Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Franekereind 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Franekereind 6,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 6 3-190 3-208 1/2 G-019 G-017
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 8 3-188 3-208 G-018 G-016
 huisnummer lager  huisnummer hoger Franekereind 8 3-189 3-208 G-018 G-016


Huisnaam in: 1872
Gebruik: zeepziederij
Naam: de zon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1924
Gebruik: zeepfabriek
Naam: de zon
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Franekereind 6, Harlingen Franekereind 8, Harlingen Franekereind 8, Harlingen Franekereind 6, Harlingen Franekereind 8, Harlingen
1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0112v van 11 feb 1644 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: Voorstraat tegenover het Noordijs]huis met een ledige plaats
 
koperDoede Pyters burger c.u.koopmanGG 1775:00:00
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
toehaakeen gouden ducaton als verering
naastligger ten oostenJan Pyters zoutzieder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenBoyen Beerts kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: Voorstraat en diept]
verkoperPyter Martens Moyman


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0126v van 28 mrt 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Franeker Pijpen ZZ1/4 huis
 
koperhopman Gerryt Everts Hardenburg GG 926:00:00
verkoperN. N.


 


 


 


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0002ra van 30 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]huis
 
koper provisioneelJelle Harckes GG 1200:14:00
verpachter grondde weduwe van Hardenburgh CG 1:08:00
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Gerrit Hardenburgh
naastligger ten zuidenhet gorthuis van Claes Feyckes c.soc.
naastligger ten westenBeern Boyes kuiper
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat en diept]
verkoperde erven van wijlen Doede Pytters, gehuwd met
wijlen Bintie Buwes


 


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0014v van 15 mei 1670 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Lammert Warndersbrug alwaar de drie ackers uithangen, bij de1/4 huis
 
koperPyttertie Jans, weduwe vanCG 1200:00:00
wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg
bewonerPyttertie Jans, weduwe van
wijlen burgemeester Gerrit Hardenburg
toehaaktwee dubbele ducaten voor zijn twee kinderen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperbroeder van de koopster Pytter Jansen Scheltema


 


 


 


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023r van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de zuidkant van het diept]huis
 
Symen Fransen, curator vankoopmanCG 800:00:00
koperBuwe Doedes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenSydts Pytters apotheker
naastligger ten zuidende gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda
naastligger ten westende weduwe van Beern Boyes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperCornelis Gerryts, als man en voogd vanmr. schoenmaker
Saapke Tjeerdts, mede-erfgename van
Jelle Herckesschipper (trek-)


 


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0263v van 13 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 6Franekereind ZZ [staat: bij de Turfdragersbrug]huis
 
koperPhilippus Lucas, enGG 501:15:00
koperSeerp Herkes
verpachter grondde Stad HarlingenCG 1:08:00
huurGG 20:00:00
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenRuyrdt Pieters
naastligger ten zuidengemeensman Yde Reinalda
naastligger ten westenwed. van Beern Bojes
naastligger ten noordenFranekereind [staat: straat]
verkoperde erven van Bouwe Doedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Lucas en Seerp Herkes kopen een huis met graanzolder en een steeg, omtrent de turfdragersbrug. Ten O. die steeg en Ruyrdt Pieters, ten W. wd. Beern Boies, ten Z. Yde Reinalda, (Edo Jacobs Reinalda), gemeensman, ten N. de straat. Gekocht van erven Bouwe Doedes.


 


 


 


 


 


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0222v van 9 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Franekereind 8Turfdragers- en Lammert Warndersbrug, tussenhuis en hof
 
koperHinke Philippus, gehuwd metGG 2084:26:00
Hylcke Johannis Hanekuikkoopman
naastligger ten oostenJacob Pieters mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenDieuwcke Pieters Hoogstra
naastligger ten westenPhilippus Lucas koopman
naastligger ten noordenFranekereind [niet vermeld]
verkoperde kinderen van Ruird Pieterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHinke Philippus x Hylke Johannes Hanekuik koopt een huis en hof tussen de Turfdragers- en Lammert Warnersbrug. Ten O. mr. schoenmaker Jacob Pieters, ten Z. Dieuwke Pieters Hoogstra, ten W. Philippus Lucas, ten N. de straat en diept. Er is een achteringang in de Lammert Warnerssteeg. Met beschrijving van het huis. Gekocht van de kinderen van Ruird Pieters, voor 2084 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerwed. Dirck Pieters
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:12:00
 
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarJacob Pieters
gebruikerJacob Pieters
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
 
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarHylcke J. Hanekuik
gebruikerHylcke J. Hanekuik
huurwaardeCG 103:00:00
aanslag huurwaardeCG 20:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerwed. Dirk Pieters
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 18:12:00
aansl. huurw. voldaan21-5-1720
 
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarJacob Pieters
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan14-9-1720
 
