Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 17 3-080 3-096 G-243 G-278a
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 19 3-080 3-096 G-000 G-279
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 21 3-080 3-096 G-000 G-279a


Huisnaam in: 1638
Gebruik:
Naam: belkum
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
0 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 17 (oostgevel), HarlingenKerkpoortstraat 17 (oostgevel)DE VETSMELTER'
en een afbeelding van het oude beroep vetsmelter
2 tegels
In deze buurt waren vroeger de vetsmelterijen van de Firma Smeding en de Firma Smit.
Zelfde tegels als Kerkpoortstraat 17.
Zie voor bijzonderheden William Boothstraat 29a


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0194r van 11 jan 1646 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 19Blindemanssteeg, ten noorden van de kerk in delege plaats
 
koperClaes Feyckes, gehuwd metmr. gortmaker42-00-00 GG
koperJelties Doedes
naastligger ten oostende hof van Amerens Piers, recht van overpad hierlangs voor
Wyger Jans*wagenaar
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende kamer van Jacob Alberts
verkoperWillem Claessen, gehuwd metmr. linnenwever
verkoperJancke Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Feyckes, mr. gortmaker x Jeltie Doededr. koopt een ledige plaets ten N. v.d. Grote Kerk in de Blindemanssteeg, bij de hof van Amarens Piers. Ten O. die hof, ten W. die steeg, ten Z. de straat en het door ons verkochte huis, ten N. de camer van Jacob Alberts. Gekocht van Willem Claessen, mr. linnenwever x Jancke Fransen, voor 42 gg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Fookles
gebruikerJoris Fookles
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Foockles
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarJoris Fockles
gebruikerJoris Fockles
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarElsje Schaaff
gebruikerFeite Arjens
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-080 Kerkpoortstraat 17Evert Jansen, bestaande uit 5 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-080 /2Kerkpoortstraat 17Egbert Beernts, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
 
3-080 Kerkpoortstraat 17huis
eigenaarElsje Schaaf
gebruikerEvert Jansen
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125r van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 17Blindemanssteeg OZ, ten noorden van de grote kerk in de zgn.woning
 
koperJeltje Alles, met als curator72-00-00 GG
koper q.q.Johannes van Beemen bankhouder in de Bank van LeningAlmenum
naastligger ten oostenTrijntje Goytjens Braam, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Simon Stinstra
naastligger ten zuidenJohannes van Beemen bankhouder in de Bank van LeningAlmenum
naastligger ten westenBlindemanssteeg
naastligger ten noordenJelle Stijl koopman
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes van Beemen, bankhouder in de Bank van Leeningen onder Almenum, als geauctoriseerde curator over Jeltje Alles, koopt thans leedige woning, in de zogenaemde Blindemanssteeg ten noorden van de groote kerk. Geen grondpacht. Ten O. Trijntje Goytjens Braam wv Simon Stinstra, ten Z. Johannes van Beemen, de curator zelf, ten W. de straat, ten N. Jelle Stijl, koopman. Gekocht van de Diakenen van de Gereformeerde Gemeente, voor 72 gg.


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-096 Kerkpoortstraat 17Harmen Homeulen0-10-00 CG


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof R Postma Roelof R Postma hovenier


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof Roelofs Posthuma, overleden op 25 januari 1822hovenier (Achter Nieuwe Kerk G 243), man van Trijntje Simons (testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Simon, Roelof en Froukje Roelofs Posthuma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 906Kerkpoortstraat 17wed. Roelof Roelofs PosthumaHarlingenhovenierschehuis en steeg (63 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 906Kerkpoortstraat 21wed. Roelof Roelofs PosthumaHarlingenhovenierschehuis en steeg (63 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Trijntje Simons Zwart... 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 65 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, hovenierse, wijk G-243; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-243Achter de Grote KerkTrijntie Symons Zwart65 jHindelopenv, protestant, weduwe, hoveniersche


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-243Kerkpoortstraat 17Trijntje Zwart, overleden op 9 januari 184772 jr, geboren Hindeloopen 15/10/1774, overleden G 243, weduwe, moeder van Roelof Posthumus, hovenier. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-000Kerkpoortstraat 19Rigtje Muller... Jaitzes vd Zee; BS ovl 1857; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk D-095, wijk F-147, wijk G-000, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Foekje Hendriks van der Werf... en Elisabeth Tjeerds Draisma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Meinte Tjeerds Kooistra... jan 1827 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1826 HRL, kantoorbediende, N.H., inlandsche kramer in 1851, ovl wijk G-243, zv Tjeerd Meintes K, en Grietje Jetzes Baarda; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-243Kerkpoortstraat 17Roelof Roelofs Postma... Trijntje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243, wijk I-021; eigenaar van wijk G-235, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-243, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 609C-060 (Voorstraat)Koenraad Oswaldwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5055Kerkpoortstraat 17 (G-278)Hendrik Kramer
Sectie A nr. 5036Kerkpoortstraat 19 (G-279)Hendrik Kramer
Sectie A nr. 4919Kerkpoortstraat 21 (G-279)Durk de Jong


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 17Joh. van Meerlooelectricien
Kerkpoortstraat 19Th. v/d Veermachinist n.t.m.


1938 - variaadresbronbericht
Kerkpoortstraat 17Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug