Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Franekereind 16,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 16 3-184 3-182 G-015 G-014
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 4 3-136 3-182 G-222 G-265


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 16, Harlingen
aangrenzende stegensteeg
Franekereind 16Lammert Warnderssteeg ten westen


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0191v van dec 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Lammert Warndersteeg; Verder geen gegevenshoekhuis
 
koperCornelis Bastiaens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Bastiaens c.u. kopen een hoekhuis op de hoek van Lammert Warnerts [rest niet ingevuld]. In de marge: de 56e penning wort nu aen gegeven gecocht den 10e december 1645


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0151v van 26 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen ten oosten van Lambart Warners huishuis
 
koperJelle Claessen, gehuwd metboterkoperGG 1400:00:00
Antie Sytses
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostende weduwe van Gerrit Pyters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLambart Warnerssteeg en huis
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat met houten brug]
verkoperCornelis Bastiaens, gehuwd metbakker
Arjaentie Piters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Claessen, boterkoper x Antie Sytses kopen een huis bij de Franekerpijpen ten oosten van Lambart Warners huis. Ten O. wd. Gerryt Pyters, ten W. steeg en huis van Lambart Warners, ten N. de straat en houten brugge. Grondpacht 20 st aan de Stad. Er mag geen bakkerij uitgeoefend worden zolang Cornelis of Jelle leven. Gekocht van bakker Cornelis Bastiaens x Arjaentje Pieters voor 1400 gg.


1653 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0227r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ hoek Lambert Warnerssteeghuis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt
 
koperCornelis Wynerts burgerkoopmanGG 1425:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostenFolckert Jansen
naastligger ten zuidenRioerd Wirders
naastligger ten westenLambert Warnerssteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperJelle Claessen c.u.koopman


 


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0036va van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: op de hoek van de Lammert Warndersteeg bij de Frankerpijpen]huis, alwaar de Muijse vreuchde uithangt
 
koper provisioneelPieter Cornelis Bonk c.u.GG 1320:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:00:00
naastligger ten oostende erven van Antje Symons
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
vroedsman Pytter Tyttes, curator vanFraneker
verkoperhet nagelaten weeskind van Teetske Ulbes


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0300r van 1 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind [staat: bij de Franekerpijpen] hoek Lammert Warnderstreeghuis
 
koperSymen Pyters Bonck c.u.CG 1000:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
naastligger ten oostende erven van Antje Symens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en houten brug]
verkoperCornelis Pyters Bonck


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0113v van 18 nov 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: Voorstraat hoek zgn. Lammert Warndersteeg]huis en bakkerij
 
koperJohannes Willems Vosma, gehuwd metkoopmanCG 400:00:00
Jancke Doedes
huurderDirck Jacobs mr. bakker
naastligger ten oostenClaes Rintjes Botsma
naastligger ten zuidenJohannes Willems Vosma c.u.
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat en diept]
verkoperMense Cornelis, als curator van zijnAmsterdam
verkoperkindskind Rompcke Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Willems Vosma x Jancke Doedes koopt een huis en bakkerij zz. Voorstraat/hoek Lammert Warnerssteeg. Ten O. Claes Rintjes Botsma, ten Z. de koper, ten W. die steeg, ten N. de Voorstraat en diept. Gekocht van de curator over Romcke Cornelis, zijn kindskind.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Lammert Warndersteeg 4woningh
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
 
3-184 Franekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPieter Tomas
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Lammert Warndersteeg 4kamer
eigenaarAndries Johannes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 02:00:00
aansl. huurw. voldaan--
opmerkinginsolvent
 
3-184 Franekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPieter Tomas
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 07:04:00
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Lammert Warndersteeg 4camer
eigenaarAndries Johannes
gebruikerAndries Johannes
opmerkingAo. 1720 insolvent verklaert
 
