Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 17
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 17 4-123 4-120 G-087* G-090
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 19 4-124 4-120 G-087* G-091
 huisnummer lager   Romastraat 13 (niet bekend) 4-120 G-126 G-138
1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0121v van 12 mei 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Botapotekerstraatkamer
 
koperHero Doedes c.u.210-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Banga
naastligger ten zuidenBotapotekerstraat
naastligger ten westenTiets, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Jan Olpharts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBonte Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Doedes c.u. koopt een kamer in de Botte Apothequerstraat [Romastraat]


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0182r van 19 dec 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]kamer
 
koperKarst Palses c.u.270-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenburgerhopman Banga
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenTiets, weduwe van
naastligger ten westenwijlen burgemeester Jan Olpherts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHeere Doedes


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0068r van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat] op de hoek van de Moddersteeghuis
 
koperJan Martens 130-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenmr. Joost Havestadt
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenHaye Jaspers
verkoperPals Carstensturfdrager
verkoperGrietie Carstens, gehuwd met
Tjeerd Lolles
Zierck Dirx, geauthoriseerde curator overchirurgijn
verkoperSiouckien Hendrix, dochter van wijlen haar moeder
Maycke Crines


 


 


 


 


 


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0013v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ hoek Moddersteeg [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJancke Jans, weduwe van225-00-00 CG
wijlen Fopke Andrieshuistimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Moyses Abrahams knoopmaker
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJan Martens


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0017v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
koper door niaarvroedsman Jacob Velthuis, gehuwd met655-00-00 GG
koper door niaarAuckjen Ruyrdts
geniaarde koperPieter Jacobs Clinckhamer c.u.
huurderBartel Cleisen c.u.herbergier
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
huurdergemeensman J. Velthuis 60-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceeltwee kamers bewoond door Jan Eeverts c.s.4-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aerntturfdrager2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aucke Jacobs2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Aucke Jacobs1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Welmoedt2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Feike Tjietses c.s.2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer bewoond door Leentieappelverkoopster2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelkamer ten oosten van de uitgang van deze hof0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van de erfgenamen van dr. Swalve1-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van herberg Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van de erfgenamen van dr. Swalve
naastligger ten noordenYttie Lolkes e.a.
verkopervroedsman Laes Laessen Hannema, erfgenaam
verkoperdr. Jacob Hannema, erfgenaammedicus
verkoperburgervaandrig Steven Seerps Swerms, erfgenaamstadsmakelaar
verkoperFoeckjen Seerps Swerms, erfgenaam, gehuwd metTjerkgaast
verkoperds. Gerhardus SemploniuspredikantTjerkgaast
verkoperongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGijsbert Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperGosse Seerps Swerms, erfgenaam
verkoperThomas Seerps Swerms thans ter zee uitlandig, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Fookeltie Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms, en daarvoor weduwe vankoopman
erflaterwijlen Laes Laesen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis, mede-vroedschap x Baukje Ruurdts koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Pieter Jacobs Clinkhamer, vroedsman, het huis 'de Fontein' nz. Hofstraat met een grote hof, bewoond door Bartel Cleisen [Lanting] als herbergier. Ten O. de hof v.d. herberg 'Romen', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van erven dr. Swalue, ten N. de camers van IJttie Lolkes e.a. Het geheel strekt van Z. naar N. tot de al genoemde camers en heeft vrij in- en uitgang noordwaarts. Gekocht van erven Fokeltje Buwes, voor 655 gg. N.B. Het is aan Velthuis toegewezen, maar NIET ten laste van de minderjarige kinderen.


