Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Lammert Warndersteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 1 3-ong 3-183 G-223 G-267
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 6 3-137 3-183 G-221 G-264
 huisnummer lager  huisnummer hoger Lammert Warndersteeg 10 3-161 3-183 G-208 G-255


Huisnaam in: 1665
Gebruik:
Naam: de boomsluiter
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1804
Gebruik: zoutkeet
Naam: de vos
Kwartier/wijk G-223
Verkoper:
Koper/eigenaar: fontein, jan
1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0185r van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]nieuwe keet
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenweduwe Pietke Reyners
crediteur (triumphant)burgemeester Gabbe JansDokkum
verkoperPietke Reyners, weduwe van
verkoperwijlen Hans Eerck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een [zout]keet in de Nieuwe Kerkstraat


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0189v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZ [staat: Nieuwe Kerkstraat]2 zoutketen naast elkaar
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
betrokkeneveiling in de Brandaris ten huize van Jarich Wybrants
verkoperPytcke Reyners voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hans Ericx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild twee zoutketen aan elkaar onder 1 dak in de Nieuwe Kerkstraat


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204v van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warnderssteeg [staat: nieuwe kerkstraat]huis
 
koperGerryt Jacobs, gehuwd metkoekebakker287-00-00 GG
koperTrijnke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keten van Hans Ericx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTaecke Sipckes
verkoperCornelis Jansen Olivier, gehuwd met
verkoperPerck Jans
tekst in de margeDoctor Gabinus Foppens als curator over Sioerd Conincx, protesteert per Jan Breda dat hem in voors. qualiteyt d'bovengeroerde proclamatie ende vercoopinge ontschadelyck zal zijn nopende zijn achterwesen volgende den sententie tegens den vercooper Cornelis Janszn. Olivier voor den Hove geobtineert ende d'uutwijsinge bij dien voors. Cornelis te dien eynde an de deurwaerder als mede bij acte van dato den 25e october verleden op de geproclameerde huysinge gedaen. Actum den 15e marty 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Jacobs, koekebakker x Trynke Jans


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0207v van 6 mrt 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordKerkstraat, nieuwehuis strekkende oostwaarts naar het diept
 
koperJan Hansen, gehuwd met300-07-00 GG
koperDetke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keeten van Hans Ericx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Taecke Sipckes
verkoperGerryt Jacobs, gehuwd metkoekebakker
verkoperTrijnke Jans
tekst in de margeBauck Sytses, echtewijff van Jan Breda, mit den selven gesterckt, ende doctor Gabinus Foppens als curator over Sioerd Conings, verspieren per d'voors. Breda d'vercopinge van de geproclameerde huysinge, neffens hun achterwesen, hen in voors. qualiteyt van Cornelis Janszn. Oliviers (van wien d'voors. huysinge affgecomen is), competerende volgens den bescheyden ende sententie daeraff zijnde, te meer alsii d'voors. huysinge bij d'gemelte Olivier an de deurwaerder tot d'executie van de voors. sententie gecommitteert, ten proffijte van de voors. Foppens in zijn qualiteyt bij acte van de 25e october 1613, uutgewesen is. Actum den 24e 7bris 1614.


 


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0246r van 22 jan 1615 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg [staat: nieuwe kerkstraat]zoutkeet
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende keet van Coenraad Abbes
naastligger ten zuidenals eerdere eigenaar Hans Ericks c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Hansen Soet
verkoperErick Hansen, erfgenaam van zijn ouders
erflaterwijlen de heer Hans Ericks, gehuwd met
erflaterwijlen Pytcke Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een zoutkeet in de Nieuwe Kerkstraat


