Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 13 2-070 2-104 B-183 B-093
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 90 2-071 2-104 B-085 B-079
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 90 2-071 1/2 2-104 B-085 B-079
 


 


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0014r van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 13Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen achter de brouwerij van Amelyke Jans]huis
 
koperJan Martens, gehuwd met190-00-00 CG
koperJanke Freerkx
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenReyner Fontein
verkoperClaes Claessen c.u.rogschieter


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048v van 5 mrt 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 13Herenwaltje OZ [staat: bij de drie pijpen achter de brouwerij van Amelyke Jans]huis
 
aanhandelaarJacob Bottes c.u.150-00-00 GG
naastligger ten oostende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten zuidende brouwerij van Amelyke Jans
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordende weduwe van Reynder Fontein
verwandelaarJan Martens c.u.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 13perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
2-071Zoutsloot 90
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 13hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--
2-071Zoutsloot 90huis
eigenaarWillem Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 13hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
2-071 Zoutsloot 90huis
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingpauper


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 13hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
2-071 Zoutsloot 90huis
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
2-071 Zoutsloot 90kamer
eigenaarBeernt Beerns
gebruikerJochem Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Herenwaltje 13Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
2-071 /2Zoutsloot 90Beernt Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal04-00-00 CG


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-104 Herenwaltje 13Jan Groen0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Berend Hendriks Wewergebruiker wijk B-085; eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Gerben Sybrens Dijkstra... 1809; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, gleibakkersknecht, wijk B-085; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 222 en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Jan Lodewijks Groen... een huis in 1802, zv Lodewijk Jansen G, en Antje Jans; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1823; eigenaar van wijk B-085, gebruiker is Berend Hendriks Wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-100, gebruiker is Rimmert Gerrijts ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-085Zoutsloot 90Jan Groen Berend Hendriks wewer


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 150 van 7 sep 1817
adressoortbedraggebruik
B-085Zoutsloot 90koopaktefl. 20huis B-085
 
verkoperJantje Meiles
koperLolke Jans Dijkstra
koperHiltje Jans Wijngaard


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 188Zoutsloot 90Karel BulkerHarlingenarbeiderhuis (15 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 413Herenwaltje 13Gerben de GrootHarlingenslagterhuis (42 m²)


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-085Zoutsloot 90Rein Germens Dijkstra, overleden op 15 april 1838milicien, overleden Bergen op Zoom (hospitaal), zoon van Germen Sybrens Dijkstra, gleibakker Zoutsloot B 85, broer van Sybren Germens Dijkstra, idem. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-085Zoutsloot 90Aaltje Gerrits Pierik... 1811 aldaar, moeder wonende te aldaar; BS huw 1825; oud 39 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk B-085; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-183Herenwaltje 13Jan Dreyer... in 1851, zv Andel Dreyer ev Baukje Berends Vogelzang; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-085ZoutslootGerben Dijkstra62 jBolswardm, protestant, gehuwd, gleybakkersknegt
B-085ZoutslootAaltie Pierik39 jKuinrev, protestant, gehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-085Zoutsloot 90Tjeerd Johannes Kerkhoven, overleden op 21 augustus 18421 jr, overleden Zoutsloot B 85, zoon van Johannes Tjeerds Kerkhoven, timmerman en wijlen Berber Stolte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-183Herenwaltje 13Cornelis van der Weide... tijdelijk in de Colonien, N.H., zv Wieger Cornelis en Jerske Innes BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-183, 47, wijk G-282; nr. 1074, geb 14 mei 1793, Hervormd, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 2 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 188B-085 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis
Sectie A nr. 2531B-183 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2537*B-067 (Wortelstraat)Thomas Wiersmawoonhuis
Sectie A nr. 3049B-079 (Zoutsloot)Pierre Stephanus Sprengerwoonhuis
Sectie A nr. 2537*B-093 (Heerenwaltje)Thomas Wiersmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4600Herenwaltje 13 (B-093)Sytse Baardawoonhuis
Sectie A nr. 3049Zoutsloot 90 (B-079)Abe Hainjawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 13 Matheus van Ossteenzetter
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 13M. van Ossteenzetter
Zoutsloot 90J. van Hettematransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 13F. (Foppe) Appeldoorn


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 13beeldbepalend pand6 van 10
  terug