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0070v van 3 dec 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ hoek Moddersteeg [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperJan Martens c.u.260-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Moyses Abrahams
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJancke Jans, weduwe van
wijlen Fopke Andries


1701 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0088r van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat hoek van de Moddersteeg]huis
 
koperCornelis Pytters, gehuwd met400-00-00 CG
koperSijke Sybrens
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenMoses Abrahams
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJan Martens, gehuwd met
verkoperJancke Freerks


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0178v van 10 sep 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraathuis
 
koperJan Ulbes mr. bakker 90-00-00 CG
verpachter grondhet huis de Fontein* 2-00-00 CG
naastligger ten oostenAucke Gerrits rogmeter
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof de Fontein
naastligger ten noordenhuis en hof de Fontein
verkoperAucke Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ulbes, mr. bakker, koopt een huis nz. Hofstraat. Ten O. de verkoper, ten O. ook de koper, ten W. en N. het huis en hof van 'de Fontein', ten Z. die straat. Gekocht van Aucke Gerrits, rogmeter, voor 90 cg.


 


 


 


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0245v van 27 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en herberg genaamd de Fontein met o.a. truktafel en klosbaan
 
koperBartel Cleisen, gehuwd metherbergier666-00-00 CG
koperGeertje Tjeerds herbergier
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Evertsgardenier2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Kyviet2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelWelmoed Wioedster2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Tjallingh Pieckes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAbbe Douwes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Thomas Huiberts1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Aucke Gerrits1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Ulbesbakker2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Hobbes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van de verkoperse Auckjen Ruirds0-10-00 CG
naastligger ten oostende hof van de herberg genaamd Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende hof van burgemeester Thomas Huiberts
naastligger ten noordende hof van de verkoperse Auckjen Ruirds
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacob Velthuis


1705 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0307v van 24 aug 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Both Apothekerstraat op de hoek van de Moddersteeghuis
 
koperAeltie Abeles, weduwe van200-00-00 CG
wijlen Ane Hansenwijdschipper
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende hof van Moses Abrahams
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westenModdersteeg
naastligger ten noordenCornelis Jacobs
verkoperJan Martens, gelastigde van
Cornelis Pytters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOp de hoek van de Moddersteegh.


 


 


1707 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0040r van 18 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperBottie Reiners, weduwe van84-00-00 GG
koperwijlen Gerrit Vossinga mr. chirurgijn
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenJarig Jacobs schoenlapper
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenJan Ulbes
naastligger ten noordenhet hoff van de herberg Romen [staat: Bremen ]
verkoperAntie Aarts voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Aucke Gerritsrogmeter


 


1709 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0314v van 13 jan 1709 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
koper provisioneelHylcke van der Woldt kapitein950-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Evertsgardenier2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jan Kievyt2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Welmoed Wioedster2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Tjalling Piekes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Abbe Douwes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer eerder van Aucke Gerrits1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer nu van de weduwe van Jan Gerrits1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Tomas Huberts1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Ulbesbakker2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde ? Gemeente: diaconie kamer2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Hobbes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde tuin van Corver0-10-00 CG
naastligger ten oostende herberg Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende hof van de burgemr. Tomas Huiberts
naastligger ten noordende hof van Jacobus Corver
verkoperGeertie Tieerds voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Bartel Cleisen
verkoperGeertie Tieerds, voor haar onmondige soon
verkoperJoost Bartels


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0211r van 11 mrt 1714 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperFolkert Claessen c.u.metselaar140-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBottie Gerrits
naastligger ten zuidenHoffstraat
naastligger ten westenvan der Woldt kapitein
naastligger ten noordenvan der Woldt kapitein
verkoperJan Ulbesmr. bakker


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarDirck Harmens
gebruikerSioerd Claessen Schrik
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
 
4-124 Hofstraat 19huis
eigenaarJan Everts
gebruikerJan Everts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
grondpacht aan van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0008r van 23 jan 1718 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperHendrick Jans, gehuwd metmr. wever170-00-00 CG
koperGrietie van Swieten
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenBottie Gerrits
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis en hof van van der Wolt kapitein
naastligger ten noordenhuis en hof van van der Wolt kapitein
Ulbe Jans, gelastigde vanmr. metselaar
verkoperFolkert ClaessenAmsterdam


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarTiete Tietes
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-5-1720
 
4-124 Hofstraat 19huis
eigenaarHaring Everts
gebruikerJan Hendrix
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan--


