Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 18 3-136 3-181 G-014 G-013
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 18 3-137 3-181 G-014 G-013
   huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 2 3-ong 3-181 G-222 G-266


Huisnaam in: 1653
Gebruik:
Naam: de muysevreuchde
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 18, Harlingen
 


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0094v van 5 apr 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 2Nieuwe Kerkstraat strekkende vanaf de straat tot achter aan schuur of erf van Jacob van Pomerenhof en tuin
 
koperLambert Warners, gehuwd met635-00-00 CG
koperLijsbeth Jans
verpachter gronderfgenamen van Reyner Claeses 0-07-00 CG
naastligger ten oostenNieuwe Kerkstraat
naastligger ten zuidende kamers van wijlen Martgen Pybes
naastligger ten westen*de schuur van Jacob van Pomeren
naastligger ten noordenhet erf van Gabbe Dircx
verkoperGrietgie Cornelis voor zich en haar kinderen, gehuwd met
verkoperwijlen Baert Dircx, gesterkt met
verkoperhaar zoon Cornelis Baerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambert Warners x Lijsbeth Jans kopen een hof en tuin


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0009r van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 2Lammert Warndersteeg WZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]twee kamers aan elkander
 
aanhandelaarTiaard Jouckes, gehuwd met0-00-00 GG
aanhandelaarAuck Syuerdts
verpachter grondburgerhopman Lambert Warnerts 0-07-00 CG
toehaakeen pm land Goymmalaan [ws. Gooyumerlaan] in Wons
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]
naastligger ten zuidenCoenraad Abbes
naastligger ten zuidende steeg of uitgang van het hof van
naastligger ten westenhet hof van Pieter
naastligger ten noordende erfgenamen van Jarich Botis
verwandelaarLambert Warnerts


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekerpijpen aan de zuidzijde van het diept, bij dehuis
 
koperTiede Jouckes, gehuwd met2109-00-00 GG
koperGrietie Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenTyaard Jouckes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperburgerhopman Lambert Warnars voor zich en zijn twee kindere, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jans Oliphier
Cornelis Jansen Oliphier, curator
Cornelis Adriaens Oliphier, curatoren over
verkoperStoffel Hendricks Creeft oud 24 jaar, voorzoon van
verkoperLijsbeth Jans Oliphier, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Creeft


 


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept, bij dehuis
 
koperGerryt Gerbens, gehuwd met1801-00-00 GG
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenTiaard Jouckes
naastligger ten zuideneen mouterij, het volgende perceel in deze akte
naastligger ten westenTiman Andries
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGrietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Jouckes


 


1636 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180v van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis en mouterij
 
koperN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van Andrys timmerman
naastligger ten zuideneen bijbehorende hof en kamer in de Weverstraat
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van Tymen Andrys
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Yd Sytses, en als moeder en voorstander van
verkoper van 1/2het kind in echt verwekt bij Gerrit Gerbens


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0084r van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de twee pijpen]1/2 huis
 
koperClaes Gerbens Luidum c.u.350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Andryes timmerman
naastligger ten zuidenmouterij
naastligger ten westenTrijn Tymens
naastligger ten noordenFranekereind [staat: diept]
verkoperPier PietersLeeuwarden


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0130v van 26 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [niet vermeld]1/2 huis
 
koperClaes Gerbens Luidum, gehuwd met350-00-00 GG
koperIdtie Lous Aesgema Achlum
verpachter grondde Stad Harlingen0-14-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Andries timmerman
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de mouterij van Claes Gerbens Luidum c.u.Achlum
naastligger ten westenTiepke glasmaker
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Franekereind [niet vermeld]
verkoperPier Pyters


 


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197v van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: aan de zuidkant van het diept bij de Franekerpijp]huis, plaats en loods
 
koperGerryt Pytters c.u.910-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurderPyerke schipper op Franeker
naastligger ten oostenSybout schipper op Sneek
naastligger ten zuidende mouterij van Claes Gerbens Luyden Achlum
naastligger ten westenhet nagelaten huis van wijlen Tymen Andris
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperClaes Gerbens LuydenAchlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Pytters c.u. kopen een huis van Claes Gerbens Luyden (Luydum) te Achlum voor 910 GG.


 


 


 


 


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238v van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp aan de zuidzijde van het diept]huis, plaats, loods bank en gemak
 
koper van 1/2Folckert Jansen, gehuwd metticheler600-00-00 GG
koper van 1/2Rigtie Douwes
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
eigenaar van 1/2Folckert Jansen, gehuwd metticheler
eigenaar van 1/2Rigtie Douwes
naastligger ten oostenClaes Feickes
naastligger ten zuidende mouterij van Ruyrd Wirdes
naastligger ten westenJelle Claessen
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van Gerrit Pyttersslager


 


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0096v van 29 nov 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijp]huis, plaats en loods
 
koperAntie Jans, weduwe van
koperwijlen Hendrick Meynerts
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenClaes Feyckes
naastligger ten zuidende mouterij van Ruird Wirdes
naastligger ten westende weduwe van Cornelis Wijnerts
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperRigstie Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Jansen


 


 


 


