Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Raamstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Raamstraat 1 4-046 4-047 F-062 F-058
 


1645 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0184r van 30 aug 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraat OZ [staat: in de straat tegenover Frans Reyners hof]lege plaats
 
koperIpe Meynerts, gehuwd metmr. timmerman320-00-00 GG
koperRinsck Anskes
naastligger ten oostenschoemakersperken
naastligger ten zuidenhuis en plaats van Jaytie Romckes
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten westende hof van Templaer
naastligger ten noordenJelle Annes c.s.
verkoperSuffridus Joannis, gehuwd metsecretaris op AmelandAmeland
verkoperMaycke van der LaenAmeland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe Meynerts, mr. timmerman x Rinck? Annes koopt een ledige plaets met bomen etc. in de straat [tegen]over Frans Reyners` [Templar] hof. Ten O. de schoenmakersperken, ten Z. Jaytie [later: Jantie] Romckes, ten W. de [Raam]straat en Templaers hof, ten N. Jelle Annes c.s. Geen grondpacht. Gekocht van secretaris op Ameland Suffridus Joannes x Maycke van der Laen, voor 320 GG.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0089r van 14 jul 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraat OZ 1/3looierij of perk
 
koper door niaarIpe Meinerts timmerman224-00-00 CG
geniaarde koperPyter Hendrickx c.u.zeemtouwer
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenBiene Wybrants
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenFedde Pyters
naastligger ten noordende erfgenamen van Maycke van der Laen
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Ipe Meinerts, timmerman, koopt na niaar ratione vicinitatis, een looierij of perk, zz. Schritsen. Ten O. een openbare steeg (Leerlooierssteeg of Perksteeg), ten Z. Biene Wybrants, ten N. Fedde Pyters en erven Maycke v.d. Laan. Geen grondpacht. Gekocht van [niet vermeld], voor 224 CG.


 


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0213r van 24 okt 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraat OZhuis
 
koperJurien Groenwolt c.u.kapitein866-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenTymen Pytters kapitein
naastligger ten zuidenTymen Pytters kapitein
naastligger ten westenRaamstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van Jelle Annes
verkoperIpe Meynerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKapt. Jurjen Groenewolt koopt huis in de Raamstraat. Ten O. en Z. Kapt. Tymen Pyters, ten W. de straat, ten N. erven Jelle Annes. Gekocht van Ipe Meynerts.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0020r van 3 feb 1655 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraat OZledige plaats van 37 1/2 x 20 1/4 voet
 
koper van 1/2Tiebbe Jansen, gehuwd met300-00-00 GG
koper van 1/2Bauck Lieuues
koper van 1/2Dirck Claessen, gehuwd met
koper van 1/2Jetske Gerbens
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaamstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Trijntie Pyters, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jelle Annes
verkoper van 1/2Mintie Ipes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Symen Symens Grettinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Jansen x Bauck Lieuwes voor 1/2, en Dirck Claessen x Jetske Gerbens voor 1/2, kopen een ledige plaets, oz. Raamstraat, strekkende van die straat oostwaarts tot aan de schuur, 37, 5 voet lang en 20, 5 voet breed, maar NIET de andere halve schuur die ook strekt vanaf de Raamstraat tot aan de Perksteeg. Gekocht van Trijntie Pyters wv Jelle Annes, voor 1/2 en Mintie Ipes wv Symen Symens Grettinga, voor 1/2, voor 300 gg.


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0398r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raemstraat OZhuis
 
koperHendrickjen Ysax Groenewolt ongehuwde dochter341-09-00 CG
huurder voor 1 jaarGerrit Claessen cherger18-00-00 CG
naastligger ten oostenals huurder Tjeerd Hoitema
naastligger ten zuidenals huurder Tjeerd Hoitema
naastligger ten westenRaemstraat
naastligger ten noordenPieter Yges grootschipper
verkoperde erven van Jurjen Jansen Groenewolt, gehuwd metkapitein
verkoperwijlen Aeltie Ritskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrickjen Isaax Groenewolt, vrijster, koopt een huis oz. Raamstraat. Met beschrijving. Ten O. en Z. een verhuurd huis, ten W. de straat, ten N. Pieter Yges, grootschipper. Gekocht van erven Jurjen Jansen Groenewolt x Aeltie Ritskes, voor 341 gg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-046Raamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerBouwe Willems
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-046Raamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pieters
gebruikerBuwe Willems
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarSchelte Pyters
gebruikerFreerk Jans
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0103v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraat OZhuis
 
