Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Scheerstraat 2 2-139 2-153 D-009 D-006


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de zoutberg
Kwartier/wijk G-009
Verkoper:
Koper/eigenaar: hanekuyk, h
1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017r van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 2Scheerstraat ZZ [staat: op de hoek van het Noordijs richting Franekerpoorthuis waar de Metselaer uithangt, en plaats
 
koperIde Teeckes c.u.620-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-08 CG
naastligger ten oostenJilderen Hiddes
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenSicke Scheltes
naastligger ten noordenScheerstraat [staat: straat naar de Franekerpoort]
verkoperde weduwe en erfgenamen van Dirck Laeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIde Teeckes c.u. kopen een huis om de hoek van het Noordijs daar men naar de Franekerpoort toe gaat, alwaer de metselaer uythanght. Ten O. Jilderen Hiddes, ten Z. de steeg, ten W. Sicke Scheltes, ten N. de straat naar de Franekerpoort. Grondpacht 22 st 8 pn. Gekocht van van wd en erven van Dirck Laeses voor 620 GG.


 


 


 


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0230v van 23 dec 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 2Scheerstraat ZZ [staat: om de hoek van de Noordijs in de straat vandaar naar de Franekerpoort toe lopende]huis
 
koper door niaarAnne Dirks c.p.mr. bakker450-00-00 CG
geniaarde koperStephanus Wassenaar s.s.min.cand.conrector
verpachter grondde Stad Harlingen1-02-08 CG
naastligger ten oostenburgemeester Rein Sickes Menalda c.u.
naastligger ten zuidensteegje [niet vermeld]
naastligger ten westenhet hoekhuis bewoond door Dirk Cornelis
naastligger ten noordenScheerstraat [niet vermeld]
verkoperburgemeester Tiaard Bouwens


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-139 Scheerstraat 2huis
eigenaarTake Johannis
gebruikerTake Johannis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-139 Scheerstraat 2huis
eigenaarTaecke Johannis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-4-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-139 Scheerstraat 2huis
eigenaarwed. Taeke Johannis
gebruikerwed. Taeke Johannis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-139 Scheerstraat 2huis
eigenaarwed. Taeke Johannis
gebruikerwed. Taeke Johannis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-139 Scheerstraat 2Tjerk Jurjens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


 


 


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0101r van 22 mrt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 2Scheerstraat ZZwagenhuis en stalling
 
koperClaas Johannes Gorter, gehuwd metvoorman 350-00-00 GG
koperGrietje Sydses
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
naastligger ten oostenH. W. van Plettenberg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFrans Arjens
naastligger ten noordenScheerstraat
verkoperRein Smithsecretaris van Barradeel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaas Johannes Gorter, voerman x Grietje Sydses


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-153 Scheerstraat 2Frans Tjallingii0-15-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-009Scheerstraat 2Johannes Klases Gorter... 1828, huw 1834, ovl 1866; eigenaar en gebruiker van wijk B-046, stalhouder, 1814. (GAH204); id. van wijk D-009, wagenhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-319, eigenaar is G. Andreae wed., 1814. (GAH204); J.K.G. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-009Scheerstraat 2Johannes Gorter Johannes Gorter wagenhuis


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-009Scheerstraat 2Lolke Johannes Sinnema, overleden op 21 december 1819zoon van wijlen Johannes Pieters Sinnema, in leven mr. wagenmaker en Johanna-Hendrika Wilhelmy (Scheerstraat D 9), broer van minderjarige Joseph-Wilhelm en Pieter Johannes Sinnema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-009Scheerstraat 2Johanna Hendrika Hendriks Wilhelmy, overleden op 2 april 1822Scheerstraat D 9, wed. Johannes Pieters Sinnema, in leven mr. wagenmaker, vrouw van Wybe Obbes Wybenga (geen kinderen uit haar 2e huwelijk), moeder van minderjarige Joseph en Pieter Johannes Sinnema (voogd is oom Jan Hendrik Wilhelmy, mr. grofsmid) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 696Scheerstraat 2Wiebe Obbes WybengaHarlingenwagenmakerhuis en erf (102 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-009Scheerstraat 2Geertruida Jorritsmaoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-009; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-009ScheerstraatJoseph Sinnema27 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, wagenmaker
D-009ScheerstraatGeertruida Jorritsma28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-009ScheerstraatJohanna Sinnema2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-009Scheerstraat 2Sybren Donkergeb 1792 HRL, ovl 2 aug 1851 HRL, ongehuwd, arbeider, zv Dirk Donkel, en Baukje Sijbrens Meyer; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk D-009


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 696D-009 (Scheerstraat)Joseph Sinnemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 696D-006 (Scheerstraat)Joseph Sinnemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 696Scheerstraat 2 (D-006)Uilke Schuil


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 2mej. G.Hoekbewaarschoolhouderes
Scheerstraat 2A.Wassenaarcostumi?re


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.J. Jager650Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.J. Jager650Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz.


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Scheerstraat 2, HarlingenScheerstraat 2 Jagerschoenreparatiebedrijf


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Scheerstr.J. Jager650Schoenrep.bedr. en inr. v. voetverz.


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 2J. (Jelte) Jager
  terug