Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 17 2-061 2-081 B-042 B-046


Huisnaam in: 1792
Gebruik: pakhuis
Naam: riga
Kwartier/wijk
Verkoper: wijbinga, curator over schelte
Koper/eigenaar: tetrode, pieter
1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0239r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZhuis met de lege plaats erachter
 
koperburgemeester Harmen Gerryts Pheltens, gehuwd met965-00-00 GG
koperBrecht Alephs
naastligger ten oostenLolle smid
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van Harmen Claesen
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperIJsbrandt Pieters, ?gehuwd metgrootschipper
verkoperGeertien Jacobs


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019v van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ strekkende tot in de Droogstraat1/2 huis
 
koperJelmer Pieters, gehuwd met350-00-00 GG
koperTyesk Tiepkes
naastligger ten oostenAgge Tytes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende koper Jelmer Pieters c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperAnne Douwes, gehuwd met
verkoperUulrick Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Pieters x Tietske Tjerks koopt 1/2 huis nz. Hoogstraat, strekkende tot de Droogstraat. Ten O. Agge Tytes, ten W. de koper. Gekocht van Anne Douwes, voor 300 gg.


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0025v van 25 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat strekkende tot in de Droogstraat1/2 huis
 
koperJelmer Pieters, gehuwd met350-00-00 GG
koperTyesk Tiepckes
naastligger ten oostenAgge Tiettes
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJelmer Pieters c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperStyn Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Pieters x Tyesk Tiepckes koopt 1/2 huis nz. Hoogstraat. Ten O. Agge Tytes, ten W. de koper. Gekocht van wd. Anne Douwes, voor 350 gg.


 


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115v van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ strekkende noordwaarts tot de Droogstraat huis met een schuur daarachter
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenWypcke Tyaardts
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenCornelis kleermaker [staat: schroor]
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/4Gerryt Harmens Phelten
verkoper van 1/4Jaycke Harmens Phelten
verkoper q.q.Pier Annes Rheen, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Frans Dircks van Hemert, geauthoriseerde curatoren over
verkoper van 1/4Fettie Harmens Phelten, en
verkoper van 1/4Brechtie Harmens Phelten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Gerryt Harmens Phelten en Jaycke Harmens Phelten elk voor hen zelf en tezamen voor 1/2, en Pier Annes Rheen en Frans Dircks van Hemert als geauthoriseerde curatoren over Fettie en Brechtie Harmens voor 1/2, een huis en schuur daar achter in de Hoogstraat en van daar strekkende noordwaarts tot aan de Droogstraat. Ten O. Wypcke Tyaardts, ten W. schroor [kleermaker] Cornelis. Geen grondpacht.


 


 


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0097v van 2 feb 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZ [niet vermeld]schuur
 
koperburgerhopman Hessel Wringer, gehuwd metoud secretaris van Barradeel311-06-00 GG
koperTiaeke Ansta
naastligger ten oostenDouwe Douwes
naastligger ten zuidenhuis en plaats van Gerryt Pieters IJsma
naastligger ten westenCornelis Jeltis
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperAntie Gerryts voor haar en haar kinderen, weduwe vanLeeuwarden
verkoperwijlen Frans Dirx van Hemert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Wringer, secretaris van Barradeel en nu hopman x Dieuke Anstra? koopt een schuur met alle goederen erbij. Ten O. Douwe Douwes, ten W. Cornelis Jeltes, ten Z. het door Gerryt Pytters IJsma gekochte huis en plaets, ten N. de Droogstraat. Veel voorwaarden over oirsdrup en afgesloten deuren in de acte. Gekocht van Antie Gerryts Phelten wv Frans Dirx van Hemert te Leeuwarden, voor zich en haar kinderen bij deze, voor 311 gg.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0106r van 31 mei 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZhuis, loods en een lege plaats daarachter
 
koperGerrit Piters c.u.607-00-00 GG
naastligger ten oostenDouwe Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenCornelis Jeltes
naastligger ten noordende schuur van de heer Wringer
verkoperAntie Gerryts Phelten, weduwe van
verkoperwijlen Frans Dircx van Hemert
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Pytters IJsma koopt een huis, schuur en ledige plaets erachter, nz. Hoogstraat 1 of 3? (in de Karremanstraat?). Ten O. Douwe Douwes, ten W. Cornelis Jeltes, ten Z. die straat, ten N. de door de heer Wringer gekochte schuur. Gekocht van Antie Gerryts Phelten? wv Frans de Ring en/of Arjen Dirks van Hemert?, voor 607 gg.


