Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 26
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 26 3-156 3-175 G-008* G-009
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 28 3-156 3-175 G-007 G-008
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 30 3-155 3-175 G-006 G-007


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de haan
Kwartier/wijk G-007
Verkoper:
Koper/eigenaar: hanekuyk, h


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 30, Harlingen Franekereind 30, Harlingen Franekereind 28, Harlingen
 


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0004r van 5 mrt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Sipkes 0-14-00 CG
naastligger ten oostenHans Jurriens
naastligger ten zuidenYpe Wouters
naastligger ten westenYpe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper q.q.Pieter Johannes With, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Pieters
verkoper q.q.Frans Jans


 


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0111v van 23 aug 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijpenhuis met plaats, hof met bomen en planten en een schuur ten zuiden
 
koper van 1/2Bintk Foockles, gehuwd met900-00-00 GG
koper van 1/2Tiepke Douues glasmaker
koper van 1/4Ate Jacobs schipper op Franeker
koper van 1/4Iepe Beerns kuiper
verpachter grondDirck Inthema 2-00-00 CG
naastligger ten oostenReyner Douues
naastligger ten zuidenhet huis aan de Weverstraat van Reyner Douues
naastligger ten westenhet voorhuis van Jantien Hanses
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van Ipe Wouters
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperCornelis Coninx
verkoperburgerhopman dr. Johannis Gualteryadvocaat Hof van FrieslandLeeuwarden


 


 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129r van 21 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]woning of twee kamers
 
koper door niaarWybe Wybrants c.u.233-00-00 GG
geniaardeAte Jacobsschipper op Leeuwarden
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.
naastligger ten westenhuis en hof van Wybe Wybrants c.u.
naastligger ten noordenWillem Jansen kuiper
verkoperAntie Clases c.soc.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAte Jacops, Leeuwarder schipper c.u. kopen na met succes een niaar ratione proximitatis van Wybe Wybrants c.u. te hebben aangevochten, een woning of twee kamers bij de Franekerpijp. Ten Z. en W. de niaarnemer (in eerste instantie Wybe Wybrens), ten N. kuiper Willem Jansen. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Claes c.s. voor 233 gg.


 


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0106v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/10 huis en gorthuis
 
koperLaurens Jacobs c.u.163-03-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperAttie Gerryts, gehuwd met
verkoperJacob Claessensmid


 


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0136r van 4 okt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/10 huis en gorthuis
 
koperLourens Jacobs, gehuwd metgortmaker215-00-00 CG
koperRiemke Hessels
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperWabbe Foockeles


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0037v van 11 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: Voorstraat] bij de Franekerpijp3/5 huis, plaats, hof en schuur ten zuiden erachter
 
koperLourens Jacobs c.u.gortmaker960-00-00 GG
verpachter grondde nazaten van Dirk Inthiema 2-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Reyner Douues
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAte Jacobs c.u.
naastligger ten westende hof van Wybe Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/4Ate Jacobs c.u.schipper op Leeuwarden
verkoper van 1/4burgervaandrig Ype Beernts
verkoper van 1/10His Fookeles


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0099r van 19 mei 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]1/10 huis, plaats, hof en schuur
 
koperLourens Jacobs Asperen c.u.160-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenReyner Douwes
naastligger ten oostenWeverstraat
naastliggerAte Jacobs
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWibe Wybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan PietersWelsrijp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLourens Jacobs Asperen c.u. kopen 1/10 huis en plaets bij de Franekerpijpen, en de hof met de schuur ten zuiden achter dit huis en achter Reyner Douwes' huis tot de Weverstraat. Ten O. Reyner Douwes, ten W. Ate Jacobs en Wibe Wybrens. Grondpacht (voor 1/1) 2 cg. Gekocht van Jan Pieters te Welsrijp voor 160 gg.


