Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Lammert Warndersteeg 1,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 1 3-ong 3-183 G-223 G-267
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 6 3-137 3-183 G-221 G-264
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 10 3-161 3-183 G-208 G-255


Huisnaam in: 1665
Gebruik:
Naam: de boomsluiter
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de vos
Kwartier/wijk G-223
Verkoper:
Koper/eigenaar: fontein, jan
 


 


 


1645 - variaadresbronbericht
Lammert Warndersteeg 10Hein Buisman StichtingBouwjaar 1645


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0250r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franeker Pijpen]huis, mouterij en praam
 
koperRuyerd Wirdes, gehuwd met982-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van wijlen Lamnert Warners
verkoperClaes Gerbens c.u.


 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZzoutkeet en kamer
 
koperDoede Hendricks, gehuwd metzoutzieder2400-00-00 CG
Bauckien Seerps
floreenbelasting0-07-00 GG
verpachter grond kamerde Stad Harlingen0-14-00 CG
toehaakeen dubbele dukaat voor iedere verkoper
naastligger ten oosten van de keetZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden van de keetde zoutkeet van gemeensman Acker
naastligger ten westen van de keetLammert Warndersteeg
naastligger ten noorden van de keetPieter Cornelis Boncq
naastligger ten oosten van de kamerLammert Warndersteeg
naastligger ten zuiden van de kamerhuis genaamd het Wapen van Batavia
naastligger ten westen van de kamerde hof van Freerck Braem
naastligger ten noorden van de kamerMinne Jansen
verkoper van 1/2Maria Sybema, weduwe van
wijlen Schelto Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Georgius Fonteynmed.doctor
verkoper van 1/3 van 1/2Maria Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Susanna Fonteyn


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZmouterij
 
aanhandelaarJoannes Willems Vosma burgerkoopman400-00-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van de erven van Doede Hendrix
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenbewoner Dirck Jacobs* bakker
verwandelaarMinse CorneliskoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Willems Vosma verwandelt (ruilt) een mouterij in de Lammert Warnerssteeg (staat in de acte, maar is eigenlijk in de Zoutstraat) met ten O. de straat en diept., ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de zoutkeet van erven Doede Hendricx, ten N. Dirck Jacobs, bakker (Backer?). De verwandelaar is Minse Cornelis.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0312v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZzoutkeet met de pan
 
koperburgemeester Sybe Sies Hilma, gehuwd metkoopman6500-00-00 CG
Dieuke Cornelis Wijngaerden
floreenbelasting0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: sloot of diept]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Romke Cornelis
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenClaes Rinties Botsma q.q. c.s.
naastligger ten noordenJohannes Willems Vosma
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddricks, mr. brouwer, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sybe Sijes Hilma, burgemeester x Dieuwke Cornelis Wijngaarden, een zoutkeet met inventaris, oz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. de sloot of diept (Zoutstraat), ten W. die steeg, ten Z. de zoutkeet van Romcke Cornelis, ten N. de verkoper en Claas Rinties Botsma. Zie de acte voor meer gegevens. Gekocht van Johannes Willems Vosma, voor 6500 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-137 Lammert Warndersteeg 6hoff
eigenaarvroedsman Bonk
gebruikervroedsman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
 
3-161 Lammert Warndersteeg 10keet
eigenaarwed. Dirck Pieters
gebruikerDirck Pieters
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-137 Lammert Warndersteeg 6hoff
eigenaargemeensman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
 
3-161 Lammert Warndersteeg 10keet
eigenaarwed. Dirk Pieters
gebruikerPieter Tiebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-137 Lammert Warndersteeg 6hoff en kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert
 
3-161 Lammert Warndersteeg 10keeth
eigenaarwed. Dirck Pyters
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0229v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: op de hoek van de Kruisstraat]huis
 
koper door niaarGerloff Jansen, gehuwd metkorendrager450-00-00 CG
Frouckien Alephes
geniaarde koperDouwe Gossesmr. huistimmermaneven buiten Harlingen
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderHidde Sipkes c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGerloff Jansen n.u.
naastligger ten noordenKruisstraat
naastligger ten westenN. N.
verkoperHendrik GuirinckHoxbergen


