Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Oosterkeetstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Oosterkeetstraat 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Oosterkeetstraat 1 3-021 3-014 D-055* D-075
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-021 Oosterkeetstraat 1
eigenaarwed. Jan Piers
gebruikerwed. Jan Piers
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-021 Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarwed. Jan Piers
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-021 Oosterkeetstraat 1kamer
eigenaarJacob Eelkes
gebruikerJacob Eelkes
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-021 Oosterkeetstraat 1
eigenaarDouwe Jansen
gebruikerDouwe Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-021 Oosterkeetstraat 1huis
eigenaarBouwe Gerrits
gebruikerBouwe Gerrits
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
 
3-021 /2Oosterkeetstraat 1stal
eigenaarwed. Christaan Claeses
gebruikerwed. Christaan Claeses
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-09-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-014 Oosterkeetstraat 1 Armekamer0-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Antje Jans... 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Klaas Sybrens... Klaases, geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Romke Heeresovl voor 1815; wed. R.H. gebruiker van wijk D-055, gealimenteerd, medegebruiker IJmke Baukes wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Ymke Baukes... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1806, 1808, BS ovl 1831, ovl 1840; wed. IJ.B. gebruiker van wijk D-055, gealimenteert, medegebruiker Romke Heeres wed. ; eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-055Oosterkeetstraat 1 Armekamer Romke Heeres wedgealimenteerd
D-055Oosterkeetstraat 1Ymke Baukes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Dirkje K Blaauw... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-061; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Pieter Christiaans Riem... ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Pieter Jans de Bruin... 1821, ovl 1853, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839; geb 12 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen de Bruin en Teuntje ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Romkje Ages Postma... ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Weltje Romkes Seldrijk... 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-055Gewezen Franeker PoortPieter J de Bruin43 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, geen
D-055Gewezen Franeker PoortDirkje K Blaauw42 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJan P de Bruin6 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortKlaas P de Bruin9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortTeuntje de Bruin19 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWytske de Bruin15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortJacobje de Bruin3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie Romkes54 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
D-055Gewezen Franeker PoortPieter Cristiaan Riem34 jHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortRomkje A Postma30 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortChristiaan Riem6 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortAge Pieters Riem27 wBuitenpostgezin 2, m, protestant, ongehuwd
D-055Gewezen Franeker PoortWeltie P Riem4 jSneekgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-055Oosterkeetstraat 1Gerrit Riem, overleden op 9 december 1847(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 15/1/1843), overleden Lombardstraat D 55. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Antje Kornelis Radersma... HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Hiltje Jans Dijkstrageb 1807 HRL, ovl 31 jul 1851 HRL, huwt met Roelof Jans van Wijk op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-055Oosterkeetstraat 1Jan Roelofs van Wijk... Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 768D-075 (Oosterkeetstraat)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 768Oosterkeetstraat 1 (D-075)Alg. Armvoogdij
  terug