Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 24
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 24 2-106 2-137 B-018 B-022
1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0053r van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ in de noorder nieuwe stadhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenFocke Beerns
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Tyallings bakker
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperBauck Harmens voor haar zelf en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Seerps


 


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187r van 15 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ [staat: Lomberdtspijp (tegen)over wijlen Claes Valckens huis]huis
 
koperPieter Luitiens Roorda 50-00-00 GG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jacob Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenwijlen vroedsman Yede Taekes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperSjoerd Agessmid


 


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0310v van 2 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ recht t.o. huis en brouwerij van w. Claes Valkenhuis
 
koperThijs Yppes mr. timmerman137-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erven van Jacob Auckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTaeke Ydes
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperburgervaandrig Pytter Luytiens Roorda


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-106Hoogstraat 24huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerDirk Hessels
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-106Hoogstraat 24huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTiaard Claessen cum soc.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-106 Hoogstraat 24huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTjeerd Clasen cum soc.
huurwaarde26-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0237av van 20 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZhuis
 
koperClaes Joostes, gehuwd met214-00-00 GG
Tjerke Jans
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGerryt Jacobs kooltjer
naastligger ten zuidenJan Arjens
naastligger ten westende erfgenamen van Thijs molenmaker
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAntje Jans, gehuwd met
Jan Jopkesmr. bontwever


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-106 Hoogstraat 24huis
eigenaarAndrys Ymkes
gebruikerAndrys Ymkes
huurwaarde17-04-00 CG
aanslag huurwaarde02-17-04 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-106 Hoogstraat 24Andrys Ymkes, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal03-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0086v van 5 sep 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ 1 huis van de hoek van de Zoutsloothuis
 
koperHendrik Duiman, gehuwd metsuikerrafineerder200-00-00 CG
Knierke Urks
huurderAlbert c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJan Sikkesbontwever en winkelier


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0160v van 24 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ bij de Rodeploegspijphuis
 
koperAugustinus Fredericus Chri Scheerder, gehuwd met250-00-00 CG
Pytje Annes
huurderN. N. 15-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Beernds stoelmaker
naastligger ten zuidenJan Beernds stoelmaker
naastligger ten westenJacob Simons
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Duman, gehuwd met
Knierke Urks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Fredericus Christiaan Scheerder x Pytje Annes kopen huis in de Hoogstraat omtrent de Rodeploegspijp, bewoond door de kopers voor 15 cg. Geen grondpacht. Ten O. en Z. stoelmaker Jan Beernds, ten W. Jacob Simons, ten N. de straat. Gekocht van Hendrik Duman x Knierke Urks, voor 250 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0252r van 23 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ [staat: Hogerstraat] bij de Rode Ploegspijphuis
 
koperDouwe Arjaans mr. schoenmaker105-00-00 GG
laatste bewonerwijlen Piettje Annes
naastligger ten westende weduwe van Jacob Simons
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Beernds
naastligger ten zuidende erfgenamen van Jan Beernds
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperde Stad Harlingen: huiszittende armen


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-130 Hoogstraat 24Johannes Jansturfdrager


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0100v van 18 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 24Hoogstraat ZZ bij de Roode Ploegspijphuis
 
koperKlaas Pieters de Jong, gehuwd metmr. metselaar125-00-00 CG
koperTrijntje Jurjens
huurderSannes Hoffius 26-00-00 CG
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten zuidende weduwe van Evert Hendriks
naastligger ten westende weduwe van Evert Hendriks
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper van 1/2wijlen Sikke van Laan, gehuwd met
verkoper van 1/2Tiettje Arjens
verkoper van 1/2wijlen Arjen Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/2Bentskje Rientzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKlaas Pieters de Jong mr. metselaar x Trijntje Jurjens koopt huis zz. Hoogstraat bij de Roode Ploegspijp. Ten O. Harke v.d. Stok, ten W. en Z. Evert Hendriks, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van Tietje Arjens wv Sikke van Laan en Beitske Pieters wv Arjen Douwes, elk voor 1/2 als erven van hun mannen.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-137 Hoogstraat 24Claas Pieters Metzelaar1-00-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-018Hoogstraat 24Klaas P de Jong Klaas P de Jong metzelaar


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-018Hoogstraat 24Ytje Hendriks Bleeker, overleden op 20 december 1826vrouw van Romke Jacobs Bakker, mr. verver/glazenmaker (Hoogstraat B 18, voorheen St. Jacobsstraat C 109), moeder van Jacob, idem en minderjarige Hendrik, Klaas, Jan, Trijntje en Sible Romkes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-018Hoogstraat 24Grietje Romkes Bakker, overleden op 30 december 1826dochter van Romke Jacobs Bakker, mr. verver/glazenmaker (Hoogstraat B 18) en wijlen Ytje Hendriks Bleeker (overleden 20/12/1826), zuster van Jacob, idem en minderjarige Hendrik, Klaas, Jan, Trijntje en Sible Romkes Bakker. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 455Hoogstraat 24Lolke Wessels IJlstraHarlingenpakhuisknegthuis (42 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-018HoogstraatHielkje Clamstra53 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-018HoogstraatJolle J Kanonrijder [Kanonrij]23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-018Hoogstraat 24Roelof Steinfoortegeb 1797 prov, huwt met Edzardina Crop, rijkscommies; bev.reg. HRL 1851 wijk A-154 wijk B-0180


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-018Hoogstraat 24Teunes van Kootengeb 24 jun 1796 Heeg, DG, A mei 1853 Sneek; bev.reg. HRL 1851 wijk B-018, wijk F-264


1856 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
B-018Hoogstraat 24Huizinge c.a. in de Hoogstraat, mede-eigenares de wed. Wessel, IJlstra. Finaal verkocht op 26 nov 1856 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 325..


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 455B-018 (Hoogstraat)Hendrik van der Welwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 455B-022 (Hoogstraat)Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 455Hoogstraat 24 (B-022)Klaas Hagedoornwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 24 Harmen van der Walbanketbakkerskn.
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 24J.Flietstrawagenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 24J. (Jacoba) de Vries


1986 - variaadresbronbericht
Hoogstraat 24Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1986


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 24beeldbepalend pand6 van 10
  terug