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0257r van 5 mrt 1615 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidKerkstraat, nieuwezoutkeet
 
koper finaalAernt Foppens 675-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopernagelaten door wijlen Hans Erichs, gehuwd met
verkoperwijlen Pytke Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een zoutkeet die in gebruik was bij Hans Ericx x Pytke Reyners, in de nieuwe kerkstraat. Nu onlangs provisioneel verkocht aan Aernt Foppes, voor 675 GG.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0008v van 13 mrt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordtegenover de mouterij van Epe Wouterstwee boven- en twee benedenkamers
 
aanhandelaarburgerhopman Lambert Warnerts 0-00-00 GG
verpachter grondTiaard Jouckes c.u.0-12-00 CG
naastligger ten oostenstraat en diept
naastligger ten zuidenburgerhopman Lambert Warnerts
naastligger ten westenburgerhopman Lambert Warnerts
naastligger ten noordende verwandelaar Tiaard Jouckes
verwandelaarTiaard Jouckes, gehuwd met
verwandelaarAuck Syuerdts


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0099v van 14 jan 1626 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordFranekerpijpen, achter het huis in de vorige akte beschrevenmouterij
 
koperTiede Jouckes, gehuwd met2109-00-00 GG
koperGrietie Pieters
verpachter grondTiaard Jouckes 0-12-00 CG
verpachter grondCornelis Jans 0-12-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordende kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars
verkoperburgerhopman Lambert Warnars voor zich en zijn twee kindere, gehuwd met
verkoperLijsbeth Jans Oliphier
Cornelis Jansen Oliphier, curator
Cornelis Adriaens Oliphier, curatoren over
verkoperStoffel Hendricks Creeft oud 24 jaar, voorzoon van
verkoperLijsbeth Jans Oliphier, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Creeft


1628 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0056r van 15 mrt 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordFranekerpijpen aan de zuidkant van het diept, bij demouterij, zuidwaarts staande achter het huis in de vorige akte
 
koperGerryt Gerbens, gehuwd met1801-00-00 GG
verpachter grondTiaard Jouckes 0-12-00 CG
verpachter grondCornelis Jans 0-12-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende zoutkeet van Lambert Warners
naastligger ten westenKerkstraat
naastligger ten noordenTiman Andries
naastligger ten noordende kamer van Grietie Pieters, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Tyte Jouckes
verkoperGrietie Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Tyte Jouckes


 


 


1645 - variaadresbronbericht
Lammert Warndersteeg 10Hein Buisman StichtingBouwjaar 1645


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0250r van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZ [staat: bij de Franekerpijpen]huis, mouterij en praam
 
koperRuyerd Wirdes, gehuwd met982-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van wijlen Lammert Warners
naastligger ten westenLammert Warndersteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Gerbens c.u.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0013r van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteegzoutkeet
 
koper door niaarSchelto Fonteyn 3915-00-00 CG
floreenrente0-07-00 GG
geniaarde koperburgervaandrig Willem Hendricx c.u.
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisWybrant Peters, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione sanguinisAeltie Jans zuster van de verkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSchelto Fonteyn rentmeester
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenRuird Wirdes
verkoperWarner Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe vaandrig Willem Hendricx c.u. koopt zoutkeet in de Lammert Warners steeg. Ten Z. de rentmeester Fonteyn, ten N. Ruird Wierdes. Belast met 7 st floreen in de algemene aanbreng. Geen grondpacht.


 


 


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZzoutkeet
 
koperDoede Hendricks, gehuwd metzoutzieder2400-00-00 CG
koperBauckien Seerps
floreenrente0-07-00 GG
toehaakeen dubbele dukaat voor iedere verkoper
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende zoutkeet van gemeensman Acker
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenPieter Cornelis Boncq
verkoper van 1/2Maria Sybema, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Schelto Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Georgius Fonteynmedicinae doctor
verkoper van 1/3 van 1/2Maria Fonteyn
verkoper van 1/3 van 1/2Susanna Fonteyn


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0177v van 1 jan 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warnderssteeg [niet vermeld]huis
 
koperPhilippus Belida advocaat Hof van Friesland212-00-00 GG
koperEvert Claessen gortmaker
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat:straat]
naastligger ten zuidenoud hopman Wytse Pieters
naastligger ten westende erfgenamen van burgemeester Lantingh
naastligger ten westenClaes Wopkes bakker
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2Melle Hanseschirurgijn
verkoper van 1/2Gerryt Willems, erfgenaam ex testamento van zijn huisvrouw
verkoper van 1/2wijlen Sytske Hanses