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarwed. Tyte Jansen
gebruikerwed. Tyte Jansen
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
4-124 Hofstraat 19huis
eigenaarSjoerd Arjens
gebruikerJacob Caspers
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0236r van 6 feb 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]dwarshuis
 
koperJan Hendrix, gehuwd met131-00-00 GG
Eelkjen Minnes
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende tuin van de weduwe van Pieter Hessels
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenBotte Jacobs mr. sleefmaker
verkoper van 1/3Rinske Aenes, gehuwd met
Claes Jansengleibakker
verkoper van 1/3Teunis Aenes
verkoper van 1/3Hans Aenes


 


 


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0351v van 26 nov 1730 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en tuin
 
koperde Stad Harlingen 1450-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde woning van Hylkjen Sjoerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van de weduwe van Abbe Douwes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van Priggekapitein1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde hof van burgemeester Corver0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Hendrik Jans2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Cornelis Annes1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jarig Jacobs2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Auke Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Albert Jansen2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Jan Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Jacob Alberts2-00-00 CG
toehaakdrie silveren lepels en drie dito vorken
naastligger ten oostende herberg Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westentuin kapitein Livius Prigge
naastligger ten noordenoud burgemeester Corver
verkoper van 1/2Petronella van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
verkoper van 1/2Margareta van der Wolt meerderjarige ongehuwde juffer
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) De achtbare drieledige Regering der stad Harlingen koopt een huis en hovinge in de Hofstraat [met uitgebreide beschrijving]. Ten O. de herberg Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. de hovinge van de kaptein Livius Prigge, ten N. de hovinge van de oud-burgemeester Corver. Met vrije uit- en ingang en op- en afslag in de Both Apothekerstraat. Gekocht van Petronella en Margareta van der Wolt voor 1450 cg en 3 zilveren lepels en dito vorken. Zie ook Resolutieboek nr. 24 Harlingen, blz. 018vs en 109.


 


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0072r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperClaas Mattheus, gehuwd met362-10-00 CG
koperTrijntje Gerrits
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenburgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van Botte Jacobs
verkoperJan Hendriks, gehuwd metkoekman
verkoperEelkjen Minnes


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0171v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraathuis
 
koperhet huis de Fontein Jacob Tierks herbergier941-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
huurderDaniel van der Haer raad en advocaat fiscaal100-00-00 CG
naastligger ten oostenherberg Romen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLivius Prigge kapitein
naastligger ten noordenvroedsman Dirk Siderius
verkoperde Stad Harlingen
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Jacob Tjerks koopt het huis 'de Fontein'. Ten O. de herberg 'Roma', ten Z. de Hofstraat, ten W. de hof van Livius Prigge, ten N. de hof van Dirk Siderius. Vrije in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Gekocht van de drieledige Regering der Stad Harlingen.


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0265r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis
 
koperoud burgervaandrig Johannes Hylkema, gehuwd metmr. brouwer777-00-00 GG
koperDoetie Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHylke Sioerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Abbe Douwes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelPriggekapitein1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van gemeensman Siderius0-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelHendrik Jansen2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelCornelis Annes1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJarich Jacobs2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAuk Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Jansen2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJacob Alberts2-00-00 CG
huurderDaniel van der Haar c.u.raad en advocaat-fiscaal100-00-00 CG
naastligger ten oostenhet huis Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenLivius Prigge n.u.kapitein
naastligger ten noordende weduwe en de erfgenamen van gemeensman Dirck Syderius
verkoperJacob Tjerxherbergier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes Hylkema, mr. brouwer x Doetie Jacobs koopt het huis 'de Fontein'. Achter in- en uitgang in de Both Apothekerstraat. Ten Z. de Hofstraat, ten N. de tuin van Dirck Siderius, ten O. de herberg Roma, ten W. Livius Prigge en de tuin van de koper. Gekocht van Jacob Tjerx, herbergier in Roma.


