Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 40
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Nieuwstraat 40 3-040 3-057 D-090 D-129
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0099v van 25 apr 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: achterdiep bij de Franekerpijpen]1/4 zoutkeet
 
koperJacob Philips, gehuwd metzoutzieder368-14-00 GG
koperNeeltgie Everts
eigenaar van 3/4Jacob Philips, gehuwd metzoutzieder
eigenaar van 3/4Neeltgie Everts
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jelmer Pyters, voogd
verkoper q.q.Yeme Rogiers, voogden van
verkoperFrouk Thonis, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Claes Tesselaer


1627 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0162v van 20 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat [staat: tegen de Oosterstadsvesten]zoutkeet met de gereedschappen
 
koperJacob Hessels, gehuwd metkoopman4000-00-00 CG
koperGrietie Jans
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden [staat: westen]het Monickhuis
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erven van Frou Toenis
verkoperRomcke Greolts c.u.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0174v van 6 feb 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat [staat: tegenover de ooster stadsvesten]zoutkeet
 
koperburgemeester Paulus Jansen Ennema c.u.1700-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-15-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenhet afgebroken monnikshuis of de lege plaats daarvan
naastligger ten westende erfgenamen van Hylke Tiaerds
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordende erfgenamen van Frou Teunis
verkoperJacob Hessels Hingst c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Meyntes koopt, na niaar ratione sanguinis tegen burgemeester Paulus Jansen Ennema, een zoutkeet tegenover de stads oostervesten. Hierbij ook de gerechte helft in de waterpraam met Ewout Jetses. Ten Z. het afgebroken moninckhuis (of de plaets daarvan) en een steeg, ten W. erven Hylke Tiaerds en een lange steeg, ten N. de erven frou? Teunis. Grondpacht 35 st aan de Stad. Twee in de floree rente. Gekocht van Jacob Hessels Hingst c.u., voor 1700 GG.


 


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0207r van 1 feb 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, schuur, koestal en loods
 
koperTierd Meyntes Bleecker c.u.650-00-00 GG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenzoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDierx Hammer
verkoperStoffel Banniers


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0149r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: ten noorden van de Franekerpijpen]huis, schuur en koestalling
 
koperClaes Feyckes, en605-09-00 GG
koperJan Tieerts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Jan Pyters
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenDirck Lous Hammerts
verkoperde weduwe en de erfgenamen van wijlen Tieerd Meintesbleker


 


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035v van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Franequerpijpen (ten noorden van de)1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg
 
koperYede Jacobs c.u.gortmaker115-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Syds Pytters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Pieter timmerman
verkoperde erfgenamen van Claes Feickes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Iede Jacobs Reynalda, gortmaker, koopt 1/4 huis, schuur, koestalling en doorgaande steeg, waarvan hij al 3/4 bezit, ten N. v.d. Franekerpijpen. Ten Z. de zoutkeet van Syds Pytters, ten N. timmerman Pytter [Seerps?], die ook mede-gebruik heeft van die steeg. Gekocht van erven Claes Feickes, voor 115 gg.


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0036r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat bij de Franekerpijp]huis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik
 
koperPhilippus Lucas 275-00-00 GG
huurderTytte Haringhs koemelker
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten oostenpaardenstal
naastligger ten zuidende zoutkeet van Oldaens koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenClaes Yppes mr. smid
verkopergemeensman Edo Jacobs Reynalda c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga46-66 Philippus Lucas in qlt. koopt een huis en wagenhuis dat geschikt is voor een koemelkerij, in de Angelierstraat omtrent de Franeker Pijpen. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oldaens, ten N. Claes Ypes, mr. smid en een steeg waardoor dit huis zijn reed en drift heeft. Uitgebreide beschrijving. Gekocht van Edo Jacobs Reynalda, voor 275 gg.


 


 


 


 


1706 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0317r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: nieuwe straat] bij de trekschippers paardenstalkamer
 
koperJan Gerrits, gehuwd met30-00-00 CG
koperJancke Ides
huurderJan Gerrits 3-00-00 CG
huurderJancke Ides
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenburgemeester Oosterveen
naastligger ten westenJarig Piers
naastligger ten noordenJaan Ages
verkoperClaes Ypesmr. ijzersmid


 


 


 


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240v van 10 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Angelierstraat]schuur of stalling
 
koperJohannis Hendricks, gehuwd met70-00-00 CG
koperHinke Oepkes
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirck Pieters koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAge Jaans wever
verkoperAeltie Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Claes Ypesmr. smid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Hendriks x Hinke Oepkes koopt 1/2 schuur of stal wz. Angelierstraat. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. Dirck Pieters, ten N. Age Jaens, wever. Gekocht van Aaltie Cornelis wv Claes Ypes, mr. smid.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-040 Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerDirck Pieters
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-040 Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPieter Dirks
gebruikerEwert Claesen
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-5-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-08-12 CG
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-040 Nieuwstraat 40keeth en huis
eigenaarPyter Dirks
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


