Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Raamstraat 7 4-043 4-044 F-017 F-060


Huisnaam in: 0
Gebruik: pension voor daklozen
Naam: het vlooienpaleis
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-043Raamstraat 7huis en hoff
eigenaarReiner Fontein
gebruikerMeile Jacobs cum sociis
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-043Raamstraat 7huis
eigenaarReiner C. Fontein
gebruikerb[urgem]r. Oosterveen
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-043 Raamstraat 7huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruikerburgemeester Wassenaer cum soc.
huurwaarde52-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-043 Raamstraat 7huis
eigenaarwed. Jan Tjerks
gebruikerwed. Jan Tjerks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-043 Raamstraat 7Pier Wouters, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-043 Raamstraat 7huis
eigenaarPier Wouters
gebruikerPier Wouters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-043 Raamstraat 7huis
eigenaards. Mentes n.u.
gebruikerds. Mentes n.u.
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-043 Raamstraat 7huis
eigenaards. Mentes
gebruikerds. Mentes
huurwaarde90-00-00 CG
aanslag huurwaarde16-07-04 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-044 Raamstraat 7 Mentes ds2-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Albert Jans Bolman... 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-038; gebruiker Boldewijn de Wit, 1814. (GAH204); id. van wijk F-017; gebruiker is N. de Vries, 1814. (GAH204); id. van wijk F-056; gebruiker Teunis C. Furstenburg, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7N. de Vriesgebruiker wijk F-017; eigenaar is A. Bolman, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-017Raamstraat 7A Bolman N de Vries


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1508Raamstraat 7Jan ValckenierHarlingenzeehandelaarhuis en erf (290 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Catharina Zoutmaatoud 61 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk F-016 en wijk F-017; VT 1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Dirk P Farretoud 62 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant der gereformeerden, wijk F-016/17; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Henke de Vriesoud 28 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016, 17; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-017Raamstraat 7Susanna J Farretoud 33 jaar, geb Bennebroek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016/17; VT1839


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-017Raamstraat 7Catharina C. Zoutmaat, overleden op 22 juni 1843C.=Cornelia, 64 jr, geboren Enkhuizen 24/9/1778, overleden Zuiderhaven F 17, vrouw van Dirk Pieters Farret, NH-predikant (erft vruchtgebruik), moeder van Susanna-Johanna, Clemens-Zoutmaat, substituut griffier gerechtshof Amsterdam, Amarentia-Theodora, Pieter-Cornelis, theologisch candidaat en afwezige Pieter Dirks Farret (sinds 13 jr in het buitenland met onbekende verbijfplaats). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1508F-016 (Zuiderhaven)Pieter Cornelis Farretwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3391Raamstraat 7 (F-060)Raphaël Paiswoonhuis


1917 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Raamstraat 7F. Leembrug137Café


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Raamstraat 7 Feitze Leemburgbierhuishouder
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 800


1924 - kentekenadresnaam
B-7635
Raamstraat 7Barend de Groot


1926 - kentekenadresnaam
B-10493
Raamstraat 7Cornelis de Groot


1928 - adresboekadresnaamberoep
Raamstraat 7C. de Grootfotograaf


1974 - variaadresbronbericht
Raamstraat 7Hein Buisman StichtingBouw zeventiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Raamstraat 7rijksmonument 20625
  terug