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-123 Hofstraat 17huis
eigenaarAbbe Douwes
gebruikerAbbe Douwes
opmerkingpauper
 
4-124 Hofstraat 19huis
eigenaarJohannes Hylkama
gebruikerds. Piekenbroek
huurwaarde86-00-00 CG
aanslag huurwaarde14-06-10 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-123 Hofstraat 17Jan Oebles, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG
4-124 Hofstraat 19ds. Piekenbroek, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal30-00-00 CG


 


 


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0091v van 18 okt 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]woning
 
koperJan Poppes, gehuwd metmr. bontwever117-00-00 GG
koperFroukjen Hendriks
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Schoonebeecq
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenvroedsman Leystra
verkoper van 1/2Trijntje Gerryts, weduwe van
wijlen Claas Mattheus, en voogd van hun kinderen
verkoper van 1/4Gerrit Claeses
verkoper van 1/4Ymkjen Claeses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Poppes, mr. bontwever x Froukjen Hendriks kopen woning in de Bot Apothecars straat. Grondpacht 2 cg. Beschrijving van het huis. Ten O. wd. Jan Schoonebeecq, ten Z. de straat, ten W. een doorgaande steeg, ten N. vroedsman Leystra. Gekocht van Trijntje Gerryts wv wd. Claas Mattheus voor 1/2, en als moeder en wettige voorstanderse over haar kinderen Gerrit en Ymkjen Claeses voor 1/2, voor 117 gg.


 


 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0248r van 14 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis
 
koperPieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten160-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurderHarmen Beernds c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Jaerigs
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHendrik Jans
naastligger ten noordende hof van de Fontein
verkoperMeinert HendrikswinkelierZwartsluis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Yeges Steenstra, fabrikant van bonten, koopt huis nz. Hofstraat. Ten O. Jacob Jaerigs, ten Z. de Hofstraat, ten W. Hendrik Jans, ten N. de hof v.d. Fontein. Gekocht van Meinert Hendriks, winkelier te Zwartsluis, voor 160 gg.


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0046v van 28 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis met weefwinkel
 
koperFreerk Pyters scheepstimmerman154-07-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurderJan Hendriks c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van Pyter Yges Stinstra
naastligger ten zuiden [staat: noorden]Hofstraat
naastligger ten westenhet huis de Fontein
naastligger ten noordende hof van de Fontein
procureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastige en procuratie hebber van
verkoperArent de WitkoopmanMunster
procureur fiscaal Bernardus Dreyer, gelastige en procuratie hebber van
verkoperFilippus FedderenkoopmanMunster
Dirk Claemer, hypothecaire crediteur vankoopman
verkoperJan Hendriksbontwever


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0100v van 30 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraatdwarshuis metdaarachter een grote hof
 
kopersecretaris Johannes Wetsens 920-00-00 GG
huurderds. F. Piekenbroek predikant
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Hendriks2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFeike Sjoerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Pyter Steenstra1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJacob Jarig2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelBonte Douwes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Jans2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelDirk Cramer2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Jacob Pieters2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten oostenhet verkochte huis van Jan Hendriks
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten westende hof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordenweduwe Siderius
vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, hypothecaire crediteur
Jacob Symons Kuiper, hypothecaire crediteuren vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Johannes Hylkama, gehuwd met
verkoper van 1/2Doetje Jacobs
vroedsman Joost Rinia Gonggrijp, boedelredder
Jacob Symons Kuiper, boedelredders vankoopman
verkoperHylke Johannes Hylkama, erfgenaam van
erflaterwijlen Johannes Hylkama
verkoper van 1/2Doetje Jacobs, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Johannes Hylkama
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(kad. 1716) Johannes van Wetsens, secretaris der 5 delen buitendijks, koopt fraai dwarshuis de Fontein, met grote tuin erachter, nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma en Jan Hendriks, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Johannes Hylkama x Doetje Jacobs en Hylke Johannes Hylkama.


