Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Kerkstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Grote Kerkstraat 31,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Kerkstraat 31 3-066 3-082 G-197 G-242
aangrenzende stegensteeg
Grote Kerkstraat 31naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0059v van 20 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraathuis
 
koperEvert Ruirts koopman817-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenAernt Gerrits bakker
naastligger ten noordende mouterij van Sicke Scheltes
verkoperWytse Pytersmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Ruerts koopt een huis c.a. nz. Grote Kerkstraat. Ten O. een openbare steeg, ten Z. die straat, ten W. bakker Aernt Gerrits, ten N. de mouterij van Sicke Scheltes. Gekocht van mr. chirurgijn Wytse Pyters voor 870 gg.


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0100v van 31 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
kopervroedsman Anscke Ypes, gehuwd met333-00-00 GG
Antie Hendrix
huurderFrans Appeltati c.u.
naastligger ten oostenUift Folckerts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJoucke koordewerker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Arents, weduwe van
wijlen gemeensman Jochum Dirx


 


 


 


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0228r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis
 
koper door niaarDoede Hendrix burgerkoopman120-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
geniaarde koperGerrit Joannis c.u.
geniaarde niaarnemerRomcke Benedictus c.u.
bewonerwijlen Joucke Assueruskoordewerker
naastligger ten oostenvroedsman Anske Ypes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenRomke Benedictus
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erven van Joucke Assuerus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, koopman, niaart een huis dat gekocht was door Gerrit Joannes c.u., nz. Grote Kerkstraat. Ten O. vroedsman Anske Ypes [Zeestra], ten Z. de Kerkstraat, ten W. Romcke Benedictus. Grondpacht 16 st. Gekocht van erven koordewerker Joucke Assuerus voor 120 gg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0196v van 19 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperhuisman Claas Pieters 150-00-00 CG
naastligger ten oostenUift Folckerts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erven van Doede Hendrix
naastligger ten noordende erven van Doede Hendrix
verkopervroedsman Anske Ypes Zeestra


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0120v van 29 mei 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat huis met tuintje en plaats
 
koperUlbe Jansen, gehuwd metmr. metselaar100-04-00 GG
Hiltie Louws
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
huurderJoost zoutdrager12-00-00 GG
naastligger ten oosten*Heert timmerman
naastliggerJan Pytters Oldaen koopman
verkoper van 2/3Seerp Doedes Backer, erfgenaam, executeur testamentair en curator van de
kinderen van Sytske Doedes
verkoper van 1/3Johannes Vosma, vader en voogd vankoopman
de kinderen van Janke Doedes
erflaterseBaukje Seerps, weduwe van
wijlen Doede Hendrixkoopman


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0106r van 19 jan 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperUlbe Jansen, gehuwd metmr. metselaar125-00-00 CG
Hiltie Louws
naastligger ten oostenUift Folkerts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende koper Ulbe Jansen, gehuwd met
Hiltie Louws
naastligger ten noordenUift Folkerts
verkoperClaes Pytters FormerhuismanPingjum


1710 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0115v van 16 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis met een tuintie, plaats, put en bak
 
koperJeltie Jacobs meerderjarige dochter260-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenHeert timmerman
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten zuidenJetske Piers
naastligger ten noordenburgemeester Fosma
verkoperPieter Gosses c.u.steenvoerder


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
gebruikerwed. Ulbe Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
opmerkinginsolvent


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0034r van 15 jan 1719 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ [staat: ? aan de zuidkant?]huis
 
koperJeltie Jacobs 170-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten oostenDirk Sytses
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenUlbe Jansen
naastligger ten noordende mouterij van Schelte Uiftes mr. bakker
verkoperSchelte Uiftesmr. bakker


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jans
gebruikerwed. Ulbe Jans
huurwaarde19-12-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAo 1722 insolvent verklaert


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0317r van 21 mrt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperJacob Dirx, gehuwd metkoster50-00-00 CG
Geertie Gerrits
naastligger ten oostende erven van Joecke Alberts
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erven van Joecke Alberts
naastligger ten noordenLammert Warndersteeg [staat: straat]
verkoperHiltie Louws, weduwe van
wijlen Ulbe Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dirks, koster x Geertie Gerrits kopen een huis nz. Kerkstraat. Ten O. en N. erven Joeke Alberts, ten Z. de straat, ten W. N.N. Geen grondpacht. Gekocht van Hiltie Louws wv Ulbe Jansen, voor 140 CG.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0331r van 5 sep 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]huis
 
koperHyke Joekes, gehuwd met250-00-00 CG
Sioerd Olfertsvarenspersoon
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
huurderCaspar Dirks mr. bontwever
naastligger ten oostenUlbe Jansen* metselaar
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende dochter van Willem Loon
naastligger ten noordenburgemeester Vosma
verkoper van 1/2Minke Jacobs, weduwe van
wijlen Joeke Allerts
verkoper van 1/2Trijntie Jacobs, weduwe van
wijlen Ruierd Willems


