Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rapenburg 20
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 20 4-060 4-059 H-049 H-044
 huisnummer lager  huisnummer hoger Rapenburg 20 4-061 4-059 H-049 H-ong
1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0091r van 12 jul 1656 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rapenburg 20Molenapd ZZ [staat: Rapenburg]twee kamers aan elkaar
 
koperTieerd Hylckes c.u.260-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende hof van de koper Tieerd Hylckes
naastligger ten westende andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijff
naastligger ten noordenMolenstraat
verkoperburgerhopman-kolonel Jan Willems Knijff c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Schelte Juriens Fontein, rentmeester van Harlingen, koopt een camer wz. Nieuwe Kerkstraat of Lammert Warnerssteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Lanting, ten W. de hof van wd. Pytter Walings, ten N. een steeg. Gekocht van de curatoren over de boedel van ?, ten profijte van Armenvoogden voor 1/2, en Jacob van ..? x Siouckien ..? voor 1/2, voor 171 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-060Rapenburg 20hoff
eigenaarG. Vermeersch
gebruikerG. Vermeersch
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
4-061Rapenburg 20huis
eigenaarwed. Frans Jacobs
gebruikerwed. Frans Jacobs
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-060Rapenburg 20hoff
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerH. Wijngaerden
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720
4-061Rapenburg 20huis
eigenaarHans Jochems
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-060 Rapenburg 20hoff
eigenaarGilles Vermeersch
gebruikerontvanger Roorda
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG
4-061 Rapenburg 20huis
eigenaarHans Jochems
gebruikerHans Jochems
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-060 Rapenburg 20huis
eigenaarHans Jochems
gebruikerHans Jochems
opmerkingpauper
4-061 Rapenburg 20hoff
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-059 Rapenburg 20Jelle Wildschut1-00-00 CGhuis en tuin


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Albertis Rein Mentes... 1800-1811; eigenaar en gebruiker van wijk F-016, Hervormd Leeraar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-049; gebruiker Doeke Jans, tuin, 1814. (GAH204); Weleerwaarde Zeer Geleerde Heer A.R.M., Bedienaar des ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Bartel Dirks Hoveniergeb 27 jun 1810 HRL, ovl 11 okt 1814 HRL; wijk H-049, zv Dirk Jans en Grietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Doeke Jansgebruiker van wijk H-049, tuin, eigenaar is A.R. Mentes, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-049Rapenburg 20A R Mentes Doeke Jans tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1800Rapenburg 20Hendrik Baukes KomstHarlingenherbergierhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Gerrit Plantingageb 1789 Rinsumageest, ovl 20 mrt 1849 HRL, ongehuwd, werkman, zv Tjitze P, en Minke ... ; BS ovl 1849; oud 55 jaar, geb Hallum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-049Gerryt T Plantinga55 jHallumm, protestant, weduwnaar, geen
H-049Geertje Plekker43 jMidlumv, protestant, weduwe
H-049Nikolaas Fontein23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, boekbindersknegt


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 20Eeke Johannes Nielsen, overleden op 27 mei 18419 wk, overleden Rapenburg H 49. (CzOG nr. 15) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 20Johannes Jans Dijkstra, overleden op 2 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 9 mnd (geboren 24/10/1845), overleden Rapenburg H 49. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-049Rapenburg 20Rinske Knoop, overleden op 25 april 1847(Certificaat van onvermogen), 20 jr (geboren 6/3/1827), overleden Rapenburg H 49, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Cyprianus Reinaldus Germans... 10 en 17mei189, uurwerkmaker in 1851, Rooms Katholiek, Vst 12 mei 1852 uit St. Nicolaasga, ovl wijk H-049, zv Jacobus G, en Regina Huberts; BS huw 1829, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-049Rapenburg 20Geertje Plekker... B-168, wijk H-004, wijk I-016, supp wijk G-411; oud 43 jaar (!), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk H-049; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1800H-049 (Rapenburg)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
H-049Rapenburg 20Eene woning op Rapenburg, verhuurd aan G., Dijkstra. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1800H-044 (Rapenburg)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1901 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49102 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1844, 1849 en 1850 van 18 dec 1901
adressoortbedraggebruik
H-044Rapenburg 20provisionele en finale toewijzingfl. 500twee woningen aan het Rapenburg H-043 en H-044
 
verkoperHein de Groot (te Rotterdam)
verkoperGerardus Burghart (te Rotterdam, gehuwd met Hermina de Groot)
verkoperJan Pieters Schaafsma
koperFa. Broersma
firmantGosen Broersma
firmantHendrikus Broersma


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5066Rapenburg 20 (H-ong)fa. gebr. Broersmawoonhuis
  terug