Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 9 2-175 2-206 D-060 D-059
 huisnummer lager   William Boothstraat 11 2-175 2-206 D-061 D-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 119 2-175 2-206 D-060 D-059
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 119 2-175 2-206 D-061 D-059
1716 - reëelkohieradresgebruik
2-175William Boothstraat 9keeten
eigenaarGouke Suringar erven
gebruikerGouke Suringar erven
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde57-10-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-175William Boothstraat 9keeten
eigenaardr. Suringar
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde57-10-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-175 William Boothstraat 9keethen
eigenaardr. Zuringar
gebruikerdr. Zuringar
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde47-18-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-175 William Boothstraat 9keeten
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde47-16-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-175 William Boothstraat 9keet
eigenaardr. Suringar
gebruikerdr. Suringar
huurwaarde287-10-00 CG
aanslag huurwaarde52-05-06 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-206 William Boothstraat 9D Nieubuur4-00-00 CG2 keeten (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 9Dirk Nieubuur... gebruiker van wijk D-031, med. doctor; eigenaar is G. Andreae erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-060, samen met Blok, van zoutkeet ''De Wolf''; gebruiker Ulbe Dreyer, keetknegt, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 9Ulbe Klases Dreyer... Bleeker op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1815, keetknegt in 1833, wonende te HRL. 1814 wijk D-060, huw.get. bij W.K. de Vries en K. Hindriks, zoutziedersknecht, broeder bruidegom in 1815, kind: Gerritje ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 9Wikje Pieters Nieuwkerk... Afgegeven ten HRL 13 jun ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 11Albert Thomas Boonstra... 1811, BS huw 1814, huw 1820, ovl 1856, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; gebruiker van wijk D-061, keetknegt; eigenaar is Jan Hannema van zoutkeet ''de Engel'', 1814. (GAH204); oud 54 jaar, geb en wonende ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 11Jacobus Sjoerds Hannema... en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-060William Boothstraat 9 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060William Boothstraat 9Ulbe Dreyer keetknegt
D-060William Boothstraat 9Oud Adres: Zoutsloot 119
D-060Zoutsloot 119 Blok en Nieubuur zoutkeet de wolf
D-060Zoutsloot 119Ulbe Dreyer keetknegt
D-060Zoutsloot 119Oud Adres: Zoutsloot 119
D-061William Boothstraat 11Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061William Boothstraat 11Albert T Boonstra keetknegt
D-061William Boothstraat 11Oud Adres: Zoutsloot 119
D-061Zoutsloot 119Jacob Hannema zoutkeet de engel
D-061Zoutsloot 119Albert T Boonstra keetknegt
D-061Zoutsloot 119Oud Adres: Zoutsloot 119


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758William Boothstraat 9Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarzoutfabriek en erf (670 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758Zoutsloot 119Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarzoutfabriek en erf (670 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 758William Boothstraat 11Klaas Minnes BlokHarlingenzeehandelaarzoutfabriek en erf (670 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 11Antje Dirks Wijngaarden... Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1841; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 11Hieke Douwes de Roos... 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 11Jan Bos... 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-061Bij de LombardJan B Bos34 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, keetknegt
D-061Bij de LombardJan B Bos34 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, keetknegt
D-061Bij de LombardHyke de Roos37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardHyke de Roos37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-061Bij de LombardBenjamin Bos10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardBenjamin Bos10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardDouwe Bos8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardDouwe Bos8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardRinse Bos6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardRinse Bos6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardCornelis Bos5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardCornelis Bos5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardGerryt Bos1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardGerryt Bos1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Bos2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-061Bij de LombardAntie Wijngaarden74 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-061Bij de LombardAntie Wijngaarden74 jHarlingenv, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060William Boothstraat 9Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060Zoutsloot 119Rinske Jans Bos, overleden op 24 september 18421 1/2 jr, overleden Stillestreek/Zoutsloot D 60, dochter van Jan Bos, besteller en Hieke Douwes de Roos, zuster van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinse, Cornelus, Antje, Gerrit en Johannis Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060William Boothstraat 9Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-060Zoutsloot 119Johannes Jans Bos, overleden op 17 januari 18441 1/2 jr (geboren 10/7/1842), zoon van Jan Benjamins Bos, keetknecht Zoutsloot D 60 en Hieke Douwes de Roos, broer van minderjarige Benjamin, Douwe, Rinze, Cornelis, Antje en Gerrit Jans Bos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-060William Boothstraat 9Cornelis Klases van der Zee... Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-061William Boothstraat 11Dirkje K Blaauw... in 1851, dv Klaas Klaasen, en Maayke Dirks; BS huw 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 758D-060 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis en zoutkeet


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3968D-059 (Zoutsloot)Leendert Hannemafabriek en woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4940Zoutsloot 119 (D-059)fa. Sjoerd Hannema (en Cons.)zoutziederij


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
William Boothstraat 9beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
William Boothstraat 11beeldbepalend pand9 van 10ca. 1920
  terug