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0007ra van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ1/4 huis en weefwinkel
 
koper provisioneelWillem Antoni mr. bontwever96-00-00 GG
bewonerAllert Joekes e.a.mr. damastwever
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJacob Dirks koster
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
Allert Joekes, curator over zijn minderjarige broedermr. damastwever
verkoperPyter Joekes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0064r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJohan Douwes, gehuwd metmr. bontwever280-00-00 CG
Janke Joekes
huurderPyter Ages 20-00-00 CG
naastligger ten westenSjoerd Olpherts
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Allert Joekes c.s.
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Allert Joekes c.s.
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperJacob Dirks, gehuwd metkoster
Geertie Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan Douwes, mr. bontwever x Jancke Juckes koopt een huis nz. Kerkstraat, bewoond door Pyter Ages. Ten O. en N. het verkochte huis van Allert Joekes, ten W. Sjoerdt Olpherts, ten Z. die straat. Geen grondpacht. Gekocht van koster Jacob Dirks x Geertie Gerryts, voor 280 cg.


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0068r van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ3/4 huis
 
koperWillem Antoni, gehuwd metmr. bontwever289-07-00 GG
Minke Hilles
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenJacob Dirks koster
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
verkoper enAllert Joekesmr. damastwever
verkoper enHyke Joekes, gehuwd met
Sjoerd Olpherts
verkoperJanke Joekes, gehuwd met
Johan Douwes


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0011va van 25 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZ1/4 huis en weefwinkel
 
koper provisioneelWillem Antoni 96-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-00 CG
bewonerAllert Joekesmr. damastwever
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenJacob Dirks koster
naastligger ten noordenSjoerd Talma koopman
Allert Joekes, curator over zijn minderjarige broedermr. damastwever
verkoperPieter Joekes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarwed. Ulbe Jans
gebruikerPytie Ages
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-066 Grote Kerkstraat 31Johannes Douwes, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-066 Grote Kerkstraat 31huis
eigenaarJohannes Douwes
gebruikerJohannes Douwes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0014v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperMathijs van Idsinga secretaris185-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenJohannes Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van Simon Dekkers
naastligger ten noordenoud burgemeester Doede Johannes Vosma
verkoperhypothecaire crediteuren van wijlen Sioerd Olpherts, gehuwd met
Hylkien Joekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris, koopt zeker oud huis en tuintje c.a. aan de noordkant van de Grote Kerkstraat. Grondpacht 16 st aan de Stad. Ten O. Johannes Douwes, ten Z. de Kerkstraat, ten W. wd. Simon Dekkers, ten N. oud burgemeester Doede Johannes Vosma. Gekocht van Saco Harm van Idsinga, ontvanger der boelgoederen, als eerste hypothecaire crediteur van wl. Sioerd Olpherts x Hylkien Joekes, voor 185 gg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0015r van 31 aug 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en tuintje
 
koperJacob Sybes, gehuwd metmr. timmerman600-00-00 CG
Fookeltje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderde weduwe van Hartman
naastligger ten oostenJohannes Douwes
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordenTrijntje Jans*
verkoperMathijs Adolph van Idsingasecretaris en ontvanger der boelgoeden


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0044v van 7 dec 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraathuis
 
koper door niaarOlphert Sjoerds bontwever121-07-00 GG
geniaarde koperEeltje Travailjekoopman
huurderYde Rinses c.u.turfdrager24-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westende heer M. van Idsinga secretaris
naastligger ten noordende weduwe van Jan Annes Huidekoper
verkoperJohannes Douwesuitdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOlphert Sioerds, bontwever, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Eeltje Travaille, een huis nz. Grote Kerkstraat, bewoond door Yde Rinses, turfdrager. Het huis heeft 2 kamers en een zolder, en achter een plaetske met opzij een loodske onder het dak van de secretaris Mattijs van Idsinga. Ten O. en N. wd. Jan Annes Huidekoper, ten W. secretaris Idsinga, ten Z. die straat. Gekocht van Johannes Douwes, uitdrager, voor 121 gg.


