Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kruisstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Kruisstraat 6,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kruisstraat 6 3-176 3-199 G-212 G-258
aangrenzende stegensteeg
Kruisstraat 6naamloze doorlopende steeg ten zuiden


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032r van 10 dec 1665 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZ [staat: in de steeg bij de voormalige brouwerij van Jilles Baarts]koeschuur
 
koperFeike Symons c.u.CG 1300:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 4:00:00
naastliggervoormalige brouwerij van Jilles Baarts
naastligger ten oostende mouterij van Sikke Scheltes
naastligger ten zuidenSikke Scheltes c.s.
naastligger ten westenSikko Sytzes van Vlieland
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoperoud burgemeester Bartel Lantingh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFeike Symons koopt een koeschuur in de steeg bij de voormalige brouwerij van Jelis Baarts. Ten O. de mouterij van Sicke Scheltes, ten W. ook Sicke Scheltes?, ten N. Sicke Sytses en de straat. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Lanting voor 1300 cg.


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0007v van 13 feb 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6achter de vroedsman Jacob Voordaschuur
 
koperHessel Jacobs Hinxt gortmakerGG 276:20:00
verpachter grondoud burgemeester Bartle Lanting CG 2:16:00
naastligger ten oostenSicke Scheltes
naastligger ten zuidenJouke koordewerker
naastligger ten westenhet huis van Sicke Syties
naastligger ten noordenstraat
verkoper van 1/2oud burgemeester Bartle Lanting, en
verkoper van 1/2Antie Fransen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Jacobs Hingst, gortmaker, koopt een schuur achter het huis van vroedsman Jacob Voorda. Ten O. Sicke Scheltes, ten Z. koordewerker Jouke, ten W. Sicke Syties, ten N. de straat. Gekocht van oud-burgemeester Bartel Lantingh voor 1/2, en van Antie Fransen voor 1/2, voor 276 gg.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0072r van 10 dec 1671 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voordaschuur
 
koperDoede Hendrix, gehuwd metmr. bakkerGG 200:00:00
Baukjen Seerps
verpachter grondoud burgemeester Lantingh CG 2:16:00
naastligger ten oostenSicko Scheltes
naastligger ten zuidenJoucke koordewerker
naastligger ten westenhet huis van Sicke Sytjes
naastligger ten noordenstraat
verkoperHessel Jacobs Hinxt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Hendrix, mr. bakker x Bauckjen Seerps koopt een schuur achter de brouwerij van burgemeester Jacobus Voorda. Ten O. Sicke Scheltes, ten W. Sicke Syties?, ten Z. koordewerker Jouke, ten N. de straat. Gekocht van Hessel Jacobs Hingst voor 200 gg.


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-176 Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Douwes
gebruikerSimen Dates
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-176 Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Johannis
gebruikerSimen Dates
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-176 Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarHylke Johannes erven
gebruikerTomas weversoon
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-176 Kruisstraat 6pakhuis
eigenaarerven Hylke Johannes
gebruikererven Hylke Johannes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0252r van 22 mrt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZwagenhuis en paardenstal
 
koperDurk Cornelis mr. timmermanCG 650:00:00
koperDurk Christiaans mr. ijzersmid
eigenaarPhilippus Hanekuik, overleden
naastligger ten oostenJan Symons
naastligger ten oostenEylert Olthof
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westends. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper van 1/2Mayke Folkerts de Haas, weduwe van
wijlen Philippus Hanekuikkoopman
verkoper van 2/8Allard Scheltinga, curator van
Johs. Hylkes Hanekuik
Aagjen Hylkes Hanekuik
verkoper van 1/8dr. S. Stijl, zoon van
Jelle Stijlkoopman
verkoper van 1/24Rinske IJsenbeek, gehuwd met
Sjoerd Schrikkoopman
verkoper van 1/24Thomas IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/24Hylke IJsenbeek, erfgenamen volgens het testament vankoopman
Philippus Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDurk Cornelis, mr. timmerman en Dirk Christaans, mr. ijsersmid kopen een deftig groot wagenhuis en paardenstalling c.a. in de Kruisstraat Zz., in 1765 geheel NIEUW uit de grond opgebouwd. Het bestaat uit een plaats met een put, twee grote hooizolders en werd door Philippus Hanekuik zelf gebruikt. Ten O. Jan Symons en Eijlert Olthof, ten W. ds. Harkenroth, ten N. de Kruisstraat, ten Z.? Gekocht van Mayke Folkerts de Haas wv Philippus Hanekuik, voor 1/2, Johannes- en Aagjen Hylkes Hanekuik, voor 2/8, dr. Simon Stijl (zn. van Jelle Stijl), voor 1/8, en Rinske IJsenbeek, de vrouw van Sjoerd Schrik en Thomas- en Hylke IJsenbeek tezamen voor 1/8, als erven van Philippus Hanekuik.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0089r van 13 nov 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZwagenhuis en paardenstal
 
koperPieter Aukes koopmanCG 1012:05:00
naastligger ten oostenEilert Olthof c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westends. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperDirk Cornelismr. huistimmerman
verkoperDirk Christiaans Fabermr. ijzersmid


 


 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0286r van 13 okt 1782 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZpakhuis en mouterij
 
koperJan Hannema distillateurCG 2600:00:00
B. Tuininga, vorig jaar koper van 1/2 als gelastigde van
Geert Olthof
Dirk C. Wetzens, vorig jaar koper van 1/2 als gelastigde van
Geert Olthof
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten westenPieter Aukes
naastligger ten zuidenCornelis Jans
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperburgemeester Jane van Slooten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hannema, distillateur, koopt pakhuis en mouterij in de Kruisstraat, eerder van Geert Olthof e.a. Ten O. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Jans, ten W. Pieter Aukes, ten N. de Kruisstraat. Geen grondpacht. Gekocht van Jane van Slooten, regerend burgemeester, voor 2600 cg.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0007r van 15 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kruisstraat 6Kruisstraat ZZwagenhuis en paardestallen
 
koperDirk Fontein koopman GG 408:20:00
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenJan Hannema
naastligger ten westendr. E. F. Harkenroth
naastligger ten noordenKruisstraat
verkopervroedsman Sibren Pieters Molenaar, executeur testamentair van
Pieter AukesAlmenum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-199 Kruisstraat 6Dirk FonteinCG 1:10:00wagenhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-212Kruisstraat 6Dirk Pzn Fontein... (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-212Kruisstraat 6Dirk Fontein wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 981Kruisstraat 6Dirk FonteinHarlingenzeepziederstal en wagenhuis (90 m²)


1839 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 95 en 98 van 13 nov 1839
adressoortbedraggebruik
G-212Kruisstraat 6provisionele en finale toewijzingfl. 405stalling, wagenhuis en de dongplek G-212
 
verkoperFreerk Dirks Fontein
verkoperEva Fontein
verkoperMargaretha Fontein
koperSjoerd de Boer


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-212Kruisstraat 6Dirk Ruurds Baanstra... N.H., zv Ruurd B., en Grietje Dirks Romewal; BS ovl 1842; 1843 huwelijken, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 G-212, bev.reg. HRL ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 981G-212 (Kruisstraat)Sjoerd J. de Boerpakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3924G-258 (Kruisstraat)Sake Kleinpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4451Kruisstraat 6 (G-258)Sake Klein


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kruisstraat 6, HarlingenKruisstraat 6P.J. Oosterlingmeubels, bedden en matrassen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kruisstraat 6rijksmonument 20489
  terug