Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 41 (niet bekend) 3-037 D-154* D-180
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 43 (niet bekend) 3-037 D-154* D-181
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 45 (niet bekend) 3-037 D-154* D-182
 huisnummer lager   Nieuwstraat 47 (niet bekend) 3-037 D-154* D-183
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 36 3-032 3-037 D-092 D-133
1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0154r van 12 sep 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat [staat: tussen de Franekerpoort en Franekerpijp]kamer
 
koperJohannes Jansen c.u.schipper op Franeker50-00-00 CG
naastligger ten oostenbolwerk
naastligger ten zuidenStoffel Baniers
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperPeter Joris Piphron


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0070r van 28 mei 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp aan de wal]huis of kamer
 
koper door niaarJohannis Johannis, gehuwd metschipper op Franeker60-00-00 GG
koper door niaarTrintie Sioerdts
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-08 CG
geniaarde koperJarich Frieses
naastligger ten oostende Stad Harlingen: onlangs gekochte ledige plaatse
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende niaarnemers Johannis Johannis c.u.schipper op Franeker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0230r van 20 feb 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]oud pothuis of schuur
 
koperJelle Claessen, gehuwd metkoopman145-00-00 GG
koperAntie Sytses
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenWobbe Jelles
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Abbes, gehuwd met
verkoperGeertie Jetses


 


 


 


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0215r van 29 mei 1659 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis met een ledige plaats ten noorden
 
aanhandelaarDouue Douues c.u.0-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
toehaak280-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenWabbe Jelles schipper
naastligger ten noordenRinse Wybrens
naastligger ten noordenWillem Gijsbarts
verwandelaarJelle Clasen c.u.


 


 


 


 


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0210v van 17 apr 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat] bij de trekschippers peerdestalhuis, schuur en koestalling
 
koperJacob Hiddes mr. metselaar126-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croon
verkoperDouwe Douwesmr. bakkerGrettingabuurt


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat] bij de trekschippers paardenstalhuis, schuur en koestal
 
koperJan Pytters c.u.180-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Angelierstraat]
naastligger ten zuidenWobbe Jelles Vlieland
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Lange steeg]
naastligger ten noordende weduwe van Goitjen Croon
verkoperJacob Hiddesmetselaar


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206r van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperJaen Aeges, enwaterhaler125-00-00 GG
koperLeen Alberts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidenClaes Ypes* smid
naastligger ten westenJaerich Piers
naastligger ten noordenTjallingh Janes
verkoperJan Pieters c.u.timmerman


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36pothuis
eigenaarSchelte Jansen
gebruikerSchelte Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36pothuis
eigenaarSchelte Jans
opmerkingpro deo begeert


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36wagenhuis
eigenaarTjeerd Fockes
gebruikerTjeerd Fockes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36huis
eigenaarGerryt Jansen
gebruikerGerryt Lammerts
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-032 Nieuwstraat 36Leenerd Jansen, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-032 Nieuwstraat 36huis
eigenaarDoopsgezinde Gemeente
gebruikerLeendert Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0255r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]huis
 
koperHarmen Gerryts Plag, gehuwd metbontwever150-00-00 GG
koperLeene Janzen
huurderAlbert Janes
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Age Janesoud bontwever
verkoper van 1/4meerderjarige vrijster Leene Alberts
verkoper van 1/4vrijgezel Jaane Alberts


 


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0258r van 13 feb 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 36Nieuwstraat WZhuis
 
koperBeernd Plagge 749-14-00 CG
bewonerHarmen Plagge, gehuwd met
bewonerLeena Jansen
verkoperHarmen Plagge, gehuwd met
verkoperLeena Jansen


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-037 Nieuwstraat 36 Leeuwarder Dockumer en Franeker Stal0-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 108 van 27 okt 1811
adressoortbedraggebruik
D-092Nieuwstraat 36koopaktefl. 45huis D-092
 
verkoperHarmen Rengers (q.q.)
koperHarmen Hoogmolen


1812 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Berend Beidschatgeb 1805 ... , ovl 3 aug 1812 HRL; wijk D-154, zv Teunis B., en Martje Hendriks Huiving; BS ovl 1812