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036ra van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: aan de Voorstraat bij de Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelAntje Hendricks, weduwe van550-00-00 GG
koper provisioneelwijlen Rijck Hendricks
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenAate Jacobs schipper op Leeuwarden
naastligger ten zuidende brouwerij van het Haentje
naastligger ten westende brouwerij van het Haentje
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperYurre? Ages voor zijn kindhoutmolenaar


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0051v van 31 aug 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis en plaats
 
koperHendrick Sopingius, gehuwd metmr. kuiper370-14-00 GG
koperJancke Reyns
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan Jansen* gortmaker [staat: gorter]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSybout Beerndts
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Wybe Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Sopingius, mr. kuiper x Jancke Reyns koopt een huis en plaets, zz. Franeker Pijpen. Ten O. erven Jan Goitiens?, ten W. Sybout Beernts. Gekocht van erven Wybe Janes?, voor 370 gg.


 


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0081v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis
 
koperoud burgemeester Lourens Jacobs Asperen 275-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Sopingius
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Asperen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en vaart]
verkoper als erfgenaam van zijn bestemoederSybout Beerns
erflaterwijlen His Foockles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLivius Jacobs Asperen, oud-burgemeester koopt een huis c.a. met vrij in- en uitgang naar de Weverstraat, aan de zz. Franekerpijpen. Ten O. Hendrik Sopingius, ten Z.?, ten W. de koper, ten N. de straat en diept. Gekocht van Sybout Beerns, als erfgenaam van zijn grootmoeder His Foockles?, voor 245 gg.


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koper provisioneelburgervaandrig Jacob Sprottinga 350-15-00 GG
mede-eigenaar van de grote putWytse Beimakapitein
naastligger ten oostenhuis, haringhang en hof van Wytse* Beima kapitein
naastligger ten oostenJaringh Jansen
naastligger ten zuideneen uitgang naar de Weverstraat
naastligger ten zuidende kamer van Eesche Arents
naastligger ten westende erfgenamen van Jarich Frieses
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
Pyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
Sybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
Jan Jansen, curatorsmidGroningen
Freerck Martens, curatoren overGroningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0025ra van 15 feb 1680 (het 9e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]grondpacht van 1-00-00 CG
 
koper provisioneelAucke Jansen, enmr. bakker407-07-00 CG
koper provisioneelFeddrick Jeppes mr. bakker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Hendrick Sopingiuskuiper1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperGerryt Gerckes Osingh, gehuwd metLeeuwarden
verkoperRixtie Dircks van der MeulenLeeuwarden
Pyter Dirx van der Meulen, curatorLeeuwarden
Sybren Dirx van der Meulen, curatoren overLeeuwarden
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Sybrens
verkoperJan Dircks van der MeulenLeeuwarden
verkoperYebell Dircks van der MeulenLeeuwarden
Jan Jansen, curatorsmidGroningen
Freerck Martens, curatoren overGroningen
verkoperde kinderen van wijlen Anna Claesen, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Piter Sybrens provenier in het gasthuisLeeuwarden


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0041va van 6 mrt 1681 (het 6e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [niet vermeld]grondpacht van 00-14-00 CG
 
koper provisioneelFredrick Bourman 290-18-00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0-14-00 CG
verkoperde Stad Harlingen: armvoogdij


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0031v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij Franekerpijpen]huis
 
koperPytter Cornelis trekschipper190-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Ate Jacobs
naastligger ten zuidenbrouwerij het Haentie
naastligger ten westenbrouwerij het Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en vaert]
verkoperSwaentie Rijxen, gehuwd met
verkoperJese Arjens Snell


 


 


 


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0114r van 17 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: diept bij de Franekerpijpen]huis
 
koperMinne Jansen, gehuwd metmr. bakker290-00-00 GG
koperJancke Tiesses
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPytter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept en straat]
voormalig bewonerde weduwe van Ate Jacobs
verkoperde erfgenamen van Lutske Minnes, weduwe van
wijlen Ate Jacobstrekschipper


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0027r van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperClaes Sytses c.u.rogdrager213-00-00 GG
huurderFoockle Joris c.s.
naastligger ten oostenHendrick Sopingius mr. kuiper
naastligger ten zuidenhof en huis van Mayke Lourens e.a.
naastligger ten westenhof en huis van Mayke Lourens e.a.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoper van 1/4Mayke Lourens, gehuwd met
verkoper van 1/4burgerhopman Jan Clinckhamer
verkoper van 1/4Hessel Lourensstadskorenmeter
verkoper van 1/4de minderjarige kinderen van Abbe Feytes voor zijn kinderen, gehuwd metwijdschipper
verkoper van 1/4Sijke Lourens
verkoper van 1/4Jacob Lourensmr. gortmaker


 


 


 


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0281r van 24 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis en kamer ten zuiden hiervan achter het huis van Pieter knoopmaker
 
koperFoekjen Jans, gehuwd met415-00-00 CG
koperFeyke Simens
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastliggersteeg lopend naar de straat ten noorden
naastligger ten oostende erfgenamen van oud burgemeester Lourens Asperen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Cornelis* knoopmaker
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperburgervaandrig Minne Jansenmr. bakker


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009r van 26 mrt 1699 (het 6e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [niet vermeld]25 grondpachten
 
koperburgervaandrig Tjalling Pieters, gehuwd metmr. koekbakker232-07-00 CG
koperCornelia Viselaer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Ate Jacobs0-14-00 CG
verkoperMeinert Borman, erfgenaam van zijn broerchirurgijnKollum
erflaterwijlen burgervaandrig Fredrich Borman


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0172v van 18 jun 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26achterIn de steeg terzijde van de koperskamer
 
koperJan Sickes mr. brouwer70-00-00 CG
naastligger ten oostenFeyke Symons schuitschipper
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenTrijntie Pytters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Gosse Rix
verkoperFeyke Symons, gehuwd metschuitschipper
verkoperFockje Jans


 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0191r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperDirk Ellerts, gehuwd mettrekschipper op Leeuwarden141-00-00 GG
koperLijsbeth Symons
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenFeyke Simons
naastligger ten zuidenbrouwerij van het Haentie
naastligger ten westenbrouwerij van het Haentie
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
Gerrit Jansen, gelastige van mr. scheepstimmerman
verkoperTrijntie Pytters, weduwe van
verkoperwijlen Gosse Rijx, tevens erfgenaam vanRotterdam
erflaterwijlen Pytter Cornelis, weduwnaar van
erflaterwijlen Sydske Ambrosius


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0011v van 16 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 28Franekereind ZZ [staat: Voorstraat ZZ bij de Franekerpijpen]huis
 
koperJasper Gerrits, gehuwd metuurwerkmaker400-00-00 CG
koperJannetje Jans
naastligger ten oostende erfgenamen van d'oud burgemeester Louwrens Asperen
naastligger ten zuidende tuin van Jan Sickes
naastligger ten westende weduwe van Dirk Ellerts
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat]
verkoperFeyke Symons, gehuwd met
verkoperFoekje Jans


 


1715 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0246r van 28 apr 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ naast de brouwerij van het Haentie [staat: bij de Franekerpijpen]huis
 
koperRinse Simens c.u.160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes brouwer
naastligger ten westenJan Sickes brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen en diept]
verkoperLijsbet Symens, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Ellerts


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-155 Franekereind 30huis
eigenaarwed. hopman Klinkhamer
gebruikerRemmert Rommerts cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
 
3-156 Franekereind 28huis
eigenaarJacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
grondpacht aan Aucke Backer cum soc.
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG


 


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0263r van 15 mrt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 26Franekereind ZZ [staat: Franekerpijpen bij brouwerij het Haentie]huis
 
koperJan Pyters sleefmaker160-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
huurderJan Pyters sleefmaker11-00-00 GG
naastligger ten oostenJasper Gerrits
naastligger ten zuidenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten westenJan Sickes mr. brouwer
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoperRinse Symensschuitschipper


