Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 16 4-094 4-086 H-009 H-011
1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0055v van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat hoek bij de kerkhuis
 
koperTyalle Fockes, gehuwd met700-00-00 CG
koperBeertje Tijssen
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFridts Hessels
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperHarmen Harmens, gehuwd met
verkoperLamck Oenes


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0164r van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat, recht tegenover het huis waar Almenum uitsteekt, bij het kerkhof op de hoek van dehuis met aangrenzend 2 kamers ten zuiden
 
koperTomas Lambarts Salvada 595-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuideneen van de aangrenzende kamers
naastligger ten westende hof van Frids Hessels
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperTiallingh Fockes, gehuwd met
verkoperBeertie Tijssens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas Lambarts Salverda koopt een huis omtrent het Kerkhof, op de hoek v.d. Hofstraat, recht tegenover 'Almenum', en ook nog 2 camers ten Z. daarvan. Ten O. en N. de straten, ten W. de hof van Frids Hessels, ten Z. 1 van de 2 camers. Gekocht van Tiallingh Feikes x Beertie Tijs?, voor 595 gg.


 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0170ar van 25 sep 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ1/4 kamer
 
koperFrederick Samuels koopman100-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenArien Watses bakker
naastligger ten zuidende hof van de erfgenamen van Frits Hessels
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperburgemeester Jan Ridder
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[170r komt tweemaal voor.]


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0081v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover het huis Almenum op de hoek van dehoekhuis met een plaats en een kamer ten zuiden
 
koperSybe Sybes c.u.bakker935-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenRozenstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende kamer van Harmen Glaa
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van Hendrick Hingeveltbakker


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhof met bomen en planten en een nieuw gebouwd zomerhuis
 
kopergezworen gemeensman Wopke Jansen Acker c.u.300-22-02 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Frans wever
naastligger ten oostende kleiplaatsen van het panwerk
naastligger ten zuidenhet panwerk
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tieerd Bentes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFetie Lases Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Jansen Acker, gemeensman, koopt een hof met bomen etc. en een nieuw gebouwd zomerhuis, zz. Hofstraat bij het panwerk van de verkoper. Ten O. de kleiplaatsen v.d. erven wever Frans, ten W. de hof van wd. Tjeerd Bentes Boncq, ten Z. dat panwerk, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Fettie Lases Hannema, voor 300 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis genaamd Romenhof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
 
kopervrijgezel Steven Claasen 525-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende verkochte hof van Fettie Lases Hannema
naastligger ten zuidenvroedsman Ankse Ippes Zeestra
naastligger ten westenClaes Willems Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde weduwe en erfgenamen van Tieerd Bentes Bonck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Claasen, vrijgezel, koopt een hof met bomen etc., zomerhuis of prieel en een put middenin de hof, Z. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de verkochte hof van Fettie Lases Hannema, ten W. Claas Willems Burger, ten Z. Anske Ypes Zeestra, ten N. de Hofstraat. Gekocht van wd. en erven van Tjeerd Bentes Boncq, voor 525 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis Romenhof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
 
kopervroedsman Bavius Ziricus notaris425-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Wopke Acker
naastligger ten zuidenJurrien Syborgh, enkoopman
Jan Joannispannenbakker
naastligger ten westenClaes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperClaes Claesen c.soc., als erven van
erflaterwijlen Steven Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, not. publ. en vroedsman, koopt een hof met bomen etc., zomer huis of prieel, zz. Hofstraat, tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. Wopke Jansen Acker, vroedsman, ten W. Claes Burgers, ten Z. Jan Joannis, pannenbakker en Jurrien Syborgh, ten N. die straat. Gekocht van Claes Claesen c.s., als erven van..? Clae sen, voor 425 gg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat tegenover de achteruitgang van het huis Roomenhof met prieel
 
koperSimon Siboldi Beeltsma conrector scholarium550-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBarent Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Joannes
naastligger ten zuidenAllert gardenier
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud gemeensman Bavius Siricusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Siboldi Beelsma, conrector scholarum te Harlingen, koopt een hof met bomen etc. en prieel, zz. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. de capitein Barend Hiddes de Vries, ten W. de hof van erven Claas Burgers, ten Z. wd. Jan Joannes en Allert Kirchman, hovenier, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de oud-gemeensman Bavius Ziricus, not. publ., voor 550 cg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0304r van 12 jan 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhof en kamer
 