 


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0252v van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperSwaantje Fockes stadsvroedvrouw530-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schoonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoperFoekje Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Poppes


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0075r van 14 jun 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koper door niaarAlbert Jacobs, gehuwd metwijdschipper575-00-00 CG
koper door niaarSijke Izacs
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
geniaarde koperJohannes Pyters, gehuwd metscheepstimmerman
geniaarde koperAntje Meelis
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenBoth Apothekerstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoper van 1/3Tjalling Martens Tjallingiiboekbinder en koopmanHoorn
verkoper van 1/3Mette Martens Tjallingii, gehuwd met
verkoper van 1/3Jan Fransenwagenaar en stalman
verkoper van 1/3Antie Martens Tjallingii, gehuwd met
verkoper van 1/3Wybe Dirks van der Vlietmr. bakker


 


1761 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0084v van 4 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperGosling Everts, gehuwd metmetselaar625-00-00 CG
koperTrijntje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenvroedsman Claas Leistra
verkoperSijke Yzaks, gehuwd met
verkoperAlbert Jacobswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGosling Everts, metselaar x Trijntje Jacobs


 


 


 


 


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0052r van 1 mei 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
koper door niaarMigchiel van Wetzens substituut baljuw van de heerlijkheid Ameland2088-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFeyke Sjoerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelSjoerd Schrik1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFokke Jansen2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelPyter Abrahams2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTjepke Gratama2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Claas Fockes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Jacob Pyters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFreerk Pyters2-00-00 CG
geniaarde koperJohannes Schraeder J.U.D.commies der consumptien
afgewezen niaarnemerTjepke Gratama, gehuwd metkoopman
Rinske Donker
naastligger ten oostenFreerk Pyters
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeyke Sjoerds
naastligger ten westende hof van Jurjen Mulder
naastligger ten noordende weduwe van Siderius e.a.
verkoper en curatordr. Symon Stijlmedicus
verkoper en curatorAndries Wybinga
verkoper en curator overJacob Roorda
wijlen de heer Johannes van Wetzenssecretaris Vijfdeelen Zeedijken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMigchiel van Wetzens koopt, na niaar, huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van (de curatoren van) Johannes van Wetzens.


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168v van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Schrader commies van de Lands middelen in Westergoo3400-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenFeike Sjoerds
naastligger ten noordende weduwe Siderius
verkoperMigchiel van Wetzenssubstituut baillien en rentmr. op de vrije heerlijkheyd Ameland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Schrader koopt huis en hof nz. Hofstraat. Ten O. huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Feike Sjoerds, ten N. wd. Siderius. Gekocht van Migchiel van Wetzens.


 


 


 


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0277v van 28 mei 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperTaeke Andries, gehuwd met650-00-00 CG
koperGrietje Jacobs
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Schonebeek
naastligger ten westensteeg
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten noordenvroedsman H. de Waard
verkoperStijntje Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Evert Goslings


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0056r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperSjoerd Jacobs de Vries, gehuwd met900-00-00 CG
koperSydske Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJ. Schonebeek
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: Both Apothekerstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenH. de Waard
verkoperTaekle Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Jacobs de Vries x Sydske Pieters kopen een huis in de Both Apothecarsstraat


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0289v van 15 jan 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZ huis
 
koperGosling Piekinga 43-00-00 GG
koperAlbert Bolman
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurderMelcher c.u.schoorsteenveger30-00-00 CG
naastligger ten oostenH. van der Stok
naastligger ten oostenO. van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Jan Gerbens
verkoperHinke Clases IJsenbeek, weduwe van
wijlen burgemeester Sjoerd Schrik


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0310v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZ huis
 
koperoud burgemeester Menno Vink 26-14-00 GG
verpachter grondhet huis de Fontein 2-00-00 CG
huurder bovenFreerk Jans c.u.
naastligger ten oostenG. Piekinga
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhuis de Fontein
naastligger ten noordenhof de Fontein
Menno Vink, procureur van
verkoperde kinderen van wijlen Bettje Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerbens


 


