Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 29 (niet bekend) 3-033 D-150 D-173
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 31 (niet bekend) 3-033 D-150 D-174
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 31 (niet bekend) 3-033 D-150 D-175
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 35 (niet bekend) 3-033 D-152 D-177
1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0216v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]huisje met tuintje
 
koperJoannes Jansen, gehuwd met210-00-00 CG
Aeght Martens
naastligger ten zuidenPytter Seerps mr. huistimmerman
naastligger ten noordenYede Pytters mr. huistimmerman
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
verkoperJan Hesselsmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Jansen x Aegt Martens koopt een huis met tuintje erachter, in de Angelierstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. Pytter Seerps, mr. huistimmerman, ten N. Yede Pytters, mr. timmerman. Gekocht van Jan Hessels, mr. huistimmerman.


 


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 31Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat]huis
 
koperThomas Jansen IJsenbeek, gehuwd met250-00-00 CG
koperEelkjen Bentes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenoud burgemeester Sopingius
verkoperSara Jillis, weduwe van
verkoperwijlen Swerus Claesen


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0068r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 31Nieuwstraat OZhuis
 
koperJan Claesen, gehuwd metbontwever420-00-00 CG
koperMayke Joukes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEelken Bentes
naastligger ten zuidenThomas Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenoud burgemeester Harmen Sopingius
verkoperEelken Bentes, weduwe van
verkoperwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopman


 


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0119r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]huis en tuin
 
koperJan de Wit bontwever475-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuideneen put
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenvrije steeg
naastligger ten noordenHendrik Beerns
verkoper van 2/3Uiltje Aukes, gehuwd metwijdschipper
verkoper van 2/3Grietje Minnes
verkoper van 1/3Maertje Leenerts, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Hesselsturfdrager


 


 


 


 


 


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0188v van 1 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]huis en tuintje
 
koperJohannis Gerryts, gehuwd metpanbakker277-00-00 GG
koperImkjen Adriaans
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenHendrik Beernds
verkoperPyttje Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Jan de Wit
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Gerryts, pannebakker x Joukjen Adriaans koopt een dwarshuis en tuintje in de Anjelierstraat, met een vrije steeg aan de nz. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. een woning v.d. D.G. gemeente, ten N. Hendrik Beernds. Gekocht van Pytje Pyters wv Jan de Wit, als moeder en creditrice wegens onderhoud van haar 2 minderjarige kinderen en met de diaconen v.d. Ger. Gemeente die haar onderhoudt, voor 277 gg.


 


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0087r van 9 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]dwarshuisje en tuintje
 
koperRuurd Beernds Eekel bontwever540-00-00 CG
huurderJoost bontwever
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woningen
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten noordenHendrik Beernds
verkoperJohannes Gerrytspannenbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Beernds Eekel, bontwever, koopt een dwarshuis met tuin, in de Angelierstraat, met een vrije steeg aan de nz. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. een D.G. woning, ten N. Hendrik Beernds. Gekocht van Johannes Gerryts, pannebakker, voor 540 cg.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0178v van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 29Nieuwstraat OZ [staat: Nijestraat]huis en tuintje
 
koperJohannes Harmens, gehuwd metbontwever650-00-00 CG
koperWytske Gerryts
bewonerDirk Janzen c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenNeltje Beernds
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: de straat]
naastligger ten noordenHarmen Beernds
verkoperMayke Joukes, gehuwd met
verkoperJan Kaspersmr. bontwever


 


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0221r van 21 apr 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]dwarshuis en tuin
 
koperReinder Pieters Kronenburg, gehuwd metmr. huistimmerman30-00-00 CG
koperSophia Joris van Bos
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenHarmen Kamp
naastligger ten noordenTjeerd Smit
verkoper van een lijfrente op zijn lijf en levenRuurd Beernds oud 48 jaarbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReinder Pieters Kronenburg, mr. huistimmerman x Sophia Joris van Vos kopen dwarshuis en tuintje in de Anjelierstraat, thans door de verkoper als eigenaar bewoond. Vrije steeg aan de Noordkant. Ten O. stadsvesten, ten Z. Harmen Kamp, ten W. de Anjelierstraat, ten N. Tjeerd Smit. Gekocht van oud bontwever Ruurd Beernds, voor een lijfrente van 30 cg. op lijf en leven van de verkoper, oud 48 jaar.