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-137 Lammert Warndersteeg 6woning
eigenaarwed. Dirk Taedes
gebruikerwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo begeert
 
3-161 Lammert Warndersteeg 10soutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


 


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0161r van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZ1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen
 
koperFreerk Fontein koopman3580-00-00 CG
eigenaar van 1/2Freerk Fonteinkoopman
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjalling Tjallingii
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenFreerk Fontein
verkoperReiner FonteinkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein koopt 1/2 zoutkeet in de Lammert Warnerssteeg. Ten O. de (Zout?)straat, ten W. die steeg, ten Z. Tjalling Tjallingii. Het is een lange, slecht leesbare acte. Verkoper?, voor 3580 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-137 Lammert Warndersteeg 6Sikke Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0117v van 27 feb 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]huis
 
koperHendrik Jansen, gehuwd metbontwever330-00-00 CG
Antie Jans
huurderClaas Fransen c.s.
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenFeddrik Mahui
naastligger ten westenFroukjen Alefs
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperFroukjen Alefs, gehuwd met
Gerlof Jansenkarreman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen, bontwever x Antie Jans koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. en N. de straten, ten Z. Feddrik Aises Mahui, ten W. de verkoper. Gekocht van Froukje Alefs, vrouw van Gerlof Jansen (Carreman).


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0080r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ hoek Kruisstraathuis
 
koperFocke Jans Faber mr. ijzersmid241-00-00 GG
huurderSikke Saakes c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenAlbert Dirks
naastligger ten westenEylert Olthof c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans Faber koopt huis. Ten O. en N. de straten, ten Z. Albert Dirks, ten W. Eylert Olthof. Gekocht van de diaconie v.d. Ger. Gem.


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0215r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]huis
 
koperFreerk Fontein koopman137-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirk Wetzens c.s.
verkopervroedsman Klaas Heins
Abraham Jansen Faber, administratoren overmr. scheepstimmerman
verkoperhet nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-188 Lammert Warndersteeg 10Johannes Hartmans
3-188 Lammert Warndersteeg 10Douwe de Roos


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183 Lammert Warndersteeg 10J Fontein3-00-00 CGkeet


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Sytske Andries Schiergeb 1785 HRL, ovl 20 nov 1812 HRL, naayster, ovl wijk G-208, dv Andries S, en ... ; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Douwe Cornelis de Roos... (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, timmerknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-208, pakhuisknegt; eigenaar is Jan Fontein, wagenhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden betalen f. 23:14:0 aan de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein... id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-223, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Dirk Pzn Fontein... id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-221, ledig, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb War (!) en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-025; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe Scheltes van der Woude... vd Werp; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1841; gebruiker wijk G-223; eigenaar is Jan Fontein, zoutkeet ''de Vos'', 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein wagenhuis
G-208Lammert Warndersteeg 10Douwe de Roos pakhuisknegt
G-221Lammert Warndersteeg 6Dirk Fontein ledig
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Fontein zoutkeet de vos
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe van der Woude


