Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Schritsen 52 4-001 4-002 F-059 F-056


Huisnaam in: 1618
Gebruik:
Naam: maesstricht
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 52Carl Visschersteeg of Brouwerssteeg of Roomse steegje ten oosten
Schritsen 52Leerlooierssteeg of Perksteeg of Joodse steegje ten westen


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0083v van 2 feb 1612 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Claes Leerlooierssteeg, zuiderhoektwee kamers aanelkaar
 
koperCoert Hendricks, gehuwd metkistmaker175-00-00 GG
koperAeffke Claeses
verpachter grond oostelijke kamerBauck Sytses 1-00-00 CG
verpachter grond andere kamerde verkoper Cornelis Sjoerd Bonck 1-00-00 CG
naastligger ten oostenJoris Jelles de Coocker
naastligger ten zuidende plaats van verkoper Cornelis Sjoerd Bonck
naastligger ten zuidenJan Nannings
naastligger ten westenClaes Leerlooierssteeg
naastligger ten noordenweduwe Imck Rintses bierdrager
verkoperCornelis Sjoerd Bonck, gehuwd met
verkoperJaentie Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCoert Hendricks, kistmaker x Aeffke Claeses kopen twee kamers aan elkaar op de zuider hoek van Claes Leertouwers steeg. Ten O. Joris Jellis de Coocker, ten Z. verkopers' plaats met Jan Nannings, ten W. de steeg, ten N. Imck wd. bierdrager Rintse. Grondpacht op de oostelijkste kamer 20 st aan Bauck Sytses, op de andere kamer 20 st aan de verkopers. Gekocht van Cornelis Sjoerds Bonck x Jaentie Cornelis voor 175 gg.


 


 


 


 


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 18 jun 1637 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ1/2 schoenmakersperk
 
koperFedde Pytters c.u.mr. schoenmaker125-00-00 CG
eigenaar van 1/2Fedde Pyttersmr. schoenmaker
naastligger ten oostengemene steeg
naastligger ten zuidenhet perk van Jacob Dircks
naastligger ten westende hof van Symen Teunes van der Pyet
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Fedde Pytters, mr. schoenmaker, koopt 1/2 schoenmakersperk zz. Schritsen, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. een openbare steeg, ten Z. het perk van Jacob Dircks, ten W. de hof van Symen Teunis van der Piet. Gekocht van [niet genoemd], voor 125 CG.


 


 


 


 


 


 


 


 


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0073r van 20 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ [staat: bij de Leertouwersbrug]huis, schuur, plaats en gortmolen met schuur
 
kopermr. Jurien Harmens c.u.525-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-06-00 CG
naastligger ten oostenvrije steeg
naastligger ten oostende weduwe van Jacob Jacobs
naastligger ten zuidende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten westende galeibakkerij van Jacob Aerts cum fratre
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Iede Rienxgortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Jurjen Harmens koopt een huis, schuur, plaets, gortmolen en schuur, bij de Leertouwersbrug, v/h van gortmaker Iede Rienx. Ten O. Jacob Jacobs en een vrije steeg, ten Z. en W. de gleibakkerij van Jacob Aertsen cum fratre, ten N. de straat. Gekocht van erven Iede Rienx.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-001 Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerGerrit Beerns
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-001 Schritsen 52huis
eigenaarJurrien Harmens
gebruikerGerrit Beerns
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-001 Schritsen 52huis
eigenaarJurjen Harmens
gebruikerGerrit Berends
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0354r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ bij de Leertouwersbruggehuis
 
koperPieter Jansen Trompetter, gehuwd metgrootschipper601-00-00 GG
Elske Janes van Sloten
gebruikerTrijntie Donker
naastligger ten westenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten zuidenGelinde [staat: Glinda] koopman
naastligger ten oostensteeg, eigen
naastligger ten oostenClaeske Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperTrijntie Heins, gehuwd met
Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Pieter Jansen Trompetter, grootschipper x Elske Janes van Slooten koopt een huis zz. Schritsen bij de Leertouwersbrug. Met beschrijving. Met een eigen uitgaande steeg ten O. naar de achterwoning. Ten O. Claeske Stapert, ten Z. en W. koopman Gelinde, ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Heins x boekhouder bij de suikerraffinaderij Philippus Swart voor 601 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-001 Schritsen 52huis
eigenaarPyter J. Trompetter
gebruikerPyter J. Trompetter
huurwaarde39-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-00 CG