koperCornelis Minses koopman450-07-00 GG
verpachter grond hofde Stad Harlingen8-00-00 CG
verpachter grond kamerde Stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Vosma
naastligger ten westende erven van Pyter timmerman
naastligger ten noordenHofstraat met vrije in- en uitgang
verkopergecomiitteerde crediteuren van wijlen burgemeester Menelaus Hillebrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Minses koopt een hof met bomen, prieel, bierkelder en een camer ten W. van het prieel, strekkende van de Hofstraat zuidwaarts tot de straat en diept. Ten W. erven Pyter, timmerman en de koopman Jan Vosma. Met vrij in- en uitgang ten N. naar de Hofstraat, ten Z. naar de straat en diept. Gekocht van de crediteuren van wl. burgemeester Menelaus Hillebrants, voor 450 gg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0060v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ zuidwaarts tot straat en diept bij de Kerkpoorthof met prieel, bierkelder en kamer
 
koperLaes Auckes Haselaer, gehuwd metmr. chirurgijn480-00-00 GG
koperClaeske Arjens
verpachter grondde Stad Harlingen8-00-00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Ziricus Nauta
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westenJan Vosma koopman
naastligger ten westende erfgenamen van Pieter timmerman
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperMinse Cornelis, voogd van zijn kleinzoonkoopmanAmsterdam
verkoperRomke Cornelis, nagelaten kind van
erflaterwijlen Cornelis Minseskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLaes Auckes Haselaer, mr. chirurgijn x Claeske Arjens koopt een hof met bomen en prieel, bierkelder en camers ten W. van `t prieel, het geheel strekkende van de Hofstraat zuidwaarts tot de straat en diept bij de kerkpoort. Ten O. Ziricus Nauta, burgemeester ten W. Johannes Vosma en erven Pieter, timmerman, ten Z. de straat en diept, ten N. de Hofstraat. Met vrij in- en uitgang naar de Hofstraat en de Rozengracht. Gekocht van Minse Cornelis te A`dam, als grootvader van Romke Cornelis, de zoon van wl. Cornelis Minses x Doetie Romkes, voor 480 gg.


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0326r van 5 dec 1697 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhof met bomen, planten, huis en zomerhuis
 
koper door niaaroud burgemeester Hubertus van Immerzeel, gehuwd metkoopman
geniaarde kopervroedsman en oud burgemeester Sibrandus Pauw, gehuwd met
geniaarde koperNeeltie Dirks Roorda
huurder van het huisJan Duicker c.u.stadsbierdrager400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastligger ten oostenSymon Scheltema conrector
naastligger ten zuidende [geniaarde] koper Sibrandus Pauw c.u.
naastligger ten westenoud burgemeester Hubertus van Immerseel
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgemeester en oud gedeputeerde heer Theodorus Stansius
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubertus van Immerseel koopt, na niaar ratione vicinitatis, een hof met bomen etc. Ten O. de conrector Jan Symon Phelten, ten W. de koper, ten Z. de verkoper, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Adigerus Stansius.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0363r van 8 mei 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZkamer, loodske en een gedeelte van het erf en grond met bomen en planten, groot:
 
koperoud burgemeester Sibrandus Pauw, gehuwd met360-00-00 CG
koperNeeltie Dirx
verpachter grondde Stad Harlingen3-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten zuidenoud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten westende tuin van oud burgemeester Huibertus van Immerseel c.u.
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgemeester Huibertus van Immerseel, gehuwd met
verkoperBarbara Krimpe
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSibrandus Pauw, burgemeester x Neeltie Dirx koopt een camer en loodske en een deel van het erf en de grond daaromheen met bomen, groot ca. 29 vierkante voeten zuidwaarts vanaf die camer van verkopers hof liggende etc. etc., in de Hofstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. die tuin, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Hubertus van Immerseel, oud-burgemeester x Barbara van Crimpe, voor 360 cg.


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0110r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ t. o. de achteruitgang van het Huis Romenhof met bomen, planten en prieel
 
koperWybe Feddriks Kalff, gehuwd metmr. brouwer en zoutzieder525-00-00 CG
koperTrijntie Sjoerds Schiere
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Theodorus Huigens
naastligger ten zuidenT. Stantius
naastligger ten westenoud burgemeester S. Pauw
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAefke Luitjens Wijngaarden, weduwe/exc.testamentair van
verkoperSymon Beelsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Feddriks Kalff, mr. brouwer en zoutzieder x Trijntje Sjoerds Schiere koopt een hof c.a. met prieel en vruchtbomen etc., met in het midden een put, in de Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de hof van Theodorus Hugens, ten W. de oud-burgemeester Sibrandus Pauw, ten Z. de heer Stantius, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Aefke Luitjes Wijngaarden wv Symon Beelsma, conrector der Latijnse School te Harlingen, voor zichzelf en als erfgename ex testamento van haar wl. man, voor 525 cg.


