Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 29 4-135 4-130 G-091 G-101
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 29 4-137 4-130 G-091 G-101
1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0155v van 30 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29achterkerkhof, bij hetgang of steeg met een klein plaatsje daarachter
 
kopergedeputeerde staat van Friesland en oud burgemeester Theodorus Stansius 18-18-00 CG
naastligger ten oostende hof van Theodorus Stansius
naastligger ten zuidende hof van Theodorus Stansius
naastligger ten westende hof van het huis genaamd Romen
naastligger ten noordende hof van Goytien Zytses Croon
verkoperSipke Thewis c.u.
verkoperCornelis Claesen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Stansius, mede-gedeputeerde staat van Friesland en oud-burgemeester, koopt een gang of steeg met een klein plaetske erachter, omtrent het Kerkhof. Ten O. en Z. de hof van koper, ten W. de hof van Romen, ten N. de hof van Gooitjen Sytses Croon. Gekocht van Sipke Thewis en Cornelis Claesen, voor 18 cg.


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
4-135 Hofstraat 29
eigenaarwed. Tialling Piekes
gebruikerwed. Tialling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
opmerkingpauper
 
4-137 Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemeester Pauw erffgen.
gebruikerWyberen Rinnerts
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
4-135 Hofstraat 29huis
eigenaarwed. Tialling Piekes
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
grondpacht aancapt. van der Wolt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-10-00 CG
aansl. grondp. voldaan16-5-1720
 
4-137 Hofstraat 29hoff
eigenaarSibrandus Reen
gebruikerhopm. Kalkensteen
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-5-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
4-135 Hofstraat 29huis
eigenaarwed. Tjalling Piekes
gebruikerwed. Tjalling Piekes
grondpacht aan van der Woldt
grondpacht02-00-00 CG
aanslag grondpacht00-08-00 CG
opmerkingpauper
 
4-137 Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemeester Pauw erven
gebruikerhopman Calkenstein
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
4-135 Hofstraat 29hoff
eigenaarAnthony Vink
gebruikerAnthony Vink
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG
 
4-137 Hofstraat 29hoff
eigenaarburgemr. Vosma
gebruikerburgemr. Vosma
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-135 Hofstraat 29Dinglum Arjens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0109r van 12 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ hoek Kerkpad [staat: hoek groot kerkhof]3/4 huis
 
koperCasper Caspers mr. bontwever187-14-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper van 1/4Jan Hendrik Elwrik, namensMunsterland
zijn kinderen Luiter Jans Elwrik
Maria Jans Elwrik
verkoper van 1/4Casper Jans, voor zich en namensMunsterland
zijn broers Luiten Jansen
Gerrit Jansen, en namens
zijn zuster Antje Jansen
verkoper van 1/4meerderjarige vrijgezel Casper Hendriksbontwever


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0209r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ [staat: groot kerkhof ZZ]huis
 
kopervroedsman Claes Leystra, gehuwd metkoopman351-14-00 GG
Berber Sjoerds Roorda
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende weduwe van Beernt Harmens
naastligger ten noordenHarmen Beerns
verkoper van 1/10Luiter Elferick, erfgenaamHeek
verkoper van 1/10Casper ter Meer, erfgenaamHeek
verkoper van 1/10Maria Elferick, erfgenaam, gehuwd metEpe
Dirk NootebroekEpe
verkoper van 1/10Casper Hendriks, erfgenaambontwever
verkoper van 1/10Luiter Jans, erfgenamen van
Casper Caspersbontwever
Gerryt Heins Brouwer, curator overmr. brouwer
verkoper van 1/4Tjietske Jans, erfgenaam en over
verkoper van 1/4Dieuke Jans, erfgenamen van hun moey
Aefke Hendriks, weduwe van
wijlen Casper Caspers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Leystra, coopman en mede-vroedschap x Berber Sjoerds Roorda, kopen schoone huisinge aan de zz. van `t Groot Kerkhof, laatst bewoond door wijlen Aefke Hendriks. Grondpacht 30 st. Ten O. de straet na `t kerkhof, ten W. Beernt Harmens wed., ten Z. de Hofstraet, ten N. Harmen Beerns en een steeg. Beschrijving van het huis. Verkoper voor de ene helft is Claes ter Hofsteede woonende tot Epe in Munsterland, als gelastigde van de met name genoemde erfgenamen van Casper Caspers, in leven bontwever. Verkoper voor de andere helft is Gerrit Heins Brouwer, mr. brouwer, als curator over Tjietske en Dieuwke Jans, erfgenamen van haar wijlen moei Aefke Hendriks, in leven wd. Casper Caspers. Verkocht voor 351 gg. en 14 st.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0024v van 5 sep 1756 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29noordgroot kerkhoftuin en weefwinkel
 
koper door niaarBeernd Breukers, gehuwd metbontwever130-00-00 GG
Berber Harmens
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperJohannes Harmens Tigchelaaronder Almenum
naastligger ten oostenJohannes Harmens Tigchelaar onder Almenum
naastligger ten zuidenBeernd Breukers
naastligger ten westenherberg Roma
naastligger ten noordenHendrik Cornelis
verkoperMarijke Hendriks, weduwe / boedelhoudster van
wijlen Harmen Beerns