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0147v van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZschuur
 
koperJan Toenis, gehuwd metbakker424-00-00 GG
koperClaeske Gerckes
naastligger ten oostenDouwe Douwes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenvroedsman Cornelis Jeltis
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHesselus Wringer, gehuwd metdijkgraaf
verkoperTjaecktien Ansta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Toenis Backer x Claeske Gerckes koopt een schuur met alle goederen daarin, zz. Droogstraat. Ten O. Douwe Douwes, ten W. Cornelis Jeltes, mede-vroedschap. Gekocht van Hessel Wringer, dijkgraaf der 5 delen dijckage zowel binnen- als buitendijks x Tiaekjen Anstra?, voor 424 gg.


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0058v van 19 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZschuur
 
koperRiemer Tonis Faber c.u.ijzerkoper327-00-00 GG
naastligger ten oostenDouue Douues
naastligger ten zuidende weduwe van Tiaerd de Groot kapitein
naastligger ten westenCornelis Jeltes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperHans Jacobs c.u.koemelker


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0069v van 24 feb 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZhuis, loods en plaats, alwaer het groen hart uythangt
 
koperGerben Gerryts vrijgezel725-00-00 GG
naastligger ten oostenDouue Douues
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erven van Cornelis Jeltes
naastligger ten noordende schuur van Jan Tonis bakker
verkoperAttie Saeckes, weduwe van
verkoperwijlen Tieerd de Groot [staat: Groodt]kapitein
verkoperAttie Saeckes, met consent van haar zoon
verkoperPybo Grootiusvaandrig van kapitein Burum


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0131r van 10 mei 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZschuur
 
koper door niaarDouwe Douwes, en325-00-00 GG
koper door niaarde weduwe van Gerrit Gerbens
geniaarde koperWillem Willemspottenbakker
naastligger ten oostenDouwe Douwes
naastligger ten zuidende weduwe van Gerrit Gerbens
naastligger ten westenJelle Cornelis Wetsens
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperRiemer Teunis Faber


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0206r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZschuur
 
koperLammert Thomas Salvarda c.u.350-22-08 GG
naastligger ten oostenDouue Douues
naastligger ten zuidenGerben Gerrits
naastligger ten westenJelle Cornelis
verkoper van 1/2olderman van het smalschippersgilde Douue Doues
verkoper van 1/2Gerben Gerrits


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0124v van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZschuur
 
koperClaes Jansen 350-07-00 GG
naastligger ten oostenDouue Douues de oude
naastligger ten zuidenGerben Gerrits
naastligger ten westenburgervaandrig Wetsens
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperLambert Tomas Salvarda c.u.


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0165r van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZschuur
 
kopervroedsman Riemer Teunis 350-00-00 GG
naastligger ten oostenDouue Douues de oude
naastligger ten zuidenGerben Gerrits
naastligger ten westenJelle* Wetzens rentmeester
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Jansen


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0030v van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZhuis, loods en plaats
 
koperSeerp Gattjes wijdschipper725-00-00 GG
naastligger ten oostenDouwe Douwes bierhaler
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende weduwe van Jelle Vetzensius rentmeester
naastligger ten noordenachter het huis gelegen schuur
verkoperGerben Gerritsstuurman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSeerp Gatties, wydschipper, koopt huis, loods en plaats, Hoogstraat nz. Ten O. Douwe Douwes, bierhaalder, ten W. wd. de rentmeester Jelle Vetzens, ten Z. de straat, ten N. de achtergelegen schuur. Gekocht van Gerben Gerrits, stuurman.


 


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0152r van 17 mei 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraatschuur
 
koperHette Tjeerdts stalman350-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Douwe Douwes
naastligger ten zuidenSeerp Gatties
naastligger ten westende weduwe van Vetzens rentmr.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperRiemer ThoniskoopmanLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHette Tjeerds, stalman, wonende in 'de Roode Ploeg', koopt een schuur in de Droogstraat. Ten O. erven Douwe Douwes de olde, ten W. wd. de rentmeester Vetzens, ten Z. Seerp Gatties, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Riemer Thonis.