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-221Lammert Warndersteeg 6Aukje A. Johannes Bolman, overleden op 21 september 1822A.=Aurelia, vrouw van Jan Klazes Bakker, dienstknecht (Lammert Warndersteeg G 221), moeder van minderjarige Klaas, Jacobus en Sjoukje Jans Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-221Lammert Warndersteeg 6Sjouwkje Jans Bakker, overleden op 1 april 1823dochter van Jan Bakker, dienstknecht (Lammert Warndersteeg G 221) en wijlen Aukje-Aurelia Johannes Bolman, vader van minderjarige Klaas en Jacobus Jans Bakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Willemke Allerts van Reenen, overleden op 19 april 1825dochter van Allert van Reenen, huisknecht (Kruisstraat G 208), zuster van minderjarige Reinofke, Durkje, Sipkje en Johanna Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Sydske Allerts van Reenen, overleden op 4 augustus 1825dochter van Allert van Reenen, huisknecht (Kruisstraat G 208) en Reinofke, Durkje, Sipkje en Johanna Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 934Lammert Warndersteeg 1Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanzoutkeet (430 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 944Lammert Warndersteeg 6Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 970Lammert Warndersteeg 10Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis (80 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Hendrik Schimmelpenning, overleden op 1 januari 1833zoutziedersknecht Lammert Wandersteeg G 223, man van Johanna Johannes Oosterhof, vader van minderjarige Petronella, Johanna en Janneke Hendriks Schimmelpenning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Johanna Johannes Oosterhof... de Ruiter; BS huw 1816, huw 1838, ovl 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-208; VT1839 geb 5 feb 1789, ged 22 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Oosterhof en Janneke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Trijntje Tjepkes Blok... Kerk HRL 1807, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-224; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Wijpkje Aukes Vogelzang... Hasmerus V, en Wijpke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-221, wijk H-114; Albert Sioerds en W.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Hendriks Mulder... M, en Trijntje Jans; BS huw 1824, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-223; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-208Lammert van steegJohs. Schimmelpenning [Schimmel18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-208Lammert van steegJohanna Oosterhof49 jHarlingenv, protestant, weduwe, turftanster
G-208Lammert van steegJanneke Schimmelpenning [Schimmel15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-221Lammert van der steegTrijntie T Blok69 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-221Lammert van der steegMarijke Bakker33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegJan Hendriks Mulder41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, keetknegt
G-223Lammert van der steegJanke Y de Groot41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-223Lammert van der steegYede Mulder15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegHendrik Mulder13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegAdam Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegTrijntie Mulder10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegRinskje Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegWietske Mulder6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegNeeltie Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Johanna Oosterhof, overleden op 18 november 184354 jr (geboren 7/2/1789), overleden Landwerndersteeg G 208, weduwe, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacomina Lieuwma, overleden op 24 december 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr (geboren 1773), overleden Lammertwerndersteeg G 223, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Gerritje Foppes Molenaar, overleden op 27 september 184744 jr, geboren Franeker 11/3/1803, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Jan Jans van der Wijk, moeder van minderjarige Jan, Wiebe en Elisabeth Jans van der Wijk. (in tafel met patroniem 'Fokkes') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Pietje Hendriks Zijlstra, overleden op 24 september 184831 jr, geboren Almenum 25/9/1817, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Frans Jetzes de Boer, keetknecht, moeder van minderjarige Jetze Franses de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Aaltje Tuinstra... wijk G-199, dv Jan Fekkes (T), en Klaaske Hanses; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-208; oud 48 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Marijke Yedes Bakker... bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacob Klazes de Vries... Frens, 1819, zv Klaas dV, en Jetske Andringa; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk G-213 VT1839; J.K. d. V. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Janke Yedes de Groot... 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-223; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Trijntje Eikhout... 1814, dienstbaar, N.H., dv Uiltje E, en Antje Schreuder; BS huw 1814, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-213; ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Gijsbertus Aries van Ewijk, overleden op 27 september 1852zoon van Arie Johannes van Ewijk, huisknecht (Lammert Warndersteeg G 208) en Grietje Koning, broer van minderjarige Grietje, Theodorus en Johannes Aries van Ewijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 944G-221 (Lammert Warndersteeg)Simon Stinstra c.u.woonhuis
Sectie A nr. 970G-208 (Lammert Warndersteeg)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-221Lammert Warndersteeg 6Eene woning aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij de wed., Boumans. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-221Lammert Warndersteeg 6Eene woning aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij de wed., Boumans. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 465..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 970G-255 (Lammertwarndersteeg)Jan Freerk Fonteinwoonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 944G-264 (Lammertwarndersteeg)Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3661Lammert Warndersteeg 1 (G-267)Sybrand Fontein
Sectie A nr. 5110Lammert Warndersteeg 6 (G-264)Sybrand Tjallingii (en Cons.)
Sectie A nr. 970Lammert Warndersteeg 10 (G-255)Sybrand Fontein


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lammerwarnderst. 1 Klaas Kostermeesterkn. zoutkeet.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 10aJ.Alberdasmid


1985 - variaadresbronbericht
Lammert Warndersteeg 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lammert Warndersteeg 10beeldbepalend pand7 van 10
  terug