Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 31 2-180 2-211 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 33 2-180 2-211 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 35 2-180 2-211 D-066 D-065
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 127 2-180 2-211 D-065 D-064
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 129 2-180 2-211 D-066 D-065
 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0104r van 28 apr 1667 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 35Noordijs bij de zoutketenhuis
 
koperClaas Burger 287-00-00 GG
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidenBeern Fokkes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenJeppe Willems
verkoperde erfgenamen van Pytter Fransen


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0108r van 10 nov 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 35William Boothstraat WZ [staat: in het Noordijs bij de zoutketen]huis
 
koperHiltie Oeges 350-00-00 GG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenBeernt Fockes glasmaker
naastligger ten westenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jeppe Willems
verkoperClaes Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHiltie Oeges koopt een huis in de Noordijs omtrent de zoutkeet. Ten O. en W. achter de beide diepten, ten Z. glazenmaker Beernt Fockes, ten N. erven Jeppe Willems. Gekocht van Claes Willems Burger voor 350 gg.


 


 


 


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0016r van 25 mei 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 31William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug]zoutkeet met 2 huizen
 
koper door niaarTjaard van der Form, gehuwd metkoopman 7400-00-00 CG
koper door niaarTrijntie Seerps Gratama
geniaarde koperNicolaus Boncamp, gehuwd met
geniaarde koperAken Wassenaar
floreenrente zoutkeet3-21-00 GG
floreenrente huis ten noorden1-01-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenScheffersplen [staat: diept]
naastligger ten zuidenFeddrik Jeppes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en de straat]
naastligger ten noordenPhilippus Lucas koopman
verkoperPhilippus Lucas, vader en voorstander van zijn kinderen, erfgenaam van en geskoopman
Antie Jans
Wytse Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd v.d. Form x Trijntje Seerps Gratama koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Nicolaus Boncamp, een zoutkeet met aan beide zijden een huis, oz. Zoutsloot omtrent de Lammert Warnersbrug. Ten O. de Achterzoutsloot, ten Z. Feddrik Jeppes, ten W. de straat en Zoutsloot, ten N. Nicolaus Boncamp. Gekocht van Philippus Lucas wv Antie Jansen, voor zich en voor zich en hun kinderen, voor 7400 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-180William Boothstraat 31keet
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingstaat ledigh


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0024r van 2 okt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 31William Boothstraat OZ [staat: Lammert Warndersbrug, bij de]zoutkeet, pakhuis en twee huizen
 
koper van 1/2Janke Jacobs Ollema, gehuwd met3900-00-00 CG
koper van 1/2Wybe Douwes Hanekuik
koper van 1/2Pieter Tiebbes Dreier, gehuwd met
koper van 1/2Janke Douwes Hanekuik
verpachter grond zoutkeet en pakhuisde Stad Harlingen1-17-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-00 CG
huurder noordelijke huisJohannes Hendrix 22-00-00 CG
huurder zuidelijke huisFreerk Arjens c.u.20-00-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten zuidenFeddrick Jeppes koopman
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: weeshuis
verkoperoud burgerhopman Tieerd van der Form pro se en nom. lib., weduwnaar van
verkoperwijlen Trijntie Seerps Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Jacobs Ollema x Wybe Douwes Hanekuik voor 1/2, en Pieter Tjebbes Dreier x Janke Douwes Hanekuik voor 1/2, kopen een zoutkeet met een ruim pakhuis erbij, en nog 2 aparte huizen, het ene ten N. en het andere ten Z. van de zoutkeet, alles bij elkaar staande omtrent de Lammert Warndersbrug. Het N. huis is verhuurd aan Johannes Hendrix en het Z. huis aan Freerk Ariens. Ten O. het diept (Korte Zoutsloot, Achterzoutsloot of Scheffersplein), ten Z. Feddrik Jeppes, ten W. de straat of Zoutsloot (Voorzoutsloot of William Boothstraat), ten N. het D.G. Weeshuis. Gekocht van Tjeerd v.d. Form, burgemeester, voor zich en zijn wl. vrouw Trijntje Seerps Gratama, voor 3900 cg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-180William Boothstraat 31keet
eigenaarPieter Tiebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-180 William Boothstraat 31keeth
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-180 William Boothstraat 31keet
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0332v van 22 mei 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 31William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug]zoutkeet
 
aanhandelaarYtje Tolsma, gehuwd met9500-00-00 CG
aanhandelaarDirk Vellinga koopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-17-08 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten zuidenJan Clases melktapper
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: diaconie huis
verkoperHylke Hanekuik, eigenaar via zijn moeder
erflaterGeertje E. Oosterbaan, weduwe van
erflaterwijlen zijn steevader Tjibbe Dreyer


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-211 William Boothstraat 31D Vellinga2-00-00 CGkeet


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 31Frans Willems Leemkoel... van wijk D-064, zoutkeet ''de Valk'', gebruiker is Anth. ter deus, keetknegt, 1814. (GAH24); id. van wijk D-065 en wijk D-066, pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-065William Boothstraat 31F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065William Boothstraat 31Oud Adres: Zoutsloot 127
D-065William Boothstraat 33F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065William Boothstraat 33Oud Adres: Zoutsloot 127
D-065Zoutsloot 127F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-065Zoutsloot 127Oud Adres: Zoutsloot 127
D-066William Boothstraat 35F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066William Boothstraat 35Oud Adres: Zoutsloot 129
D-066Zoutsloot 129F Leemkoel F Leemkoel pakhuis
D-066Zoutsloot 129Oud Adres: Zoutsloot 129


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751William Boothstraat 35Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751Zoutsloot 129Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aWilliam Boothstraat 35Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aZoutsloot 129Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 752William Boothstraat 33Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (12 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 752Zoutsloot 127Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (12 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753Zoutsloot 127Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 753William Boothstraat 31Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanzoutfabriek en erf (380 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 31Sjoukje Eeltjes de Boer... Sikkes dB, en Mayke Sijtses Posthuma; BS huw 1827, 18324 overlijdens, huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-065; oud 34 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-065William Boothstraat 31Bouwe Siebrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1825, huw 1837, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk D-065; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-208; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-066William Boothstraat 35Hieke Douwes de Roos... dR, en Antje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-066William Boothstraat 35Jan Bos... in 1851, zv Benjamin Antobius B., en Rinske Jans Damast; BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-061; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 753D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannema en mede eig.woonhuis
Sectie A nr. 2775D-066 (Zoutsloot)Jan Fontein Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3520D-064 (Zoutsloot)Leendert Hannemapakhuis
Sectie A nr. 2775D-065 (Zoutsloot)Jan Fontein Tuinhoutpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4796Zoutsloot 127 (D-064)fa. Sjoerd Hannemapakhuis
Sectie A nr. 4798Zoutsloot 129 (D-065)Dina van Ewijk (vr. v. L. Wijnalda)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 129Kl. de Jongpetroleumventer


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 129D. Stada819Binnenloods
  terug