1813 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Willem Nak... den 28 nov ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Harmen Homeulen... Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816. (HBBHarl. 1816, fiche ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Hendrik Homeulenzie ook: H. Hoogmolen; gebruiker van wijk D-092, wewer, eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Hendrik Hoogmolen... HRL, huwt met Jetske Lammerts Borgers, kind: Grietje Hendriks H, geb 1809 HRL, werkman in 1814, ovl wijk D-092; BS ovl 1814; 1831 overlijdens, ovl 1839; k H. Harmens Homeulen van HRL, en Jetske Lammerts Burgers van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Hoyte/Huite Johannes Bonkhm ... , kind: Mayke Hoytes B., geb 1785 ... ; BS ovl 1814; gebruiker van wijk D-154, stalman; eigenaar is de Stad; zijn paardenstallen, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Mayke Hoites Bonkgeb 1785 ... , ovl 20 mrt 1814 HRL; wijk D-154, dv Hoyte Johannes B. en ... ; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-092Nieuwstraat 36Harmen Homeulen Hendrik Homeulen wewer
D-154Nieuwstraat 41 de Stad paardestallen
D-154Nieuwstraat 41Huite Johannes Bonk stalman
D-154Nieuwstraat 43 paardestallen
D-154Nieuwstraat 43Huite Johannes Bonk stalman
D-154Nieuwstraat 45 paardestallen
D-154Nieuwstraat 45Huite Johannes Bonk stalman
D-154Nieuwstraat 47 paardestallen
D-154Nieuwstraat 47Huite Johannes Bonk stalman


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 817Nieuwstraat 36Pieter van NoordenHarlingencommieshuis en erf (42 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 856Nieuwstraat 43de Stad HarlingenHarlingenstalling en erf (320 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 856Nieuwstraat 45de Stad HarlingenHarlingenstalling en erf (320 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 856Nieuwstraat 47de Stad HarlingenHarlingenstalling en erf (320 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 41Sybren Plat, overleden op 14 april 1834paardenverhuurder Nijstraat D 154, man van Aafke Ypes Schuitmaker, idem, vader van minderjarige Sybrigje, Zijke en Jetske Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 43Sybren Plat, overleden op 14 april 1834paardenverhuurder Nijstraat D 154, man van Aafke Ypes Schuitmaker, idem, vader van minderjarige Sybrigje, Zijke en Jetske Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 45Sybren Plat, overleden op 14 april 1834paardenverhuurder Nijstraat D 154, man van Aafke Ypes Schuitmaker, idem, vader van minderjarige Sybrigje, Zijke en Jetske Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 47Sybren Plat, overleden op 14 april 1834paardenverhuurder Nijstraat D 154, man van Aafke Ypes Schuitmaker, idem, vader van minderjarige Sybrigje, Zijke en Jetske Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Foukje Johannes Oosterhof... Cornelis de Ruiter; BS huw 1829, ovl 1844, ovl 1857; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-092; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Marten J Hidmazie ook: Hibma en Hiddema; oud 35 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-092; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Aafke Ypes Schuitmaker... 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-154; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Cornelis Beidschat... ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk D-154; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-092NieuwstraatMarten J Hidma35 jAlmenumm, protestant, gehuwd, timmermansknegt
D-092NieuwstraatFroukje Oosterhof40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-092NieuwstraatJelte Martens Hidma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-092NieuwstraatJohannes Martens Hidma7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-092NieuwstraatBerbera M Hidma9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatCornelis Beidschat31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-154NieuwstraatCornelis Beidschat31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-154NieuwstraatCornelis Beidschat31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-154NieuwstraatCornelis Beidschat31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, korendrager
D-154NieuwstraatAafke Schuitmaker31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-154NieuwstraatAafke Schuitmaker31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-154NieuwstraatAafke Schuitmaker31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-154NieuwstraatAafke Schuitmaker31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-154NieuwstraatSybregje Beidschat10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatSybregje Beidschat10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatSybregje Beidschat10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatSybregje Beidschat10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatZijke Beidschat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatZijke Beidschat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatZijke Beidschat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatZijke Beidschat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatJetske Beidschat5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatJetske Beidschat5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatJetske Beidschat5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatJetske Beidschat5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatMatje Beidschat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatMatje Beidschat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatMatje Beidschat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-154NieuwstraatMatje Beidschat4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 41Jetske Sybrens Plat, overleden op 18 februari 18417 jr, overleden Nieuwstraat D 154, dochter van wijlen Sybren Plat en Aafke Ypes Schuitmaker, zuster van minderjarige Sybrigje en Sijke Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 43Jetske Sybrens Plat, overleden op 18 februari 18417 jr, overleden Nieuwstraat D 154, dochter van wijlen Sybren Plat en Aafke Ypes Schuitmaker, zuster van minderjarige Sybrigje en Sijke Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 45Jetske Sybrens Plat, overleden op 18 februari 18417 jr, overleden Nieuwstraat D 154, dochter van wijlen Sybren Plat en Aafke Ypes Schuitmaker, zuster van minderjarige Sybrigje en Sijke Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 47Jetske Sybrens Plat, overleden op 18 februari 18417 jr, overleden Nieuwstraat D 154, dochter van wijlen Sybren Plat en Aafke Ypes Schuitmaker, zuster van minderjarige Sybrigje en Sijke Sybrens Plat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 41Hendrik Alkema, overleden op 20 maart 18429 mnd, overleden Anjeliersgracht D 154. (Certificaat van onvermogen nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 43Hendrik Alkema, overleden op 20 maart 18429 mnd, overleden Anjeliersgracht D 154. (Certificaat van onvermogen nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 45Hendrik Alkema, overleden op 20 maart 18429 mnd, overleden Anjeliersgracht D 154. (Certificaat van onvermogen nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 47Hendrik Alkema, overleden op 20 maart 18429 mnd, overleden Anjeliersgracht D 154. (Certificaat van onvermogen nr. 26) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-092Nieuwstraat 36Thomaske Westerhoek, overleden op 4 mei 1846(Certificaat van onvermogen), 12 1/2 jr, geboren Franeker 4/11/1833, overleden Nieuwstraat D 92. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 41Gerben Kramer, overleden op 17 september 184669 jr, trekschipper, geboren Suawoude 6/9/1777, overleden Nieuwstraat D 154, gehuwd, vader van Neeltje Gerbens Kramer (vrouw van Auke Stienstra, tichelknecht Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 43Gerben Kramer, overleden op 17 september 184669 jr, trekschipper, geboren Suawoude 6/9/1777, overleden Nieuwstraat D 154, gehuwd, vader van Neeltje Gerbens Kramer (vrouw van Auke Stienstra, tichelknecht Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 45Gerben Kramer, overleden op 17 september 184669 jr, trekschipper, geboren Suawoude 6/9/1777, overleden Nieuwstraat D 154, gehuwd, vader van Neeltje Gerbens Kramer (vrouw van Auke Stienstra, tichelknecht Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-154Nieuwstraat 47Gerben Kramer, overleden op 17 september 184669 jr, trekschipper, geboren Suawoude 6/9/1777, overleden Nieuwstraat D 154, gehuwd, vader van Neeltje Gerbens Kramer (vrouw van Auke Stienstra, tichelknecht Leeuwarden). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Klaas Jorkes Westra... 1841, N.H., zv Jorke W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Martje Voerman... Thomas V, en Janke Botes; BS ovl 1846; 1888 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk D-086, 92, 97, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Pietje Jans van Vliet... huishoudster, N.H., dv Jan vV, en Gerritje Overzee; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk B-061, wijk D-092, supp wijk D-209; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839; geb 30 nov 1797, ged 24 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Romkje Ages Postma... bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 92, wijk G-220; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-154Nieuwstraat 41Dieuwke Beersgeb 16 mei 1805 Leeuwarden, ovl 20 mrt 1867 HRL, huwt met Michiel Wessels IJlstra, ovl wijk G-173, N.H., dv Riek B., en Janke Groustra; BS ovl 1849, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk D-154, wijk H-094