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0382r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ hoek Kruisstraat [staat: Lammertssteeg hoek van de straat naar de Turfhaven]huis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd worden
 
koperAert Jacobs mr. chirurgijn258-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderN. N. 43-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenvroedsman Pyter Klinkhamer
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Philippus Belidaadvocaat Hof van Friesland


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1noordLammert Warndersteeg OZmouterij
 
aanhandelaarJoannes Willems Vosma koopman400-00-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende keet van de erfgenamen van Doede Hendrix
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenals bewoner Dirck Jacobs* bakker
verwandelaarMinse CorneliskoopmanAmsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoannes Willems Vosma verwandelt (ruilt) een mouterij in de Lammert Warnerssteeg (staat in de acte, maar is eigenlijk in de Zoutstraat) met ten O. de straat en diept., ten W. de Lammert Warnerssteeg, ten Z. de zoutkeet van erven Doede Hendricx, ten N. Dirck Jacobs, bakker (Backer?). De verwandelaar is Minse Cornelis.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0059r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1tussen de keten van de wandelaars8 voeten van een turfhuis
 
aanhandelaarMinse Cornelis, voogd van zijn kleinzoonkoopman350-00-00 GG
Romke Cornelis, nagelaten kind van
wijlen Cornelis Minseskoopman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarJoannes Willems Vosmakoopman


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0312v van 5 sep 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLammert Warndersteeg OZzoutkeet met de pan
 
koperburgemeester Sybe Sies Hilma, gehuwd metkoopman6500-00-00 CG
koperDieuke Cornelis Wijngaerden
floreenrente0-07-00 GG
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: sloot of diept]
naastligger ten zuidende zoutkeet van Romke Cornelis
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordenClaes Rinties Botsma q.q. c.s.
naastligger ten noordenJohannes Willems Vosma
verkoperJohannes Willems Vosma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddricks, mr. brouwer, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Sybe Sijes Hilma, burgemeester x Dieuwke Cornelis Wijngaarden, een zoutkeet met inventaris, oz. Lammert Warnerssteeg. Ten O. de sloot of diept (Zoutstraat), ten W. die steeg, ten Z. de zoutkeet van Romcke Cornelis, ten N. de verkoper en Claas Rinties Botsma. Zie de acte voor meer gegevens. Gekocht van Johannes Willems Vosma, voor 6500 cg.


 


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0087v van 10 feb 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1zuidLambert Warnderssteegzoutkeet
 
koperDirk Pieters, gehuwd metkoopman4000-00-00 CG
koperAuckjen Reiners Fontein
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: de sloot off diept]
naastligger ten zuidende keet van Romcke Cornelis bakker
naastligger ten westenLambert Warnderssteeg
naastligger ten noordenJohannis Hofma e.a.
verkoperWiebe Feddricks Kalff, gehuwd met
verkoperTrijntie Sioerdts


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6hoff
eigenaarvroedsman Bonk
gebruikervroedsman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
3-161Lammert Warndersteeg 10keet
eigenaarwed. Dirck Pieters
gebruikerDirck Pieters
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6hoff
eigenaargemeensman Bonk
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
3-161Lammert Warndersteeg 10keet
eigenaarwed. Dirk Pieters
gebruikerPieter Tiebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde40-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-137 Lammert Warndersteeg 6hoff en kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert
3-161 Lammert Warndersteeg 10keeth
eigenaarwed. Dirck Pyters
gebruikerPyter Tjebbes
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-08 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0256v van 20 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]huis
 
koperJan Eskes, gehuwd metbontwever320-00-00 GG
koperLijsbeth Pyters
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHendrik Gerrits
naastligger ten westenAefke Sanstra
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAndreas Sloterdijkoud rentmeester en koopman
verkoperFeddrik Aises Mahuikoopman
verkoperPieter Gelindakoopman
verkoperLourens Jansen Clinckhamer, gehuwd met
verkoperMaicke Aarts