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0275v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis en hof
 
koperCornelis Jonker, gehuwd metkoopman1100-00-00 GG
koperSymke Pieters koopvrouw
verpachter grondde Stad Harlingen27-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTiete Scheltes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJurjen Mulder1-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelGosling Piekes1-10-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde erfgenamen van Jurjen Okkes2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Jurjen Harmens2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelAlbert Pieters2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJetse Jelles2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde weduwe van Piebe Tjeerds2-00-00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelFreerk Pieters2-00-00 CG
naastligger ten oostenhuis en hof Roma
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenTiete Scheltes bootsman
naastligger ten noordenSipke Willems Houtsma c.s.
Simon Wijma, executeur testamentair vanprocureur postulant
verkoperwijlen Johannes Schraderoud commies van de lands gemene middelen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Jonker x Symke Pieters koopt 'de Fontein'. Ten O. Huis en hof Roma, ten Z. de Hofstraat, ten W. Pieter Scheltes, ten N. Sipke Willems Houtsma. Gekocht van Johannes Schrader.


 


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0187v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Romastraat 13Romastraat NZ [staat: Both Apothekerstraat]huis
 
koperCornelis A. Jonker, gehuwd metkoopman370-00-00 CG
koperSimkje Pieters Bakker
verpachter grondde Stad Harlingen2-00-00 CG
huurderCornelis A. Jonker koopman34-00-00 CG
huurderSimkje Pieters Bakker
naastligger ten oostenRoelof van Dijk
naastligger ten zuidenRomastraat [staat: straat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van Johannes Meelis
verkoperSjoerd Jacobs de Vries, gehuwd metmatroos lands uitlegger ter recherche op de Abt Admiraliteit in Friesl
verkoperSytske Pieters Bakker


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0188v van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 19Hofstraat NZhuis en weefwinkel
 
koperCornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman40-00-00 CG
koperSimkje Pieters Bakker
verpachter grondhet huis de Fontein 1-10-00 CG
huurder bovenkamerde weduwe van Robijn Ruurds 0-07-00 CG
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten oostenOkke van der Stok
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende heer M. Vink
naastligger ten noordenCornelis Arjens Jonker c.u.
verkoper van 1/2Gosling Piekengakoopman
verkoper van 1/2Albert Bolmankoopman


 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0168r van 15 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 17Hofstraat NZhuis
 
koper van 1/2Schelte Piers mr. timmerman39-05-00 CG
eigenaar van 1/2Harke van der Stokmr. metselaar
huurderde weduwe van Jan Johannes 20-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten westenC. Jonker
naastligger ten noordenC. Jonker
naastligger ten zuidenHofstraat
verkoperOcke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters Scheltema


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-120 Hofstraat 17Cornelis A Jonker4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-087Hofstraat 17Cornelis Arjens Jonker... sjouwer, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-087, kooper, medegebruiker is P. Tetrode wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-089, wagenhuis, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-087Hofstraat 17Pieter Tetrode... voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Heert Meintes Tichelaar... ... ; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1829 1854 overlijdens; gebruiker van wijk G-126, tichelknegt; eigenaar is C. Jonker, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-087Hofstraat 17Cornelis A Jonker Cornelis A Jonker kooper
G-087Hofstraat 17P Tetrode wed
G-087Hofstraat 19Cornelis A Jonker kooper
G-087Hofstraat 19P Tetrode wed
G-126Romastraat 13C Jonker Heert M Tichelaar tichelknegt


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
adressoortbedraggebruik
G-126Romastraat 13provisionele en finale toewijzingfl. 258huis in de Botapothecarstraat G-126
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenSjoerd Feenstra
ten zuidende straat
ten westeneen doorlopende steeg
ten noordenN. N.
koperPieter Abrahams de Ruiter