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0015v van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30westFranekereind ZZ [staat: Franekerpijpen]huis
 
koperPieter Tomas c.u.mr. kuiper197-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Sopingius
naastligger ten zuidenoud vaandrig Asperen c.s.
naastligger ten westenoud vaandrig Asperen
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Franekerpijpen]
verkoper van 1/4Jacob Clinkhamer
verkoper van 1/4Lourens Clinkhamer
verkoper van 1/4Dirk Clinkhamer
verkoper van 1/4Mayke Clinkhamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tomas, mr. kuiper, koopt een huis bij de Franeker Pijp, zz. van het diept. Ten O. de oud-burgemeester Sopingius, ten W. en Z. de oud-vaandrig Asperen. Vrij achter in- en uitgang van en naar de Weverstraat. Gekocht van Jacob Lourens- en Dirk- en Mayke Klinkhamer, voor 197 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-155 Franekereind 30huis
eigenaarPieter Tomas
gebruikerRimmert Rommerts cum soc.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingdesen aen de executeur betaeld
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720
 
3-156 Franekereind 28huis
eigenaarJacob Asperen
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-5-1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-05-00 CG
aansl. grondp. voldaan23-5-1720


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0111r van 27 apr 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]7/16 huis, tuin en gortmakerij
 
koperDirk Jansen Clinkhamer 482-10-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Tomas
naastligger ten zuidenWeverstraat [staat: straat achter brouwerij het Haantje]
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJacob Jansen Clinkhamer c.s.mr. koperslagerLeeuwarden


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-155 Franekereind 30huis
eigenaarPyter Tomas
gebruikerAlbert Roelofs cum sociis
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-00 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
 
3-156 Franekereind 28huis
eigenaar van 3/4 Dirk Jansen
eigenaar van 1/4 Jacob Asperen
gebruikerJacob Asperen
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
grondpacht aan Jacobus Groenewold
grondpacht aan Antje Groenewold
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236v van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30oostFranekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, hof en gorthuis
 
koperHermanus Portier koopman831-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenPyter Tomas mr. kuiper
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenJasper Gerrits
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperDirk Jacobs Clinkhamer meerderjarige vrijgezel


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-155 Franekereind 30huis
eigenaarPieter Tomas
gebruikerPieter Tomas
opmerking1734 insolvent verklaart 22:--:--
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG
opmerkingde bruiker insolvent
 
3-156 Franekereind 28soutkeet
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde192-00-00 CG
aanslag huurwaarde32-00-00 CG
grondpacht aan Jacob Groenewout
grondpacht aan Antie Groenewout
grondpacht01-00-00 CG
aanslag grondpacht00-04-00 CG


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0001va van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]21/72 huis
 
biederAlbert Jansen kalkman900-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenPieter Tomas
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/72Geertie Jacobs, weduwe van
wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius, erfgenaam van haar volwassen zoon
erflaterJacob Harmens Sopingius, en voogd van haar kinderen
verkoper van 10/72Hendrik Harmens Sopingius, erfgenaam
verkoper van 10/72Dirkjen Harmens Sopingius, erfgenamen van hun grootouders
erflaterwijlen Hendrik Sopingius, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Reins


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0032r van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen]51/72 huis
 
koperAlbert Jansen koopman900-00-00 CG
verpachter grondJacobus Groenewoud c.s.1-00-00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenPieter Tomas
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 9/72Tjalling Harmens Sopingiuskoster van de grote kerk
verkoper van 9/72Janke Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoper van 9/72Jan Joostenmr. huistimmerman
verkoper van 9/72Grietje Harmens Sopingius, gehuwd met
verkoper van 9/72Jacob Wierds
verkoper van 24/72Janke Pytters Sopingius, gehuwd met
verkoper van 24/72Otte Hettes
erflaterwijlen Hendrik Sopingius, gehuwd met
erflaterwijlen Janke Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jansen koopt een huis bij de Franeker Pijpen. Ten O. wd. Pieter Hoytes Reidsma, ten Z. de Weverstraat, ten W. Pieter Tomas, ten N. straat en diept. Gekocht van koster v.d. Grote Kerk Tjalling Harmens Sopingius voor 9/72, Janke Harmens- x mr. huistimmerman Jan Joosten voor 9/72, Grietje Harmens- x Fedde Tjeerds voor 9/72, Janke Pytters- x Otte Hettes?, voor 24/72, dus samen voor 51/72 deel, als erven van hun grootouders Hendrik Sopingius x Janke Reins, voor 900 gg. (Janke Sopingius heeft echter geprotesteerd, zie de acte).


