Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 41 3-095 3-114 G-257 G-288
 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-095 Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarOene Pieters erven
gebruikerRuth Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-095 Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarWyme Wybes
gebruikerRuth Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-095 Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarwed. Wijne Wybes
gebruikerAndries Saskers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk (tegen)over de rooster naar de Kerkpoort]huis en tuin
 
koperRienk Hendriks, gehuwd metbontwever90-00-00 GG
koperLijsbeth Ringes
huurderN. N. 0-06-00 CG
naastligger ten oostenSalomon Gerlofs n.u.
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: kamer
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDouwe Jacobs mr. ijzersmid
verkoperTrijntje Oenes, weduwe van
verkoperwijlen Wijne Wybes


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-095 Kerkpoortstraat 41huis
eigenaarRients Hendriks
gebruikerRients Hendriks
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-095 Kerkpoortstraat 41Rients Hendriks, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0005r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis
 
koperFrans Cornelis, gehuwd metbontwever157-00-00 GG
Aukjen Yemes
huurderde weduwe van Cornelis Gerbens 28-00-00 CG
naastligger ten oostenPoppe Salomons
naastligger ten zuidende erfgenamen van Lodder Jans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Cornelis
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0075v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de grote kerk]huis en bleekveld of tuin
 
koperWybe Johannes tichelaar165-07-00 GG
naastligger ten oostende tuin van Poppe Salomons Builart
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Dirk Cornelis
verkoperFrans Cornelis, gehuwd metbontwever
Aukjen Yemes


 


 


 


 


 


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0145r van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk]huis
 
koperClaas Folkerts meerderjarig vrijgezel50-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderAndele Folkerts
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Reus
verkoper q.q.Simon Weima, curator over
verkoperAge JohanneskoopmanAlmenum


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0046v van 21 mei 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 41Kerkpoortstraat OZ [staat: achter de nieuwe kerk]huis
 
koperLodewijk Meyer, gehuwd metsoldaat104-00-00 CG
koperHenrica Corts
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenJelle J. Boomsma
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLammert Reus
verkoperKlaas Folkerts


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-114 Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyer0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Freerk Jansovl voor 1815; wed. F.J. gebruiker van wijk G-257, medegebuiker is Jan Dijkman vrouw eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Jan Dijkmanvrouw van J.D. gebruiker van wijk G-257; medegebruiker is Freerk Jans wed. ; eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyerkoopt een huis in 1797; eigenaar van wijk G-257; gebruiker Freerk Jans wed. ; medegebruiker Jan Dijkman vrouw, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-257Kerkpoortstraat 41Lodewijk Meyer Freerk Jans wed
G-257Kerkpoortstraat 41Jan Dijkman vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1761Kerkpoortstraat 41Johannes DaumHarlingenkleermakerhuis en erf (66 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Doortje Heersenoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-257; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Geert Jurjens van der Wal... vdW, en Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Johannes Daum... 15 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Tribboer en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-257; VT1839; J.D. eigenaar van perceel nr. 1761 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 161, huis en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-257Johannes Daum55 jTribboerm, protestant, weduwnaar, kleermaker
G-257Jan Daum19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-257Doortje Heersen52 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Hendrika Hofman... Ages H, en IJtje (Epkes); BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk D-127, wijk G-257, wijk H-115, supp wijk G-474; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-109; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Sjoukje Govertsgeb 1783 ... , turfmeester in 1851, N.H., wordt een enkele keer vermeld tussen 1851 en 1860, is echter niet meer te vinden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-257, wijk H-123, 127


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-257Kerkpoortstraat 41Sjoukje/Susanna Jans Noordkamp... Wal, dv Jan Harmens N, en Grietje Jacobs Faber; BS geb 1813, ovl 1847, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-257; oud 48 jaar, (vnm: Susanna), geb en wonende te HRL. 1839, bokkenrookster wijk G-255; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1761G-257 (Kerkpoortstraat)Johannes Daumwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1761G-288 (Kerkpoortstraat)Jan Daumwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1761Kerkpoortstraat 41 (G-288)Sjieuwke Wink (en Cons., te Rotterdam)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 41 Jan de Vriesbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 41M. de Boergrondwerker
  terug