Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 43
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 43 3-097 3-115 G-258 G-289
1716 - reëelkohieradresgebruik
3-097Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-097Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarJan Hanses
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-097 Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarPaulus Daniels
gebruikerPaulus Daniels
opmerkingpauper


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-097 Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarPaulus Daniels
gebruikerPaulus Daniels
opmerkingpauper


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-097 Kerkpoortstraat 43Pieter Claasen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-097 Kerkpoortstraat 43huis
eigenaarPytter Claeses
gebruikerRigstie Pieters
huurwaarde11-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-115 Kerkpoortstraat 43Doopsgezinde Gemeente0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Pieter Steffensvrouw P.S. gebruiker wijk G-258, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Rinnert Doedes van der Werff... en Stijntje de Beer; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1836, ovl 1848 gebruiker wijk G-258, varensgesel; eigenaar is D. Fontein, 1814. (GAH204); R.D. vdW. en Sipkje Hendriks Balk, beide van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-258Kerkpoortstraat 43Doopsgezinde Gemeente Pieter Steffens vrouwgealimenteerd


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
G-258Kerkpoortstraat 43provisionele en finale toewijzingfl. 17woning G-258
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperRients de Wit


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1762Kerkpoortstraat 43Abraham Lipmans de VriesHarlingenkoopmanhuis (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Abraham Leypmans de Vries... is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-258; VT1839; A. Lipmans d. V. eigenaar van percelen nrs. 1762 en 1763 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Sara Jacobs de Vriesovl voor 1865, huwt met Abraham Leipmans de Vries, wonende te HRL. 1843, koopvrouw te HRL 1844; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1864; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-258; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-258Abraham Liepman de Vries53 jHarlingenm, israëliet, gehuwd, koopman
G-258Sara Jacoba de Vries44 jHarlingenv, israëliet, gehuwd
G-258Jacob Abr. de Vries15 jHarlingenm, israëliet, ongehuwd
G-258Hanna de Vries25 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
G-258Pietje de Vries23 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd
G-258Henderina de Vries6 jHarlingenv, israëliet, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-258Kerkpoortstraat 43Klaas Feikes Zuidersma, overleden op 14 oktober 1842ruim 4 jr, geboren Gorredijk, overleden Achter Grote Kerk G 258. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 47) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Gerrit Taekes Tol... zv Taeke Gerrits T, en Geertje Rinses Bootsma; BS huw 1837, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-204, wijk G-258; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-221 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Mulder Johannes Oorthuisgeb 1809 HRL, ovl 31 jan 1857 HRL, huwt met Baukje IJssels, (gk), werkman in 1851, N.H., zv Johannes O, en Sara Harmens; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197, 258


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1762G-258 (Kerkpoortstraat)Hendrik Visserwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-258Kerkpoortstraat 43Jouwkje Weyzenbach... Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, wijk G-258, 317, supp wijk ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1762G-289 (Kerkpoortstraat)Jan Geerts Munnekewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1762Kerkpoortstraat 43 (G-289)Theodorus A. Keyzerwoonhuis
  terug