1861 - bewonersadresnaamgegevens
D-092Nieuwstraat 36Aukje Lammerts Pollema... Wijngaarden op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 apr 1824, dienstmeid. turfmeetster in 1851, ovl wijk D-092, dv Lammert Oeges P, en Sijtske Jacobs Visser; BS huw 1824, ovl 1846, ovl 1861, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 817D-092 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 817D-133 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis
Sectie A nr. 2235D-133 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemaplek grond
Sectie A nr. 2369*D-180 (Nieuwstraat)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis
Sectie A nr. 2369*D-181 (Nieuwstraat)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis
Sectie A nr. 2369*D-182 (Nieuwstraat)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis
Sectie A nr. 2369*D-183 (Nieuwstraat)Vereniging tot verschaffing van betere en goedkoopere woningen aan den arbeidersstand te Harlingen, erfpachterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4200Nieuwstraat 41 (D-180)V.V.V.V.B.E.G. Woningen
Sectie A nr. 4201Nieuwstraat 43 (D-181)V.V.V.V.B.E.G. Woningen
Sectie A nr. 4202Nieuwstraat 45 (D-182)V.V.V.V.B.E.G. Woningen
Sectie A nr. 4203Nieuwstraat 47 (D-183)V.V.V.V.B.E.G. Woningen
Sectie A nr. 4865Nieuwstraat 36 (D-133)A. Pais


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 36J.H.Benningopperman
Nieuwstraat 41P. v/d Boombroodventer
Nieuwstraat 43D.Elzingakleermaker
Nieuwstraat 43S.Willekesdarmenbewerker


1950 - kentekenadresnaam
B-40077
Nieuwstraat 43Johannes de Bruin


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 36S. (Sietse) Breidenbach
Nieuwstraat 41H. (Hobbe) Ploegstra
Nieuwstraat 43L. (Lodewiek) Scheffer
Nieuwstraat 45G. (Grietje) Koster
Nieuwstraat 47G. (Gerrit) van Seist
  terug