 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0243r van 14 jan 1683 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZhuis
 
koperLammert Harnts, gehuwd metstadstorenwachter
koperGeertie Douwes
naastligger ten oostenHabois majoor
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jelte Cornelis Wetsens
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper hebbende approbatie en consent vanJancke Oebles, weduwe van
wijlen Hette Tjeerds, met approbatie van haar zoonsmolenaar
Oeble Hettes, en
Pytter Hettes


 


 


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0066v van 12 nov 1693 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17achterDroogstraat ZZstalling en schuur behorend bij het huis
 
koperJohannis Willems c.u.2000-00-00 CG
naastligger ten oostenmajoor Haubois
naastligger ten zuidende erfgenamen van Seerp Gatjes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperLammert Haarnsentorenwachter


 


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0334v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZhuis, plaats en tuintje erachter
 
koper door niaarJohannes Willems, gehuwd met300-00-00 GG
geniaarde koperJan Jacobs, gehuwd metmr. huistimmerman
geniaarde koperAeltie Jacobs
naastligger ten oostenoud majoor Haubois
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJisck Douwes
naastligger ten noordende schuur van Johannes Willems
verkoperHinke Zeerps, gehuwd met
verkoperEvert Jansen Oosterbaenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Jacobs, mr. huistimmerman x Jeltie Jacobs, een huis nz. Hoogstraat. Ten O. de oud-majoor Haubois, ten W. Jisck? Douwes, ten Z. die straat, ten N. de schuur van Johannes Willems. Gekocht van Evert Jansen Oosterbaan x Hinke Seerps, voor 300 gg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230r van 9 dec 1714 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ het vierde erf westwaarts van de Rode Ploegnieuwe stallinge
 
koperHendrik Hendriks Jonker c.u.800-00-00 GG
naastligger ten oostenWillem Willems c.u.
naastligger ten oostenHendrick Goverts
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenAntie Sybes
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopereigenerfde Pieter Dirks c.u.huismanAchlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks Jonker koopt (b) de nieuwe stalling, het 4de erf westwaarts van 'de Roode Ploeg'. Ten O. Willem Willems en Hendrik Gerrits, ten W. Antie Sybes, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van Pieter Dirks, eigenerfde te Achlum.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 17huis
eigenaarAntie Sybes
gebruikerAntie Sybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0025v van 22 okt 1718 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ, het 4e erf westwaarts van de Rode Ploegstalling
 
koperFeicke Jies c.u.2000-00-00 CG
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten oostenHendrik Goverts n.u.
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenAntie Sybes
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperHendrick Hendricks Jonker c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeicke Jies koopt (b) de nieuwe stalling, zijnde het 4de erf westwaarts achter 'de Roode Ploeg'. Ten O. Willem Willems en Hendrik Geerts, ten W. Antie Sybes. Gekocht van Hendrick Hendricks Jonker.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 17huis
eigenaarAntie Sybes
huurwaarde33-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 17huis
eigenaarSjoukjen Heris
gebruikerSjoukjen Heris
opmerkingAo. 1722 insolvent verklaert


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-061 Hoogstraat 17huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-061 Hoogstraat 17Jacob Wouters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0025v van 3 dec 1752 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat, het 4e erf westwaarts van de Roode Ploeg, lopend tot aan de Droogstraatstalling, het 4e erf westwaarts van de hier eveneens verkochte herberg de Roode
 
koper van 1/5Tjepke Gratema 730-00-00 GG
koper van 1/5dr. J. Tjallingii
koper van 1/5Philippus Hanekuik
koper van 1/5Simon Fockes Esta
koper van 1/5Hylke Sybes
naastligger ten oostenYpke Ypkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHarmen Ages
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperMarijke Feykes, weduwe vanherbergierse
verkoperwijlen Tytte Ruurds


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0030r van 22 jan 1764 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ 25 en 17herberg, stal, stal en wagenhuis
 
koperCornelis Beitschat, gehuwd met2057-00-00 GG
Geertje Meinderts
huurderUlbe Sjoukes
naastligger ten oosten*Auke Aukes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westen*Harmen Agema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperdr. Jacobus Tjallingiikoopman
verkoperPhilippus Hanekuikkoopman
verkoperTjepke Gratemakoopman
verkoperHylke Sybeskoopman
verkoperSimon EstastaatsbodeLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Beytschat x Geertje Meinderts kopen herberg en stalling de Roode Ploeg genaamd, met nog een aparte stalling en wagenhuis, zijnde het 4e erf westwaarts. Hebbende Jacob Schenk, Harmen Agema en Auke Aukes ten oosten en westen resp. tot naastliggers. Geen grondpacht. Gekocht vandr. Jacobus Tjallingii, Philippus Hanekuik, Tjepke Gratema, Hylke Sybes, kooplieden, en Simon Esta, staate boode te Leeuwarden, voor 2057 gg.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0141r van 11 nov 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZwagenhuis en stal
 