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-001 Schritsen 52wed. Pyter Trompetter, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0122r van 6 okt 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperJurjen Ockes, gehuwd met640-00-00 CG
koperAaltje Harkes
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurderPhilippus Olgaart
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenEeltje Aukes n.u.
naastligger ten noordenSchritsen [staat: straat]
verkoperJuffrouw Trijntje Stapert, weduwe vanSneek
verkoperwijlen Aniëdes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes x Aaltje Harkes koopt een huis c.a. zz. Schritsen, verhuurd aan Philippus Oolgaard. Ten O. een steeg, ten Z. koopman Jarig Gelinde, ten W. Eeltje Auckes [Travaille], ten N. die straat. Gekocht van Trijntje Stapert wv Aniedes te Sneek, voor 640 gg.


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0260v van 21 jun 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis
 
koperWilhelm Damen, gehuwd mettrompetter op het Prinsenjacht999-19-00 CG
koperElisabeth van Gerritsheim
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
huurderburgervaandrig de heer Idzardi c.u.
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinda koopman
naastligger ten westenEeltje Travaillie n.u.
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAaltje Harkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWilhelm Damen, trompetter op het Prinsejacht x Elisabeth van Gerritsheim, koopt een huis zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg, ten Z. Jarig Gelinde, ten W. Eeltje Travaille, ten N. die straat. Gekocht van mr. metselaar Jurjen Ockes x Aaltje Harkes.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180v van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis en tuin
 
koperPieter P. van der Meulen, gehuwd met950-00-00 CG
Fettje J. Medalen
verpachter grondde Stad Harlingen2-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenJarig Gelinde
naastligger ten westenElske Janes van Slooten
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJohannes Dahman, gelastigde van
Wilhelm Dahman c.u.muziekmeesterAmsterdam


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0299v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsenkamer of achterhuis
 
koperJarig Gelinde, gehuwd metkoopman220-00-00 CG
Henderina Wildschut
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSjoerd Johannes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenPieter Pieters
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
wijlen Eeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Jarig Gelinde x Henderina Wildschut koopt een camer of achterhuis op de zz. Schritsen, dat afgescheiden is van het voorhuis dat door Jacob Gerlofs wordt bewoond. Ten O. een massale steeg en Pieter Pieters, ten Z. en W. de koper, ten N. Sjoerd Johannes. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje [Aukes] Travaille, voor 220 cg.


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0301v van 19 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZhuis
 
koperSjoerd Johannes, gehuwd metscheepstimmerman700-00-00 CG
Antje Floris
huurderJacob Gerlofs c.u.
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperElske Janes van Slooten, weduwe van
wijlen Eeltje Travaille
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Sjoerd Johannes, scheepstimmerman x Antie Floris koopt huis zz. Schritsen, verhuurd aan Jacob Gerlofs. De achterwoning, verhuurd aan Jacob Claasen is niet in de koop begrepen. Veel bepalingen over de rechten van omwonenden die water mogen halen uit de put op het achtererf. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. Jarig Gelinde, ten N. straat en diept. Met vrij in- en uitgang in de massale steeg ten O. Gekocht van Elske Janes van Slooten wv Eeltje Travaille, voor 700 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0135v van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ1/2 huis
 
koperWalle Gerbens, gehuwd metscheepstimmerman350-00-00 CG
Antje Idses
huurderWalle Gerbens 10-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperAntje Floris, weduwe van
wijlen Sjoerd Johannisscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(voorhuis) Walle Gerbens, scheepstimmerman x Antie Idses kopen 1/2 huis zz. Schritsen, thans door de kopers gehuurd voor 40 cg voor het geheel. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen. Geen grondpacht. Gekocht van Antje Floris wv scheepstimmerman Sjoerd Johannes, voor 350 cg.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0313r van 14 okt 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ1/2 huis
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Walle Gerbens
huurder van 1/2Walle Gerbens
naastligger ten oostenPieter Pieters
naastligger ten zuidenJarig Gelinde koopman
naastligger ten westenJarig Gelinde koopman
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper als moeder en wettige voorstanderse over haar minderjarige kinderenAntje Floris, weduwe van
wijlen Sjoerd Johannes
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achterhuis) Wordt geveild ten verzoeke van Antje Floris wv Sjoerd Johannes, als moeder en wettige voorstanderse van hare minderjarige kinderen, 1/2 een huis zz. Schritsen, thans voor de helft gebruikt en bewoond door de eigenaars, voor de andere helft verhuurd aan Walle Gerbens c.u. Ten O. Pieter Pieters, ten Z. en W. koopman Jarig Gelinde, ten N. de Schritzen.


