Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 9 2-058 2-077 B-038 B-043
1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0224r van 26 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 9Hoogstraat NZmouterij en achterhuis
 
koperLaes Pieters koopman1500-00-00 GG
koperburgervaandrig Abe Douwes koopman
naastligger ten oostende weduwe van Gale Gales
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van de heer Gerard Fortuyn
naastligger ten noordenhet huis van de heer Gerard Fortuyn
verkoperde heer Gerard Fortuyn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaas Pieters en burger-vaandrig Aebe Douwes


 


 


 


 


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0189r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ strekkende tot aan de Droogstraatmouterij de Acker
 
koperGerrit Hessels brouwer498-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg aan het achterhuis
naastligger ten oostenkapitein van der Wolde
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenRienk Willems
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Lijntie Sibbeles Reen, weduwe van
wijlen vroedsman Aebe Douweskoopman
verkoper van 1/2s.s.m.candidatus Dominicus Aebinga, meerderjarige erfgenaam van
zijn wijlen vader Aebe Douwes, vader
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hessels koopt de mouterij 'de Acker', nz. Hoogstraat en strekkende tot de Droogstraat. Ten O. de capitein v.d. Wolde, ten W. Rienk Willems, ten Z. die straat, ten N. de Droogstraat. Met een omschrijving van de mouterij. Gekocht van Trijntje Sibbeles Reen wv Aebe Douwes, voor 1/2 en Dominicus Aebinga S.S.M., als erfgenaam van zijn vader, voor 1/2, voor 498 gg.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-058Hoogstraat 9mouterie
eigenaarGerrit Hessels
gebruikerGerrit Hessels
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-058Hoogstraat 9mouterij
eigenaarHotze Swerms
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-058 Hoogstraat 9mouterij
eigenaarvroetsman Swerms
gebruikervroetsman Swerms
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-058 Hoogstraat 9mouterij
eigenaarvroedsman Swerms
gebruikervroedsman Swerms
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0230r van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ strekkende tot de Droogstraatmouterij genaamd de Acker
 
koperJacob Tierks, gehuwd metherbergier1200-00-00 CG
koperFeikjen Feikes herbergier
huurder zoldergemeensman Seerp Swerms
naastligger ten oostenPieke Hommes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenDirk IJsbrants
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/2Fokeltie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Jan Reusmr. chirurgijn
verkoper van 1/2Trijntie Hotses Swerms, gehuwd met
verkoper van 1/2Pytter Scheltemawinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tjerks, herbergier x Feikjen Feikes koopt mouterij 'de Acker' met twee woningen erachter, strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Pieke Hommes, ten W. Dirk IJsbrants, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Fokeltie Hotses Swerms x Jan de Reus, mr. chirurgijn voor 1/2 en Trijntje Hotses Swerms x Pytter Scheltema, winkelier, voor 1/2.


 


 


 


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0092v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ tot aan de Droogstraatmouterij en stalling
 
koperSjoerd Talma koopman650-21-00 GG
naastligger ten oostenUlbe Jansen
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenvroedsman Adema c.s.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/8Claes Eeverts Oosterbaan, curator overkoopman
Tjerk Jacobs, ? erfgenaam
minderjarige nagelaten zoon van Jacob Tjerksherbergier
verkoper van 4/8Feikjen Feykes, weduwe vanherbergierse
wijlen Jacob Tjerks, en als voogd vanherbergier
hun minderjarige kinderen Setske Jacobs, ? erfgenaam
Reiner Jacobs, ? erfgenaam
verkoper van 3/8Jacob Jacobs, ? erfgenaam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Talma koopt de mouterij 'de Acker' en stalling, strekkende van de Hoogstraat tot aan de Droogstraat. In 1739 bijna geheel vernieuwd. Ten O. Ulbe Jansen, ten W. de vroedsman Adema, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de curator over Tjerk Jacobs, minderjarige zoon van wl. Jacob Tjerks, herbergier, voor 1/8, Feikje Feyckes wv Jacob Tjerks voor 4/8 en hun kinderen Jetske-, Reiner- en Jacob Jacobs samen voor 3/8, voor 650 gg.


 


 


 


 


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 9Hoogstraat NZ tot Droogstraatmouterij
 
koperJan Hannema koopman12000-00-00 CG
huurder achterste deelClaas de Vries 14-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Bouwe sleper
naastligger ten oostenSichman
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Pallenhoff
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
Johan Daniel Toussaintjeneverstoker


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0018v van 19 feb 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 9Hoogstraat NZpakhuis en mouterij
 
koperJohannes Norel, gehuwd metmr. loodgieter550-00-00 CG
koperDirkje Cornelis
naastligger ten oostenZiegma schoenmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenvan Rees n.u.bakker
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Hannemakoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-077 Hoogstraat 9Johannes Norel2-00-00 CGmouterij


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Johannis Klaases Norel... van wijk A-233; gebruiker Liekle F. de Boer, varensgesel, 1814. (GAH204); igenaar en gebruiker van wijk B-038, pakhuis; medegebruiker W. Feddema 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-082; gebruiker Wiebe Jans wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Wytse Feddema... Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, 1810. BS ovl 1822, huw 1837, ovl 1841, ovl 1849; gebruiker van wijk B-038, eigenaar is Johannes Norel, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-181, horlogiemaker, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-038Hoogstraat 9Johannes Norel Johannes Norel pakhuis
B-038Hoogstraat 9W Feddema


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 392Hoogstraat 9Wopke Djoerds van der StelHarlingenpakhuis (210 m²)


1835 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 392 Wopke d van der StelHarlingengedeeltelijk afgebroken en veranderd tot timmerwinkel


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Sytske Hendriks Kuipers... dienstmaagd, dv Hendrik Sijbes K, en Antje Roelofs Bos; BS huw 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-038, wijk C-153; oud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk C-156; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Maria Margaretha Osselinggeb 1799 prov, huwt met Wybrandis de Wit, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 39 jaar, (vnm: Magreta, geslnm: Osling), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-004; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-038Hoogstraat 9Wybrandis de Witgeb 1802 prov, huwt met Maria M. Osseling, justitiedienaar, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 35 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk B-004; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2142B-038 (Hoogstraat)Tjepke Zoetetimmerwinkel


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2142B-043 (Hoogstraat)Tjepke Zoetewerkplaats


1902 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
adressoortbedraggebruik
B-043Hoogstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 1704voormalige timmerwinkel met erf aan de Hoogstraat B-043
 
verkoperYpe Rodenhuis (te Apeldoorn)
verkoper Johannes Norel (voor zich en als gemachtigde, gehuwd met Aukje Zoete)
koperLolke de Bruin


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2142Hoogstraat 9 (B-043)Thomas Eskestimmerwinkel


1914 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 9Oud Harlingen Magazine 1991In het oude pakhuis was de rietvlechterij-mandemakerij Dijkstra v/h Eskes


1952 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 9, HarlingenHoogstraat 9Aug. Dijkstrarietmeubelen en manden


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 9P. (Pieter) Frolich
  terug