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0040v van 12 feb 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat NZhuis en bleekveld
 
koperJan Heins weesvader van gereformeerd weeshuis355-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
huurderAlbert Jacobs c.u.
huurderJoseph Josephs c.u.uitdrager30-00-00 CG
naastligger ten oostenOlphert Sjoerds
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenBonne Douwes
naastligger ten noordends. Harkenroth
verkoperJacob Sybes Decker, gehuwd metmr. timmerman
Fokeltje Jacobs, te betalen aan
burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra, gecommitteerde uit de hypothecaire en personele crediteuren
Abraham Israel, gecommitteerde uit de hypothecaire en personele crediteurenkoopman


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0250v van 19 jan 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperCornelis Jansen mr. ijzersmid378-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-00 CG
huurder voorste gedeelteJacob Sjoukes c.u.32-00-00 CG
huurder achtergedeelteFreerk Bootes c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenOlphert Sjoerds
naastligger ten noordenPieter Aukes c.s.
verkoperPieter Huidekooper, voor zich en gelastigde van de andere erfgenamen van zijn wijlen vaeder zegge mokoopman
wijlen Fokje Pieters Oldaens


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0162r van 24 jan 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Martens, gehuwd metmetselaarsknecht412-00-00 CG
Trijntje Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-00 CG
huurderJacob Sjouwkes
huurderJan Gerryts Breukers
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenOlphert Sjoerds
naastligger ten noordenPieter Aukes c.s.
verkoperCornelis Jansmr. ijzersmid


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0270v van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31oostGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJan Hannema distillateur460-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-03-00 CG
huurderDouwe Jans
huurderYge c.u.scheepstimmerman
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenPieter Aukes
verkoperJan Martens, gehuwd metmetselaar
verkopersTrijntje Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distelateur, koopt huis Nz. Grote Kerkstraat, thans verhuurd aan Douwe Jans c.u. en aan Yge, scheepstimmerman c.u. Grondpacht 23 st aan de stad. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. de Kerkstraat, ten W. N.N., ten N. Pieter Aukes c.s. Vrije in- en uitgang in de steeg ten oosten. Gekocht van Jan Martens, metzelaar x Trijntje Pieters, voor 460 cg.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0067v van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJurjen Ockes koopman96-07-00 GG
huurderde weduwe Harstmeyer
naastligger ten oostenJan Martens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westenvroedsman C. Heins
naastligger ten noordenJan Martens
verkoperstads weesvoogden van Sneek, curatoren over erfgenaam en kleinkind van ?Sneek
wijlen Johannes Douwes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0169r van 21 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperJohannes van Pruisen, gehuwd metkoopman102-21-00 GG
Elisabeth Muller
huurderde weduwe van Casper Rive 0-12-00 CG
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten noordenJan Harmens
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten westenClaas Heins
vroedsman Johannes Frank, notariële last en procuratie hebbende vankoopman
verkoper van 1/4Jannetje NooyMonnikendam
verkoper van 1/4Louys Nooy, vader en voogd vanMonnikendam
Swaantje Nooy, erfgenamen vanMonnikendam
Geertje Douwes, weduwe van
wijlen Jurjen Ockes van der Stokkoopman
verkoper van 1/4Harke Jurjens van der Stok, zoon en erfgenaam van
verkoper van 1/4Ocke Jurjens van der Stok, zoon en erfgenaam van
wijlen Jurjen Ockes van der Stok


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0347r van 2 okt 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31middenGrote Kerkstraat NZhuis
 
koperArend Bartling, gehuwd metmr. bontwever20-07-00 GG
Mayke Bisschop
huurderSybrigje Toons
naastligger ten oostenJan Hannema [staat: Hanema]
naastligger ten zuidende weduwe van Heins
naastligger ten westenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
naastligger ten noordenJan Hannema [staat: Hanema]
redderHendrik Winterkastelein in het Herenlogement
redders van de boedel vandr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Friesland
wijlen Johannes Thomas Mentzemr. broekmaker


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0271r van 4 jun 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Kerkstraat 31westGrote Kerkstraat wijk G-196huis
 