koperJan Aukes Bakker koopman800-00-00 GG
koperSchelte Wybenga koopman
koperPieter Tetrode koopman
naastligger ten oostenRinse Wopkes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJan Simons
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperJan Cornelis Beidschat meerderjarig vrijgezelwagenaar
verkoperAntje Cornelis Beidschat, gehuwd met
verkoperJacob Jacobs Houtkoperbeurtschipper op Amsterdam
verkoperTaetske Beidschat, gehuwd met
verkoperDouwe Tjeerds, erfgenamen van hun vaderhuistimmermansknecht
erflaterwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker, Schelte Wybenga en Pieter Tetrode, kooplieden, kopen in comp. een groot wagenhuis en stalling, nz. Hoogstraat. Geen grondpacht. Ten O. Rinse Wopkes, ten Z. de Hoogstraat, ten W. Jan Symons Backer, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Cornelis Jansen Beidschat, in leven herbergier en wagenaar, voor 800 gg.


 


 


 


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0099r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZ2/3 pakhuis, lang 112 voeten en breed 26 voeten
 
koperSchelte Wybenga koopman1197-18-10 CG
eigenaar van 1/3Schelte Wybenga n.u.
naastligger ten oostenPieter Abes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper van 1/3Pieter Tetrodekoopman
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigdekoopman
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, gelastigden van
verkoper van 1/3Jan A. Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt ook nog 2/3 van een huis achter de beide percelen (15 en 17). Gekocht van Jan Aukes Bakker en Pieter Tetrode elk voor 1/3 deel.


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0037r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 17Hoogstraat NZpakhuis van 112 x 22 voet
 
koper door niaarAurelia Gratama, gehuwd met1205-14-00 GG
koopmanP. Tetrode
geniaarde koperBarend Visserkoopman
naastligger ten oostenDirk Schiere mr. pruikmaker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenhet volgende verkochte perceel van Schelte Wybenga c.u.
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoper q.q.Jelle Wildschut, curator
verkoper q.q.Frans Tjallingii, curator
verkoper q.q.Corn. D. Zijlstra, curatoren over
verkoperSchelte Wybenga, gehuwd met
verkoperBaukje Feytama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAurelia Gratama x Pieter Tetrode koopt, na niaar ratione sanguinis tegen koopman Barend Visser, (a) een pakhuis nz. Hoogstraat, lang 112 voet en breed 22 voet, strekkende tot aan de Droogstraat. Het voorste gedeelte van 72 voet heeft een houten vloer en is geschikt voor de opslag van hennep of andere droge goederen. Het achterste gedeelte van 40 voet heeft een in kalk en cement gemetselde vloer en is geschikt voor de opslag van teer. Ten O. mr. pruikmaker Dirk Schiere, ten Z. de Hoogstraat, ten W. de verkopers, ten N. de Droogstraat. Gekocht van (de curatoren over) koopman Schelte Wybinga voor 1/2 en Baukje Feytama voor 1/2, voor 1205 gg 14 st (voor a, b en c).


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-081 Hoogstraat 17P Tetrode2-00-00 CGwagenhuis


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49005 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 136 van 9 mei 1812
adressoortbedraggebruik
B-042Hoogstraat 17koopaktefl. 17352 magazijnen aan de Hoogstraat B-041 en B-042
 
verkoperAurelia Gratama (wv Pieter Tetrode)
koperJan Fontein


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Jan Fontein... G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-042Hoogstraat 17Jan Fontein Jan Fontein pakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 399Hoogstraat 17Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis (240 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Klaaske Harmens Steinfort... 23 en 30 dec 1827, dv Harmen Klases S, en Aafke Polidanus; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 55 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk I-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Luytje Roelofs van Dijk... in 1854, zv Roelof Luitjes vD, en Jetske Cornelis Vorst; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk I-010; VT1839; L.R. v. D. eigenaar ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Egbert Godthelp... wijk B-036, zv Johannes M.G., en Sietske Hendriks Advokaat; BS huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Oeke Johannes van der Werf... dv Johannes Arjens vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Sjoerd Simons Wyma... 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1819, huw 1843, ovl 1851, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; eigenaar en gebruiker van wijk B-036, notaris, 1814. (GAH204); S.W. van HRL., en Ninke Stam van Sneek, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-042Hoogstraat 17Sybillina Wyma... A. Stam; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1857 geb 1808 HRL, dv Sjoerd Simons; bev.reg. HRL 1851 wijk B-042; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-036; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 399B-042 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504*B-045 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 3504*B-046 (Hoogstraat)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3504Hoogstraat 17 (B-046)Sybrand Tjallingii


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 17beeldbepalend pand7 van 10
  terug