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0094v van 16 jun 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hoffstraat (tegenover de achter- en ingang van het huis Roma)hof
 
koperJohannes Vosma koopman350-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenGerardus Hugen
naastligger ten zuidende erfgenamen van Stansius
naastligger ten westenoud burgemeester Pauw
naastligger ten noordenHoffstraat
verkoperTrijntie Sioerds Schiere, gehuwd met
verkoperWybe Feddrix Kalffgaljootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Vosma koopt een hof c.a., zz. Hofstraat, tegenover de achter in- en uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. Theodorus Huigen, ten W. de oud-burgemeester R.. i..?, ten Z. erven Stansius, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Trijntje Sjoerds Schiere x Wybe Feddrix Kalff, galjootschipper die uitlandig is op zee, voor 350 cg.


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0175v van 3 apr 1712 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ8/12 hof
 
koperWieger Mockema, en72-00-00 CG
koperJohannes Mockema
eigenaar van 4/12Wieger Mockema, en
eigenaar van 4/12Johannes Mockema
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenSimon Jelles Stijl
naastligger ten zuidenJohannes Cramer
naastligger ten westenJohannes Vosma
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoper van 5/12Gerhardus Crab
verkoper van 3/24Rinske Huigens
verkoper van 3/24Geertruid Huigens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger- en Johannes Mockema kopen 2/3 van een hof c.a. waarvan zij al 1/3 bezitten, zz. Hofstraat. Ten O. Simon Jelles Stijl, ten W. Johannes Vosma, ten Z. Johannes Cramer, ten N.? Gekocht van Gerhardus Crab?, voor zich voor 5/12 en Rinske- en Geertruid Huigens samen voor 3/12, voor 72 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-094Hofstraat 16woningh
eigenaarJohannes Cramer
gebruikerHendrik Jansen
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0028v van 27 nov 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis
 
koperClaes Annes mr. metselaar104-10-00 CG
koperUlbe Jansen mr. metselaar
koperJan Jansen mr. metselaar
naastligger ten oostenburgemeester Haselaar
naastligger ten zuidenburgemeester Haselaar
naastligger ten westende ? diaconie: bakhuis
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgerhopman Sytse Doedes Winiamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Annes, Ulbe Jans en Jan Jansen, mr. metselaars, kopen een huis zz. Hofstraat. Ten O. en Z. burgemeester Haselaer, ten W. het Diaconiebakhuis, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Doede (Doecke?) Winia?, oud-burgerhopman en mr. bakker, voor 104 gg.


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-094Hofstraat 16huis
eigenaarJoh. Cramer
gebruikerJan Andries
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152r van 29 nov 1722 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis
 
koperHendrick Hendrix, gehuwd metmr. wever225-00-00 CG
koperPytie Pyters
naastligger ten oostenburgemeester Laes Haselaar
naastligger ten zuidenburgemeester Laes Haselaar
naastligger ten westende ? diaconie: bakhuis
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperburgemeester Laes Haselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendrix, mr. bontwever x Pytie Pyters koopt een woning c.a. zz. Hofstraat. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. het Diaconiebakhuis, ten N. die straat. Gekocht van Laes Haselaer, burgemeester, voor 225 cg.


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-094 Hofstraat 16huis
eigenaarJohannes Cramer erven
gebruikerJan Andries
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0150r van 30 nov 1732 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis
 
verwandelaarArjen Teunis Block
verpachter grondde Stad Harlingen10-00-00 CG
naastliggereen wijnstok mag gelegd worden op het huis van Harmen Lucas
naastligger ten oostende erfgenamen van Arjen Robijns
naastligger ten westenburgemeester D. Vosma
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verwandelaarwijlen Yda van Quiklenborg, weduwe van
verwandelaarwijlen oud burgemeester Laes Haselaer
verwandelaarCatharina Haselaer, gehuwd met
verwandelaarvroedsman J. Donker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Teunis Block koopt een mooie hof met een camer of wagenhuis, zz. Hofstraat. Ten O. erven Arjen Robijns, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten Z. en N. de straten. Zie ook de voorwaarden. Het is een wandelcoop met Yda Quicklenburg wv Laes Haselaer.