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarHylcke Hanekuik
huurwaardeCG 103:00:00
aanslag huurwaardeCG 20:12:00
aansl. huurw. voldaan19-7-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarMayke Lases
eigenaarGrietje Lases
gebruikerwed. Hermanus Portier
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:10:00
 
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarwed. Jacob Pyters
gebruikerwed. Jacob Pyters
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Hanekuik
huurwaardeCG 103:00:00
aanslag huurwaardeCG 17:03:00


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
3-188 Franekereind 8huis
eigenaarMayke Lases
eigenaarGrytie Lases
gebruikerds. Harkenroth
huurwaardeCG 93:00:00
aanslag huurwaardeCG 15:10:00
 
3-189 Franekereind 8huis
eigenaarSymon Jacobs
gebruikerSymon Jacobs
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:00:00
 
3-190 Franekereind 6huis
eigenaarwed. Hylke Johannes Hanekuik
gebruikerwed. Hylke Johannes Hanekuik
huurwaardeCG 103:00:00
aanslag huurwaardeCG 17:03:06


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-188 Franekereind 8Hanso Jonas van Hasenhoek, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaalCG 12:00:00
3-189 Franekereind 8Marten Hansen, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 06:00:00
3-190 Franekereind 6wed. Hylke Johannes Hanekuik, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaalCG 40:00:00


 


 


 


 


 


1768 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Franekereind 8, HarlingenFranekereind 8'1768'


 


 


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-205 Franekereind 8Dirk Fontein


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-208 Franekereind 8Dirk FonteinCG 5:10:00huis


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Bartle Agema... in 1850; BS huwafk. 1811, huw 1811, huw 1813, huw 1816, huw 1842, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouwer, wijk G-30; VT1839; geb 5 dec 1784, ged 26 dec 1784 ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Catharina Stinstra... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Dirk Pzn Fontein... gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-018Franekereind 8Dirk Fontein Dirk Fontein zeepzieder
G-019Franekereind 6 zeepziederij


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 940Franekereind 8Dirk FonteinHarlingenzeepziederhuis en tuin (196 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 949Franekereind 6Dirk FonteinHarlingenzeepziederzeepziederij (250 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Aaltje Bouwes Zoete... dv Bouwe Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-030; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Hendrik Hendriks Alkema... Vst 16 mei 1854 uit Almenum, A 4 sep 1861 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-247, 285, wijk I-020, wijk G-018, 207; oud 47 jaar, geb Makkum, wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; ... (alles)


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 940G-018 Simon StinstraHarlingenaanmerkelijk verfraaid en verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-018Franekereind 8Anna Fontein... ovl 16 nov 1864 HRL, huwt met Simon Stinstra op 3 dec 2821 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1821, DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Dieuwke Reitsmageb 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Taede Reinders Tolsma... zv Reinder Taedes T, en Sjoerdje Noordbeek BS huw 1824, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 118, wijk G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk I-019; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-019Franekereind 6Tjietske Rinses de Vries... dv Rinze Gerrits dV, en Hendrikje Jans Frantzen; BS huw 1824, ovl 1870, bev r HRL 1851 wijk B-073, wijk G-019, wijk I-014; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk I-019; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 940G-018 (Franekereinde)Simon Stinstra c.u.woonhuis
Sectie A nr. 949G-019 (Franekereinde)Simon Stinstra c.u.zeepziederij


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-018Franekereind 8Een ruim, hecht en welonderhouden heerenhuis, met binnenplaats en tuin waarin koepel enz. , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
G-019Franekereind 6Eene van ouds gunstig bekende wen welbeklante zeepziederij genaamd De Zon , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-018Franekereind 8Een ruim, hecht en welonderhouden heerenhuis, met binnenplaats en tuin waarin koepel enz. , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 7025..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
G-019Franekereind 6Eene van ouds gunstig bekende wen welbeklante zeepziederij genaamd De Zon , in eigen gebruik geweest zijnde bij wijlen den heer P., Stinstra. Finaal verkocht op 18 sep 1872 door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 3275..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3418G-016 (Franekereinde)Jan Freerk Fonteinwoonhuis
Sectie A nr. 3368G-017 (Franekereinde)Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3368Franekereind 6 (G-017)erv. J.F. Leemkoel
Sectie A nr. 4995Franekereind 8 (G-016)Sybrand Fontein


1910 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Franekereind 8R.W. Duinker48Groothandel in steenkolen


1927 - kentekenadresnaam
B-11191
Franekereind 8Hette Feikema


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Franekereind 6, HarlingenFranekereind 6C. van der Schoot & Co.meubelen


1936 - variaadresbronbericht
Franekereind 8Oud Harlingen Magazine 1998apr: Gevestigd Van der Pol's Autobussen alsmede taxi-verhuur aan het Franekereind 8a


1965 - adresboekadresnaam
Franekereind 8T. (Theodorus) Kalksma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Franekereind 6rijksmonument 20341
Franekereind 8rijksmonument 20342


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6554Franekereind 8
  terug