Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 14 4-095 4-087 H-009 H-012
 


 


1647 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0004v van 27 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 14Hofstraat ZZhof met bomen, planten, prieel en kamers
 
koperJan Jacobs, gehuwd metmr. kannegieter850-00-00 CG
koperGrietje Gerrits
naastligger ten oostenhet huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet hof van Janske Huiberts
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoperde kinderen en Frids Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, mr. cannegieter x Grietje Gerrits koopt een huis en hof met bomen etc. ten Z. van de Hofstraat, en de daar gebouwde camers. Vrij eigen in- en uitgang door de steeg ten W. van die camers naar de straat en diept zuidwaarts. Ten O. erven Johannes Lamberts, ten W. de hof van Janke Huyberts. Zie de condities. Gekocht van Frids Hessels en zijn kinderen, voor 850 CG.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-095 Hofstraat 14woningh
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-095 Hofstraat 14huis
eigenaarWillem Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan27-9-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-095 Hofstraat 14huis
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-095 Hofstraat 14kamer
eigenaarHendrik Hendriks
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-095 Hofstraat 14wed. Hendrik Hendriks, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal00-00-00 CG


 


 


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0148v van 5 sep 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 14Hofstraat, op de hoek van de1/2 huis en stal
 
koperJan Rienks huisman121-07-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-00-00 CG
huurderUlbe Sjoukes 42-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhuisman Cornelis GerbensPietersbierum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Rienks, huisman onder Almenum, koopt 1/2 huis en stalling op de hoek van de Hoffstraet, bewoond door Ulbe Sjoukes voor 42 cg. Geen naastliggers genoemd. Grondpacht 1 cg. aan de Stad. Gekocht van Cornelis Gerbens, huisman te Pietersbierum, voor 121 gg. 7 st.


 


 


 


 


 


 


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 van 12 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 14huurcontractfl. 50huis H-009
 
verhuurderFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
huurderNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51001 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 49 van 12 okt 1809
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 14koopaktefl. 800huis H-009
 
verkoperFokeltje Andries (wv Lucas Pieters Ooy)
koperNolles Pieters Bisschop (gehuwd met Lyske Roelofs)


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-087 Hofstraat 14Arnoldus Bisschop2-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Arnoldus Arnoldus Bisschop... Maria Gerrits; BS huw 1816, huw 1818, ovl 1839, ovl 1850 1889 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk H-009, schipper, 1814. (GAH204); Nolles P.B. en Lijsbert Roelofs ter deus, beide van HRL, zijnde de aangaave ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-009Hofstraat 14Arnoldus Bisschop Arnoldus Bisschop schipper


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 243 van 31 dec 1817
adressoortbedraggebruik
H-009Hofstraat 14koopaktefl. 750huis H-009
 
verkoperAndries Pieters Bisschop
koperDouwe Hanses van Dorpen


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 14Antje Dirks Monsma, overleden op 12 juli 1822dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 14Antje Dirks Monsma, overleden op 27 augustus 1824dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maaike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 14Wybe Dirks Monsma, overleden op 21 april 1825zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman (Hofstraat H 9) en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 14Wybe Dirks Monsma, overleden op 5 augustus 1826zoon van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, broer van minderjarige Thomas Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 14Baukje Dirks Monsma, overleden op 1 juli 18291 mnd, dochter van Dirk Bruins Monsma, winkelier/werkman Hofstraat H 9 en Maike Thomas Bijlsma, zuster van minderjarige Thomas en Antje Dirks Monsma. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1739Hofstraat 14Bernardus van LoonHarlingenkoopmanhuisje (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Dirk Bruins Monsma... vd Velde; BS huw 1819, huw 1832, ovl 1842; oud 43 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-009; VT1839; D.B.M. eigenaar van perceel nr. 1740 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 465, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Elisabeth van Dalen... 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Grietje Gosses Schippergeb 31 mrt 1811 HRL, huwt met Dirk Paulus Monsma op 5 jul 1832 HRL, dv Gosse Abes S, en Geertje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832, ovl 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-009; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-009HofstraatDirk Bruins Monsma43 jMakkumm, protestant, gehuwd, koopman
H-009HofstraatGrietje Schipper29 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-009HofstraatThomas Monsma18 j*Harlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGosse Monsma6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, geen
H-009HofstraatBruin Monsma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatAntie Monsma12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatGeertje Monsma4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-009HofstraatJohanna Veenstra17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 14Dirk Bruins Monsma, overleden op 17 oktober 184246 jr, koopman, geboren Makkum 28/12/1795, overleden Hofstraat H 9, wednr. Mayke Thomas Bijlsma, man van Grietje Gosses Schipper, vader van minderjarige Gosse, Geertje, Bruin, Wiebe en Trijntje Dirks Monsma (uit 2e huwelijk) en van minderjarige Thomas en Anna Dirks Monsma (voogd is Jacob Bijlsma, houtzaagmolenaar) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-009Hofstraat 14Marijke Aants Visser, overleden op 9 maart 184451 jr, overleden Zuiderhaven H 9, vrouw van Sybe Martens Bijlsma, timmerman, moeder van minderjarige Jantje, Aant, Marten en Klaaske Sybes Bijlsma. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Joannes Hanekampgeb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Johannes Riddersma... Katholiek, zv Johannes Jans R, en Siebrigje (= Sipkje) Bos; BS huw 1830, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-009Hofstraat 14Maria Jans Ros... H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; ... (alles)


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3735Hofstraat 14 (H-012)Anne van der Werf


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 14 Sierk van der Werfwinkelier
vorige grondslagf. 1900
huidige grondslagf. 4900


1920 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 14S. v.d. Werf139In verfwaren en machine-oliën


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 14J.Henstrakruidenier


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 14J. Henstra288Boter, kaas, kruiden.w., depôt Nutricia, Zoetermeer


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.K. Henstra670Kruidenier


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.K. Henstra670Kruidenier


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.K. Henstra670Kruidenier


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 14K. (Klaas) Henstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hofstraat 14beeldbepalend pand8 van 10ca. XVIII
  terug