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0353r van 28 nov 1734 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis, tuin en 2 zomerhuisjes
 
koperAntoni Vink scheepsslaper en hovenier400-14-00 GG
gebruiker tuinEvert Oosterbaankoopman
bewoner woningHendrik Clasen
naastligger ten oostenburgemeester Vosma
naastligger ten zuidenvroedsman Buma
naastligger ten westenvroedsman Buma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperSybrandus Reen, met approbatie van zijn vaderadvocaat Hof van Friesland en bouwmeesterLeeuwarden
verkoperReenoud predikantMakkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntoni Vink, scheepssloper?, koopt een huis en tuin, waarin 2 zomerhuisjes bovenelkaar, zz. Hofstraat. Ten O. burgemeester Vosma, ten Z. en W. ?, ten N. die straat. Gekocht van dr. Sybrandus Reen, advocaat bij het Hof van Friesland en...?, voor 400 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-094 Hofstraat 16huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerJan Rienks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 296r van mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Wopke Buma, oud-burgemeester, koopt een huis nz. Rozengracht, bestaande uit 2 camers met een steeg ernaast en een plaets, door 2 gezinnen bewoond. Ten O. en N. de koper, ten W. het door Cornelis Jacobus Wetsens gekochte NIEUWE huis, ten Z. de straat. Gekocht van Roelof Jacobus Wetsens, mr. wever x Johanna Melles Nijholt, voor 310 gg.


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0296ar van 31 mrt 1743 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Rozengracht NZhuis
 
koperoud burgemeester Wopke Buma 310-00-00 CG
naastligger ten oostenoud burgemeester Wopke Buma
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenCornelis Jacobus Wetsens
naastligger ten noordenoud burgemeester Wopke Buma
verkoperRoelof Jacobus Wetsens, gehuwd metmr. wever
verkoperJohanna Melles Nijholt


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 297v van mei 1743 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Cornelis Jacobus Wetsens, turfdrager en Wopke Buma als naastligger, kopen, na niaar ratione vicinitatis, een NIEUW huis met een tuintje erachter, nz. Rozengracht. Ten O. het huis dat door Buma is gekocht, ten W. de camer en weefwinkel die Cornelis Wetsens wilde kopen, en Arjen Boikes, ten Z. de straat en diept, ten N. Johannes Andrys. Gekocht van Roelof Jacobus Wetsens, mr. wever x Johanna Melles Nijholt, voor 435 gg. N.B. het zal dus een dwarshuis zijn?


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-094 Hofstraat 16Jan Rienks, bestaande uit 3 personenheeft 1 weeversknegt
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZtuin met zomerhuis
 
koperPytter Scheltema, gehuwd metpan- en estrikbakker114-00-00 GG
koperTrijntie Hotses Swerms
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Scheltema c.u.
naastligger ten zuidenPytter Scheltema c.u.
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
de Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij, administratoren van
verkoperde onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman, gehuwd met
verkoperHenderina Walkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Scheltema, pan- en estrikbakker x Trijntje Hotses Swerms koopt een tuin met nw. gebouwd zomerhuis, bloemen etc. zz. Hofstraat. De koper woont ten Z. v.d. tuin en heeft daarmee een mandemuur. Ten O. ook de koper, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de voogden van het Ger. Weeshuis, als alimentatoren van Walke Harmanus Dortman, minderjarig kind van Harmanus Dortman x Hendrina Walkes, voor 114 gg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-094 Hofstraat 16huis
eigenaarJan Rienks
gebruikerJan Rienks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Rozengracht NZcementmakerij, huis met een bleekveld of tuintje ten westen
 