 


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0086v van 1 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperHarmanus Portier, gehuwd met131-00-00 GG
koperFroukjen Clases Braem
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten zuidenFroukjen Clases Braem
naastligger ten westenGrietje Oldaens, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal
naastligger ten noordenHarmanus Portier, gehuwd met
naastligger ten noordenFroukjen Clases Braem
verkoperGrietje Oldaens, weduwe van
verkoperwijlen Alexander Wijdenbrugontvanger-generaal


 


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0022v van 24 jun 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZhuis
 
koperHendrik Gerrits, gehuwd metmr. bontwever50-00-00 CG
koperFroukjen Alefs
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidensteegje naar de Kruisstraat, waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende kopers Hendrik Gerrits, gehuwd metmr. bontwever
naastligger ten noordenFroukjen Alefs
verkoperHermanus Portier, gehuwd met
verkoperFroukjen Clases Braam


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0229v van 6 sep 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: op de hoek van de Kruisstraat]huis
 
koper door niaarGerloff Jansen, gehuwd metkorendrager450-00-00 CG
koper door niaarFrouckien Alephs
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
geniaarde koperDouwe Gossesmr. huistimmermaneven buiten Harlingen
huurderHidde Sipkes c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg
naastligger ten zuidenGerloff Jansen n.u.
naastligger ten noordenKruisstraat
naastligger ten westenN. N.
verkoperHendrik GuirinckHoxbergen


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-137 Lammert Warndersteeg 6woning
eigenaarwed. Dirk Taedes
gebruikerwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo begeert
3-161 Lammert Warndersteeg 10soutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde33-06-10 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0161r van 9 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 1Lammert Warndersteeg OZ1/2 zoutkeet en het recht van huur van grootvaders zoutketen
 
aanhandelaarFreerk Fontein koopman3580-00-00 CG
eigenaar van 1/2Freerk Fonteinkoopman
naastligger ten oostenZoutstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenTjalling Tjallingii
naastligger ten westenLammert Warndersteeg
naastligger ten noordende aanhandelaar Freerk Fontein
verwandelaarReiner FonteinkoopmanFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein koopt 1/2 zoutkeet in de Lammert Warnerssteeg. Ten O. de (Zout?)straat, ten W. die steeg, ten Z. Tjalling Tjallingii. Het is een lange, slecht leesbare acte. Verkoper?, voor 3580 cg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-137 Lammert Warndersteeg 6Sikke Jelles, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-137 Lammert Warndersteeg 6woning
eigenaarSikke Jolles
gebruikerSikke Jolles
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
3-161 Lammert Warndersteeg 10zoutkeet
eigenaarReiner Fontein
eigenaarFreerk Fontein
gebruikerReiner Fontein
gebruikerFreerk Fontein
huurwaarde200-00-00 CG
aanslag huurwaarde36-07-04 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0117v van 27 feb 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]huis
 
koperHendrik Jansen, gehuwd metbontwever330-00-00 CG
koperAntie Jans
huurderClaas Fransen c.s.
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenFeddrik Mahui
naastligger ten westenFroukjen Alefs
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperFroukjen Alefs, gehuwd met
verkoperGerlof Jansenkarreman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jansen, bontwever x Antie Jans koopt huis hoek Kruisstraat. Ten O. en N. de straten, ten Z. Feddrik Aises Mahui, ten W. de verkoper. Gekocht van Froukje Alefs, vrouw van Gerlof Jansen (Carreman).


 


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0080r van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ hoek Kruisstraathuis
 
koperFocke Jans Faber mr. ijzersmid241-00-00 GG
huurderSikke Saakes c.s.
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenAlbert Dirks
naastligger ten westenEylert Olthof c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Jans Faber koopt huis. Ten O. en N. de straten, ten Z. Albert Dirks, ten W. Eylert Olthof. Gekocht van de diaconie v.d. Ger. Gem.