3-184 Franekereind 16huis
eigenaarJohannes Vosma
gebruikerPyter Thomas
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0274v van 1 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Lammert Warndersteeg, hoekhuis
 
koperHarmanus Portier c.u.zoutziederCG 375:00:00
huurderPieter Tomas c.u.mr. kuiper
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer
naastligger ten zuidende erven van Dirk Pyters
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Portier, zoutzieder, koopt een huis op de hoek v.d. Lammert Warnerssteeg, nu bewoond door mr. kuiper Pieter Thomas. Ten O. bakker Wybe Gerrits, ten Z. erven Dirk Pyters?, ten W. die steeg, ten N. de straat en diept. Gekocht van Johannes Willems Vosma, voor 375 cg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-136 Lammert Warndersteeg 4kamer
eigenaarBeernt Willems
gebruikerFeyte Tjommes
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:06
 
3-184 Franekereind 16huis
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaardeCG 36:00:00
aanslag huurwaardeCG 06:00:00


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0035v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 16Franekereind ZZ [staat: op de hoek van Lammert Warndersteeg]pakhuis
 
koper door niaarFreerk Fontein CG 420:00:00
geniaarde kopervroedsman Harmen Arents Baksma, en zijn broer
koperWouter Arents mr. schoenmaker
naastligger ten oostenWybe Gerrits Backer
naastligger ten zuidenReinder Fontein koopman
naastligger ten zuidenFreerk Fontein koopman
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperHarmanus Portierkoopman


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-136 Lammert Warndersteeg 4Meinert Orks, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 08:00:00


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-182 Franekereind 16Jan FonteinCG 3:00:00pakhuis en stal


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-015Franekereind 16Jan Fontein... ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 4Jan van Dijkmogelijk dezelfde als Jan Dijk, geb 1781; zie aldaar; gebruiker van wijk G-222, stalknegt; eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-015Franekereind 16Jan Fontein wagenhuis
G-222Lammert Warndersteeg 4Dirk Fontein Jan van Dijk stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 937Franekereind 16Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanstal en wagenhuis (75 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 943Lammert Warndersteeg 4Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-015Franekereind 16Trijntje Pottinga... Sijbrens in 1811; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, bev.reg. Ha18 51 wijk G-015, 245; Joost Walles en T. Harkes P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 4Jan Klazes Bakker... BS huw 1825, huw 1840, ovl 1842; oud 49 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-222; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-222Lammert van der steegJan Klazes Bakker49 jMakkumm, protestant, gehuwd, stalknegt
G-222Lammert van der steegLeene Draaisma44 jBolswardv, protestant, gehuwd
G-222Lammert van der steegMeewis Bakker14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-222Lammert van der steegSyberen Bakker10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-222Lammert Warndersteeg 4Anne Dirks van Vliet, overleden op 23 augustus 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr (geboren 1796), overleden Landwerndersteeg G 222, turfdrager, gehuwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-222Lammert Warndersteeg 4Leentje Klazes Draaisma... HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 937G-015 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwagenhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-222Lammert Warndersteeg 4Een huis met plaatsje aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij W., Vellinga. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-222Lammert Warndersteeg 4Een pakhuis aan de Lammert Warndersteeg. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-222Lammert Warndersteeg 4Een huis met plaatsje aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij W., Vellinga. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 490..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-222Lammert Warndersteeg 4Een pakhuis aan de Lammert Warndersteeg. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 226..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 937G-014 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinpakhuis
Sectie A nr. 943G-265 (Lammertwarndersteeg)Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 937Franekereind 16 (G-014)Sybrand Fontein
Sectie A nr. 5109Lammert Warndersteeg 4 (G-265)Sybrand Tjallingii (en Cons.)


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetzuiver roggebrood met zachte korst


1931 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16 Overzetbakkerij


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16D. Overzetbrood-, koek-, beschuit- en banketbakkerij


1960 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16 Overzetbrood- en banketbakkerij


1965 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 16, HarlingenFranekereind 16 Overzetbrood-, koek- en banketbakkerij
  terug