 


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0300r van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: Anjelierstraat]stal tegenover de Leeuwarder Peerdestal
 
koperLieuwe Sjoerds, gehuwd metkoopman65-00-00 CG
koperAukjen Tjeerds van Esta
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Anjelierstraat]
naastligger ten zuidende zoutketen van Oosterveen [staat: Oosterbaan] koopman
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: Zoutsteeg]
naastligger ten noordenAege Jaens
verkoperJohannes Hendriks, gehuwd met
verkoperHinke Oepkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Sjoerds (de Bruin) x Aukjen Tjeerds van Esta koopt een stal in de zogenaamde Angelierstraat, tegenover de Leeuwarder Paardenstal. Ten O. die straat, ten W. de Zoutsteeg, ten Z. de zoutkeet van Oosterbaan, ten N. Aege Jaens. Gekocht van Johannes Hendriks x Hinke Oepkes.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-040 Nieuwstraat 40keet en huis
eigenaarPyter Dirks
gebruikerPyter Dirks
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpacht01-15-00 CG
aanslag grondpacht00-07-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-040 Nieuwstraat 40zoutkeet en huis
eigenaarerven Pytter Dirks
gebruikerFreerk Fonteyn
opmerkingvoor de afgeloste grondpacht 1 15 0
huurwaarde201-15-00 CG
aanslag huurwaarde36-13-10 CG


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0204r van 1 apr 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de paardenstallenzoutkeet, paardenstal en wagenhuis
 
koperCornelis Brouwer, gehuwd metkoopman7000-00-00 CG
koperHenke Wybes Hanekuik
toehaakeen anker beste rode wijn
verpachter lotten4-04-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperFreek Fonteinkoopman


 


 


 


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0001r van 3 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ bij de Leeuwarder paardestallenzoutkeet, stalling en wagenhuis
 
koperAnna Toussaint, gehuwd met11400-00-00 CG
Volkert van der Plaatsboekverkoper
huurder stalling en wagenhuisGerke Reinders 40-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordensteeg
verkoperHinke Haanekuyk, weduwe van
wijlen Cornelis Brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Toussaint x Volkert v.d. Plaats, boekverkoper, koopt een zoutkeet, stalling en wagenhuis, alles bijelkaar staande en inelkaar beklemd, omtrent de Nieuwstraat bij de Leeuwarder Paardenstallen. Ten O. de straat, ten W.?, ten Z. een steeg, ten N.? Het is een lange acte. Gekocht van Hinke Hanekuik wv Cornelis Brouwer, voor zich, en als enige universele erfgename van haar man, voor 11400 cg.


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0027r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 40Nieuwstraat WZ [staat: bij de Nijstraat bij de zgn. Leeuwarder paardestallen]zoutkeet met paardestal en wagenhuis
 
koperJohannes Huis, gehuwd met11842-00-00 CG
koperAnna Geertruida Faber Bergum
huurderGerke Reinders
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nijstraat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperV. van der Plaats, gehuwd met
verkoperwijlen Anna Toussaint
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Huis x Anna Geertruida Faber te Bergum koopt een zoutkeet, paardenstal en wagenhuis, bij elkaar staande omtrent de Nieuwstraat bij de zogenaamde 'Leeuwarder Paardenstallen'. Ten O. die straat, ten W., N. en Z. een doorgaande steeg. Voor overname van het aandeel in de pramen etc. Gekocht van Volkert v.d. Plaats, als vruchtgebruiker erfgenaam van zijn wl. vrouw Anna Toussaint, voor 11842 cg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-057 Nieuwstraat 40J Huis2-00-00 CGkeet (lotten)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Johannes Huis... (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-089, zoutkeet '' ''t LamLedig'', 1814. (GAH204); id. van wijk D-090, stalling, ledig, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:10:0 voor geleverd ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-090Nieuwstraat 40Johannes Huis stalling ledig


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 813Nieuwstraat 40Pieter Teijes SchaafsmaHarlingentimmermanhuis en schuur (126 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Maartje R Roedemaoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-090; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-090Nieuwstraat 40Pieter Keimpes Roedemageb 1796 Cornwerd, ovl 15 okt 1846 HRL, huwt met Maatje Voerman, melktapper, zv Keimpe Doekes en Atje Gatzes; BS ovl 1846; oud 42 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-090; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-090NieuwstraatPieter K Roedema42 jKornwerdm, protestant, gehuwd, melktapper
D-090NieuwstraatMaartje R Roedema38 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-090NieuwstraatFokeltie T Intema14 jPingjumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 813D-090 (Nieuwstraat)Maartje R. Voermanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 813D-129 (Nieuwstraat)Maartje Reinders Voerman, wed. P.K. Roedemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3883Nieuwstraat 40 (D-131)Pieter van der Sluis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 40M.Scheepstratransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 40J. (Jantje) Abma wv van Slooten
  terug