Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Nieuwstraat 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Nieuwstraat 52 3-055 3-063 D-085 D-124
 


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0273r van 22 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de Ooster stadsvesten]huis
 
koperJohannes Coenraedt Guldenius, gehuwd metpredikant140-00-00 GG
koperCunira van Galama
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Ooster stadsvesten]
naastligger ten zuidenEesge Minnes timmerman
naastligger ten westenEesge Minnes timmerman
naastligger ten noordenJaan Ages waterhaler
verkoperSeerp Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Johannes Coenraedt Guldenius x juffrouw Cunira van Galama kopen een fraaie woning bij de Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten. Ten O. de ooster stadsvesten, ten Z. en W. Eesge Minnes timmerman, ten N. Jaan Ages waterhaler. Geen grondpacht. Gekocht van Seerp Lammerts q.q., voor 140 GG.


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 52Nieuwstraat [staat: bij Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten]kamer of woning
 
koperJan Martens schuitvaarder162-00-00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Ooster stadsvesten]
naastligger ten zuidenEsge Minnes timmerman
naastligger ten westenEsge Minnes timmerman
naastligger ten noordenJaan Ages waterhaler
verkoperJoannes Coenraet Gulderius, gehuwd met
verkoperCunira van Galama


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten]kamer of woning
 
koperJan Dioerdts, gehuwd metscheepstimmerman173-09-00 CG
koperYtje Hanses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenAesge Minnes timmerman
naastligger ten westenAesge Minnes timmerman
naastligger ten noordenJaan Aeges waterhaler
verkoperJan Martens, gehuwd metschuitevoerder
verkoperJancke Freerx


1685 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de Oosterstadsvesten]kamer
 
koperHendrick Lammerts, gehuwd met160-00-00 CG
koperAeltie Dirx
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenEsge Minnes
naastligger ten westenEsge Minnes
naastligger ten noordenJaen Ages waterhaler
verkoperJan DjoertsscheepstimmermanLeeuwarden


 


 


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0261r van 13 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten]kamer
 
koper van 1/2 door niaarUpke Jansen distillateur112-00-00 GG
koper van 1/2 door niaarClaes Epes mr. smid
geniaarde koperHessel Pykes, gehuwd met
geniaarde koperAntie Ottes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEesge Minnes
naastligger ten westenEesge Minnes
naastligger ten noordenUpke Jans mr. stoker
verkoperHendrik Lammerts, gehuwd met
verkoperAaltie Dirx
verkoperLaes Dirx


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0060v van 3 mrt 1700 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 52Franekerpijpen, bij de1/2 huis met daarachter een tuintje
 
koperOepke Jans distillateur158-13-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Ypismr. ijzersmid


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138v van 4 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 52Nieuwstraat [staat: bij de Franekerpijpen aan de Oosterstadsvesten]kamer
 
koperSybe Johannis c.u.170-00-00 CG
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEesge Minnes
naastligger ten westenEesge Minnes
naastligger ten noordenhet huis van verkoper Rienck Harmens c.u.mr. ijzersmid
verkoperRienck Harmens c.u.mr. ijzersmid


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-055 Nieuwstraat 52huis
eigenaarSybe Johannis
gebruikerSybe Johannis
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-055 Nieuwstraat 52huis
eigenaarSybe Johannis
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-055 Nieuwstraat 52huis
eigenaarSybe Johannes
gebruikerSybe Johannes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]woning
 
koperTrijntie Pieters, weduwe van250-00-00 CG
wijlen Hendrik Jansensteenvaarder
huurderDouwe c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidende erfgenamen van Eesge Minnes
naastligger ten westende erfgenamen van Eesge Minnes
naastligger ten noordenJan Fopkes bontwever
de Stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Klaas Luitjens, en verder recht bij uitkoop verkregen van
verkoperRimmert Luitjesbrugman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-055 Nieuwstraat 52huis
eigenaarSiebe Pieters
gebruikerHans Jacobs
huurwaarde18-10-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-055 Nieuwstraat 52Hans Jacobs, bestaande uit 9 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-055 Nieuwstraat 52huis
eigenaarwed. Sybe Pytters
gebruikerHans Jacobs
huurwaarde18-10-00 CG
aanslag huurwaarde03-07-02 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-063 Nieuwstraat 52Jan van der Veen0-10-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Foppe Klases Torenbeek... Kerk HRL 1799, 1804, BS geb 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1833, ovl 1847, ovl 1887; gebruiker van wijk D-085, timmerman; eigenaar is Jan L. vd Veen, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Jan Lammerts van der Veen... wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-045; gebruiker Taeke vd Vorm, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
D-085Nieuwstraat 52Jan L van der Veen Foppe K Torenbeek timmerman


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 93 en 98 van 26 nov 1828
adressoortbedraggebruik
D-085Nieuwstraat 52provisionele en finale toewijzingfl. 25woning D-085
 
verkoperTrijntje Heerkes Tilstra (wv Sybren Seerps Hoedje)
verkoperElisabeth Sybrens Hoedje
verkoperSipke Hemkes Hoffinga
verkoperJan Hendriks Smith
koperDirk Terpstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 806Nieuwstraat 52Dirk Pieters TerpstraHarlingenkleermakerschuur (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Anna Harmanus Schoonhoff... Sjoerds Langjus; bsha181ge, huw 1833, ovl 1843, ovl 1885; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-085; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Christiaan Hendrik Bouman... Johanna Riva; BS huw 1833, huw 1842, ovl 1843; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-085; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Klaas Jelles Hidma... en Berber Martens; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1834, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-085, 114, 127, 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
D-085NieuwstraatChristiaan Boumans31 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd, turfdrager
D-085NieuwstraatAnna Schoonhof28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-085NieuwstraatTaeke Boumans5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-085NieuwstraatWouter Houmans3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-085NieuwstraatCatharina Boumans1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-085Nieuwstraat 52Christiaan Hendriks Bouman, overleden op 26 oktober 184335 jr (geboren 28/6/1808), turfdrager, overleden Nieuwstraat D 85, gehuwd, 4 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 257) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-085Nieuwstraat 52Hette van der Linde, overleden op 25 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 3/2/1843), overleden Nieuwstraat D 85. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
D-085Nieuwstraat 52Yme Lijn, overleden op 14 juni 1847levenloze dochter van Yme Willems Lijn, bakker Nieuwst. D 85 (wednr. Jantje Ymkes Smit, overleden 30/7/1843) en Adriaantje Jacobs Schuitemaker, zuster van minderjarige Trijntje Ymes Lijn, halfzuster van minderjarige Willem, Hiltje en Aaltje Ymes Lijn (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Doetje Meintsma... Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Hiltje Wybes Faber... (B)Oolgaard; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Sjoerd Mulder... M, en Christina Adams; BS ovl 1846; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 806D-085 (Nieuwstraat)Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 806D-124 (Nieuwstraat)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 806Nieuwstraat 52 (D-124)R. van Asperen


1928 - adresboekadresnaamberoep
Nieuwstraat 52G.Vellingawerkman gemeente reiniging


1965 - adresboekadresnaam
Nieuwstraat 52W. (Wiggerd) Boonstra
  terug