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-155 Franekereind 30Hendrik Jansen, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal09-00-00 CG


 


 


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0196r van 20 feb 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 30Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen, bij de keten van de kopers]huis met een tuintje en een voormalige paardenstal
 
koperde heer Harmanus Portier, gehuwd met940-00-00 CG
koperFrouckje Claases Braam
verpachter grondde erfgenamen van Jacobus Groenewolt c.s.1-00-00 CG
huurderJelger
naastligger ten oostenPytter Hoites [staat:
naastligger ten zuidenWeverstraat
naastligger ten westenHarmanus Portier c.u.
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperMarijke Rommerts, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier x Frouckje Claases Braam kopen huis omtrent de Franekerpijpen, bij des koopers keeten. Ten O. Pytter Hendriks, ten Z. de Weverstraat, ten W. de kopers, ten N. het diept. Het huis heeft een tuintje en een ruimte waar eerder een paardenstal is geweest. Vrije uit- en ingang en reed van en naar de Weverstraat. Gekocht van Mayke Rommerts wv Albert Jansen, voor 940 cg.


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-175 Franekereind 30Hylke Hanekuik5-00-00 CGkeet


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Willem Sjierks Koestrageb 7 jan 1807 HRL, ged 25 jan 1807 HRL, ovl 10 jul 1812 HRL; wijk G-006, N.H., zv Sjierk Hendriks K, en Trijntje Bokkes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Hielke Hanekuik... ongehuwd BS ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Johannes Harkes Pottinga... bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-006; VT1839; J.H.P. eigenaar van perceel nr. 335 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 549, huis en ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Sjierk Hendriks Koestra... BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1817, huw 1818, huw 1825, ovl 1836, ovl 1847; gebruiker van wijk G-006, keetknegt, eigenaar is H. Hanekuik, 1814. (GAH204); jerk H.K., Zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-006Franekereind 30H Hanekuik Sjierk Koetstra keetknegt
G-007Franekereind 28 zoutkeet de haan
G-008Franekereind 26 turfschuur


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 864Franekereind 30Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderhuis en erf (150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 28Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865Franekereind 26Johannes Harkes PottingaHarlingenzoutbranderzoutkeet (715 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 28de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 865aFranekereind 26de Harlinger ZoutbrandersHarlingenpakhuis (25 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Hylkje Sybes Wijngaarden... van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-006; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-006Franekereind 30Mietje Pottingageb 1811 HRL, ovl 17 feb 1840 HRL, ongehuwd, dv Johannes P, en Hijlkje Wijngaarden; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-006; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-006Bij de gewezen FranekerpijpJohannes Pottinga59 jHarlingenm, protestant, gehuwd, zoutzieder & koopman
G-006Bij de gewezen FranekerpijpHielkje Wijngaarden55 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpKlaas Tigler [Tihlaar] Pottinga17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpJelle Pottinga15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpMietje Pottinga29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpDorothea Pottinga26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpTrijntie Pottinga21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpPietje Pottinga19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-006Bij de gewezen FranekerpijpAafke Dijkstra23 jKingmatillev, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-006Franekereind 30Mietje Johannes Pottinga, overleden op 17 februari 184029 jr, overleden Franekerend G 6, ongehuwd, dochter van Johannes Pottinga, zoutzieder/koopman en Hyltje Siebes Wijngaarden, zuster van Siebe, koopman, Dorothea, Harke, tabaksfabrikant en minderjarige Trijntje, Pietje, Klaas-Tigler en Jelle Johannes Pottinga. Saldo fl. 253,15. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Anna Fontein... DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-007Franekereind 28Simon Stinstra... en Aaltje Wybenga; BS huw 1821, huw 1825, huw 1838, huw 1839, huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007, reg attdv1826-93; oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk C-034; VT1839; Ried, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-008Franekereind 26Dirk van Noordgeb 7 aug 1798 Leeuwarden, huwt met Neeltje Mantz, (gk), commies in 1858, Vst 10 mei 1858 uit Heerenveen, A 6 mei 1864 Workum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-187, wijk G-008, bev.reg. HRL 1860-80


