Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 5 2-159 2-191 D-027 D-022
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 7 2-160 2-191 D-028 D-023


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 5, Harlingen Franekereind 5, Harlingen
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0113r van 20 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekerein NZ [staat: in de noordies]3/8 huis, bakhuis en plaats
 
koperSipcke Dircx, gehuwd met931-18-08 CG
koperHylck Marthens
naastligger ten oostenGercke Marthens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe Ietscke Edgers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertie Marthens, gehuwd met
verkoperTyepcke Seerps


 


1617 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0098v van 23 nov 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: in de Noordies ]1/8 huis met bakhuis en lege plaats erachter
 
koper en huurderSipcke Dircks, gehuwd metbakker329-00-00 CG
koperHylck Marthens zuster van de verkoper
naastligger ten oostende erfgenamen van Gercke Marthens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Edger Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPybe Marthens, erfgenaam van zijn vaderschoenmaker
erflaterwijlen Marthen


 


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0105r van 13 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: op het Noordijs]1/8 huis, bakhuis en ledige plaats
 
koperSipcke Dircks, gehuwd metbakker325-00-00 CG
koperHylck Martens
naastligger ten oostenerfgenamen van Gercke Martens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenerfgenamen en wezen van Edger Feddes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke Martens vrijster en zuster van de kope


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077v van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 5Franekereind NZ [staat: op de Noordijs]huis, plaats en vrije steeg
 
koperSipcke Dircx c.u.bakker859-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door Sipcke Feddricx
naastligger ten zuidenFranekereind [niet vermeld]
naastligger ten westende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker
naastligger ten noordende proclamanten Sipcke Dircx c.u.bakker
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSipcke Dircx, bakker, koopt een huis, plaats en vrije steeg op de Noordijs. Ten O. wl. Sipcke Feddricx, ten W. en N. de proclamanten. Grondpacht 30 st. Gekocht van [niet vermeld] voor 859 gg 14 st.


 


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0241r van 19 jun 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: in de Noordijs aan de Voorstraat]huis en zomerhuis met een loods en lege plaats of tuin
 
koperWillem Bartels, gehuwd metmr. kuiper2000-00-00 GG
naastligger ten oostenEpe Beernts
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenhet andere huis van Sipke Dircx c.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Dircx c.u.


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0067v van 9 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: Voorstraat bij de Franekerpijpen]huis
 
koperPier Piersen c.u.pottenbakker2000-00-00 GG
naastligger ten oostenburgervaandrig Ype Beerns
naastligger ten zuidenFranekereind [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van Sipcke Dircx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBartle WillemsHaarlem


 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0318r van 13 jan 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 7Franekereind NZ [staat: Voorstraat tussen de Zakkendragers- en Lambert Warndersbruggen]huis
 
koper provisioneelvroedsman Barent Rowel c.u.900-00-00 GG
huurderMinse Roeloffs c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Rowel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Sloterdijk
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeertie Sipkes voor haar minderjarige kindere, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Teunissmalschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-159Franekereind 5huis
eigenaarTiaard Tiaerdsen
gebruikerTheod. Binsonides
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
2-160Franekereind 7huis
eigenaarburgemeester Sloterdijk
gebruikerburgemeester Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-159Franekereind 5huis
eigenaarTiaard Tiaardsen
gebruikerHarmen Ages
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-7-1720
2-160Franekereind 7huis
eigenaarb[urgem]r. Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan21-3-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-159 Franekereind 5huis
eigenaarJacob van der Form
gebruikerJacob van der Form
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarwed. burgemeester Sloterdijk
gebruikerwed. burgemeester Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-159 Franekereind 5huis
eigenaarburgemr. van der Vorm
gebruikerburgemr. van der Vorm
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarconvooymr. Sloterdijk
gebruikerconvooymr. Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde12-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-159 Franekereind 5Symon Stijl, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal40-00-00 CG
2-160 Franekereind 7convoymr. Sloterdijk, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal75-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-159 Franekereind 5huis
eigenaarSymon Stijl
gebruikerSymon Stijl
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG
2-160 Franekereind 7huis
eigenaarconvoymr. Sloterdijk
gebruikerconvoymr. Sloterdijk
huurwaarde72-00-00 CG
aanslag huurwaarde13-01-12 CG


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-183 Franekereind 5Harmen Winnekes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-191 Franekereind 5Harmen Winnekes6-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Grietje Harmensgeb 1787 HRL, ovl 19 jan 1814 HRL; wijk D-027, dv Harmen Arentsen en Geertruida Arents; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Harm Wennekes... 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Hermanus Fredericus Schoonhoff... 1811 HRL, zv Bernhard S, en Anna Margaretha Plake; BS geb 1811, ovl 1837, ovl 1849; gebruiker van wijk D-028; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); H.F.S. en Taedske Sjoerds Langijs, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-027Franekereind 5H Wennekes H Wennekes koopman
D-028Franekereind 7H F Schoonhoff