koperJan Hendrik Claasen mr. korfmaker40-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenArend Bartling
naastligger ten zuidenGrote Kerkstraat
naastligger ten westende weduwe van J. Potting
naastligger ten noordenJohannes Jacobus Kerkhoven
verkoperAnna van Aarsen, weduwe van
wijlen Claas Heins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-082 Grote Kerkstraat 31Arend Bartling1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Arend Hendriks Bartling... 1814. (GAH204); id. van wijk G-186; gebruiker P. van der Stok vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk G-197; gebruiker is Asmus Feddes wed., gealimenteert, 1814 (GAH204); id. van wijk G-237; gebruiker Bern. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Asmus Feddes... 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-197Grote Kerkstraat 31A Bartling ervenAsmus Feddes wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 986Grote Kerkstraat 31Jan Hendriks KlazenHarlingenmandemakerhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Dirkje Fekkes Dekker... Harmens Nekker; BS huw 1824, ovl 1841, ovl 1857; oud 41 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk G-197; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Johannes Pieters Strak... N.H., zv Lodewijk S, en Aafke Aales Hetting; BS huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-079, wijk G-197; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk C-185; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-197Grote KerkstraatBernardus Spandauw46 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schippersknegt
G-197Grote KerkstraatDurkje J Dekker41 jSt Annav, protestant, gehuwd
G-197Grote KerkstraatAkke Spandauw13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-197Grote KerkstraatImkje Spandauw8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-197Grote KerkstraatGeertje Spandauw4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-197Grote Kerkstraat 31Setske Folkerts Vlietstra, overleden op 4 januari 184725 jr, geboren Franeker 12/4/1821, overleden G 197, vrouw van Rients Pieters Tigchelaar, tichelaarsknecht, moeder van minderjarige Mettje Rients Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-197Grote Kerkstraat 31Simkje Rientses Tigchelaar, overleden op 4 januari 18474 dg (geboren 1/1/1847), overleden G 197, dochter van Rients Pieters Tigchelaar, tichelaarsknecht en ook op 4/1/1847 overleden Sietske Folkerts Vlietstra, zuster van minderjarige Mettje Rientses Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Bernardus Geerts Spandauw... wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-197; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Hinke de Boergeb 1786 Buitenpost, ovl 18jan853 HRL, huwt met Jan Jacobs Noorman, (gk), N.H., dv Hinke de B., en Aafke Hendriks; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-197Grote Kerkstraat 31Mulder Johannes Oorthuisgeb 1809 HRL, ovl 31 jan 1857 HRL, huwt met Baukje IJssels, (gk), werkman in 1851, N.H., zv Johannes O, en Sara Harmens; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197, 258


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 986G-196 (Kerkstraat)Meindert Hibma c.u.woonhuis


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zondag 25 jun 1871
G-197Grote Kerkstraat 31Een bijzonder neringdoend winkelhuis op besten stand in de Kerkstraat, laatst bewoond door nu wijlen mej. Hendrikje de, Boer. Provisioneel verkocht op 28 jun 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1871 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 30 jun 1871
G-197Grote Kerkstraat 31Een bijzonder neringdoend winkelhuis op besten stand in de Kerkstraat, laatst bewoond door nu wijlen mej. Hendrikje de, Boer. Finaal verkocht op 5 jul 1871 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 826..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 986G-241 (Kerkstraat)Jan B. Baantjerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5261Grote Kerkstraat 31 (G-241)fa. H.H. Alkema


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Kerkstraat 31firma H. Alkemajongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 1
mach. breierij


1916 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31T.J. AlkemaMagazijn de Drie Winkelsmanufacturen, wollen garens, tricot ondergoederen


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120manufacturen, bedden, enz.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkstraat 31 Tjeerd Alkemamanufacturier
vorige grondslagf. 2100
huidige grondslagf. 3000
Kerkstraat 31 Cornelis Buismankoopman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufacturen, bedden, enz.


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufacturen, bedden, enz. "De Drie Winkels"


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31T. Alkema120Manufact., bedden, enz.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkstraat 31E.Bosmahandelsreiziger
Kerkstraat 31mej. L.Bosma-van Kerkvoordebewaarschool-onderwijzeres


1929 - variaadresbronbericht
Grote Kerkstraat 31Oud Harlingen Magazine 1997In 1929 werd het pand [Kleine Voorstraat 82 van mandenmakerij en jute zakken handel Dijkstra] te klein en verhuisde men naar de Kerkstraat (De Drie Winkels van de firma Alkema)..


1933 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrazakkenhandel, mandenmakerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31 Dijkstrarieten meubelen, mandenwerk, borstelwaren


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31L.A. Dijkstra120Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrahandel in borstelwerk, klompen en mandenwerk


1939 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstrahandel in borstelwerk, klompen en mandenwerk


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 31L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1947 - kentekenadresnaam
B-31687
Gr. Kerkstraat 31Fa. L.A. Dijkstra


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.L.A. Dijkstra506Borstelw., huish. art., zakkenh. en mandenw.


1961 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Kerkstraat 31, HarlingenGrote Kerkstraat 31L.A. Dijkstraborstelwaren, klompen, mandenwerk en huishoudelijke art.


1965 - adresboekadresnaam
Grote Kerkstraat 31G.B. (Gerardus) Dijkstra
  terug