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (het 2e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 2Lammert Warndersteeg WZ (en ten oosten van voormelde hof)twee woningen
 
koperHinke Philippus, gehuwd met
koperHylcke Johannis Hanekuik
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde kinderen van Ruird Pieters


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Franekereind 18woningh
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
 
3-137 Franekereind 18hoff
eigenaarvroedsman Bonk
gebruikervroedsman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Franekereind 18kamer
eigenaarAndries Johannes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent
 
3-137 Franekereind 18hoff
eigenaargemeensman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0061r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind [staat: bij de Lammert Warnersbrug]huis
 
koperSybe Pieters c.u.timmerman200-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Symen Jacobs koopman
naastligger ten zuidenketen van Auckjen Fontein
naastligger ten westenJohannes Vosma koopman
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoper van 1/2Elisabeth Claeses Botsma, gehuwd met
verkoper van 1/2Feytemakoopman
verkoper van 1/2Antie Jelles, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Lolles


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Franekereind 18camer
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert
 
3-137 Franekereind 18hoff en kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Franekereind 18kamer
eigenaarBeernt Willems
gebruikerFeyte Tjommes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG
 
3-137 Franekereind 18woning
eigenaarwed. Dirk Taedes
gebruikerwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo begeert


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0062r van 11 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [staat: bij de Lammert Warndersbrug bij de Franekerpijpen]huis
 
koperGemeensman Harmen Arents Baxma, gehuwd met681-00-00 GG
koperAttie Oepkes
naastligger ten oostenBerent Geersma
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoper van 1/4Otte Sybesmr. wolkammer
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Gijsbert Sybes
verkoper van 1/4meerderjarige ongehuwde dochter Trijntie Sybes
verkoper van 1/4Hiltie Sybes, gehuwd metFraneker
verkoper van 1/4Philippus Lucas, erfgenamen van hun vadermr. wolkammerFraneker
erflaterwijlen Sybe Gerrits Backerkoopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-136 Franekereind 18Meinert Orks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG
3-137 Franekereind 18Sikke Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0197v van 12 jan 1755 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 18Franekereind ZZ [niet vermeld]huis
 
koperFreerk Fontein zoutzieder675-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-08-00 CG
huurdermilitairen
huurderJacob Ruitenschild waterhaler18-00-00 CG
naastligger ten oostenGerben Jans mr. bakker
naastligger ten zuidenFreerk Fontein
naastligger ten westenFreerk Fontein
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkopervroedsman Harmen Arents Baxma, gehuwd met
verkoperAttje Oepkes


 


 


 


 


 


 


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50002 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 122 van 20 feb 1810
adressoortbedraggebruik
G-014Franekereind 18koopaktefl. 203woning G-014
 
verkoperJan Wytses Vettevogel
koperJan Hendrik Gastrik


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-181 Franekereind 18Jan Fontein1-10-00 CGpakhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-014Franekereind 18Jan Fontein... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Jan van Dijkmogelijk dezelfde als Jan Dijk, geb 1781; zie aldaar; gebruiker van wijk G-222, stalknegt; eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-014Franekereind 18Jan Fontein Jan Fontein pakhuis
G-222Lammert Warndersteeg 2Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 936Franekereind 18Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis en erf (75 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 942Lammert Warndersteeg 2Dirk FonteinHarlingenzeepziederpakhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Jan Klazes Bakker... BS huw 1825, huw 1840, ovl 1842; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-222; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-222Lammert van der steegJan Klazes Bakker49 jMakkumm, protestant, gehuwd, stalknegt
G-222Lammert van der steegLeene Draaisma44 jBolswardv, protestant, gehuwd
G-222Lammert van der steegMeewis Bakker14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-222Lammert van der steegSyberen Bakker10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-222Lammert Warndersteeg 2Anne Dirks van Vliet, overleden op 23 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr (geboren 1796), overleden Landwerndersteeg G 222, turfdrager, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-014Franekereind 18Berber Lammerts Tolsma... Katholiek, dv Lambertus Dirks T, en Jantje Hilles Meyer; BS huw 1826, ovl 1879 bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 2Leentje Klazes Draaisma... HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 936G-014 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-222Lammert Warndersteeg 2Een huis met plaatsje aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij W., Vellinga. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-222Lammert Warndersteeg 2Een pakhuis aan de Lammert Warndersteeg. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-222Lammert Warndersteeg 2Een huis met plaatsje aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij W., Vellinga. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 490..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-222Lammert Warndersteeg 2Een pakhuis aan de Lammert Warndersteeg. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 226..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 936G-013 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4850Franekereind 18 (G-013)Sybrand Fontein
Sectie A nr. 5108Lammert Warndersteeg 2 (G-266)Sybrand Fontein


1928 - adresboekadresnaamberoep
Franekereind 18D.Overzetbakker


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18 Overzetbakkerij


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 18D. Overzet508Brood-, koek- en banketbakk.


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
FranekereindD. Overzet508Br.-, koek- en banketb,


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 18, HarlingenFranekereind 18 Overzetbrood- en banketbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 18P. (Piet) Overzet


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 18beeldbepalend pand6 van 10
  terug