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 140 van 5 mei 1827
adressoortbedraggebruik
D-027Franekereind 5koopaktefl. 2200huis aan de Voorstraat D-027
 
verkoperAnna Maria Alida Arends
verkoperGerhardus Telsemeyer
verkoperGeertruida Arends
verkoperBernardus Leemkoel
koperGouke Sybrands Hingst


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 740Franekereind 5Johannes LantingHarlingenverwerhuis en erf (160 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 741Franekereind 7erven wed. Hendrik WennekesHarlingenhuis en erf (148 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-027Franekereind 5Johannes Lanting, overleden op 14 november 1835verver/glazenmaker Voorstraat /bij Zakkendragersbrug D 27, man van Jeltje Jacobi, idem (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-027Franekereind 5Jeltje Jacobi, overleden op 16 mei 1836wed. Johannes Lanting, in leven mr. verver/glazenmaker Voorstraat /Zakkendragersbrug D 27, moeder van minderjarige Joukje en Pieter Johannes Lanting (voogd is Elisa Prillevits, boekverkoper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk D-027Franekereind 5C Boterweg stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-027NoordijsCoenraad Boterweg33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koopman en winkelier
D-027NoordijsAntje Zwanenburg33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-027NoordijsDurk Boterweg1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJeltie Boterweg4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsAukje Boterweg3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-027NoordijsJantie Boterweg9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsNikolaas Meyer26 j*Amsterdamm, protestant, gehuwd, winkelier
D-028NoordijsJetske Kreyl25 j*Harlingenv, protestant, gehuwd
D-028NoordijsFoekje Meyer4 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsBaukje Meyer2 j*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsAntje Meyer8 m*Harlingenv, protestant, ongehuwd
D-028NoordijsJanna van der Velde29 j*Makkumv, rooms katholiek, ongehuwd


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 27 mrt 1846
D-028Franekereind 7Een wel ter nering staande KOOPMANS-HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat nabij het Noordijs, laatst bewoond door Nicolaas, Meyer. Provisioneel verkocht op 8 apr 1846 door notaris Goslings..


1846 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 21 apr 1846
D-028Franekereind 7Een wel ter nering staande KOOPMANS-HUIZINGE met ANNEXEN aan de Voorstraat nabij het Noordijs, laatst bewoond door Nicolaas, Meyer. Finaal verkocht op 22 apr 1846 door notaris Goslings. Waarop geboden is f. 825..


1847 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 741 Jelle h Vierseneen nieuw onderwerk, veel verbeterd zoowel van binnen als buiten


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-028Franekereind 7Wiepkje Alkes Kramer, overleden op 20 januari 184871 jr, geboren Vlieland 20/9/1776, overleden Franekerend D 28, weduwe, moeder van Trijntje Folkerts Koudenburg (vrouw van Jelle Hendriks Viersen, koopman). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Antje Jans Zwanenburg... 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Coenraad Boterweg... bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Levij Liepman de Vries... voor 1871, huwt met Mariane Stokvis, winkelbediende en koopman, NI, woonde tussen 1851 en 1860 in wijk D-027, wijk G-192 wijk G-0263, kind: Schoone Levi dV, geb 1810 HRL; BS huw 1832, ovl 1870, bevrHRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-027Franekereind 5Luutske Wassenaargeb 1784 Kimswerd, Vst 4 apr 1854 uit Almenum, A 21 jun 1856 Kimswerd, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-027, wijk G-081


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Aaltje van der Vliet... (?), ovl wijk E-184, dv Haye vdV, en Trijntje Berends (Faber); BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-025; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-028Franekereind 7Nicolaas Giel... 1820, trekschipper in 1855, zv Frederik G, en Anna Bernei; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 740D-027 (Franekereinde)erv. Tjalke van Reeswoonhuis
Sectie A nr. 2772D-028 (Franekereinde)Foeke Buitenrustwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 31 okt 1879
D-028Franekereind 7Een zeer geschikt burgerwoonhuis c.a. aan het Noordijs, thans in gebruik bij K. de, Vries. Finaal verkocht op 5 nov 1879 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1466..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 740D-022 (Franekereind)Wed. en erven Tjalke van Reeswoonhuis
Sectie A nr. 2772D-023 (Franekereind)Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddephotografische kunstinrichting


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4605Franekereind 5 (D-022)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)woonhuis
Sectie A nr. 2772Franekereind 7 (D-023)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1909 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddegoedkoope portretten


1910 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografie


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 7, HarlingenFranekereind 7H. Assinkhoofd der geref. school voor l. en m.u.l.o


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 5 Andries Gnoddephotograaf
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 1000


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografische kunstinrichting


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 5A.Gnoddefotograaf
Franekereind 5J.Gnoddekantoorbediende
Franekereind 7S. v/d Zeerijksveldwachter (gep.)


1936 - kentekenadresnaam
B-22619
Franekereind 5Theunis ten Kate


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 7, HarlingenFranekereind 7 Buismantimmer- en aannemersbedrijf


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 5I.H. (Izaak) de Jager
Franekereind 7D.G.A. (Dora) Idema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 5rijksmonument 20336
Franekereind 7rijksmonument 20337


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 4605Franekereind 5


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 5, HarlingenFranekereind 5A. Gnoddefotografisch atelier
  terug