 


 


 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0045v van 9 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZ [staat: Nieuwe straat]huis
 
koperJohannes Adema, gehuwd metschipper op Medemblik20-00-00 CG
koperAaltje van Dalsen
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat
naastligger ten noordenN. N.
huurderReinder Pieters mr. timmerman
verkoperRuurd EekelBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Adema, schipper op Medemblik x Aaltje van Dalsen


 


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0122v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 35Nieuwstraat OZhuis
 
koperJan Dirks Wijngaard metselaarsknecht20-00-00 CG
huurderJelle Claasen c.u.schoenmaker30-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten noordeneen smederij
verkoperRuurd EekelBolsward


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-033 Nieuwstraat 29Roomsche Gemeente0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Abe Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk D-150, medegebruiker is Albert Egberts wed., eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Albert Egbertsovl voor 1815; wed. (Antje Sijbes), A.E. gebruiker van wijk D-150; eigenaar is Roomse Gemeente, 1814. (GAH204); begraven 25 may 1795 op het Groot Kerkhof, regel 2, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Engbert Tijssenovl voor 1815; wed. E.T. eigenaar en gebruiker van wijk D-152, naaister, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-150Nieuwstraat 29Roomsche Gemeente Abe Johannes wed
D-150Nieuwstraat 29Albert Egberts wed
D-150Nieuwstraat 31Abe Johannes wed
D-150Nieuwstraat 31Albert Egberts wed
D-152Nieuwstraat 35Engbert Tijssen wedEngbert Tijssen wednayster


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-152Nieuwstraat 35Ienskje Pieters de Boer, overleden op 26 september 1825Nieuwstraat D 152, moeder van Jenna Jans Wijngaarden (wed. Marten Heeres van Dijk), winkelierster en Pieter Engberts Nieuw, smidsknecht Kimswerd. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 851Nieuwstraat 29Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 852Nieuwstraat 31Roomsch Catholyke GemeenteHarlingenhuis en erf (134 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 854Nieuwstraat 35erven wed. Martin Heeres van DijkHarlingen(winkeliersche)huis en erf (112 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-152Nieuwstraat 35Jenne Jans Wijngaarden, overleden op 21 april 1834winkeliersche Nijstraat D 152, wed. Marten Heeres van Dijk, in leven slachtveeprijseerder, moeder van minderjarige Janneke, Jan, Pieter en Hiltje Martens van Dijk (voogd is Hendrik Reinier Snijder, destillateur Kleine Bredeplaats E 125). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Catrina Nieuwenhuiszie ook: Catharina Nijhuis; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk D-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Jan Opkampoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Johannes Hermanus Knoop... met Grietje Visser, (gk), op 9 nov 1837 HRL, turfdrager in 1851, Rooms Katholiek, wever in 1837, ovl wijk D-150, zv Hermanus Joanes K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Aafke Ypes Schuitmaker... huwt met Sijbren Tjerks Plat, 2e huwt met Cornelis Beidschat op 31 aug 1837 HRL, wonende te HRL, ovl wijk D-152, dv IJpe Lieuwkes S, en Sijke Pieters; BS ovl 1834; 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Cornelis Beidschat... 14 apr 1862 HRL, huwt met Aafke IJpes Schuitmaker op 31 aug 1837 HRL, N.H., korendrager in 1851, ovl wijk D-152, ged 16 feb 1808 HRL, zv Teunis Cornelis B., en Maatje Hendriks Huiving; dopen Grote Kerk HRL 1808, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Haring Johannes Nielsen... Kerk HRL 1811, BS huw 1834, ovl 1849; oud 48 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-152; VT ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-150NieuwstraatJan Opkamp52 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar, geen
D-150NieuwstraatJan Opkamp52 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar, geen
D-150NieuwstraatHarmen Opkamp23 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatHarmen Opkamp23 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatTrijntie Opkamp26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatTrijntie Opkamp26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatYmkje Opkamp21 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatYmkje Opkamp21 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatDore Opkamp20 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatDore Opkamp20 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatPieter Leyen23 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatPieter Leyen23 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatCatrina Nieuwenhuis46 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe, turftonster
D-150NieuwstraatCatrina Nieuwenhuis46 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, weduwe, turftonster
D-150NieuwstraatBarend Leyen21 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatBarend Leyen21 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatCornelis Leyen19 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatCornelis Leyen19 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatJohannes Leyen17 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatJohannes Leyen17 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatHamanus Leyen8 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatHamanus Leyen8 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatKlaske Leyen15 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-150NieuwstraatKlaske Leyen15 jHarlingengezin 2, m, rooms katholiek, ongehuwd
D-152NieuwstraatHaring Nielsen48 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-152NieuwstraatPietje Blanksma27 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-152NieuwstraatJohannes Nielsen14 wHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-152NieuwstraatSintje Nielsen3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-150Nieuwstraat 29Petrus Fok, overleden op 18 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 12 jr (geboren 24/8/1834), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-150Nieuwstraat 31Petrus Fok, overleden op 18 juli 1846(Certificaat van onvermogen), 12 jr (geboren 24/8/1834), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-150Nieuwstraat 29Johannes Jans Fok, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 19 jr (geboren 1827), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-150Nieuwstraat 31Johannes Jans Fok, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), bijna 19 jr (geboren 1827), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-150Nieuwstraat 29Bartholomeus Nicolaas Bambach, overleden op 9 april 1847(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren 9/3/1847), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-150Nieuwstraat 31Bartholomeus Nicolaas Bambach, overleden op 9 april 1847(Certificaat van onvermogen), 1 mnd (geboren 9/3/1847), overleden Nieuwstraat D 150. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Dina Speelmangeb 10 aug 1810 Leeuwarden, huwt met Isaac Philippus de Haan, (gk), A tussen 1851-1860 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-150