 


 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0215r van 14 nov 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Lammert Warndersteeg 10Lammert Warndersteeg WZ [staat: hoek Kruisstraat]huis
 
koperFreerk Fontein koopman137-21-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenLammert Warndersteeg [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDirk Wetzens c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper q.q.vroedsman Klaas Heins, administrator
verkoper q.q.Abraham Jansen Faber, administratoren overmr. scheepstimmerman
verkoperhet nagelaten kind van wijlen Fokke Jansen Fabermr. ijzersmid


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-188 Lammert Warndersteeg 10Johannes Hartmans
3-188 Lammert Warndersteeg 10Douwe de Roos


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183 Lammert Warndersteeg 10J Fontein3-00-00 CGkeet


1812 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Sytske Andries Schiergeb 1785 HRL, ovl 20 nov 1812 HRL, naayster, ovl wijk G-208, dv Andries S, en ... ; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Douwe Cornelis de Roos... (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, timmerknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-208, pakhuisknegt; eigenaar is Jan Fontein, wagenhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden betalen f. 23:14:0 aan de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein... id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-223, zoutkeet ''de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Dirk Pzn Fontein... id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-221, ledig, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb War (!) en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-025; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe Scheltes van der Woude... vd Werp; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1841; gebruiker wijk G-223; eigenaar is Jan Fontein, zoutkeet ''de Vos'', 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-208Lammert Warndersteeg 10Jan Fontein wagenhuis
G-208Lammert Warndersteeg 10Douwe de Roos pakhuisknegt
G-221Lammert Warndersteeg 6Dirk Fontein ledig
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Fontein zoutkeet de vos
G-223Lammert Warndersteeg 1Douwe van der Woude


