Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kerkpoortstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kerkpoortstraat 45 3-097 3-116 G-259 G-290
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-097 Kerkpoortstraat 45huis
eigenaarJan Hessels
gebruikerJan Hessels
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-097 Kerkpoortstraat 45huis
eigenaarJan Hanses
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0191r van 23 jan 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]woning
 
koperPoulus Daniels, gehuwd met120-00-00 CG
koperFokeltie Ewerts
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Homans
naastligger ten zuidenHendrik Homans
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamer
verkoperJan Hansen, gehuwd met
verkoperYbeltie Claases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoulus Daniels x Fokeltje Everts koopt een woning c.a. achter de Grote Kerk. Ten O. en Z. Hendrik Lomans, ten W. de straat, ten N. een D.G. camer. Gekocht van Jan Hansen x Ybeltie Claases, voor 120 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-097 Kerkpoortstraat 45huis
eigenaarPaulus Daniels
gebruikerPaulus Daniels
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-097 Kerkpoortstraat 45huis
eigenaarPaulus Daniels
gebruikerPaulus Daniels
opmerkingpauper


 


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0005r van 16 jun 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]woning
 
koperPieter Clases, gehuwd metbontwever200-00-00 CG
koperLupkien Tjeerds
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuys
naastligger ten zuidenElske Beerns
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente
verkoperPouwlus Daniels, gehuwd metvarensgezel
verkoperFookeltie Everts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Claases, bontwever x Lupkjen Tjeerds, onder de jurisdictie van Harlingen, koopt een woning achter de Grote Kerk. Grondpacht 1 cg. 10 st. Ten O. Harmen Brinkhuis, ten W. de straat, ten Z. Eelke? Beerns, ten N. de D.G. Gemeente. Gekocht van Pouwlus Daniels, varensgezel x Fokeltie Everts, voor 200 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-097 Kerkpoortstraat 45Pieter Claasen, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0051v van 18 jan 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]woning
 
koperHendrik Cornelis mr. timmerman50-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuis
naastligger ten zuidenJan Aarents
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperPyter Claasen, gehuwd metbontwever
verkoperLupkjen Tieerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Cornelis, mr. timmerman, koopt woning achter de groote kerk. Grondpacht 1 cg. en 10 st aan de Stad. Ten O. Hermen Brinkhuis, ten Z. Jan Aarents, ten W. de straat, ten N. een doopsgezinde gemeente woning. Verkocht door Pyter Claasen, bontwever x Lupkien Tieerds, voor 50 gg. en 14 st.


 


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0076r van 20 mei 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kerkpoortstraat 45Kerkpoortstraat NZ [staat: achter de grote kerk]woning
 
koperBente Tomas IJsenbeek mr. brouwer80-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Brinkhuis
naastligger ten zuidenJan Jansen Groen
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoperHendrik Cornelismr. timmerman


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-116 Kerkpoortstraat 45S van der Zee0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Aaltje Pieters Wreekergeb 1807 ... , ovl 20 jul 1812 HRL; wijk G-259, dv Pieter W, en Jetske Christiaans (de Vries); BS ovl 1812


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Berber Pieters Wreekergeb 6 jun 1811 HRL, ovl 16 aug 1812 HRL; wijk G-259, dv Pieter W, en Pietje Christiaans (de Vries); BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Allert Douwes Werkmanovl voor 1849, huwt met Tjitske Gerbens Faber; BS ovl 1848; gebruiker wijk G-259, metzelknegt; eigenaar is Hans P. Goverts, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Hans Paulus Goverts... 1808 Workum, zv Paulus Hanses G, en Attje Hayes Beyma; BS huw 1828, ovl 1840, ovl 1846; eigeaar van wijk G-259, gebruiker is Allert Douwes Werkman, metzelknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Makkum en wonende te ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-259Kerkpoortstraat 45Hans P Goverts Allert Douwes Werkman metzelknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1763Kerkpoortstraat 45Abraham Lipmans de VriesHarlingenkoopmanhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Hiltje Dijkstraoud 29 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, wijk G-259; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Sipke Bouma... Pieter B., en Wietske ... ; BS ovl 1875; oud 35 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-259; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-259Sipke P Bouma35 jEngelumm, protestant, gehuwd, werkman
G-259Hiltie Dijkstra29 jEngelumv, protestant, gehuwd
G-259Pieter Bouma3 jMarssumm, protestant, ongehuwd
G-259Wytske Bouma5 jMarssumv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-259Kerkpoortstraat 45Wybrigje Bouwma, overleden op 25 februari 184016 dg, overleden Achter de Kerk G 259. (CzOG nr. 94) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-259Kerkpoortstraat 45Janke Rienks Stoker... F-249, 282, wijk G-141 259, wijk H-117; oud 38 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1763G-259 (Kerkpoortstraat)Hendrik Visserwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1763G-290 (Kerkpoortstraat)Jan Geerts Munnekewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1763Kerkpoortstraat 45 (G-290)Theodorus A. Keyzer


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 45 Aron de Vrieskoopman in lompen
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000
Kerkpoortstraat 45 Izaak de Vries Azn.koopman
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kerkpoortstraat 45S.Vliegerwinkelier
  terug