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Gerrit Jacobs van der Linde... I-037 (schip); oud 29 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Sytske Hettes van der Veen... supp wijk B-214, supp wijk I-037 (schip); oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-200; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Botje(= Elisabeth) Zeilmakergeb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253


1861 - bewonersadresnaamgegevens
D-152Nieuwstraat 35Jan Jansen van der Wijk... 1851 wijk D-122, 152, wijk G-253; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 851D-150 (Nieuwstraat)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 854D-152 (Nieuwstraat)Johannes Schragewoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
D-150Nieuwstraat 29Johannes Jans Schoenmaker... HRL, vleeshouwer in 1864, A 7 feb 1853 Franeker, Vst 29 aug 1853 uit Franeker, Rooms Katholiek, ovl wijk D-150, slagersknecht in 1853, zv Jan S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 852*D-173 (Nieuwstraat)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 851D-174 (Nieuwstraat)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 852*D-175 (Nieuwstraat)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 854D-177 (Nieuwstraat)Wed. en erven Johannes Schragewoonhuis


1895 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 06 dec 1895
D-152Nieuwstraat 35Winkelhuis met steeg, achterwoning en erf in de Nieuwstraat. Provisioneel verkocht op 6 dec 1895 door notaris Kijlstra..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 851Nieuwstraat 29 (D-174)R.K. Gemeente
Sectie A nr. 852Nieuwstraat 31 (D-175)E. en J. Nauta
Sectie A nr. 854Nieuwstraat 35 (D-177)Johannes Bleeker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 29E.Ligthartgrondwerker
Nieuwstraat 31G. En J.Schragesigarenmakers
Nieuwstraat 35P.Hempeniusschipper
Nieuwstraat 35S.Hempeniusschipper


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 29J. (Jacob) v.d. Laan
Nieuwstraat 35G. (Gerlof) Haagsma
  terug