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0037v van 6 sep 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ op de hoek van het kerkhofhuis
 
koperJan Paulus, samen methuistimmerman325-00-00 GG
Jan Jansenhuistimmerman
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat naar het kerkhof]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBeernd Breukers
verkoper van 1/2Antje Blom, gesterkt met haar man
Gerryt Nijwedmr. bontwever
verkoper van 1/2Berber Harmens, gesterkt met haar man
Beernd Breukermr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Paulus en Jan Jansen, beiden huistimmerlieden, kopen een huis nz. Hofstraat, op de hoek van het kerkhof. Ten O. de straat naar het kerkhof, ten W.?, ten Z. de Hofstraat, ten N. Beernd Breukers. Gekocht van Antie Blom x Gerryt Nijwed?, mr. bontwever, en Berber Harmens x Beernd Breukers, mr. bontwever, voor 325 gg.


 


 


1790 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0276v van 28 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ hoek van het kerkhofhuis
 
koperRoelof van Dijk mr. bakker123-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurder benedenhuisBarend Barends c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenBarend Budding
naastligger ten noordenArent Teutling
verkoper van 1/2Jan Jansen de BoerBolsward
verkoper van 1/2Trijntje Jans Lansenberg, gehuwd met
verkoper van 1/2A. Oendstra
erflaterJan Paulus


1798 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0105r van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZ op de hoek van het kerkhofhuis
 
koperBernardus van Taken, gehuwd metkoopman215-00-00 CG
koperFokeltje Jans Poort
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurderBernardus van Taken koopman32-00-00 CG
huurderFokeltje Jans Poort
naastligger ten oostenKerkpad [staat: straat]
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBarend Budding
naastligger ten noordenArend Teutling
verkoperRoelof van Dijkmr. bakker


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0198r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 29Hofstraat NZhuis
 
koperJohannes Leyenaar mr. metselaar152-00-00 CG
koperHarmen Schuur koopman
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
huurder benedenHette van der Veen c.u.
huurder bovenFloris Fransen c.u.
naastligger ten oostenKerkpad
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenSybren Uilkes
naastligger ten noordenArend Teutling
verkoper q.q.stadsmajoor bij drost en gerecht Wytze Dirks Blom, curator over
verkoperwijlen Bernardus van Taaken
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Leyenaar, mr. metselaar, en koopman Harmen Schuur


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-130 Hofstraat 29M Vink1-00-00 CGhuis en hoff


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Johannes Jansovl voor 1815; erven eigenaar van wijk G-091, gebruikers zijn Pieter Daniels wed., Rudolphina Bensfort, 1814. (GAH204); id. van wijk H-038, gebruiker Arjen Geerts Bos, turfdrager, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Pieter Davidsovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Rudolphina Bensfort; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Rudolphina Bensfortgebruiker van wijk G-091; medegebruiker Pieter Daniels wed. ; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-091Hofstraat 29Johannes Jans ervenPieter Daniels wed
G-091Hofstraat 29Rudolphina Bensfort


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 59 van 20 aug 1830
adressoortbedraggebruik
G-091Hofstraat 29koopaktefl. 210huis G-091
 
verkoperJan Johannes Riddersma
koperGale Pieters Zandberg (zeeman, gehuwd met Doedtje Wopkes van der Stel)
schuldeiserWopke Djoerds van der Stel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1661Hofstraat 29wed. Harmen SchuurHarlingenwinkelierschehuis en erf (179 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Doetje Wopkes van der Stel... Rijpsma; BS geb 1813, huw 1818, ovl 1847; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-091; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Eelkje Dirks... 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-091HofstraatDoetje van der Stel51 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
G-091HofstraatReyer [Reyzo] S Moor22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, verwersknegt
G-091HofstraatPieter Zandberg20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatJan Zandberg17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-091HofstraatWapke Zandberg14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1661G-096wed H Schuurvan voren veranderd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-091Hofstraat 29Doetje Wopkes van der Stel, overleden op 18 januari 184758 jr (geboren 13/11/1788), overleden Hofstraat G 91, uitdraagster, weduwe, moeder van Reyer, verver Sexbierum en Jouwkje Simons Mooy (vrouw van Auke Dirks van Akkeren, schoenmaker) en van Pieter, Wopke en Jan Gaeles Zandberg. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-091Hofstraat 29Fetje Pieters Hoogstra... 1810 HRL, dv Pieter H, en Jetske Jagersma; huw Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk G-091; Johannes Akkerman en F. Hogstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4116*G-100 (Hofstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis
Sectie A nr. 4116*G-101 (Hofstraat)Hendrik H. Faberwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4863Hofstraat 29 (G-101)St. Luciagesticht (te Rotterdam)


1925 - kentekenadresnaam
B-9574
Hofstraat 29eSierd van der Veen


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9252Hofstraat 29gemeentelijk monument17 van 20


2004 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 9252Hofstraat 29
  terug