koper door niaarPytter Scheltema nom. lib., gehuwd met600-00-00 GG
koper door niaarTrijntje Hotses Swerms
afgewezen niaarnemer van 1/2Jan de Reus n.u., gehuwd met
afgewezen niaarnemer van 1/2Fokeltie Hotses Swerms
afgewezen niaarnemer van 1/2Antie Scheltes Scheltema bejaarde vrijster
geniaarde koperAntoni Vink, gehuwd metgardenier
geniaarde koperMinke Minnes
huurder huisAge Jacobs mr. knecht
naastligger ten oostenhet pan- en estrikwerk van vroedsman Stitterts Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Age Hogeboom c.u.
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenAntoni Vink
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma
verkoperPytter Scheltema, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotses Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Scheltema, als vader van zijn kinderen bij Trijntje Hotses Swerms, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen hovenier Antoni Vink, een nieuwgebouwde cementmakerij met een huis en tuin ten W. ervan, nz. Rozengracht. Ten O. het pan- en estrikwerk dat is gekocht door de vroedslieden Stittert Bontekoe en Age Hogeboom, ten Z. de straat en diept, ten W. de verkopers, ten N. burgemeester Doede Vosma. Het is een lange acte. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Pytter Scheltema x Trijntje Hotses Swerms, voor 600 GG.


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 222r van jun 1748 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Hofstraat 16Dirk Cramer x Lijsbert Jans, winkeliers, koopt woning en weefwinkel in de Sint Jansstraat. Ten O. de straat, ten W. en N. de koper, ten Z. Anne Jans. Gekocht van Arjen Bojkes en Broer Tjeerds.


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0124r van 13 okt 1765 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZlege grond
 
kopervroedsman Cornelis Aardenburg, voor zich en voor medereders in de suikerrafinaderij genaamdkoopman175-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Aardenburg
naastligger ten westenCornelis Aardenburg
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en mede-participanten in de suikerraffinaderij 'de Hoop', kopen ledige grond in de Hofstraat, waar de bakkerij van de Armen staat? heeft gestaan en is afgebrand. Ten O. en N. de Hofstraat, ten W. en Z. de kopers. Gekocht van de diaconen van de Ger. gemeente te Harlingen.


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0196r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis en weefwinkel
 
koperJan Loomans, en zijn broermr. bontwever247-07-00 CG
koperHendrik Loomans mr. bontwever
bewonerwijlen Ymkje Jans
naastligger ten oostenGeert Steenveld
naastligger ten zuidenJan de Reus
naastligger ten westenJohannes Harmens
naastligger ten noordenHofstraat
Gerryt Heins Brouwer, curator en administrator over de goederen vankoopman en mr. brouwer
verkoper van 1/3 van 1/2de ongehuwde Geertje Gerryts, jonge dochter van haar moeder
Ymkje Jans, en gelastigde van
verkoper van 1/3 van 1/2Stijntje Gerryts, weduwe van
wijlen Jan Beerends, erfgenaam van haar zustermr. bontwever
verkoper van 1/3 van 1/2Geertje Gerryts
verkoper van 1/2 van 1/2Lijsbert Hendriks, gehuwd met
Beerent Westendorp
verkoper van 1/2 van 1/2Jan Hoites, erfgenaam van oomschillerMakkum
wijlen Jan Rienksmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan- en Hendrik Lomans, gebroeders en mr. bontwevers, kopen een huis en weefwinkel c.a., met alle goederen, waarin IJmkje Jans is overleden. Ten O. Geert Steenveld, ten W. Johannes Harmens, ten Z. Jan de Reus, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Gerryt Heins Brouwer, mr. brouwer, als curator etc. over wl. Geertje Gerryts, vrijster, en de goederen die haar zijn nagelaten door haar moei IJmkje Jans, en ook als gelastigde van Stijntje Gerryts wv Jan Beerends, mr. bontwever etc (zie de acte.), voor 1/2, en Lijsbeth Hendriks x Beerent Westendorp, mr. bontwever en Jan Hoites Schiller te Makkum, als erfgenamen van...?, voor 1/2, voor 247 gg.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0064r van 10 jul 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ1/2 huis
 
koperHendrik Lomans fabrikant300-00-00 CG
naastligger ten oostenGeert Steenveld
naastligger ten zuidenDirk Fellinga
naastligger ten westende erfgenamen van Johannes Harmens
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperJohannes Lomansbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Lomans, fabriqeur, koopt het 1/2 huis van zijn broer Jan. Ten O. Geert Steenveld, ten W. erven Johannes Harmens, ten Z. Dirk Vellinga, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Jan Lomans, mr. bontwever, voor 300 cg.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0005v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis en weefwinkel
 
koperHein Gerryts Brouwer brouwer en koopman115-07-00 GG
naastligger ten oostenGeert Steenvelt
naastligger ten zuidenDirk Fellinga
naastligger ten westende erfgenamen van Johannes Harmens
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperHendrik Lomansbontwever Franeker