koperGosse Jansen, gehuwd metsmakschipper650-00-00 CG
koperPietje Harmans
naastligger ten oostenJacob van der Ley koopman
naastligger ten zuidenJacob van der Ley koopman
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van Sybren Harmens
naastligger ten oostende erfgenamen van Sybren Harmens
verkoper van 1/2Pyter Scheltemabode
verkoper van 1/2Antie Scheltema, gehuwd met
verkoper van 1/2H. Siccamamr. tinnegieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosse Jansen, smackschipper x Pietje Harmens, koopt huis oz. Raamstraat. Ten O. en Z. Jacob v.d. Ley, ten W. de straat, ten N. en O. erven Sybren Harmens. Gekocht van bode Pyter Scheltema voor 1/2 en Antie Scheltema x mr. tinnegieter Hermanus Siccama voor 1/2, voor 650 CG.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarSybren Harmens
gebruikerSybren Harmens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-046 Raamstraat 1Paulus Dirks, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


 


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0161r van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraat OZhuis
 
koperRuurd Ackringa 385-00-00 GG
naastligger ten oostenLambergen
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van Jan Paulus
verkoperTettje Piers Acringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Ackringa koopt een huis oz. Raamstraat. Ten O. de heer Lambergen, ten Z. Schelte Sipkes, ten W. die straat, ten N. erven Jan Paulus [Lansenberg]. Gekocht van Tettje Piers Ackringa voor 385 gg.


1786 - reëelkohieradresgebruik
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarRuurd Akkringa
gebruikerRuurd Akkringa
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


1794 - reëelkohieradresgebruik
4-046 Raamstraat 1huis
eigenaarHendrik Gerryts
gebruikerDirk Cornelis (voor 25-00-00 CG)
gebruikerCornelis Dirks (voor 15-00-00 CG)
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0163v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Raamstraat 1Raamstraathuis
 
koperHendrik Gerrits, gehuwd metblauwverver125-00-00 GG
koperRinske Claasen Voordewind
bewonersArent Steffens c.u.
naastligger ten oostenP. Tetrode
naastligger ten zuidenSchelte Sipkes
naastligger ten westenRaamstraat
naastligger ten noordenHarman R. Binksma
verkoperJiskjen Jans, weduwe van
verkoperwijlen Heere Meyles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Gerryts, blauwverver x Rinske Claasen Voordewint kopen een huis in de Raamstraat, nu bewoond door Arent Steffens c.u. Ten O. P. Tetrode, ten Z. Schelte Sipkes, ten W. de Raamstraat, ten N. H.R. Binksma. Geen grondpacht. Gekocht van Jiskjen Jans wv Heere Meyles, voor 125 GG.


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-047 Raamstraat 1P Tetrode2-10-00 CGhieronder beklemd no 4


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-062Raamstraat 1Joodsche Gemeente kerk


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1513Raamstraat 1Israelitische GemeenteHarlingenkerk (91 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-062Raamstraat 1Geertje van der Stel... N.H., dv Wopke vdS, en Joukje Wiegers (Rijpma); BS huw 1821, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131, wijk F-062, 78, wijk G-244, bev.reg. HRL 1860-80; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-070; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1513F-062 (Raamstraat)Isra?litische Gemeentesynagoge


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1513F-058 (Raamstraat)Israëlitische Gemeentekerk


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1513Raamstraat 1 (F-058)Israël. Gemeentekerk


1992 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Raamstraat 1, HarlingenRaamstraat 1Moge hun zielen gebundeld woden in de bundel van het eeuwig leven' (Hebreeuws)Najaar 1942 - Najaar 1992
50 Jaar geleden werden door de bezetter alle joodse burgers van Harlingen weggevoerd - zij zijn nooit meer teruggekeerd. Op de plaats waar de door oorlogsgeweld vernielde synagoge en de woning van de rabbi hebben gestaan is dit gedenkteken geplaatst door de Vereniging 'Oud Harlingen'.
De steen is vervaardigd door Jan Murk de Vries.
  terug