Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rommelhaven 13 2-141 2-173 B-007 B-010


Huisnaam in: 0
Gebruik: pakhuis
Naam: newcastle
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0092v van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 13Rommelhaven NZ [staat: bij de twee verlaten, van het huis en houtstek noordwaarts tot in de Hoogstraat]huis, houtstek en kelder eronder, met ledige plaats daaraan ten noorden
 
koper van 1/2Pals Baukes, gehuwd mettichelaar1113-00-00 GG
koper van 1/2Mayke Jans, en
koper van 1/2Jacob Hendriks Hollander, gehuwd met
koper van 1/2Trijntie Pieters
naastligger ten oostenhet huis van burgemeester Jelmer Ariens
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenhet huis van Wibrant kuiper
verkoperWillem Cornelis Bonk, en
verkoperAlbart Annes, gehuwd metTerschelling
verkoperAlbertie FolkertsTerschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPals Bauckes, tichelaar x Mayke Jans en Jacob Hendriks Hollander x Trijntie Pieters, kopen elk voor de helft, een huis, houtstek met kelder eronder, met een ledige plaats ten N. erachter, strekkende het huis en houtstek noordwaarts tot in de Hoogstraat. Het geheel staat omtrent de verlaten. Ten O. Burgemeester Jelmer Ariens, ten W. en Z. de straat, ten N. Wibrant Cuipers. Gekocht van Willem Cornelis Bonk en Albert Annes x Albertie Folkerts op Terschelling.


 


 


 


 


 


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0189v van 31 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 13Rommelhaven NZ [staat: bij de grote sluis]2/3 huis of pottenbakkerij
 
koperJan Jansen Reyer, gehuwd metgortmaker500-00-00 CG
koperMayke Jans
naastligger ten oostenhet huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan IJsbrans koopman
naastligger ten noordenhet huis van Jan Jansen Reyer, gehuwd met
naastligger ten noordenMayke Jans
verkoper van 1/3Jan Sybes, gehuwd metpottenbakkerLeeuwarden
verkoper van 1/3Ynske JansLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Reyers, gortmaker x Mayke Jans koopt 2/3 van een huis en pottenbakkerij waarvan hij al 1/3 bezat, omtrent de Grote Sluis. Ten O. het huis 'de Rode Leeuw', ten W. Jacob IJsbrants, ten Z. het diept en de straat, ten N. de koper. Het N. huis was ook van koper en verkoper samen, elk voor 1/3 en had een vrije steeg ten O. van het verkochte huis, zodat het nu gekochte huis of pottenbakkerij geen recht heeft op de steeg of plaets van dat huis. Gekocht van Jan Sybes, pottenbakker en Pieter Willems, moutmaker x Ytske Jans te Leeuwarden, voor 500 cg.


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229v van 22 jan 1688 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 13Hoogstraat ZZhuis genaamd De blauwe Bijl
 
koperJan Pytters Leyenaer c.u.255-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jansen Reyers
naastligger ten zuidenJelte Ynses houtkoper
naastligger ten westenWillem Claeses koopman
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJelte Ynseshoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pytters Leyenaar koopt een huis zz. Hoogstraat, 'de Blauwe Bijl'. Ten O. Jan Jansen Reyer, ten W. Willem Claesen, ten Z. de verkoper, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van houtkoper Jelte Ynses.


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-141Rommelhaven 13huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerDirck Cornelis
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-141Rommelhaven 13huis
eigenaarAnne Dirks erven
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-141 Rommelhaven 13huis
eigenaar van 2/3 Eelke Dirks
eigenaar van 1/3 Cornelis Dirks
gebruikerCornelis Symons cum soc.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-08 CG
opmerking[eigenlijk geldt een grondslag van 80:00:00 voor 2-141 en 2-142 samen]


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-141 Rommelhaven 13houtstek en molen
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-173 Rommelhaven 13F Tjallingii0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-007Rommelhaven 13Frans Tjallingii... van wijk B-001; gebruiker Sijbren Tjallingii, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-007Rommelhaven 13F Tjallingii wed


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50008 (notaris Dirk Greydanus) repertoire nr. 87 en 92 van 11 apr 1827
adressoortbedraggebruik
B-007Rommelhaven 13provisionele en finale toewijzingfl. 422huis B-007
 
verkoperWillem Gebel
koperAlbert Harmens Stuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 464Rommelhaven 13Sybrand TjallingiiHarlingenkoopmanpakhuis (84 m²)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 464B-007 (Rommelhaven)Dirk Tjallingiiwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 464B-010 (Rommelhaven)Dirk Tjallingiipakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 464Rommelhaven 13 (B-010)Sybrand Tjallingii (en Cons.)pakhuis
  terug