1865 - variaadresbronbericht
Franekereind 30Jaarboekje voor de Stad HarlingenFranekereinde wijk G-006, afvaart veerschip op Groningen: Zaturdag 12 uur.


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2700G-007 (Franekereinde)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis
Sectie A nr. 3929G-008 (Franekereinde)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en school
Sectie A nr. 2427G-009 (Franekereinde)Tjitske Ages Tromp, wed. Oene Gorter Mollwoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2427Franekereind 26 (G-009)Pieter D. de Ruiter
Sectie A nr. 3929Franekereind 28 (G-008)Vereeniging voor Chr. Scholen
Sectie A nr. 2700Franekereind 30 (G-007)Pieter D. de Ruiter


1913 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in Brandstoffen


1915 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26R. Vlietstra74Scheepsbevrachter en in brandstoffen


1917 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30firma H. Smeding jr.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Franekereind 30 Hendrik Smeding jr.koopman
vorige grondslagf. 3000
huidige grondslagf. 4000


1920 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Franekereind 30 smedingvetsmelterij29


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Grossier in suikerwerken


1921 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Grossier in suikerwerken


1922 - kentekenadresnaam
B-5889
Firma Schaaf & Gebroeders Lodewijks


1922 - kentekenadresnaam
B-5889
Franekereind 26Jappe Schaaf


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Gross. in suikerw.


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf220Motord. op Sneek


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij en Goederenh.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 26aJ.Schaafstoombootondernemer
Franekereind 30T.O.Smedingkoopman


1928 - kentekenadresnaam
B-13219
FranekereindFa. H. Smeding


1928 - kentekenadresnaam
B-13264
Franekereind 30Fa. H. Smeding


1929 - kentekenadresnaam
B-13950
Franekereind 28Pieter van der Werf


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf229Motord. Sneek


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.102Vetsmelterij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 26J. Schaaf801Motord. Sneek


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 30H. Smeding jr.630Vetsmelterij en grossierderijen (v. 19½-8½ 477)


1948 - kentekenadresnaam
B-33353
Franekerend Firma H. Smeding Jr.


1948 - kentekenadresnaam
B-34795
Franekereind 30/32Firma H. Smeding


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grossierderijen


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindJ. Schaaf801Motord. Sneek


1949 - kentekenadresnaam
B-38067
Franekereind 30/32Fa. H. Smeding Jr.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grooth.


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema, Lodewijk & Hofstra, Fa. (V.B.A.)801


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindH. Smeding jr.630Vetsmelt. en grooth.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindHerrema & Lodewijk801Dagel. autodienst Harlingen-Franeker-Sneek v.v.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereindde Toekan, N.V. Chocolade-, Suikerwerk- en Dropind.225


1954 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30H. Smeding jr.Smeding jr., H.vetindustrie


na 1955 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30 SmedingSmeding N.V.margarine- en spijsvetindustrie


1956 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 30, HarlingenFranekereind 30H. Smeding jr.groothandel in banket, biscuits, chocolade en suikerwerken


1988 - variaadresbronbericht
Franekereind 26Hein Buisman StichtingBouw ws. negentiende eeuw, mog. achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1988


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 26beeldbepalend pand6 van 10
Franekereind 28beeldbepalend pand8 van 10
Franekereind 30rijksmonument 20347


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8487Franekereind 30


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 26, HarlingenFranekereind 26gebr. LodewijkSchaaf & Lodewijkvervoer per motor- en stoombootdienst
  terug