Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Kerkpoortstraat 11,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 11 3-079 3-093 G-240 G-277
 


 


 


 


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0189v van 20 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: grote kerk]huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats
 
koperEwert Claessen Wijngaerden burgermr. gortmaker410-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten westende weduwe en erven van Harke Sierx kussendrager
naastligger ten oostenTrijn Rinnerts
naastligger ten zuidenkerkhof
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijntie Gerbens, gehuwd met
Igo van Galama


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 11
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 11
eigenaarHarmen Werps
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 11kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 11kamer
eigenaarHarmen Werps
gebruikerHarmen Werps
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-079 Kerkpoortstraat 11Ale Wybes, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-079 Kerkpoortstraat 11huis
eigenaarAlef Wybes
gebruikerAlef Wybes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0181v van 1 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperBeerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever251-07-00 CG
Lijsbeth Hendriks
huurderFreerik Jansen c.u.
huurderJan Beernds c.u.44-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenhuis gekocht door Jan Harmens
naastligger ten noordende erven van dr. G. Stinstra
verkoper van 1/2Benjamin Brouwerpubliek notarisSint Annaparochie
Syds Schaafkoopman
verkoper van 1/2B. Brouwer, curatoren over
Rein Hendks. Brouwer, erfgenamen van
wijlen W. Rein Brouwer, gehuwd geweest met
wijlen Sydske Schaaf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeerent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks koopt een huis aan het Groot Kerkhof, 'de Witte Trompet'. Ten O. en N. erven dr. G. Stinstra, ten W. het door Jan Harmens gekochte huis, ten Z. het Groot Kerkhof. Met beschrijving van het huis. Gekocht van Benjamin Brouwer, not. publ. en proc. fiscaal van het Bildt te Sint Anna Parochie voor zichzelf voor 1/2, en als curator over Rein Hendriks Brouwer voor 1/2, als erven van Rein Brouwer x Sydske Schaaff, voor 251 gg.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0214r van 26 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koperDirk Christiaans Faber mr. ijzersmid213-00-00 CG
koperDirk Cornelis mr. timmerman
huurderFrerik Jansen c.u.
huurderJan Beerends c.u.44-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van dr. G. Stinstra
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Harmens
naastligger ten noordende erven van dr. G. Stinstra
verkoperBerent Westendorp, gehuwd metmr. bontwever
Lijsbert Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans Faber, mr. ijzersmid en Dirk Cornelis, mr. timmerman, kopen het huis 'de Witte Trompet' aan het Groot Kerkhof. Ten O. en N. erven G. Stinstra, ten W. Jan Harmens, ten Z. het Kerkhof. Het is verhuurd. Zie de beschrijving. Gekocht van Berent Westendorp, mr. bontwever x Lijsbeth Hendriks, voor 213 gg.


 


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 11Kerkpoortstraat NZ [staat: groot kerkhof]huis
 
koper provisioneelN. N. 75-00-00 GG
huurderRoelof Roelofs 36-00-00 CG
naastligger ten oostende erven van Jan Bartels
naastligger ten zuidenKerkpoortstraat [staat: kerkhof]
naastligger ten westenJan Hendriks
naastligger ten noordende erven van Jan Bartels
verkoperJan Arends Fabermr. smid
verkoperThijs Sakes Bandstra, curatoren overassistent bij de Admiraliteit
Jannetje Meiles, minderjarige dochter van
wijlen Meile Dirks Fabermr. smid
wijlen Dirk Christiaans Fabermr. smid


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-093 Kerkpoortstraat 11Arend Bartling0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Jan Hendrik Heitmangeb 1738 ... , ovl 8 feb 1812 HRL, hm ... , wever, ovl wijk G-240, gealimenteerde, vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1812; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (ijst namen ingezetenen; (GAH650)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Arnoldus B Klumper... K, geb 1802 HRL; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1832, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk G-240, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-240Kerkpoortstraat 11Arnoldus B Klumper Arnoldus B Klumper wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 909Kerkpoortstraat 11 (0 m²)


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-240Kerkpoortstraat 11Itje Eedes Park, overleden op 25 oktober 18431 jr (geboren 15/6/1842), overleden Achter de Kerk G 240, dochter van Eede Folkerts Park, schipper & Getje de Wit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Klaas K Dijkstra... de Groot, mattenmaker in 1852, N.H., zv Klaas D, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk G-240; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
G-240Kerkpoortstraat 11Jieke de Groot... N.H., ovl wijk G-237, dv Sipke dG, en Aafke Hoogterp; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk B-046, wijk G-240; oud 47 jaar, (vnm: Jikke), geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2336G-277 (Kerkpoortstraat)Sint G. Pollemawoonhuis


1895 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 11, HarlingenKerkpoortstraat 11Bruin, Herman deDe eerste steen
gelegd door
HERMAN de BRUIN
oud 6 jaar
15 sept. 1895.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4945Kerkpoortstraat 11 (G-277)Hein H. de Bruin


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 11 Jochem Kroesmachinist
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Kerkpoortstraat 11M. (Maria) de Weerd
  terug