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1690Romastraat 13Pieter Abrahams de RuiterHarlingengruttersknegthuis en erf (78 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1714Hofstraat 19Bauke Franzen FopmaHarlingenhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1715Hofstraat 17Andries HoogmolenHarlingenkoopmanplaisiertuin (778 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1715aHofstraat 17Andries HoogmolenHarlingenkoopmantuinhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Jeltie Klokoud 44 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk G-126; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Klaas van der Vleugel... bev.reg. HRL 1851 wijk G-132; oud 40 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, gruttersknecht, wijk G-126; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Sybrigje Dijkstrageb 1777 Almenum, ovl 3 dec 1847 HRL, huwt met Jouke de Beer, zv Heere ... , en Pietje ... ; BS ovl 1847; k; oud 60 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-126; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-126RomastraatKlaas van der Vleugel40 jStavorengezin 1, m, protestant, gehuwd, gruttersknegt
G-126RomastraatJeltie H Klok44 jKoudumgezin 1, v, protestant, gehuwd
G-126RomastraatHendrik van der Vleugel12 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-126RomastraatJetske van der Vleugel12 wHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-126RomastraatSybrigje Dijkstra60 jMidlumgezin 2, v, protestant, weduwe


1841 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1714G-088 Andries HoogmolenHarlingenoude bouwvallige woningen afgebroken, tot een nieuw gebouw opgetrokken, bevattende onderscheidene woningen


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-126Romastraat 13Tietje Overdijk, overleden op 2 maart 18427 wk, overleden Kruisstraat G 126. (Certificaat van onvermogen nr. 19) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1845 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51023 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 25 okt 1845
adressoortbedraggebruik
G-126Romastraat 13koopaktefl. 225huis c.a. G-126
 
verkoperPieter Abrahams de Ruiter
koperHendrik Baukes Komst


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-126Romastraat 13Sara Pieters Bleeker, overleden op 16 april 1847(Certificaat van onvermogen), 50 jr (geboren 11/6/1796), overleden Landwarndersteeg G 126, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-126Romastraat 13Jeltje Hendriks Klok, overleden op 16 oktober 184752 1/2 jr, geboren Koudum 24/12/1794, overleden Romastraat G 126, vrouw van Klaas van der Vleugel, turfdrager, moeder van minderjarige Hendrik en Jetske Klazes van der Vleugel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-126Romastraat 13Harmen Hendriks Dijkstra, overleden op 4 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 52 jr, geboren Wijnaldum, overleden Tiepelstegen G 126, werkman, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-087Hofstraat 17Louwrens Pieters Posthumus, overleden op 18 februari 1850geboren 15/12/1849, zoon van Pieter Louwrens Posthumus, kooltjer (Hofstraat G 87) en Rinske Simons Adema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-087Hofstraat 19Louwrens Pieters Posthumus, overleden op 18 februari 1850geboren 15/12/1849, zoon van Pieter Louwrens Posthumus, kooltjer (Hofstraat G 87) en Rinske Simons Adema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Hendrikje Boomsma... in 1851, dv Frederik IJpes B., en Sijtske Pieters Zwart BS huw 1829, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1690G-126 (Romastraat)Roomsch Catholijke Gemeentewoonhuis
Sectie A nr. 1714G-088 (Hofstraat)Margaretha Anna Hoogmolen en mede eig.woonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
G-126Romastraat 13Maria Paulina van der Zee... ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1715G-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklertuin
Sectie A nr. 1715aG-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerbergplaats
Sectie A nr. 3744G-090 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 3745G-091 (Hofstraat)Eugenius Bernardus Winklerwoonhuis
Sectie A nr. 1690G-138 (Romastraat)Roomsch Cath. Gemeentewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3744Hofstraat 17 (G-090)St. Luciagesticht
Sectie A nr. 1714Hofstraat 19 (G-092)St. Luciagesticht
Sectie A nr. 3745Hofstraat 19 (G-091)St. Luciagesticht
Sectie A nr. 1713Hofstraat 19 (G-093)St. Luciagesticht
Sectie A nr. 5025Romastraat 13 (G-138)Antje van Rees (wed. R. Vellinga)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Romasstraat 13 Germen Lengerbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 500


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 17Annagesticht169Pensionaat


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Annagesticht169Pensionaat


1928 - adresboekadresnaamberoep
Romastraat 13G.Lengerbootwerker


1935 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht169Pensionaat


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr. 19Anna-Gesticht605Pensionaat


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Anna-Gesticht605Pensionaat


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.Rooms Kath. Gesticht St. Anna pensionaat605


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19gemeentelijk monument17 van 20 1898


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 19
  terug