 


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
 
4-001 Schritsen 52gleibakkerij
eigenaarH.R. Binksma
gebruikerH.R. Binksma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


1794 - reëelkohieradresgebruik
 
4-001 Schritsen 52gleibakkerij
eigenaarH.R. Binksma
gebruikerH.R. Binksma
huurwaarde60-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-18-02 CG


 


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0326v van 19 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 52Schritsen ZZ wijk F-056 [staat: F-064]huis
 
koperMink Jans Kroon, gehuwd met400-00-00 CG
koperZipkje Heerts
huurderMink Jans Kroon 35-00-00 CG
huurderZipkje Heerts
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenFrans Tjallingii
naastligger ten westenFrans Tjallingii
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperFolkert Ates, gehuwd met
verkoperPietje Jacobs


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-002 Schritsen 52Mink Kroon2-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Mink Jans Kroon... Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1807, 109, BS huw 1814, huw 1818, huw 1819; eigenaar en gebruiker van wijk F-059, schipper, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); kind: Baukje Minks ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-059Schritsen 52Mink J Kroon Mink J Kroon schipper


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 349 en 367 van 20 okt 1819
adressoortbedraggebruik
F-059Schritsen 52provisionele en finale toewijzingfl. 225huis op de Schritsen F-059
 
verkoperPetrus Rosinga
verkoperHendrik Smith
koperPetrus Rosinga


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1516Schritsen 52Simon Ruurds SchaapHarlingenhuis en erf (106 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-059Schritsen 52Jan Jurjens, overleden op 20 november 1835fuselier, overleden Den Bosch (in hospitaal), onechte zoon van wijlen Geertje Arends, enige ab intestato erfgenaam is Jan Kamp, schoenmaker Schritsen F 59 (wiens grootmoeder aan vaderszijde was zuster van Jans grootvader aan moederszijde). Saldo fl. 200,- (als remplacant voor Dirk Feersma). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Catharina Holtevers... HaF-52, 54, 214, supp wijk G-398; oud 43 jaar, geb Rinsumageest (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-059; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-059SchritzenCatharina Holtevers [Holtewier]43 jRinsumageesv, rooms katholiek, weduwe, geen
F-059SchritzenPaulus Kamp25 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenPetrus Kamp22 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenHendrikus Kamp7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenWilhelmus Kamp2 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
F-059SchritzenElisabeth Kamp13 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Folkert Scheltes van der Hoef... Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-031, wijk F-059, wijk ... (alles)


1852 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-059Schritsen 52Sierd Jans de Zwaan, overleden op 21 juli 1852geboren 4/10/1851, zoon van Jan J. de Zwaan, kuiper (Schritsen F 59) en Trijntje S. van der Vliet, broer van minderjarige Jacobus en IJsbrand Jans de Zwaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1516F-059 (Schritsen)Jantje N. van der Wal wed. L. Knolwoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-059Schritsen 52Margaretha Schotgeb 1795 Leith, GB, ovl 3 okt 1864 HRL, huwt met Luitjen Nannes vd Wal, ovl wijk F-059, dv Alexander S, (gk), en Clara ... , (gk); BS ovl 1864


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1516F-056 (Schritsen)Nantje N. van der Wal, wed. Luitje Knolwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1516Schritsen 52 (F-056)Albert Koens


1930 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)Jozepha, zr. Maria'ZR. MARIA
JOZEPHA
9 JULI 1930'
Afkomstig van de Kleuterschool 'St. Jozeph', Both Apothekerstraat 1, door afbraak en verplaatsing van de Kleuterschool naar de Basisschool.


1967 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal), HarlingenSchritsen 52 (hal)HOC AEDIFICIUM
A.D. MCMXLI vi belli dirutum
A.D. MCMLXVII diligenter restitutum
IN FIDE SIT
S. MICHAELIS ARCHANGELI
LOCI HUIUS PATRONI
29 sept. 1967'

vertaling:
Moge dit gebouw, dat in 1941 door het oorlogsgeweld verwoest is en in 1967 zorgvuldig verbouwd, onder de hoede staan van de aartsengel de heilige 'Michael', de beschermheilige van deze stad.
In 1967 ingemetseld door de toenmalige pastoor Rolff.


1987 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Schritsen 52 (hal ingang Raamstraat), HarlingenSchritsen 52 (hal ingang Raamstraat)Zeinstra, H RH.R. ZEINSTRA
voorzitter schoolbestuur
15 october 1987'
  terug