Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 45
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 45 (niet bekend) 4-054 G-298 G-216
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 14 4-054 4-054 H-046 H-048
 


 


 


 


 


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0259v van 22 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZwoning met kamer en loods
 
koperZacharias Berghaen, gehuwd metzeevarend gezel95-00-00 CG
koperHaycke Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenals bewoner Johannes Coenraads
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenJan Jooris n.u.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-054Rapenburg 14
eigenaarTeunis Meinerts
gebruikerTeunis Meinerts
opmerkingpro deo versogt


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-054Rapenburg 14
eigenaarTeunis Meinerts
opmerkingpro deo versogt
aansl. huurw. voldaan--


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-054 Rapenburg 14huis
eigenaarSacharias Bergaen
gebruikerSacharias Bergaen
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-054 Rapenburg 14huis
eigenaarHarmanus Israels
gebruikerHarmanus Israels
opmerking1720 insolvent verklaart 15-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-054 Rapenburg 14wed. Harmen Ysraels, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-054 Rapenburg 14huis
eigenaarwed. Harmanus Ysdraels
gebruikerwed. Harmanus Ysdraels
opmerking1720 insolvent verklaart en is onvermogende


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0096r van 20 jan 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis en weefwinkel
 
koperBroer Wybrens mr. tinmmerman144-07-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Harmens
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende Gereformeerde gemeente: diaconie
naastligger ten noordengroot kerkhof
verkoperTrijntje Koerts, weduwe van
verkoperwijlen Evert Steertzenbag
verkoperJanke Tjeerds, gehuwd met
verkoperArent Hendriksbontwever
verkoperChatharina Tjeerds meerderjarige vrijster, en
verkoperClaaske Martens meerderjarige vrijster
erflaterwijlen Trijntje Martens, weduwe van
erflaterwijlen Jan Wouters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Wybrens, mr. timmerman, koopt een mooi huis en weefwinkel met alle bijbehorende goederen, nz. Hofstraat. Het was laatst bewoond en nagelaten door Trijntje Martens, en nu ledig. Ten O. Gerryt Harmens met wie de gevel mandelig is, ten W. de Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten N. het Groot Kerkhof. Gekocht van Trijntje Koerts wv Evert Hartzenbach?, Janke Tjeerds x Arent Hendriks, bontwever, Catharina Tjeerds en Claaske Harmens, vrijsters, allen te Harlingen als erven Trijntje Martens wv Jan Wouters, voor 144 gg.


 


 


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0271v van 14 dec 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 45Hofstraat NZhuis
 
koperDirk Jager, gehuwd metmr. slager75-00-00 CG
koperAntje Jeltes
verpachter grondde Stad Harlingen1-05-00 CG
naastligger ten oostenSjouke Cl. Roodtje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten noordenHet kerkhof
verkoperJan Broerstimmerman
verkoperWibren Broerstimmerman


 


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0011v van 25 okt 1807 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 14Rapenburg ZZ wijk H-047 aan stadsvestentuin en zomerhuis
 
koperJan Adam Straus, gehuwd metmr. horlogemaker400-00-00 CG
koperJohanna Magdalena Dentzsch
naastligger ten oostenSymon Tjerks
naastligger ten zuidenstadsvesten
naastligger ten westende heer Jelle Wildschut
naastligger ten noordenRapenburg
verkoperoud burgemeester J. Frank


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-054 Hofstraat 45 Diacony0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Pieter Dirksovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-298, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Jan Cornelis Posthumusvrouw J.C.P. gebruiker wijk H-046; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-298Hofstraat 45Gereformeerde Diaconie Pieter Dirks wedgealimenteerd
H-046Rapenburg 14Jan Cornelis Posthumus vrouw


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1750Hofstraat 45Hervormde DiaconyHarlingenhuis (45 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1804Rapenburg 14Hervormde DiaconyHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-298Hofstraat 45Trijntje Jans Faber... Kerk HRL 1803, bsha181ge, ovl 1840, ovl 1845, ovl 1854; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-298; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Hans Paulus Goverts... metzelknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk H-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Hiltje Philips Hayes Steioef... met Geret Klaases Steenveld op 26 mrt 1809 HRL, komt van Franeker, zaknaaister in 1861, N.H., ovl wijk H-046, dv Philip S, en Annette Zipron; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1861, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-298HofstraatTrijntje Jans Faber61 jHarlingenv, protestant, weduwe
G-298HofstraatEde Jans van der Woude19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, grofsmid
H-046Hans Goverts64 jMakkumm, protestant, gehuwd, stokersknegt
H-046Klaske Berkman55 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1804H-045 Hans GovertsHarlingendit perceel door den nieuwen koper l rimkema getrokken bij no 1807


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1804H-045 Lambertus RimkemaHarlingentuin vergroot door de aankoop van het naastvolgende perceel en nog meerdere verandering


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Douwe Dijkstra... in 1851, N.H., zv Hendrik Hotzes en Wilhelmina ... ; BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-046Rapenburg 14Klaaske Stevens Berkman... 1828, ovl 1840, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-146; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-046; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-298 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 1804H-046 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1750G-216 (Hofstraat)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 1804H-048 (Rapenburg)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4615Hofstraat 45 (G-216)Hervormde Diaconiewoonhuis
Sectie A nr. 5063Rapenburg 14 (H-048)Hervormde Diaconiewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 45 Cornelis de Boermatroos
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1923 - variaadresbronbericht
Rapenburg 14Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug