra
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLykle Jans
verkoperValentinus Slothouwer, gehuwd metrector der Latijnse ScholenLeeuwarden
verkoperTrijntje RienstraLeeuwarden


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0271r van 30 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 63Droogstraat NZwagenhuis en stalling
 
koperHermanus Peaux koopman245-00-00 CG
voormalig eigenaarS. Rienstra
naastligger ten oostenJacob Roorda
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenLykle Jans
verkoperValentinus Slothouwer, gehuwd metrector der Latijnse ScholenLeeuwarden
verkoperTrijntje RienstraLeeuwarden


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-061 Droogstraat 63H Peaux0-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-071Droogstraat 63Hermanus Peaux... 1809 -1811; huw Grote Kerk HRL 1807, bsha181ge, huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-071Droogstraat 63H Peaux H Peaux stalling


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 221Droogstraat 63Adam Hendriks MulderHarlingenherbergierstal (77 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221B-071 (Achterstraat)Lourens Hoekerswagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221B-099 (Droogstraat)Wijnand Hoekerswerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 221Droogstraat 63 (B-099)Wijnand Hoekersstal
  terug