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0109r van 8 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis met weefwinkel
 
koperAge Johannes koemelker200-00-00 CG
huurderHarmen Veldhuis
naastligger ten oostende erfgenamen van Geert Steenveld
naastligger ten zuidenDirk Fellinga
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperHein Gerryts Brouwerkoopman en mr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Johannes, koemelker, koopt een huis zz. Hofstraat, nu bewoond door Harmen Veldhuis. Ten O. erven Geert Steenveld, ten Z. Koopman Dirk Fellinga, ten W. de koper, ten N. de Hofstraat. Gekocht van koopman en mr. brouwer Hein Gerryts Brouwer voor 200 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0047v van 18 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZhuis
 
koperLucas Pieters, gehuwd met2000-00-00 CG
koperFokeltje Andries
naastligger ten oostenClaas Steenveld
naastligger ten zuidenS. IJsbrandi
naastligger ten westenS. IJsbrandi
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAge Johanneskoopman


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 van 12 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16huurcontractfl. 50huis H-009
 
verhuurderFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
huurderNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 12 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16koopaktefl. 800huis H-009
 
verkoperFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
koperNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0301r van 12 nov 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 16Hofstraat ZZ wijk H-009huis
 
koperNolles Pieters Bisschop, gehuwd metvarensgezel800-00-00 CG
koperLijske Roelofs
naastligger ten oostende erfgenamen van Claas Steen
naastligger ten zuidenDouwe Hansen
naastligger ten westenDouwe Hansen
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFokkeltje Andries, weduwe van
verkoperwijlen Lucas P. Ooy


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-086 Hofstraat 16Arnoldus Bisschop2-00-00 CG86 en 87 staat als 1 vermelding


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Arnoldus Arnoldus Bisschop... Maria Gerrits; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1839, ovl 1850 1889 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk H-009, schipper, 1814. (GAH204); Nolles P.B. en Lijsbert Roelofs ter deus, beide van HRL, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-009Hofstraat 16Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 243 van 31 dec 1817
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 16koopaktefl. 750huis H-009
 
verkoperAndries Pieters Bisschop
koperDouwe Hanses van Dorpen


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Antje Dirks Monsma, overleden op 12 juli 1822dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Antje Dirks Monsma, overleden op 27 augustus 1824dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Wybe Dirks Monsma, overleden op 21 april 1825zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Wybe Dirks Monsma, overleden op 5 augustus 1826zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Baukje Dirks Monsma, overleden op 1 juli 18291 mnd, dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas en Antje Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1740Hofstraat 16Dirk Bruins MonsmaHarlingenwinkelierhuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Dirk Bruins Monsma... vd Velde; BS huw 1819, huw 1832, ovl 1842; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-009; VT1839; D.B.M. eigenaar van perceel nr. 1740 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 465, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Elisabeth van Dalen... 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Grietje Gosses Schippergeb 31 mrt 1811 HRL, huwt met Dirk Paulus Monsma op 5 jul 1832 HRL, dv Gosse Abes S, en Geertje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832, ovl 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-009; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk H-009Hofstraat 16D B Monsma stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-009HofstraatDirk Bruins Monsma43 jMakkumm, protestant, gehuwd, koopman
H-009HofstraatGrietje Schipper29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-009HofstraatThomas Monsma18 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGosse Monsma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, geen
H-009HofstraatBruin Monsma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatAntie Monsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGeertje Monsma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatJohanna Veenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Dirk Bruins Monsma, overleden op 17 oktober 184246 jr, koopman, geboren Makkum 28/12/1795, overleden Hofstraat H 9, wednr. Mayke Thomas Bijlsma, man van Grietje Gosses Schipper, vader van minderjarige Gosse, Geertje, Bruin, Wiebe en Trijntje Dirks Monsma (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Thomas en Anna Dirks Monsma (voogd is Jacob Bijlsma, houtzaagmolenaar) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 16Marijke Aants Visser, overleden op 9 maart 184451 jr, overleden Zuiderhaven H 9, vrouw van Sybe Martens Bijlsma, timmerman, moeder van minderjarige Jantje, Aant, Marten en Klaaske Sybes Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Johannes Riddersma... Katholiek, zv Johannes Jans R, en Siebrigje (= Sipkje) Bos; BS huw 1830, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 16Maria Jans Ros... H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1740H-009 (Hofstraat)Bart Annes van der Werfwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3734Hofstraat 16 (H-011)Anne van der Werfwoonhuis
  terug