Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van William Boothstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger William Boothstraat 37 2-179 2-212 D-067 D-066
 huisnummer lager   Zoutsloot 131 2-179 2-212 D-067 D-066
1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026r van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: in de oude noordies, voor van de straat tot achter aan de gemene vaart]huis en loods
 
koperPieter Fransen 342-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Clasen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAlbert Ulckes zoutdrager
verkoper van 1/2Trijntie Ulbes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Claes Pieters
Trijntie Ulbes, gelastigde van
verkoper van 1/2Jetse Abbes, kind
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Fransen koopt een huis en loods in de Noordies. Ten Z. Jan Clasen, ten N. zoutdrager Albert Ulckes. Strekkende voor van de straat tot achter aan de vaart. Gekocht van Trijntie Ulbes wv Claes Pieters voor 1/2, en als lasthebber van Jetse Abbes voor 1/2, voor 342 gg.


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0104r van 1 sep 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 37Zoutsloot, bij de Franekerpijp op dehuis
 
koperBeern Fockes, gehuwd met325-00-00 GG
koperNeel Abbes
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [niet vermeld]
naastligger ten zuidenhet huis van d' Witte Duiff
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (keets): armen
verkoperde kinderen en erfgenamen van Alle Liuues, gehuwd met
verkoperSibrig Ynses


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0380r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug]2/3 huis
 
koper door niaarPhilippus Lucas voor zijn drie kinderen, weduwnaar vankoopman250-00-00 GG
koper door niaarwijlen Antie Jans
verpachter grondde Stad Harlingen2-02-00 CG
geniaarde koperRuyrd Sybes Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: diept]
naastligger ten zuidenFeddrick Jeppes
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordende zoutkeet van Philippus Lucas
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]Saepke Ysax Groenewolt, weduwe van
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]wijlen Willem Jeppes
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]Fedderick Jeppesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Sybes Bontekoe koopt een huis waarvan hij al 1/3 bezit, op de hoek van Rapenburg. Verder is deze acte identiek met de volgende acte.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-179 William Boothstraat 37huis
eigenaarTiaerd Tiaerdsen
gebruikerTiaerd Tiaerdsen
opmerkingledigh


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-179 William Boothstraat 37huis
eigenaarPieter Tiebbes
gebruikerJohannes Hendriks
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-179 William Boothstraat 37huis
eigenaarPyter Tjebbes
gebruikerPyter Tjebbes
opmerkingafgebroken


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-179 William Boothstraat 37huis
eigenaarwed. Pieter Tjebbes
gebruikerwed. Pieter Tjebbes
opmerkingafgebroken


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0242v van 16 jun 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
William Boothstraat 37William Boothstraat OZ [staat: Zoutsloot bij de Lammert Warndersbrug]huis
 
koperJan Claasen, gehuwd metwagenaar en koemelker300-00-00 GG
koperGrietje Jans Almenum
huurderDooytze Claases 10-00-00 CG
naastligger ten oostenScheffersplein [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenvroedsman Gerlof Claasen Steenvoorde
naastligger ten westenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenTjebbe Dreyer koopman
verkoperHendrik Tjallingstrekveerschipper op Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Claasen, wagenaar en koemelker onder Almenum x Grietje Jans, kopen een huis thans door Dooytze Claases bewoond, oz. Zoutsloot bij de Lammert Warnersbrug. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. vroedsman Geelof Claasen Steenvoorde, ten W. de Zoutsloot, ten N. koopman Tjebbe Dreyer. Geen grondpacht. Gekocht van trekveerschipper van Harlingen op Leeuwarden Hendrik Tjallings voor 300 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-212 William Boothstraat 37D Vellinga1-00-00 CGwooning


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Claas Jans Roodtje... Citatie. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Jan Clases Rootje... van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis wed., 1814. (GAH204); wed. J.R. eigenaar en gebruiker van wijk D-067, koemelker; medegebruiker Johannes Roedje, 1814. (GAH204); geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Johannes Roodjegebruiker van wijk D-067; eigenaar is wed. Jan Roedje, koemelker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-067William Boothstraat 37Jan Roedje wedJan Roedje wedkoemelker
D-067William Boothstraat 37Oud Adres: Zoutsloot 131
D-067Zoutsloot 131Jan Roedje wedJan Roedje wedkoemelker
D-067Zoutsloot 131Oud Adres: Zoutsloot 131


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 35 en 48 van 3 feb 1819
adressoortbedraggebruik
D-067William Boothstraat 37provisionele en finale toewijzingfl. 185huis bij de Franekerpijp D-067
 
verkoperHendrik Jans Smith
verkoperJan Gerrits de Boer
koperJacob Pieters Peoelstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751William Boothstraat 37Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751Zoutsloot 131Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanpakhuis en erf (178 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aWilliam Boothstraat 37Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (32 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 751aZoutsloot 131Frans Willems LeemkoolHarlingenkoopmanhuis (32 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Albert Thomas Boonstra... 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS huw 1814, huw 1820, ovl 1856, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; gebruiker van wijk D-061, keetknegt; eigenaar is Jan Hannema van zoutkeet ''de Engel'', 1814. ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Elisabeth Hessels Dries... Antje Reinerts; BS huw 1839, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, BS Franeker ovl 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 124, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Jelle Spoelstra... BS huw 1818, huw 1819, huw 1820, ovl 1845, huw 1853, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73; oud 46 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk D-064 ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2776D-067 (Zoutsloot)Broer Klazes Plantengapakhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
D-067William Boothstraat 37Trijntje Cornelis Vorst... Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1856 1867 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-067, 73, wijk A-085; Albert Thomas en T.C.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2776D-066 (Zoutsloot)Jelle H. Kroon en Wiepke S. Postwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4799Zoutsloot 131 (D-066)H.L. Molenaar
  terug