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-221Lammert Warndersteeg 6Aukje A. Johannes Bolman, overleden op 21 september 1822A.=Aurelia, vrouw van Jan Klazes Bakker, dienstknecht (Lammert Warndersteeg G 221), moeder van minderjarige Klaas, Jacobus en Sjoukje Jans Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-221Lammert Warndersteeg 6Sjouwkje Jans Bakker, overleden op 1 april 1823dochter van Jan Bakker, dienstknecht (Lammert Warndersteeg G 221) en wijlen Aukje-Aurelia Johannes Bolman, vader van minderjarige Klaas en Jacobus Jans Bakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Willemke Allerts van Reenen, overleden op 19 april 1825dochter van Allert van Reenen, huisknecht (Kruisstraat G 208), zuster van minderjarige Reinofke, Durkje, Sipkje en Johanna Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Sydske Allerts van Reenen, overleden op 4 augustus 1825dochter van Allert van Reenen, huisknecht (Kruisstraat G 208) en Reinofke, Durkje, Sipkje en Johanna Allerts van Reenen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 934Lammert Warndersteeg 1Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanzoutkeet (430 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 944Lammert Warndersteeg 6Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 970Lammert Warndersteeg 10Freerk Fontein Jz.Harlingenkoopmanpakhuis (80 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Hendrik Schimmelpenning, overleden op 1 januari 1833zoutziedersknecht Lammert Wandersteeg G 223, man van Johanna Johannes Oosterhof, vader van minderjarige Petronella, Johanna en Janneke Hendriks Schimmelpenning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Johanna Johannes Oosterhof... de Ruiter; BS huw 1816, huw 1838, ovl 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-208; VT1839 geb 5 feb 1789, ged 22 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Oosterhof en Janneke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Trijntje Tjepkes Blok... Kerk HRL 1807, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-224; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Wijpkje Aukes Vogelzang... Hasmerus V, en Wijpke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-221, wijk H-114; Albert Sioerds en W.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jan Hendriks Mulder... M, en Trijntje Jans; BS huw 1824, ovl 1848; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-223; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-208Lammert van steegJohs. Schimmelpenning [Schimmel18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-208Lammert van steegJohanna Oosterhof49 jHarlingenv, protestant, weduwe, turftanster
G-208Lammert van steegJanneke Schimmelpenning [Schimmel15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-221Lammert van der steegTrijntie T Blok69 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-221Lammert van der steegMarijke Bakker33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegJan Hendriks Mulder41 jHarlingenm, protestant, gehuwd, keetknegt
G-223Lammert van der steegJanke Y de Groot41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-223Lammert van der steegYede Mulder15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegHendrik Mulder13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegAdam Mulder6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegTrijntie Mulder10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegRinskje Mulder8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegWietske Mulder6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-223Lammert van der steegNeeltie Mulder2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Johanna Oosterhof, overleden op 18 november 184354 jr (geboren 7/2/1789), overleden Landwerndersteeg G 208, weduwe, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 39) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacomina Lieuwma, overleden op 24 december 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr (geboren 1773), overleden Lammertwerndersteeg G 223, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Gerritje Foppes Molenaar, overleden op 27 september 184744 jr, geboren Franeker 11/3/1803, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Jan Jans van der Wijk, moeder van minderjarige Jan, Wiebe en Elisabeth Jans van der Wijk. (in tafel met patroniem 'Fokkes') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-223Lammert Warndersteeg 1Pietje Hendriks Zijlstra, overleden op 24 september 184831 jr, geboren Almenum 25/9/1817, overleden Landwerndersteeg G 223, vrouw van Frans Jetzes de Boer, keetknecht, moeder van minderjarige Jetze Franses de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-208Lammert Warndersteeg 10Aaltje Tuinstra... wijk G-199, dv Jan Fekkes (T), en Klaaske Hanses; BS huw 1820, ovl 1844, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-208; oud 48 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-199; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Marijke Yedes Bakker... bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Jacob Klazes de Vries... Frens, 1819, zv Klaas dV, en Jetske Andringa; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk G-213 VT1839; J.K. d. V. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Janke Yedes de Groot... 1824, ovl 1848, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-137; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-223; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-223Lammert Warndersteeg 1Trijntje Eikhout... 1814, dienstbaar, N.H., dv Uiltje E, en Antje Schreuder; BS huw 1814, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-223; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-213; ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-208Lammert Warndersteeg 10Gijsbertus Aries van Ewijk, overleden op 27 september 1852zoon van Arie Johannes van Ewijk, huisknecht (Lammert Warndersteeg G 208) en Grietje Koning, broer van minderjarige Grietje, Theodorus en Johannes Aries van Ewijk. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 944G-221 (Lammert Warndersteeg)Simon Stinstra c.u.woonhuis
Sectie A nr. 970G-208 (Lammert Warndersteeg)Jan Freerk Fonteinwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-221Lammert Warndersteeg 6Eene woning aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij de wed., Boumans. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-221Lammert Warndersteeg 6Eene woning aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij de wed., Boumans. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 465..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 970G-255 (Lammertwarndersteeg)Jan Freerk Fonteinwoonhuis en pakhuis
Sectie A nr. 944G-264 (Lammertwarndersteeg)Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3661Lammert Warndersteeg 1 (G-267)Sybrand Fonteinzoutkeet
Sectie A nr. 5110Lammert Warndersteeg 6 (G-264)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 970Lammert Warndersteeg 10 (G-255)Sybrand Fonteinwoonhuis en pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Lammerwarnderst. 1 Klaas Kostermeesterkn. zoutkeet.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1921 - bezwaarschrifteneen persoon of bedrijf op dit adres komt voor in het proefschrift "Het Bezwaar" van Theo J. Dijkstra
adresnaamomschrijvingonderzoeksgeval
Lammert Warndersteeg 10h. smitvetsmelterij32


1928 - adresboekadresnaamberoep
Lammert Warndersteeg 10aJ.Alberdasmid


1985 - variaadresbronbericht
Lammert Warndersteeg 10Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1985


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Lammert Warndersteeg 10beeldbepalend pand7 van 10
  terug